Τρίτη, 9 Αυγούστου 2011

Θέατρο και Ψυχαγωγία


ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΒΑΛΥΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 24002, ΤΗΛ. 2724071016
    Ο Αναστάσιος Κοντοπανάγος πολύ εμφάνταστος και ιδιοφυής συνέλαβε την ιδέα να ιδρύσει ένα θεατρικό Σύλλογο από παιδιά  του χωριού Τζεφερεμίνη για να ψυχαγωγούμε κατά περιστάσεις ( στο πανηγύρι, το Πάσχα, τα Χριστούγεννα και τις απόκριες) τους χωρικούς, αλλά και  άλλους επισκέπτες από τα γύρω χωριά Μπάστα, Λέζι, Σκάλα Χασάμπασα, Βουρνάζι, Σήμιζα, Μαυρομάτι. Για τον σκοπό αυτό ο αείμνηστος Αναστάσιος Κοντοπανάγος επέλεξε και τα κατάλληλα πρόσωπα που θα υποδύονταν τον ρόλο του έργου τη Γκόλφω, την Εσμέ, και τις δύο ορφανές, τους δύο λοχίες, τον Αθανάσιο Διάκο, τον Κατσαντώνη κ.λ.π. Αυτά ήταν τα έργα που αποδίδαμε στους  κατοίκους αλλά και στα γύρω χωριά που στα πανηγύρια τους μας προσκαλούσαν να μεταβούμε σαν θεατρικος πλέον σύλλογος καθιερωμένος. Πάντα με αμοιβή. Σκοπός του συλλόγου εκτός της ψυχαγωγίας ήταν και η εκτέλεση απαραίτητων μικρών αλλά και ωφελίμων έργων π.χ. κατασκευή  γεφυρών εκεί που τα νερά δημιούργησαν πρόβλημα όσον αφορά τη διάβαση των κατοίκων που καθιστά σοβαρό εμπόδιο επικοινωνίας των χωρικών για την μετάβαση στους αγρούς και πράγματι κατασκευάσαμε 3 γεφύρια  στον κάμπο. Τη διάνοιξη του αυλακιού από τον κεντρικό αλευρόμυλο – προς τον παλιόμυλο. Έτσι διοχετευόταν μεγαλύτερη ποσότητα νερού τόσο για τη λειτουργία του νερόμυλου τόσο και για το πότισμα των μπαξέδων και άλλων χέρσων κτημάτων.

Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ

Η μονή καλείται και μονή της Παναγίας της κορυφής ή της Θεοτόκου της Επανωκαστριωτίσσης ή Μονή του Βουρκάνου της εικόνας της Παναγίας της Γοργοπάκουης, το Βουρκάνο, Παναγία η Βουρκανιώτισσα ή Χάρη της Βουρκανιώτισσας μοναστήρι και μοναστήρι του Βουλκάνου
  Η παράδοση τοποθετεί την ανιδρυσή του το 725 Μ.Χ. επι βασιλείας του Λέοντος Γ του Ισαύρου του Εικονομάχου.Μερικοί καλόγεροι ασκητές εικονολάτρες υπέστησαν άγριο διωγμό από τον αυτοκράτορα κατέφυγαν στην ΙΘΩΜΗ  κι έκτισαν το μοναστήρι πάνω στα θεμέλια του αρχαίου ιερού του ΙΘΩΜΑΤΑ ΔΙΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ  κατά τη γνωστή συνήθεια των φανατικών χριστιανών, που έκτιζαν χριστιανικές εκκλησίες πάνω στα ερείπια αρχαίων ναών για να τονίσουν ,έτσι, το θρίαμβο της νέας  θρησκείας του Χριστού κατά της ¨ειδωλολατρίας¨.
  Το σημερινό ¨καθολικό¨της Παναγίας της Βουλκανιώτισας αποδεικνύεται ότι έχει κτιστεί πάνω στα ερείπια του ναού του Διός Ιθωμάτα ,που είχε ανεγερθεί από τους πρώτους βασιλείς των Μεσσηνίων Πολυκάονα και Μεσσήνη ,από τα παρακάτω: