Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018

Ένας χρόνος ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Χ. Σπυρίδης και Γ. Λεκάκης, κατά την απονομή της τιμητικής πλακέτας
στον κ. Καθηγητή...
ΤΟΥΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ


Γενέθλια με ομιλία του καθηγητή Χαράλαμπου Σ

πυρίδη για τον Ηράκλειτο και την Αρμονία

Ένας χρόνος
ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ