Τρίτη 19 Ιουλίου 2022

1. Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΒΑΛΥΡΑ .ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΑΛΥΡΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

 ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ-ΓΙΑΝΝΗ ΡΗΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Πολλοί ζητούν πληροφορίες για τους προγόνους τους που φοίτησαν στο Ελληνικό Σχολείο (Σχολαρχείο) και το Ημιγυμνάσιο της Βαλύρας. Επειδή λέγονται και πολλές ανακρίβειες, θα δημοσιεύσουμε όλα τα ονόματα των Βαλυραίων που είναι εγγεγραμμένοι στα μαθητολόγια των 2 αυτών σχολείων της Βαλύρας.

Η έκτη και τελευταία ανάρτηση θα περιέχει τα στατιστικά στοιχεία με τον αριθμό των μαθητών-τριών που αναφέρονται στα 2 σχολεία, από τα διάφορα χωριά, και όποιος επιθυμεί να πληροφορηθεί για τους προγόνους του, το αποστέλλουμε ηλεκτρονικά αφιλοκερδώς και ανιδιοτελώς, αρκεί να αναφέρεται η πηγή προέλευσης.

Η όλη αυτή εργασία έγινε σε συνεργασία με το συντοπίτη Μεροπαίο φίλο και συνεργάτη συνταξιούχο πολιτικό μηχανικό ΓΙΑΝΝΗ ΡΗΓΑ, ο οποίος έχει ψηφιοποιήσει 13, συνολικά, σχολεία της Άνω Μεσσηνίας αλλά και τους εκλογικούς καταλόγους της συλλογής Βλαχογιάννη των παλαιών δήμων, που αφορούν τους νομούς Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Κορινθίας και το ήμισυ του νομού Ηλίας. Η εργασία του συνεχίζεται.

Για το δήμο Οιχαλίας, στον οποίο υπαγόταν η Βαλύρα, υπάρχουν τρεις διαφορετικοί εκλογικοί κατάλογοι που αναφέρονται στα έτη 1847, 1865 και 1873.

 

 

Α.ΣΧΟΛΕΙΑ***

 

1. ΠΛΗΡΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΑΡΡΕΝΩΝ  ΕΝ  ΤΖΕΦΕΡΕΜΙΝΗ  1907-1928 4ΤΑΞΙΟ.

 2. ΠΛΗΡΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  ΘΗΛΕΩΝ  ΕΝ  ΤΖΕΦΕΡΕΜΙΝΗ 1909-1928 4ΤΑΞΙΟ.

3. ΕΝΙΑΙΟΝ  ΜΙΚΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  1929-1989 6ΤΑΞΙΟ.

4. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΑΛΥΡΑΣ 1922-8 Α=446, Θ=52 , Σ=498. Φοίτησαν από 32 διαφορετικά χωριά και το ποσοστό των ατόμων από Βαλύρα ήταν 26,71%.

5. ΗΜΙΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΛΥΡΑΣ 1929-37 Α=176, Θ=14, Σ=190. Φοίτησαν από 16 διαφορετικά χωριά και το ποσοστό των ατόμων από Βαλύρα ήταν 37,37%. Διαπιστώνουμε ότι ο αριθμός των χωριών περιορίστηκε στο 50% ,σε σύγκριση με το ελληνικό σχολείο.

 6. ΝΥΚΤΕΡΙΝΟ ΒΑΛΥΡΑΣ 1961-6  Α=28. Θ=14, Σ=42.

 

1922-23

21

Αγγελόπουλος

Γεώργιος

Φώτιος

αγρότης

1906

Ελληνικό Σχολείο Μερόπης

1923-24

133

Αγγελόπουλος

Γεώργιος

Φώτιος

αγρότης

1906

Ελληνικό Σχολείο Τζεφερεμίνι

1922-23

73

Αλεξανδρόπουλος

Γεώργιος

Ανδρέας

έμπορος

1911

Δημοτικό Σχολείο Μπάστα

1923-24

39

Αλεξανδρόπουλος

Γεώργιος

Ανδρέας

αγρότης

1911

Ελληνικό Σχολείο Τζεφερεμίνι

1924-25

68

Αλεξανδρόπουλος

Γεώργιος

Ανδρέας

αγρότης

1911

Ελληνικό Σχολείο Τζεφερεμίνι

1925-26

139

Αλεξανδρόπουλος

Γεώργιος

Ανδρέας

αγρότης

1911

διετής

1922-23

91

Βασιλόπουλος

Αθανάσιος

Κωνσταντίνος

αγρότης

1907

Ελληνικό Σχολείο Μεσσήνης

1923-24

16

Βασιλόπουλος

Γεώργιος

Στασινός

αγρότης

1912

Δημοτικό Σχολείο Τζεφερεμίνι

1924-25

109

Βασιλόπουλος

Γεώργιος

Στασινός

αγρότης

1912

διετής

1925-26

26

Βασιλόπουλος

Γεώργιος

Στασινός

αγρότης

1912

Ελληνικό Σχολείο Τζεφερεμίνι

1926-27

45

Βασιλόπουλος

Γεώργιος

Στασινός

αγρότης

1912

διετής

1927-28

88

Βασιλόπουλος

Γεώργιος

Στασινός

αγρότης

1912

Ελληνικό Σχολείο Τζεφερεμίνι

1928-29

84

Βασιλόπουλος

Γεώργιος

Στασινός

αγρότης

1912

διετής

1922-23

8

Βασιλόπουλος

Κωνσταντίνος

Αθανάσιος

αγρότης

1908

Ελληνικό Σχολείο Μελιγαλά

1923-24

27

Βασιλόπουλος

Κωνσταντίνος

Αναστάσιος

ορφανός

1908

διετής

1924-25

7

Βασιλόπουλος

Κωνσταντίνος

Αναστάσιος

ορφανός

1908

Ελληνικό Σχολείο Τζεφερεμίνι

1925-26

76

Βασιλόπουλος

Κωνσταντίνος

Αναστάσιος

ορφανός

1908

διετής

1923-24

78

Βασιλόπουλος

Στυλιανός

Κωνσταντίνος

αγρότης

1912

Δημοτικό Σχολείο Τζεφερεμίνι

1924-25

144

Βασιλόπουλος

Στυλιανός

Κωνσταντίνος

αγρότης

1912

διετής

1922-23

110

Βασιλοπούλου

Ελένη

Στασινός

αγρότης

1909

Δημοτικό Σχολείο Τζεφερεμίνι

1923-24

50

Βασιλοπούλου

Ελένη

Στασινός

αγρότης

1909

Ελληνικό Σχολείο Τζεφερεμίνι

1926-27

2

Βίγκος ή Βιγκόπουλος

Γεώργιος

Νικόλαος

αγρότης

1914

Δημοτικό Σχολείο Τζεφερεμίνι

1927-28

51

Βίγκος ή Βιγκόπουλος

Γεώργιος

Νικόλαος

αγρότης

1914

Ελληνικό Σχολείο Τζεφερεμίνι

1928-29

22

Βίγκος ή Βιγκόπουλος

Γεώργιος

Νικόλαος

αγρότης

1914

Ελληνικό Σχολείο Βαλύρας

1926-27

116

Βίγκος ή Βιγκόπουλος

Ελευθέριος

Στυλιανός

αγρότης

1912

Δημοτικό Σχολείο Τζεφερεμίνι

1926-27

139

Βίγκος ή Βιγκόπουλος

Ελευθέριος

Στυλιανός

έμπορος

1912

Ελληνικό Σχολείο Καλαμάτας

1927-28

1

Βίγκος ή Βιγκόπουλος

Ελευθέριος

Στυλιανός

έμπορος

1912

διετής

1928-29

60

Βίγκος ή Βιγκόπουλος

Ελευθέριος

Στυλιανός

έμπορος

1912

Ελληνικό Σχολείο Βαλύρας

1923-24

205

Βίγκος ή Βιγκόπουλος

Χρήστος

Στυλιανός

αγρότης

1908

Ελληνικό Σχολείο Μελιγαλά

1924-25

150

Βίγκος ή Βιγκόπουλος

Χρήστος

Στυλιανός

αγρότης

1908

Ελληνικό Σχολείο Τζεφερεμίνι

1925-26

143

Βίγκος ή Βιγκόπουλος

Χρήστος

Στυλιανός

έμπορος

1908

Ελληνικό Σχολείο Τζεφερεμίνι

1923-24

177

Βίγκου ή Βιγκοπούλου

Σμαράγδα

Στυλιανός

αγρότης

1911

Δημοτικό Σχολείο Τζεφερεμίνι

1924-25

149

Βίγκου ή Βιγκοπούλου

Σμαράγδα

Στυλιανός

αγρότης

1911

Ελληνικό Σχολείο Τζεφερεμίνι

1923-24

52

Γεωργακόπουλος

Δημήτριος

Βασίλειος

αγρότης

1912

Ιδιωτικό Σχολείο

1924-25

8

Γεωργακόπουλος

Δημήτριος

Βασίλειος

αγρότης

1912

Ελληνικό Σχολείο Τζεφερεμίνι

1926-27

122

Γεωργακόπουλος

Δημήτριος

Νικόλαος

αγρότης

1915

Ελληνικό Σχολείο Αρφαρά

1927-28

4

Γεωργακόπουλος

Δημήτριος

Νικόλαος

αγρότης

1915

διετής

1928-29

53

Γεωργακόπουλος

Δημήτριος

Νικόλαος

αγρότης

1915

Ελληνικό Σχολείο Βαλύρας

1922-23

82

Γεωργακόπουλος

Ιάσων

Θεόδωρος

αγρότης

1907

Ελληνικό Σχολείο Μελιγαλά

1923-24

187

Γεωργακόπουλος

Ιάσων

Θεόδωρος

αγρότης

1907

Ελληνικό Σχολείο Τζεφερεμίνι

1922-23

43

Γεωργακόπουλος

Μαρίνος

Θεόδωρος

αγρότης

1909

Ελληνικό Σχολείο Μελιγαλά

1923-24

188

Γεωργακόπουλος

Μαρίνος

Θεόδωρος

αγρότης

1909

Ελληνικό Σχολείο Τζεφερεμίνι

1924-25

119

Γεωργακόπουλος

Μαρίνος

Θεόδωρος

αγρότης

1909

Ελληνικό Σχολείο Τζεφερεμίνι

1925-26

142

Γεωργακόπουλος

Μαρίνος

Θεόδωρος

αγρότης

1910

διετής

1925-26

101

Γεωργακοπούλου

Αλεξάνδρα

Βασίλειος

αγρότης

1914

Δημοτικό Σχολείο Τζεφερεμίνι

1926-27

51

Γεωργακοπούλου

Αλεξάνδρα

Βασίλειος

αγρότης

1914

Ελληνικό Σχολείο Τζεφερεμίνι

1927-28

91

Γεωργακοπούλου

Αλεξάνδρα

Βασίλειος

αγρότης

1914

Ελληνικό Σχολείο Τζεφερεμίνι

1928-29

4

Γεωργακοπούλου

Βασιλική

Γεώργιος

γιατρός

1919

Δημοτικό Σχολείο Βαλύρας

1928-29

54

Γεωργακοπούλου

Σοφία

Νικόλαος

αγρότης

1914

Δημοτικό Σχολείο Βαλύρας

1922-23

17

Γεωργόπουλος

Δημήτριος

Αθανάσιος

αγρότης

1908

Ελληνικό Σχολείο Μελιγαλά

1923-24

134

Γεωργόπουλος

Δημήτριος

Αθανάσιος

αγρότης

1908

Ελληνικό Σχολείο Τζεφερεμίνι

1924-25

81

Γεωργόπουλος

Δημήτριος

Αθανάσιος

αγρότης

1908

Ελληνικό Σχολείο Τζεφερεμίνι

1925-26

147

Γεωργόπουλος

Δημήτριος

Αθανάσιος

αγρότης

1908

διετής

1923-24

176

Γκομέσης

Δημήτριος

Μιχαήλ

αγρότης

1906

Δημοτικό Σχολείο Τζεφερεμίνι

1922-23

106

Γκομέσης

Θεόδωρος

Σπ.

αγρότης

1909

Δημοτικό Σχολείο Τζεφερεμίνι

1923-24

64

Γκομέσης

Θεόδωρος

Σπ.

αγρότης

1909

Ελληνικό Σχολείο Τζεφερεμίνι

1924-25

154

Γκομέσης

Θεόδωρος

Σπ.

αγρότης

1909

διετής

1922-23

81

Γρίβας

Γεώργιος

Δ.

αγρότης

1908

Ελληνικό Σχολείο Μελιγαλά

1923-24

61

Γρίβας

Γεώργιος

Δ.

αγρότης

1908

Ελληνικό Σχολείο Τζεφερεμίνι

1926-27

8

Δημόπουλος

Ανάργυρος

Γεώργιος

έμπορος

1915

Δημοτικό Σχολείο Τζεφερεμίνι

1927-28

57

Δημόπουλος

Ανάργυρος

Γεώργιος

έμπορος

1915

Ελληνικό Σχολείο Τζεφερεμίνι

1928-29

6

Δημόπουλος

Ανάργυρος

Γεώργιος

έμπορος

1915

Ελληνικό Σχολείο Βαλύρας

1924-25

57

Δημόπουλος

Κωνσταντίνος

Γεώργιος

αγρότης

1912

Δημοτικό Σχολείο Τζεφερεμίνι

1925-26

27

Δημόπουλος

Κωνσταντίνος

Γεώργιος

αγρότης

1912

Ελληνικό Σχολείο Τζεφερεμίνι

1926-27

85

Δημόπουλος

Κωνσταντίνος

Γεώργιος

έμπορος

1912

διετής

1927-28

93

Δημόπουλος

Κωνσταντίνος

Γεώργιος

έμπορος

1912

Ελληνικό Σχολείο Τζεφερεμίνι

1928-29

100

Δημόπουλος

Κωνσταντίνος

Γεώργιος

έμπορος

1912

διετής

1928-29

2

Δημοπούλου

Κωνσταντίνα

Δημήτριος

σιδηροδρομικός

1917

Δημοτικό Σχολείο Βαλύρας

1922-23

46

Δουραμάκος

Ευστάθιος

Γεώργιος

ορφανός

1909

Ελληνικό Σχολείο Ασλάναγα

1923-24

65

Δουραμάκος

Ευστάθιος

Γεώργιος

ορφανός

1909

Ελληνικό Σχολείο Τζεφερεμίνι

1924-25

135

Δουραμάκος

Ευστάθιος

Γεώργιος

ορφανός

1909

Ελληνικό Σχολείο Τζεφερεμίνι

1922-23

53

Δρακόπουλος

Ιωάννης

Αλέξ.

αγρότης

1905

Ελληνικό Σχολείο Μεσσήνης

1923-24

93

Δρακόπουλος

Ιωάννης

Αλέξ.

αγρότης

1905

Ελληνικό Σχολείο Τζεφερεμίνι

1922-23

52

Δρακόπουλος

Ποσειδών

Αλέξ.

αγρότης

1906

Ελληνικό Σχολείο Μεσσήνης

1923-24

94

Δρακόπουλος

Ποσειδών

Αλέξ.

αγρότης

1906

Ελληνικό Σχολείο Τζεφερεμίνι

1924-25

155

Δρακόπουλος

Ποσειδών

Αλέξ.

αγρότης

1906

διετής

1922-23

61

Ζαρακάς

Σταύρος

Κωνσταντίνος

αγρότης

1905

Ελληνικό Σχολείο Μελιγαλά

1923-24

53

Ζαρακάς

Σταύρος

Κωνσταντίνος

αγρότης

1905

Ελληνικό Σχολείο Τζεφερεμίνι

1924-25

113

Ζαρακάς

Σταύρος

Κωνσταντίνος

αγρότης

1905

διετής

Δεν υπάρχουν σχόλια: