Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2011

ΒΑΛΥΡΑ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ

Βαλύρα:Αναζητώντας τους προγόνους και τις ρίζες μας...
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΒΑΛΥΡΑ ΙΘΩΜΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΚ 24002 ΤΗΛ. 2724071016
Σε τρεις συνέχειες θα αναρτηθούν τα ονόματα των εκλογικών καταλόγων του δημοτικού διαμερίσματος Βαλύρας, του τότε προϋπάρχοντος δήμου Οιχαλίας, 1840-1912, και αργότερα θα αναρτηθούν τα ονοματεπώνυμα άλλων ετών. Τα ονοματεπώνυμα των εκλογέων Βαλυραίων είναι τα έτη 1847, 1865, 1873. Οι δύο πρώτοι κατάλογοι έχουν πρώτα το επίθετο και ακολουθεί το όνομα, ενώ ο τρίτος έχει πρώτα το όνομα και μετά ακολουθεί το επίθετο. Από τους καταλόγους αυτούς, μπορούν να μελετηθούν τα γενεαλογικά δέντρα του κάθε επώνυμου, ποιες οικογένειες συνεχίζουν να υπάρχουν, και σε ποιες οικογένειες το επώνυμο έχει εξαφανιστεί.
Τα ονοματεπώνυμα από τα δημοτικά διαμερίσματα Βαλύρα, Μελιγαλά και Στενύκλαρο είναι γραμμένα και στο πόνημα του ιερέα, από το Στενύκλαρο, Αριστομένη Μαρμαρά, που κυκλοφόρησε το 2010.
Για όποιον ενδιαφέρεται να βρει τους εκλογικούς καταλόγους του χωριού του, η του δήμου του, η διαδικασία είναι πολύ απλή. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση WWW.gak.gr εμφανίζονται διάφορα αρχεία. Στο αρχείο: Εκλογικά αρχείου βουλής των Ελλήνων 1844-1893 και με τη χρήση του αρχειομνήμονα επιλέγει το δήμο που τον ενδιαφέρει και το έτος.
Mπορεί επίσης και στα τηλέφωνα 210-6782200 και 210-6782208 να ενημερωθεί από τα κεντρικά ΓΑΚ, που έχουν έδρα το Ψυχικό στην Αθήνα και να εξυπηρετηθεί για να πάρει τα αρχεία που τον ενδιαφέρουν σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.To παρακάτω ενημερωτικό κείμενο είναι των ΓΑΚ στην ιστοσελίδα του.
Σας καλωσορίζουμε στο διαδικτυακό κόμβο της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Τα ΓΑΚ, χώρος διατήρησης της ιστορικής μνήμης και κατοχύρωσης εννόμων συμφερόντων της ελληνικής πολιτείας και του έλληνα πολίτη, είναι σε θέση πλέον να προβάλουν, μέσα από τον διαδικτυακό κόμβο τους, τον τεράστιο πλούτο αρχειακών τεκμηρίων που διαθέτουν, από τα προεπαναστατικά χρόνια μέχρι τις ημέρες μας: δημόσια και ιδιωτικά αρχεία, έγγραφα και χειρόγραφα τα οποία αναφέρονται στην ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά του ελληνικού έθνους και σε ό,τι έχει σχέση με τη διοικητική, οικονομική και κοινωνική ζωή του ελληνικού κράτους.

Τα ΓΑΚ είναι ανοικτά αρχεία και εξασφαλίζουν ελεύθερη πρόσβαση του πολίτη στο δημόσιο έγγραφο. Εννοείται ότι τηρούνται οι δεσμεύσεις που επιβάλλει ο νόμος 1946/1991 των ΓΑΚ καθώς και οι περιορισμοί της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Ευελπιστούμε ότι με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας τα ΓΑΚ θα συνεισφέρουν καταρχήν στην ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας, αφού μέσω του διαδικτύου περισσότεροι ερευνητές και από απομακρυσμένες περιοχές θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα αρχειακά τεκμήρια. Θα βοηθήσουν επίσης στη διάδοση της ιστορικής πληροφορίας στον απλό πολίτη και στην εξοικείωσή του με το αρχειακό έγγραφο, καθιστώντας κατ’ αυτό τον τρόπο φιλική την πρόσβαση στις πηγές της ιστορίας. Τέλος, η ανάρτηση των αρχειακών τεκμηρίων στο Διαδίκτυο, προσφέρει τη δυνατότητα για μελλοντική συνεργασία και με άλλους φορείς, για περαιτέρω αξιοποίηση της ψηφιακής πληροφορίας προς την κατεύθυνση της ανάληψης και άλλων δράσεων, στο πλαίσιο της προβολής και αξιοποίησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Τα ΓΑΚ, με τη δημιουργία του διαδικτυακού κόμβου, ανοίγονται δυναμικά και φιλικά στην κοινωνία των πολιτών. Ελπίζουμε και η κοινωνία να ανταποκριθεί στο άνοιγμά μας.
Ευχόμαστε στους χρήστες του κόμβου των ΓΑΚ καλή και ευχάριστη πλοήγηση στον κόσμο των αρχείων.

Η ψηφιακή πολιτιστική συλλογή των Γενικών Αρχείων του Κράτους.
Οι αρχειακές συλλογές που φυλάσσονται στην κρατική αρχειακή υπηρεσία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Σ’ αυτές αποτυπώνεται ο τρόπος με τον οποίο χειρίζονται, κράτος και πολίτες, όλα τα μικρά και μεγάλα ζητήματα της ζωής τους. Ο πλούτος των πληροφοριών που περιέχουν είναι εντυπωσιακός και ανεξάντλητος για κάθε πτυχή της κοινωνικής, πολιτικής, οικονομικής, επιστημονικής, πολιτιστικής και οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας του έθνους.
Το δυναμικό σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων @ρχειομνήμων σας δίνει τη δυνατότητα να περιηγηθείτε στις αρχειακές συλλογές των Γενικών Αρχείων του Κράτους, να αναζητήσετε τεκμήρια με βάση την αρχειακή περιγραφή τους και να δείτε στην οθόνη σας τα ψηφιακά τους αντίγραφα, που ζωντανεύουν τα ίχνη του παρελθόντος.
Η άμεση προβολή των τεκμηρίων που έχουν ψηφιοποιηθεί, συμπληρώνεται με τη δυνατότητα περιήγησης στο αρχειακό υλικό που φυλάσσεται σε όλες τις κρατικές αρχειακές υπηρεσίες, που τροφοδοτείται με κάθε νέα συλλογή, η οποία ταξινομείται
και ψηφιοποιείται.
Επτά εκατομμύρια σελίδες στη διάθεσή σας…
Καλωσορίσατε!
ΕΤΟΣ Α
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 1847, Α Α 1- 793
Δ. Δ. ΤΖΕΦΕΡΕΜΙΝΗ 261- 372
ΦΙΛΙΑ, ΔΟΓΑΝΤΖΗΔΕΣ, ΛΟΥΤΡΟ, ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ, ΤΟΣΚΕΣΙ, ΣΠΑΝΟΧΩΡΙ, ΜΕΛΙΓΑΛΑ, ΤΣΑΟΥΣΙ, ΤΣΕΦΕΡΕΜΙΝΗ,
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΣΙΑΜΟΥ, ΚΑΤΣΑΡΟΥ, ΑΛΗΤΣΕΛΕΠΗ, ΜΠΑΛΑ, ΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙ, ΣΚΑΛΑ, ΣΟΛΑΚΙ, ΖΕΖΑ, ΣΙΑΜΟΥ, ΜΠΟΥΓΑ
Εν Μελιγαλά την 22 Μαίου 1844
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Πάρεδροι
Γ. Νικολακοπουλος
Πανάγος Μπόβης
Δ. Δελιγιάννης
Γ. Κυριακόπουλος
Αθ. Θεοδοσόπουλος
Αθ. Τζορης
Οι Ιερείς
Παναγιώτης Ζερβόπουλος
Ιωάννης
Νικόλαος Ανδρικόπουλος
Νικόλαος Αξιώτης
Νικόλαος Πρωτοπαπάς

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΗΛΙΚΙΑ
1.
ΜΙΛΤΟΣ ΤΣΑΛΤΟΓΑΜΒΡΟΣ
25
2.
ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΓΚΟΜΕΣΗΣ
30
3.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΚΟΜΕΣΗΣ
28
4.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ
50
5.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΙΣΟΥΡΓΟΣ
30
6.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
34
7.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
25
8.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ
30
9.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ
25
10.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΠΑΝΟΣ
30
11.
ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΘΡΟΥΜΠΗΣ
40
12.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
50
13.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΤΗΣ
28
14.
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΤΗΣ
28
15.
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΕΡΕΥΣ
55
16.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
24
17.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΠΑΝΑΓΟΣ
35
18.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
27
19.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ
28
20.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΣ
28
21.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
35
22.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
28
23.
ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΤΣΙΚΑΣ
50
24.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΓΑΜΒΡΟΣ
26
25.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ
35
26.
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
30
27.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ
30
28.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ
35
29.
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΠΟΒΗΣ
28
30.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΛΗΣ
40
31.
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΚΟΛΙΟΓΑΜΒΡΟΣ
37
32.
ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΜΟΥΡΧΟΥΤΗΣ
60
33.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΟΤΗΣ
30
34.
ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ
54
35.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ
48
36.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ
35
37.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ
55
38.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ
35
39.
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΠΟΤΗΣ
34
40.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ
40
41.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ
55
42.
ΝΑΣΟΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ
50
43.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΑΣ
28
44.
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΑΝΤΑΣ
55
45.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗΣ
30
46.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗΣ
55
47.
ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗΣ
34
48.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΜΗΣ
35
49.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ
55
50.
ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ
25
51.
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ
50
52.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΡΑΚΑΡΗΣ
45
53.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΡΑΚΑΡΗΣ
30
54.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΚΑΡΥΔΗΣ
28
55.
ΣΤΑΣΙΝΑΚΗΣ ΚΑΡΥΔΗΣ
35
56.
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ
30
57.
ΠΑΝΑΓΟΣ ΜΠΟΒΗΣ
45
58.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΒΗΣ
30
59.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΒΗΣ
38
60.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
45
61.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ
55
62.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ
30
63.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΛΗΣ
50
64.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΣ
55
65.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΓΑΜΒΡΟΣ
30
66.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣ
50
67.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ
60
68.
ΠΑΝΑΓΟΣ ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ
48
69.
ΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ
29
70.
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ
33
71.
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ
50
72.
ΠΑΝΑΓΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ
50
73.
ΘΟΔΩΡΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ
29
74.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ
25
75.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ
35
76.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΥΡΑΜΑΚΟΣ
55
77.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΔΟΥΡΑΜΑΚΟΣ
30
78.
ΠΑΝΑΓΟΣ ΔΟΥΡΑΜΑΚΟΣ
60
79.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΡΑΜΑΚΟΣ
28
80.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
40
81.
ΠΟΥΛΟΣ ΚΟΛΙΑΣ
50
82.
ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΟΥΛΟΓΑΜΒΡΟΣ
35
83.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ
30
84.
ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΤΑΝΙΩΤΗΣ
35
85.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ
38
86.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΡΟΣ
35
87.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΛΙΟΣ
37
88.
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΛΥΚΟΣ
35
89.
ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΥΚΟΣ
40
90.
ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΤΣΕΤΣΙΟΣ
50
91.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΤΣΙΟΣ
30
92.
ΠΑΝΑΓΟΣ ΒΙΓΚΟΣ
35
93.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ
34
94.
ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΜΠΑΚΑΣ
30
95.
ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΜΠΑΚΑΣ
45
96.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΙΣΟΥΡΓΟΣ
28
97.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΟΡΜΠΑΣ
50
98.
ΝΙΚΟΛΗΣ ΛΥΡΑΣ
35
99.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΡΑΣ
30
100.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΕΡΕΥΣ ΕΞΑΙΡΕΤΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 34
50
101.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΜΠΑΚΑΣ
35
102.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΗΣ
38
103.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
50
104.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
28
105.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ
50
106.
ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΑΛΙΚΟΥΡΑΣ
40
107.
ΘΟΔΩΡΗΣ ΧΑΛΙΚΟΥΡΑΣ
30
108.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΙΑΣ
60
109.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΙΟΓΑΜΒΡΟΣ
28
110.
ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ
45
111.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ
30
112.
ΠΟΥΛΟΣ ΝΑΖΗΡΙΟΤΗΣ
30
Προστέθηκαν δε οι εφεξής εκ του χωρίου Σκάλα
ΘΟΔΩΡΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ,
Ν. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Μελιγαλά, Π. ΜΠΟΥΤΟΣ, Π. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, 28, 9, 1847
ΧΩΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
Τ.Σ.Υ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΝ ΥΠΟΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: