Κυριακή, 10 Ιουνίου 2012

13ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ 2010 ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

13ο  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ"
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 17-21 ΜΑΡΤΗ 2010
 Ι. Λύρας   
 Καθηγητής βιολογίας 
                        Τρίτου Γυμνασίου Πατρών                              
Τηλ-φαξ:2610329991-2610334215 
e mail:mail@3gym-patras.ach.sch.gr
Περίληψη
Η εκπαίδευση καλείται να ετοιμάσει το μαθητή να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες και τα προβλήματα που θα συναντήσει στη ζωή του . Η ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης, μετά την απελευθέρωση του 1821,  μας δείχνει κάθε αλλαγή που σχεδιάζεται και θεσμοθετείται,  δεν έχει μέλλον, γιατί διαρκεί μικρό χρονικό διάστημα. 
Τα βιβλία αποτελούν τεκμήρια της εξέλιξης, πνευματικών ιδεολογιών, πολιτικών και κοινωνικών θεμάτων της πατρίδας μας. Ξένες επιδράσεις και επιρροές θα επηρεάσουν τη δομή, ιδεολογία, στόχους, οργάνωση και παιδαγωγικές σχέσεις εκπαιδευτών-εκπαιδευομένων.  Το μοναδικό μέσο μετάδοσης της γνώσης-αξιολόγησης του μαθητή είναι το σχολικό εγχειρίδιο που υλοποιεί το περιεχόμενο του Α.Π. που είναι αποκομμένο από τη σύγχρονη πραγματικότητα και τη ζωή, γιατί δεν γίνεται η σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή. Είναι γενικό-θεωρητικό χωρίς να παρέχει γνώσεις ουσιαστικές, χρήσιμες και σύγχρονες. 
Οι μέθοδοι διδασκαλίας,  προγράμματα, βιβλία, εκπαίδευση εκπαιδευτικών, δεν καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες της εκπαίδευσης και έγινε εγκληματική παρέμβαση στο γραπτό λόγο των Ελλήνων.  Το κύκλωμα συγγραφής, κρίσης, έκδοσης και διάθεσης του διδακτικού βιβλίου έχει θεσμοθετηθεί έτσι, ώστε ο έλεγχος της εκάστοτε  διοίκησης, να είναι απόλυτος. Για την έκδοση, διάθεση και κυκλοφορία του σχολικού βιβλίου υπεύθυνος είναι ο ΟΕΔΒ που πριν ονομαζόταν ΟΕΣΒ.     Διαπιστώνεται ότι η εικόνα που παρουσιάζει το σχολικό βιβλίο είναι η παρακάτω.
1. Παρουσιάζει τις επιστήμες χωρισμένες και ο μαθητής δεν κατανοεί τον κόσμο, στον οποίο ζει, ως ολότητα.
2. Περιέχει διδακτική ύλη η οποία δεν διδάσκεται στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς με συνέπεια να υπάρχει  ανακολουθία Α..Π και Ω.Π.
3. Δεν γίνεται η  συνδεσή του με τη ζωή, παραγωγή και οικονομία.
4. Δεν λαμβάνεται η γνώμη της μάχιμης εκπαίδευσης στη διαμόρφωση των Α.Π. και
5. Η εξέλιξη της διδασκαλίας από το 1900 μέχρι και σήμερα (γλωσσικό,  μεταρρυθμίσεις, κατάργηση πολυτονικού, ΕΚΦΕ , ΥΣΕΦΕ και από το σχολικό έτος 2009-10, η ψηφιακή τάξη, γίνεται με βήματα χελώνας.
Προτείνεται η σύνδεση των Α.Π. με τα σύγχρονα  κοινωνικά προβλήματα του ανθρώπου και του περιβάλλοντος και παράλληλα η σύνδεση της γνώσης με τα άλλα μαθήματα και χωρίς κενά ,από τη μια βαθμίδα στην άλλη.
 Ο   χώρος, ο χρόνος  και τα φαινόμενα, είναι έννοιες αλληλένδετες  όπου η κάθε μια  προϋποθέτει  και συμπληρώνει την άλλη σε οποιοδήποτε  θέμα  αναζήτησης από τον  άνθρωπο με τις  επιστήμες  που δημιούργησε .     
  Η μελέτη του χώρου, προϋποθέτει  την ύπαρξη χρόνου  με  μέσο σύνδεσης τα φαινόμενα. Το ίδιο  ισχύει όταν μελετάμε και  τις δυο άλλες έννοιες.
  Ο χώρος   είναι συγκεκριμένη θέση  του σύμπαντος, ο χρόνος  δείχνει πορεία εξέλιξης, τα φαινόμενα είναι διαδικασίες   που συμβαίνουν  στο συγκεκριμένο χρονοχώρο με μια ντετερμινιστική  εντελέχεια (εν τέλος έχει , Αριστοτελικός όρος )
  Τα ερωτήματα  τι, γιατί, πως, πόσο, πότε, πού, καλύπτουν τις παραπάνω έννοιες  στη λύση προβλημάτων για την  καλυτέρευση των συνθηκών της ζωής στο πλανήτη γη .
  Παίρνοντας σαν δεδομένο ότι πρώτα φτιάχτηκε  ο χώρος π.χ. ο πλανήτης γη στο ηλιακό μας σύστημα ταυτόχρονα  μελετάμε και το χρόνο με τη ραδιοχρονολόγηση των πετρωμάτων ή των απολιθωμάτων (γεωλογικοί αιώνες) και τα φαινόμενα βλέποντας τη πορεία προέλευσης   και εξέλιξης της ζωής των οργανισμών
  Οι επιστήμες.......έχουν μακρύ δρόμο .............για τη κατάκτηση της αλήθειας................. 

                              Η μεθοδολογία  της κάθε επιστήμης

     Η κάθε επιστήμη ακολουθεί μια συγκεκριμένη μεθοδολογία, προκείμενου ν’ανακαλύψει την αλήθεια των φαινομένων  που σχετίζονται με το σύμπαν  και τα φαινόμενα  της ζωής. Η μεθοδολογία αυτή περιλαμβάνει:                             

 1 Παρατήρηση        Είναι η καταγραφή μιας πληροφορίας
2  Πείραμα               Είναι μια πρακτική διαδικασία
3  Μεταβλητή          Είναι ένας παράγοντας που αλλάζει
4  Σταθερά               Είναι ένας παράγοντας που δεν αλλάζει                            
5  Υπόθεση              Είναι η ερμηνεία  που ελέγχεται με παρατήρηση και πείραμα 
6  Θεωρία                Είναι η ερμηνεία που ταιριάζει με επιστημονικές
                                 παρατηρήσεις
 7 Νόμος                 Είναι η ερμηνεία που επαληθεύεται πάντοτε
8 Απόδειξη             Είναι ο επιστημονικός συλλογισμός που βεβαιώνει  την         
                                 αλήθεια   μιας  πρότασης .
  Η μεθοδολογία της φυσικής
 Στη βιόσφαιρα του πλανήτη γη γίνονται συνεχώς φαινόμενα φυσικά, χημικά, ανθρώπινα, τα οποία επηρεάζουν άμεσα τη ζωή των οργανισμών. Η φυσική είναι κλάδος των φυσικών επιστημών η οποία μελετά τα φυσικά φαινόμενα.
  Η κάθε επιστήμη για την κατανόηση του χρόνου, του χώρου των φαινομένων θέτει τα ερωτήματα τί, πότε, πού, πόσο, γιατί, κάνει υποθέσεις, παρατηρήσεις, Πειράματα, συγκεντρώνει δεδομένα από άλλες επιστήμες ώστε να προσεγγίσει και ανακαλύψει τα διάφορα ερωτήματα που μελετά. Ο άνθρωπος με την εξέλιξη προφορικού λόγου και εργαλείων ανέπτυξε στον εγκέφαλό τους τις διανοητικές του ιδιότητες και έγινε κυρίαρχος στον πλανήτη γη αναζητώντας την υπέρβαση, το Θεό, το μη επιστητό και είναι ο μόνος οργανισμός που προσάρμοσε τα γονιδιά του στο περιβάλλον φυσικό και ανθρωπογενές.

ΤΟ ΒΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ4*
 Στα γυμνασιακά μου  χρόνια είχαμε τις αυστηρές εξετάσεις από το δημοτικό στο γυμνάσιο, το πολυτονικό σύστημα, την καθαρεύουσα, λιγότερα μαθήματα και λιγότερες διδακτικές ώρες, δασκαλοκεντρικό σύστημα διδασκαλίας, περισσότερο ελεύθερο χρόνο ζώντας την αλάνα και τη φύση, δερματόδετα βιβλία τα οποία αγοράζαμε ή γινόταν τράμπα (ανταλλαγή), γνώση χωρίς κενά, αυστηρότερες εξετάσεις (δίμηνα-εξάμηνα), αυστηρότερη προαγωγή από τάξη σε τάξη, απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τις 7 μ.μ., απαγόρευση  δημοσίων θεαμάτων, τον παιδονόμο να μας παρακολουθεί στο κάθε μας βήμα, η δυσλεξία ήταν άγνωστη, το κούρεμα γινόταν με την ψιλή, το πηλίκιο και η ποδιά ήταν το σήμα κατατεθέν των μαθητών-μαθητριών, ζήσαμε τα κοινωνικά φρονήματα με το κράτος του χωροφύλακα, τη μετανάστευση, τα μαθητικά συσσίτια, το υποχρεωτικό κατηχητικό, σχολεία χωρίς συνδικαλισμό , τα αναγνωστικά, τον αγώνα για επιβίωση ζώντας από το μεγαλύτερο σούπερ μάρκετ τη φύση ψαρεύοντας, κυνηγώντας και βοτανίζοντας, διαβάζαμε Μικρό Ήρωα, Κλασσικά Εικονογραφημένα και ακούγαμε ραδιόφωνο, μέναμε σε ένα δωμάτιο 2-3 άτομα μαζί για να πληρώνουμε λιγότερο ενοίκιο, μακριά από το χωριό μας, είχαμε μπέσα και ομερτά στις σχέσεις και σκανδαλιές μας, είμαστε ισορροπημένοι, ευτυχισμένοι  χωρίς ψυχολογικά προβλήματα, γιατί υπήρχε η πολυμελής οικογένεια.
  Σαν καθηγητής στις μεταρρυθμίσεις Παπανδρέου το 1963, διαδέχεται η χούντα των συνταγματαρχών 1967-1974. Το  1976 ο υπουργός παιδείας Γ. Ράλλης διαχωρίζει τη μέση εκπαίδευση σε τριετές γυμνάσιο και τριετές λύκειο , επιβάλλεται η δημοτική γλώσσα και οι εισαγωγικές εξετάσεις από το γυμνάσιο στο λύκειο. Το 1985 ο υπουργός παιδείας Απόστολος Κακλαμάνης νομοθετεί το Ε.Π.Λ. και το 1990-91 επί υπουργίας Βασιλείου Κοντογιαννόπουλου αρχίζουν οι καταλήψεις και ο διαδοχός του Γεώργιος Σουφλιάς προσπαθεί να κάνει διάλογο με τους εκπαιδευτικούς. Στη συνέχεια εισάγονται τα μαθήματα πληροφορικής και τεχνολογίας, καταργούνται οι βάρδιες στα σχολεία και το 1997  ο υπουργός Γεράσιμος Αρσένης νομοθετεί το Ε.Λ., και οι μαθητές  συμμετέχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις στη Β και Γ λυκείου, σε 14 μαθήματα. Το 1998 καταργείται ουσιαστικά η επετηρίδα  και ο διορισμός των καθηγητών γίνεται μέσω ΑΣΕΠ και η ΣΕΛΜΕ αντικαθίσταται από τα ΠΕΚ.
Επακόλουθο είναι η αντικατάσταση των σχολικών βιβλίων, φυσικά προς το χειρότερο, όπως και  όλες οι εκφάνσεις του δημοσίου βίου.
Οι διδακτικές ώρες του γυμνασίου στα φυσιογνωστικά μαθήματα είναι 4, 5, 5, για την Α, Β, Γ τάξη αντίστοιχα και τα διαφορετικά διδακτικά βιβλία, στη διάρκεια της επαγγελματικής μου καριέρας είναι.
Α γυμνασίου, βιολογία 6, γεωγραφία 6.
Β γυμνασίου, φυσική 5, χημεία 6, γεωγραφία 6
Γ γυμνασίου, βιολογία 5,χημεία 6, φυσική 5, χωρίς να γνωρίζουμε τον αριθμό των εκδόσεων του κάθε διδακτικού βιβλίου, γιατί δεν υπάρχει βάση δεδομένων, στον ΟΕΔΒ. Για το λύκειο και τους διαφορετικούς τύπους λυκείων και κατευθύνσεων εκτός του ΟΕΔΒ είναι και το  Ίδρυμα Ευγενίδου το οποίο έχει εκδώσει τα πράσινα, καφέ και μπλε βιβλία, για την τεχνική εκπαίδευση που συνεχώς της αλλάζουν το ονομά της, ενώ οι σχολές εργοδηγών που ήταν ουσιαστικές καταργήθηκαν και αντικαταστάθηκαν, από τα δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ.
Τα μαθήματα ανθρωπολογία, βιολογία, γεωγραφία, χημεία, γεωλογία και φυσική από την ΣΤ γυμνασίου διδάσκονται προς τα κάτω ,φτάνοντας μέχρι και την Α  γυμνασίου. Ο αριθμός των μαθημάτων αυξάνεται και κατά συνέπεια οι ώρες .  Το εφταήμερο γίνεται πενθήμερο, τα πεντάωρα γίνονται εξάωρα και μετά εφτάωρα, σε πλήρες πρόγραμμα. Οι μαθητές πληρώνουν το πάπλωμα, χωρίς να έχουν ελεύθερο προσωπικό χρόνο. Η Γεωγραφία Ελλάδος και Γεωλογία δεν διδάσκονται στο σχολείο και οι υποψήφιοι καθηγητές υποχρεούνται να δώσουν εξετάσεις στη γεωλογία. Η χημεία με τις κατευθύνσεις, δυσκολεύει τους φοιτητές  στο να μάθουν χημεία, γιατί στο λύκειο δεν την διδάχθηκαν. Παλιά στη δευτέρα γυμνασίου μάθαιναν αντιδράσεις στην ανόργανη και οργανική χημεία και τώρα  τις διδάσκονται στη δευτέρα λυκείου, μόνο όσοι μαθητές   ακολουθούν θετική κατεύθυνση, ενώ η φυσική στις τάξεις του λυκείου έχει αλληλοεπικαλύψεις και κενά. Έχει παρατηρηθεί το ίδιο βιβλίο γεωγραφίας, βιολογίας και  ανθρωπολογίας να διδάσκεται σε διαφορετικές τάξεις και να υπάρχει η ασυνέχεια και αλληλοεπικάλυψη της ύλης. Το λογισμικό της φετινής ψηφιακής τάξης, στη γεωγραφία-βιολογία, δεν λειτουργεί χωρίς τη σύνδεση του διαδικτύου, και η σχολική χρονιά έφτασε ήδη στη μέση, δείχνοντας την προχειρότητα και βιασύνη όλων των εμπλεκομένων. Ο συνολικός αριθμός των ειδικοτήτων που διδάσκουν  στη μέση εκπαίδευση είναι 110. Τα βιβλία φυσικής, χημείας, βιολογίας είναι σε διδακτικά πακέτα που το καθένα έχει το βιβλίο καθηγητή, βιβλίο μαθητή, εργαστηριακό οδηγό και τετράδιο εργαστηριακών ασκήσεων.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΙΝΕ
1.Διαπιστώνεται ότι ΟΛΜΕ, ΕΛΜΕ, Συνδικαλισμός επέτρεψαν σιωπηρά την κομματική αξιολόγηση, ώστε συνάδελφοι από το ζενίθ να πηγαίνουν στο ναδίρ και αντίστροφα, με την αλλαγή της εκάστοτε κυβέρνησης, με συνέπεια την υποβάθμιση του κλάδου και ελάχιστες φωνές διαμαρτυρίας <φωνή βοώντος εν τη ερήμω>. Τι σχέση έχουν αυτά μεταξύ τους; Το κράτος, το κόμμα, η κυβέρνηση και η δημόσια διοίκηση.
2. Τον κομματικό συνδικαλισμό, με τα ξεχωριστά ψηφοδέλτια.
3. Τις αποσπάσεις ημετέρων, σε διάφορα γραφεία και υπηρεσίες.
4. Την επιλογή ημετέρων, για κάθε είδους εξετάσεις και την επάνδρωση των κάθε είδους επιτροπών.
5. Τη μη βελτίωση του ΑΣΕΠ που αφορά το εξεταστικό, στο γνωστικό, παιδαγωγικό και διδακτικό αντικείμενο.
6.Την πρόσληψη μεγάλου αριθμού διδακτικού προσωπικού ωρομισθίων και αναπληρωτών καθηγητών.
7.Την ουσιαστική κατάργηση της αντικειμενικής αξιολόγησης, του εκπαιδευτικού προσωπικού.
8.Τις ελλείψεις υποδομών σε κάθε είδους εργαστήριο και στη διαχείριση αναλώσιμων υλικών. Ειδικά τα εργαστήρια του προγράμματος <Οδύσσεια> υποβαθμίστηκαν και ελάχιστα υπολειτουργούν.
9.Τις διαδικασίες έκδοσης των διδακτικών βιβλίων, το καψιμό τους στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Θα πρέπει να επιστρέφονται, για ανακύκλωση και όποιος δεν τα επιστρέφει, να πληρώνει το κόστος του κάθε βιβλίου.
10. Την ουσιαστική κατάργηση της επιμόρφωσης και δια βίου εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.
11. Την μη έκδοση πληροφοριακού υλικού, για την τοπική ιστορία, της κάθε περιοχής, και να διδάσκεται υποχρεωτικά ένα 2ωρο την εβδομάδα, στο γυμνάσιο.
12. Οι επιστημονικοί φορείς να συνεργάζονται, για τη διαμόρφωση του διδακτικού εγχειριδίου και να υπάρχει η συνέχεια της γνώσης, από τη μια βαθμίδα στην άλλη.
13. Επιλογή και αξιολόγηση των διαφορετικών ταλέντων με αυστηρά κριτήρια, και φοιτησή τους σε αντίστοιχα ειδικά σχολεία.
14. Το μεγάλο αγκάθι που λέγεται εξεταστικό-εισαγωγικό σύστημα, για τα πανεπιστήμια, να μελετηθεί υπερκομματικά, και  να μη γίνεται το ράβε -ξήλωνε, κάθε φορά.
15. Την καθοδήγηση των μαθητών, στο επάγγελμα-αγορά εργασίας-παραγωγή. Κάποτε τους μαθητές   τους παρακαλούσαν να γίνουν δάσκαλοι, και τώρα τα καλύτερα μυαλά με τις υψηλές βαθμολογίες επιλέγουν  ακαδημίες, αστυνομικές και στρατιωτικές σχολές, για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση.
16.Να κατανοήσουν με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, την αρχαιοελληνική-νεοελληνική  γραμματεία, το δημοτικό τραγούδι, την ιστορία, την πολιτιστική και πολιτισμική κληρονομιά της Ελλάδας και τη σχέση της με τα άλλα κράτη.
17. Η καθυστέρηση της σύνταξης και του εφάπαξ ποιοι, πως, και πότε θα το λύσουν.
18.Την καταστρατήγηση της παραμονής των καθηγητών στο σχολείο, που μετά το διδακτικό τους ωράριο, εξαφανίζονται από το σχολείο.
19.Την κατάργηση του πολυτονικού μας συστήματος, επί των ημερών μας και τέλος
20.Την συνεργασία ΕΚΦΕ και ΥΣΕΦΕ, για την βελτίωση των εργαστηρίων, στο κάθε σχολείο.

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Μισά και φτωχά είναι τα αποτελέσματα του ελληνικού σχολείου, σε μισά και φτωχά αποτελέσματα καταλήγουν τόσοι κόποι και τόσες προσπάθειες. Έχουμε πρόοδο και πρόοδο, επίδραση και επίδραση, εξέλιξη και εξέλιξη.
Τι σκοπό έχει το ελληνικό σχολείο το ξέρουμε όλοι. Είναι ένα από τα σημαντικότερα όργανα για την ευημερία των πολιτών, για την ατομική, την εθνική και γενικά την ανθρώπινη λογική. Ζητεί να μορφώσει ανθρώπους που να μπορούν να ζήσουν παραγωγικά στον τόπο που ανήκουν. Γι'αυτό πρέπει να αναπτύξει αρμονικά το πνεύμα, το ήθος και το σώμα του μαθητή, και να του δώσει  και να του γυμνάσει όσες γνώσεις και δεξιότητες του χρειάζονται για να ζήσει τη σημερινή ζωή. Όμως το ελληνικό σχολείο υπηρετεί κακά και επιπόλαια τους λίγους και για τους λίγους αυτούς θυσιάζουμε-και πάλι χωρίς καμιά ωφέλεια-τη μόρφωση του λαού. Με τη μόρφωση χαρακτήρων που να μπορούν να ζήσουν παραγωγικά και δημιουργικά στον τόπο τους, προκόβουν τα αγαθά του εθνικού πολιτισμού, και προκοπή των εθνικών πολιτισμών σημαίνει πρόοδο για όλη την ανθρωπότητα.
Από τον υψηλό αυτό σκοπό της τι πέτυχε, τι πετυχαίνει ως τώρα η ελληνική παιδεία, και ειδικότερα το θεμέλιο κάθε παιδείας, τη δημοτική εκπαίδευση;
Από το ελληνικό σχολείο έλειψε το φως, διότι αληθινή δημοτική εκπαίδευση δεν μπορούμε να πούμε ότι απέκτησε ακόμη. Με τέτοια γενική διαπίστωση τελειώνει ο εισηγητής την εκθεσή του, στα εκπαιδευτικά νομοσχέδια που είχαν υποβληθεί στη βουλή, το 1913. Το  δημοτικό σχολείο με  4 τάξεις, ήταν από το 1834 μέχρι και το 1929.
Η ελληνική εκπαίδευση και παιδεία δεν έχει θεμελιωθεί στη σύγχρονη νεοελληνική πραγματικότητα και παραγωγή. Την πραγματικότητα αυτή, όπου μόνο μπορεί να στηρίζεται κάθε αληθινή δημιουργία, την είχαμε για πολλά χρόνια αγνοήσει, την είχαμε παραμελήσει, και το χειρότερο, την είχαμε περιφρονήσει. Η γλώσσα του λαού είναι χυδαία, πρόστυχη, ένα κουρέλι της σκλαβιάς, που και η περιφρόνηση πολύ της πάει. Η γλώσσα όμως δεν είναι απλή παράταξη από λέξεις και τύπους, αλλά ζωντανός οργανισμός που καθρεπτίζει τον οργανισμό του νεοελληνικού εγκεφάλου, την παρατηρητικότητα, την πλαστική του δύναμη την έκταση και το βάθος του πνευματικού  και ψυχικού μας κόσμου. Δεν είναι αυθαίρετο ατομικό κατασκεύασμα, αλλά  πνευματικό και ψυχικό δημιούργημα της ζωής, μιας ζωής συνολικής αιώνων που αντιστέκεται σε κάθε ατομική  ή κρατική προσπάθεια, αντίθετη με τη δική της φύση και την εξελιξή της. Τη δημοτική γλώσσα περιφρόνησαν οι λίγοι, οι λόγιοι, το γλωσσικό όργανο του νεοελληνικού πολιτισμού. Το σημαντικότερο όμως μέρος από την περιφρονημένη λαϊκή δημιουργία είναι το δημοτικό τραγούδι, που πλουσιότατο απλώθηκε σε όλες σχεδόν τις εκδηλώσεις της νεοελληνικής ζωής.
Τα σχολικά προγράμματα και η ιδεολογία τους αντί να πλημμυρίζουν από τη ζωή του νεοελληνικού πολιτισμού, καρφώθηκαν σ' ένα ψευτοκλασικό ιδανικό και ότι έχει γίνει με την παιδεία έγινε  και με τους άλλους, τους πιο πολλούς κλάδους, του δημοσίου βίου. Το ιδεολογικό παραστράτημα όσο και αν σταμάτησε με τον καιρό, μας έχει πια σπρώξει στο στραβό δρόμο, στη μίμηση και την ουτοπία, ώσπου μας ξύπνησε ύστερα από τόσα ατυχήματα η ανάγκη των πραγμάτων και να κοιτάξουμε τα συμφέροντα όλων των κοινωνικών τάξεων και όχι μονάχα λίγων προνομιούχων, με πνεύμα αληθινά φιλελεύθερο και δημοκρατικό.
Από  αυτά που βλέπουμε ότι εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, που δε θα χτυπούσε στη ρίζα του κακού, ήταν αδύνατο να γίνει. Δυστυχώς όμως  μια ρίζα του κακού ήταν το διαβόητο γλωσσικό ζήτημα που είχε ζυμωθεί στη νεοελληνική φαντασία με ολόκληρο σωρό από προλήψεις.
Τα προγράμματα θα πρέπει να βασίζονται στο νεοελληνικό πολιτισμό. Από τον πολιτισμό αυτό μόνο μέρη έχουν ερευνηθεί και αυτά πιο πολύ από γενική, και όχι ειδικά από την εκπαιδευτική τους άποψη. Δεν κατέχουμε τους δημοτικούς μας θησαυρούς και τη δημιουργική νεοελληνική λογοτεχνία μας αλλά για την επιλογή και τη σχολική τους χρησιμοποίηση χρειάζεται έρευνα από πολλούς ειδικούς και ερευνητές. Κατέχουμε  ελάχιστα τη δημοτική γλώσσα και τους νόμους της και  έχουν μελετηθεί λίγα προβλήματα σχετικά, με τη χρησιμοποιησή της στο σχολείο, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η δημοτική μας μουσική, η  αρχιτεκτονική, το παιχνίδι και τόσα άλλα,  θα δώσουν στο δικό μας  σχολείο  χίλια δυο πραγματικά μορφωτικά στοιχεία με την παιδεία αλλά και γενικά το ίδιο, και ο φυσικός κόσμος, τον οποίο δεν γεύονται και χαίρονται οι μαθητές μας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Σε μια οργανωμένη εκπαίδευση σκοποί, στόχοι, μορφωτικά αγαθά, επιλογή ύλης, διαδικασία της προσφοράς της γνώσης, τρόποι επίτευξης των στόχων, εμπέδωση των διδασκομένων κ.λ.π., πραγματώνεται και μορφοποιείται μέσα από τα αναλυτικά προγράμματα. Οι αδυναμίες και ανεπάρκειες των Α.Π. είναι γνωστές και για να ξεπεραστούν   πρέπει να γίνει ενιαία θεώρηση και κατάλληλη κλιμάκωση της ύλης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, να έχουν δυναμικό χαρακτήρα και να υπόκεινται σε συνεχείς προσαρμογές και βελτιώσεις κατόπιν αξιολόγησης. Η ΠΕΒ, ΕΕΦ, ΕΕΧ να συγκροτήσουν ομάδες εργασίας και με διαδικασίες που θα λαμβάνουν σοβαρά και τη γνώμη της μάχιμης εκπαίδευσης να συντάξουν τα νέα Α.Π., και στις 3 βαθμίδες της εκπαίδευσης. Το σχολείο πρέπει να συνδέεται με την παραγωγή, την οικονομία και να έχουν οι μαθητές το δικαίωμα στη γνώση χωρίς φραγμούς και διακρίσεις.

ΣΧΟΛΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Το άκαμπτο κύκλωμα αναλυτικό πρόγραμμα, ένα κοινό μοναδικό βιβλίο, εξεταστέα ύλη δυσανάλογη προς το ωρολόγιο πρόγραμμα, δεν μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση ουσιαστικής παιδείας, και αποδυναμώνει την καλλιέργεια κριτικής και δημιουργικής ικανότητας του μαθητή. Πριν δοθεί στην κυκλοφορία το οποιοδήποτε βιβλίο, να διδαχτεί πιλοτικά σε πειραματικά σχολεία, να δοθεί σε όλους τους συναδέλφους, που διδάσκουν το βιβλίο και  να κάνουν κριτική, προτάσεις, παρατηρήσεις, συμπληρώσεις, αφαιρέσεις κ.λ.π.
Να επιστρέφεται το βιβλίο, στο τέλος της σχολικής χρονιάς για ανακύκλωση, διαφορετικά ο κάθε μαθητής να πληρώνει το αντίτιμο του κόστους του κάθε βιβλίου, μαθαίνοντας έτσι στην ανακύκλωση και την προστασία του πλανήτη γη.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΡΙΝ ΟΕΣΒ,ΟΕΣΒ,ΟΕΔΒ.
ΠΡΙΝ ΟΕΣΒ
Γενική Γεωγραφία, προς χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων, εγκριθέντα για την πενταετίαν 1903-1908, Τσολεκίδου-Αναγνωστόπουλου
Στοιχεία Φυσικής Ιστορίας, προς χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων, εγκριθέντα δια την τετραετίαν 1909-1913, Νικολάου Κ. Γερμανού Δ.Φ.
Στοιχεία  Φυσικής και Χημείας, Τόμος Β, δια τους μαθητάς της Τετάρτης Τάξεως των Γυμνασίων, έκδοσις δεκάτη, 1928.
Γεωγραφία δια την Δ τάξιν των Γυμνασίων, έκδοσις πέμπτη, Α. Πέτριτς, 1937.
Γεωγραφία Ασίας, Αφρικής, Αμερικής, και Ωκεανίας, δια την Γ τάξιν των Γυμνασίων,Ιωάννου Σαρρή, 1951.
Αριθμητική προς χρήσιν των Γυμνασίων των Πρακτικών Λυκείων,έκδοσις τρίτη, 1937, Αντωνίου Μονοκρούσου.

ΟΕΣΒ
ΦΥΣΙΚΉ,ΧΗΜΕΙΑ,ΓΕΩΛΟΓΙΑ,ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Αλκινόου Μάζη*
ΧΗΜΕΙΑ Λιώκη.
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Σπεράντζα.
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ δια τας κατωτέρας τάξεις των γυμνασίων Τόγκα-Πασσά-Νικολάου.
ΑΛΓΕΒΡΑ δια τας ανωτέρας τάξεις των Γυμνασίων, Νείλου Σακελλαρίου
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ, δια τας κατωτέρας τάξεις των γυμνασίων, Νικολάου Δ. Νικολάου.
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ,δια τας ανωτέρας τάξεις των γυμνασίων, Νικολάου Δ. Νικολάου.
*Είναι ο συγγραφέας που γαλούχησε με τα σχολικά του βιβλία πολλές γενιές μαθητών.


ΟΕΔΒ
ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΚΔΟΣΗ Δ 1996, ΣΕΛΙΔΕΣ 207, ΖΕΝΑΚΟΣ.....    ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΓΡΩΝ, ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ, ΟΠΤΙΚΗ.
ΑΘΗΝΑ 1998, ΣΕΛΙΔΕΣ 303, ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.....ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ, ΟΠΤΙΚΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ, ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑ, Α4.
ΕΚΔΟΣΗ Γ 2002, ΣΕΛΙΔΕΣ 190, ΑΝΤΩΝΙΟΥ........ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ, ΟΠΤΙΚΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ, ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ, 
ΕΚΔΟΣΗ Β 2008, ΣΕΛΙΔΕΣ 167, ΑΝΤΩΝΙΟΥ.......  ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΙΝΗΣΕΙΣ, ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΠΙΕΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ) ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ (ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ).

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΚΔΟΣΗ ΙΑ 1989  ΣΕΛΙΔΕΣ 223,ΖΕΝΑΚΟΣ.... .   ΜΗΧΑΝΙΚΗ,ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ, ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΥΡΗΝΙΚΗ.
ΕΚΔΟΣΗ Α 2000, ΣΕΛΙΔΕΣ 311 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ...ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ, ΚΙΝΗΣΗ-ΔΥΝΑΜΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ
ΕΚΔΟΣΗ 2006 ΣΕΛΙΔΕΣ 350, ΑΝΤΩΝΙΟΥ.....      ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ, Α4.
ΕΚΔΟΣΗ Β 2009 ΣΕΛΙΔΕΣ 189,ΑΝΤΩΝΙΟΥ.....     ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ-ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ, ΟΠΤΙΚΗ, ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ-ΠΥΡΗΝΑΣ,  Α4.

ΦΥΣΙΚΗ  Α ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΚΔΟΣΗ ΙΑ, 2009, ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ, ΣΕΛΙΔΕΣ 302, ΒΛΑΧΟΣ... ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ, ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ, ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΒΑΡΥΤΗΤΑ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ, Α4.
ΦΥΣΙΚΗ Α ΤΑΞΗ ΕΠΛ, ΓΕΛ, ΤΕΛ, ΣΕΛΙΔΕΣ 292, ΔΑΠΟΝΤΕΣ, ΚΑΣΣΕΤΑΣ.... Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΧΩΡΟΣ, Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, Η ΝΕΥΤΩΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ, Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΊΤΑΙ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ.
ΦΥΣΙΚΗ Α ΤΑΞΗ ΕΛ, EΚΔΟΣΗ Α 1998, ΣΕΛΙΔΕΣ 292, ΔΑΠΟΝΤΕΣ, ΚΑΣΣΕΤΑΣ.... Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΧΩΡΟΣ, Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, Η ΝΕΥΤΩΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ, Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΊΤΑΙ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
1.Στα βιβλία των γυμνασιακών μου χρόνων Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, η διδακτέα ύλη ήταν συνεχής.
2.Το μη προγραμματισμό των εργαστηριακών ασκήσεων, φυσικής, χημείας, βιολογίας, γεωγραφίας, στην αρχή της σχολικής χρονιάς, στο ΕΚΦΕ με όλους τους ΥΣΕΦΕ.
3.Την έλλειψη ομάδων εργασίας για την κατασκευή  μοντέλων, προσομοιώσεων, εικονικής πραγματικότητας, θεατρικών δρώμενων, για την αισθητοποίηση και πληρέστερη κατανόηση δύσκολων όρων-εννοιών-λειτουργιών.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1. Να γίνει η καταλογογράφηση όλων των σχολικών βιβλίων πριν ΟΕΣΒ, ΟΕΣΒ, και ΟΕΔΒ, για να μπορεί ο μελετητής και ερευνητής να κάνει τη συστημική-συστηματική και συγκριτική μελέτη, έρευνα και καταγραφή.
2. Στα γυμνασιακά μου χρόνια η  αριθμητική των τριών  τάξεων του γυμνασίου ήταν σε ένα βιβλίο, το ίδιο και η άλγεβρα, γεωμετρία φυσική και χημεία. Η γνώση είχε μια συνέχεια και συνέπεια. Τώρα τα βιβλία κάθε τάξης είναι ξεχωριστά και η γνώση έχει χάσματα και αλληλοεπικαλύψεις. Μήπως πρέπει να κατευθυνθούν στο παλιό σύστημα, αφ' ενός για να είναι η γνώση ενιαία και συνεχής, αφ' ετέρου το μεγάλο οικονομικό κόστος μεταφοράς, διανομής, περιορίζεται κατά πολύ, γιατί άλλο το κόστος και η διανομή των 2 βιβλίων και άλλο των 6,κάθε χρονιά.
3. Με τη διαδικασία αυτή οι μαθητές που θα έχουν το βιβλίο 3 χρόνια, θα το σεβαστούν και αγαπήσουν, όπως και εμείς, που κάθε Σεπτέμβριο γινόταν αγοραπωλησία και τράμπα (ανταλλαγή), γιατί τότε τα βιβλία τα αγοράζαμε και τα πονάγαμε, ενώ τώρα μετά το κάθε διαγώνισμα το καίνε.
4. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο για αναζήτηση πληροφοριών να είναι  άμεση, για όλα τα μαθήματα, σε βάσεις δεδομένων, που να τις γνωρίζουν όλοι οι μαθητές και να μπορούν να τις μελετούν στον ελεύθερο χρόνο τους.
5. Το υπουργείο να κάνει διαγωνισμό για αυτούς που έχουν κατασκευάσει λογισμικό με  μοντέλα-προσομοιώσεις-εικονική πραγματικότητα-θεατρικά δρώμενα-χαρτοδιπλωτική μέθοδο κ.λ.π., ύστερα από αξιολόγηση, να χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε δύσκολοι όροι, έννοιες και λειτουργίες να γίνονται οικείες και κατανοητές.
* Στη διάρκεια του συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση βιβλίου (θα πρέπει να βρεθούν τουλάχιστον 2 προθήκες, για να διασφαλιστούν τα βιβλία) και θα γίνει παρουσίαση θεατρικού του τμήματος Α1, από 8 μαθήτριες, με θέμα τις  αλληλομετατροπές ενέργειας (χημικής-θερμικής-ηλεκτρικής-μηχανικής), μέσα στον  προβλεπόμενο χρόνο.
Η παρουσίαση της εισήγησης θα γίνει σε πρόγραμμα power point

Βιβλιογραφία.
Εκπαιδευτική Νομοθεσία 1946-49.
Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις 1963, 1976, 1985, 1993 και 1997
Πρακτικά ΟΛΜΕ 1981.
Δελτία ΟΛΜΕ.
Διδακτικά Βιβλία πριν ΟΕΣΒ, ΟΕΣΒ και ΟΕΔΒ.
Οδηγίες για την διδακτέα ύλη 1984, 1991, 2009-10.
Αναλυτικά  και ωρολόγια προγράμματα.
Αρχείο ΕΒΙΕ, Βιβλιοθήκη Βουλής, Γεννάδιος Βιβλιοθήκη και ΟΕΔΒ.
Η παιδεία, το μεγάλο μας πρόβλημα, εκδόσεις ¨Δωδώνη¨, Αθήνα, Ε.Π.ΠαπανούτσουΔεν υπάρχουν σχόλια: