Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2011

Η ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΒΑΛΥΡΑ ΙΘΩΜΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΚ 24002
ΤΗΛ. 2724071016

ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΕΥΝΑΣ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ, ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ, 
ΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

Στη Μεσσηνία, οι Φράγκοι,  (όπως και πολλοί άλλοι κατακτητές), μας άφησαν στο περασμά τους, την πολιτιστική  και πολιτισμική τους κληρονομιά, που μέχρι και τις ημέρες μας η συστηματική καταγραφή, διάσωση, ανάδειξη και προβολή δεν έχει γίνει , τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, και ειδικά για τα κάστρα και τους ναούς.  Γύρω από τον καταργηθέντα με τον καλλικρατικό νόμο δήμο Ιθώμης  τα φράγκικα κάστρα στο Σπιτάλι, Ανδρούσα, Λατζουνάτο, Μίλα ,Κογχύλι (Λακκακούκια) και σε άλλες περιοχές της Μεσσηνίας βρίσκονται στα αζήτητα, καθώς πολλοί ναοί και τοπωνύμια έχουν το πρόθεμα φράγκο-(φραγκοκλησιά, φραγκολίμνα, φραγκοπήγαδο κ.λ.π.).
Κάνουμε μια καταγραφή ορισμένων  από αυτά, με φωτογραφικό υλικό, για να ευαισθητοποιήσουμε τους υπεύθυνους φορείς  και  να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
Θα πρέπει να  συνδεθούν τα μνημεία αυτά με την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, για να τα σεβαστούν και να τα φροντίζουν, με τη δημιουργία μονοπατιών και τουριστικών διαδρομών, για να ξεπεράσουμε τη κρίση, να βρούμε ξανά το βηματισμό μας, την αισιοδοξία και την ελπίδα για το μέλλον των παιδιών μας.