ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 1958

ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΞΗ ΤΑΞΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ:ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ,ΕΛΕΝΗ ΤΖΑΒΑΡΑΤΑΞΗ ΕΚΤΗ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΒΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΑΚΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΣΦΗΚΑΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΙΑΓΚΡΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΑΚΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΕΙΔΑΣ

ΒΑΣΩ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ

ΒΙΓΚΟΥ

ΝΤΙΝΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

...........

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΞΕΝΙΑ

ΤΑΞΗ ΠΕΜΠΤΗ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΛΙΚΑΣ

ΤΑΚΗΣ ΓΡΙΒΑΣ

ΜΗΤΣΟΣ ΜΠΟΒΗΣ

ΜΗΤΣΟΣ ΣΦΗΚΑΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΦΕΙΔΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΟΣ

ΓΙΩΡΗΣ ΚΟΝΙΑΡΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ)

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ

ΜΗΤΣΟΣ ΦΕΙΔΑΣ

ΜΠΑΜΠΗΣ ΡΑΜΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ

ΤΑΣΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ

ΒΑΣΩ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑ

ΚΛΗΜΕΝΤΙΑ ΜΑΚΡΗ

ΛΑΓΙΟΥ

ΦΕΦΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

........

ΜΠΑΚΑ

ΤΣΙΛΙΒΙΤΗ

ΛΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΣΑΜΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΝΤΟΥΡΑΜΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΛΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

...........ΤΑΞΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΠΟΖΙΝΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ

.........

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ

ΒΙΓΚΟΣ

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ

.........

ΦΓΟΥΛΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

......

........

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΡΑΜΜΟΣ

ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ

.......

........

ΜΠΑΛΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ

ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ

ΓΚΟΜΕΣΗ

ΓΚΟΜΕΣΗ

ΓΚΟΜΕΣΗ

ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΠΟΒΑΚΗ ΚΟΥΛΑ

ΤΑΞΗ ΤΡΙΤΗ

ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

ΓΙΩΡΗΣ ΦΕΙΔΑΣ

ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ

ΤΣΑΜΗΣ

ΦΟΥΛΙΑΣ

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΝΙΑΡΗΣ

.......

ΦΕΙΔΑΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

........

ΜΠΛΕΚΟΣ

ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ

ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ

.........

ΦΙΛΙΟΣ

ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ

.......

ΦΕΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΠΑΛΤΟΠΟΥΛΟΣΤΡΙΤΗ ΣΕΙΡΑ

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΠΟΛΟΚΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΑΝΩΛΗ)

ΒΑΣΩ ΜΥΛΩΝΑ

XΙΣΤΙΝΑ ΜΠΑΚΑΤΕΤΑΡΤΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΚΟΜΕΣΗ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΛΑΓΙΟΥ

ΤΣΑΜΗ

ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΛΥΡΑ

ΣΤΡΑΤΗ

.....

......

ΤΑΞΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ

ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ

ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΠΟΒΑΚΗΣ

ΚΑΡΥΔΗΣ

ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΤΣΑΜΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΜΠΟΥΡΟΛΙΑΣ

ΤΣΙΛΙΒΙΤΗΣ

......

ΤΖΑΛΑΒΡΑΣ

ΓΚΟΜΕΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ

ΤΣΙΛΙΚΑΣ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣΤΡΙΤΗ ΣΕΙΡΑ

ΦΕΙΔΑ

ΣΦΗΚΑ

ΚΑΠΟΤΗ

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΠΗΛΙΩΤΗ

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

.........

..........

ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΠΟΤΑΤΕΤΑΡΤΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΚΟΜΕΣΗ

ΧΑΛΙΚΟΥΡΑ

ΜΠΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΚΑΡΜΕΑ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΚΟΜΕΣΗΤΑΞΗ ΠΡΩΤΗ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ

.......

ΚΑΡΛΟΣ

.....

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΑΓΙΟΣ

ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ

ΚΑΙΣΑΡΗΣ

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ

ΜΠΑΛΤΟΠΟΥΛΟΣΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

........

ΦΕΙΔΑΣ

.........

ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ

.......

........

ΦΕΙΔΑΣ

ΤΣΙΛΙΒΙΤΗΣ

ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ

ΜΠΛΕΚΟΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣΤΡΙΤΗ ΣΕΙΡΑ

ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ

ΤΣΙΛΙΚΑ

.......

ΤΣΙΑΜΗ

ΦΕΙΔΑ

......

ΜΠΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

.............

ΦΕΙΔΑ

ΣΚΑΡΜΕΑ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥΠΕΜΠΤΗ ΣΕΙΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΦΕΡΜΑΝΗ

ΜΠΟΥΡΙΚΑ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΝΙΑΤΗ

ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΙΑΓΚΡΗ

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ