Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

2013 ΕΥΧΕΣ

Ευχόμαστε στους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, φίλους, συναδέλφους και γνωστούς, χαρούμενες γιορτές, με αισιοδοξία, χαμόγελο,θετική ενέργεια και θετική σκέψη.
Στους πολιτικούς μας εύχομαι να παράγουν πολιτική, πρώτα για τον ελληνικό λαό,που χειμάζεται τώρα από πολλές πλευρές,κυρίως οικονομικές και κοινωνικές,και όχι να διατηρούν τα πολλά προνόμια που τους δίνει το σύνταγμα, το οποίο ψήφισαν οι ίδιοι. Πρέπει να ψηφίσουν νέο σύνταγμα, για να υπάρχει ισονομία σε όλους ανεξαρτήτως τους έλληνες και να προβάλλουν την Πολιτιστική μας-Πολιτισμική μας Κληρονομιά.
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΛΥΡΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ