Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΒΑΛΥΡΑ ΙΘΩΜΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΚ 24002
ΤΗΛ.2724071016
Γεννήθηκε στο Αιγίνιο Πιερίας. Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά, ένα γιο και μία κόρη. Μέχρι το 2002 η ζωή του κυλούσε απλά, όπως όλων μας. Το 2002 όμως, όλα άλλαξαν.
Σκοπός του έγινε η κατά το δυνατόν καλυτέρευση της ζωής των ανθρώπων και συνεργάζεται πλέον με ιατρούς και ερευνητικά κέντρα στο εσωτερικό και το εξωτερικό, αποκλειστικά με αυτόν τον σκοπό.
ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ
Ο Γιώργος Πασχαλίδης τιμήθηκε με το Διεθνές Βραβείο Λογοτεχνίας Giuseppe Sciacca 2010 για το συγγραφικό του έργο που επαναπροσδιορίζει τις ανθρώπινες αξίες με απώτερο στόχο το καλό της ανθρωπότητας, για τη συμβολή του στην επιστήμη και για το εθελοντικό του έργο. Είναι το πρώτο βραβείο λογοτεχνίας στα παγκόσμια χρονικά που απονέμεται για το ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ των βιβλίων του, για το ΜΗΝΥΜΑ που αυτά μεταφέρουν στον αναγνώστη.
Τον Μάρτιο του 2012 βραβεύτηκε από τον όμιλο για την UNESCO Τεχνων Λόγου και Επιστημών Ελλάδος για την προσφορά του στον άνθρωπο και την επιστήμη και για την ανακάλυψη των τριών ανθρώπινων τύπων και του κυρίαρχου γονιδίου
Η Νέα γνώση που προσφέρει ο Γιώργος Πασχαλίδης στην ανθρωπότητα είναι αποτέλεσμα άμεσης θέασης και όχι αφηρημένου συλλογισμού – θεωριών που μας οδήγησαν σ’ αυτές τις ασθένειες.
Το χαρακτηριστικό ιδίωμα του κ. Πασχαλίδη είναι η ικανότητα να βλέπει τις αιτίες πίσω από τα φαινόμενα, η διόραση, που του επιτρέπει να αναγνωρίζει και να κατανοεί άμεσα την Αλήθεια των πραγμάτων είτε αυτή αφορά σε υγεία, σε ασθένεια, σε ψυχολογική κατάσταση, σε συμπεριφορά, ή σε επίπεδα κοσμογονίας και ουράνιας μηχανικής. Αναφερόμενος στην ιδιότητά του αυτή λέει πως ο μηχανισμός της αναγνώρισης της αλήθειας, τον οποίο ονομάζει διαύγεια είναι ιδιότητα που είχαν όλοι οι άνθρωποι και ξεχάστηκε και ατρόφησε στην πορεία της εξέλιξης του είδους μας.
O ερευνητής και συγγραφέας, κ. Γιώργος Πασχαλίδης έχει, από το 2002, ανακαλύψει και κοινοποιήσει ότι υπάρχουν τρεις μόνο ανθρώπινοι τύποι προσωπικότητας,( Α, Β, Γ),  που είναι γενετικά καθορισμένοι από τον τύπο του ενός από τους δύο γονείς, και κατηγοριοποιούνται με βάση κοινά χαρακτηριστικά ως προς
 • Τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας, τον τρόπο σκέψης, τη συναισθηματική επεξεργασία ερεθισμάτων και τον τρόπο δράσης και συμπεριφοράς
 • Τη Δομή και Λειτουργία του εγκεφάλου
 • Τον Εντερότυπο
 • Την Σκελετική κατασκευή
 • Τη Διατροφή και την  απορρόφηση βιομετάλλων και βιταμινών
 • Την εκδήλωση συγκεκριμένων για τον κάθε τύπο Σωματικών και Ψυχικών Νοσημάτων
Οι τρεις διαφορετικοί και μοναδικοί τύποι προσωπικότητας έχει διαπιστώσει ότι  προέρχονται από γενετικά καθοριζόμενες διαφοροποιήσεις  στους τρεις σχηματισμούς του Μεταιχμιακού συστήματος του εγκεφάλου, τον κροταφικό φλοιό, την αμυγδαλή και τον ιππόκαμπο, οι οποίες ρυθμίζουν την αντίδραση σε εξωτερικά και εσωτερικά γεγονότα και διαμορφώνουν τρεις διαφορετικούς και μοναδικούς τύπους προσωπικότητας, μέσα από τις συνδέσεις με άλλα σημεία του νευρικού συστήματος. Ο τύπος του κάθε ατόμου κληρονομείται από τη γενετική μεταβίβαση των διαφοροποιήσεων αυτών γονιδιακά από τον ένα γονέα και η μεταβίβαση αυτή καθορίζει το κυρίαρχο γονίδιο, που διευκρινίζει την προέλευση της γενετικής μεταβίβασης από πατέρα ή μητέρα. Εξηγούνται έτσι οι φυλογενετικώς διαφοροποιημένοι εγκέφαλοι, που έχουν διαφορετικές φυσιολογικές ιδιότητες και τάσεις συμπεριφοράς ανάλογα με το αν είναι εγκέφαλος με συμπεριφορές αρσενικού ή θηλυκού φύλου. Η γνώση αυτή οδηγεί στην κατανόηση της βιολογικής βάσης της συνειδητότητας και των νοητικών διεργασιών και δίνει απάντηση στο ερώτημα της αλληλεπίδρασης εγκεφάλου και ψυχισμού, συμπεριφοράς και τρόπου δράσης και του τρόπου που επηρεάζεται η λειτουργία του ανθρώπινου σώματος από την αλληλεπίδραση αυτή.
Ο κ. Πασχαλίδης περιέγραψε τη κλίμακα Συνολικής Ορμονικής Διαταραχής, με βαθμολόγηση από 0-100, που αντανακλά το βαθμό της ψυχικής και σωματικής διαταραχής, δηλαδή αντανακλά όλες τις βιοχημικές και παθοφυσιολογικές αλλαγές που υφίστανται οι τρεις ειδικές κι ευαίσθητες για τον κάθε τύπο  περιοχές του μεταιχμιακού συστήματος του εγκεφάλου κι οι αντίστοιχες συνδέσεις τους, μετά από την επίδραση περιβαλλοντικών ερεθισμάτων, εμπειριών και στρες,  μέσω της διαδικασίας της συναπτικής πλαστικότητας του εγκεφάλου, της «αλλόστασης». Συγκεκριμένα διευκρινίζει ότι η υπερφόρτωση του οργανισμού με στρες οδηγεί σε αλλαγές στη λειτουργία στις αντίστοιχες περιοχές του εγκεφάλου που οδηγούν σε λανθασμένες και παθολογικές αντιδράσεις σε  όργανα-στόχους του ανθρώπινου σώματος, μέσα από τις αυτόνομες ενδοκρινικές και σκελετικές  κινητικές αντιδράσεις οι οποίες συνοδεύουν την επεξεργασία των συναισθημάτων, και προετοιμάζουν το σώμα για δράση και κάνουν γνωστά τα συναισθήματα μας σε άλλους ανθρώπους. Κάθε τύπος αντιδρά με τη δική  του αντίστοιχη ειδική περιοχή του μεταιχμιακού συστήματος του εγκεφάλου και  εκδηλώνει συγκεκριμένες νόσους. Η πλαστικότητα του εγκεφάλου εξηγεί την βελτίωση του τρόπου σκέψης, μετά από την πτώση της συνολικής διαταραχής ψυχικής και σωματικής λειτουργίας, καθώς εξειδικευμένες για τον κάθε τύπο περιοχές του εγκεφάλου επαναλειτουργούν κανονικά.
Η κ Πασχαλίδης έχει εισαγάγει την έννοια της «Πρώτης/Αρχικής Σκέψης: Σήμα» για τον εγκέφαλο, που είναι η δημιουργική σκέψη, δηλαδή η πρώτη πληροφορία, καθώς  αυτή όταν ενεργοποιούνται τα ανάλογα νευρωνικά κυκλώματα οδηγεί στην κατάλληλη δράση. Οι συνειρμικές φλοιικές περιοχές (ο πολυαισθητικός φλοιός,ο προμετωπιαίος φλοιός και ο στεφανιαίος φλοιός αντίστοιχα για τον κάθε τύπο) που συνδέονται με τους τρεις ειδικούς για τον κάθε τύπο σχηματισμούς του μεταιχμιακού συστήματος (τον κροταφικό λοβό, την αμυγδαλή και τον ιππόκαμπο) οδηγούν στη γένεση της δεύτερης σκέψης μετά την αρχική που γεννά τις ανάλογες συμπεριφεριολογικές, γνωστικές και συναισθηματικές αντιδράσεις, που αντιστοιχούν στο τρόπο λειτουργίας και τα χαρακτηριολογικά χαρακτηριστικά του κάθε τύπου. Εξηγεί και δίνει φως στο ότι οι ατομικές διαφορές στη λειτουργία των τριών δομών του εγκεφάλου στους τρεις ανθρώπινους τύπους διαμορφώνουν αντίστοιχες διαφορές στην ενεργοποίηση συνειρμικών φλοιικών περιοχών και οδηγούν στην αναστολή ή διαφορετικά στο μπλοκάρισμα της πρώτης σκέψης από τη δεύτερη σκέψη. Η δεύτερη σκέψη μετά την αρχική κινητοποιεί μηχανισμούς αντίδρασης σήμα κινδύνου, με τις ανάλογες συναισθηματικές αντιδράσεις προσαρμογής στο στρες καθώς βιώνεται ως στρες, και καταλήγει σε εμμονή. Διευκρινίζει ότι στρες  είναι κάθε αισθητηριακή αντιληπτική εμπειρία που προκαλεί αλλαγές σε νευροβιολογικό επίπεδο στις τρεις δομές του μεταιχμιακού συστήματος και των αντίστοιχων συνειρμικών φλοιικών διαταραχών, ανάλογα του τύπου. Με την έννοια της «πρώτης σκέψης-σήμα» εξηγείται η διαφορετικότητα στους μηχανισμούς αλληλεπίδρασης σκέψης και συναισθήματος ανάλογα με τον τύπο (ο Α τύπος τολμά κι εκτελεί τη πρώτη σκέψη ή την αφήνει , μέσα από δραστηριοποίηση του κροταφικού λοβού και του πολυαισθητικού φλοιού, ο Β τύπος αμφιβάλλει και φοβάται, αναβάλλει και σκέφτεται, σκεφτόμενος συνειρμικά όλους τους πιθανούς κινδύνους, μέσω της αμυγδαλής και του προμετωπιαίου φλοιού,  ο Γ τύπος ερευνά, εξιχνιάζει και κολλάει στη δεύτερη και τρίτη κάνοντας συνειρμούς κι επαναβιώνοντας παλιές εμπειρίες μέσω του ιπποκάμπου και του στεφανιαίου φλοιού) κι ο ρόλος που διαδραματίζει η αλληλεπίδραση αυτή στην υγιή λειτουργικότητα και στη γένεση διαταραχών άγχους και διάθεσης και σωματικών νόσων.
Ο κ. Πασχαλίδης έχει επιπρόσθετα διαπιστώσει ότι κάθε τύπος έχει διαφορετικές διατροφικές ανάγκες, που καθορίζονται γενετικά από τη διαφορετικότητα που αφομοιώνει ο κάθε τύπος εξειδικευμένα βιομέταλλα και βιταμίνες, (το σίδηρο για  τον Α τύπο, το μαγνήσιο για το Β τύπο και το χαλκό για το Γ τύπο), οργανική βιοχημική διεργασία που διεξάγεται από εξειδικευμένα μικρόβια της εντερικής χλωρίδας, που αποτελούν τον αντίστοιχο για κάθε τύπο εντερότυπο (Bacteroides, Prevotella, Rumminococcus αντίστοιχα). Η σύνδεση εγκεφαλικής λειτουργίας κι εντερικής χλωρίδας διευκρινίζεται μέσα από την ανακάλυψη των τριών Ανθρώπινων τύπων. Η διαφορετική εγκεφαλική λειτουργία του κάθε τύπου τροφοδοτεί την μια ομάδα βακτηρίων και αντίστοιχα δεν αφήνει να αναπτυχθούν άλλα κι αυτό εξηγεί τον καθορισμό για κάθε τύπο συγκεκριμένου εντερότυπου.
Εναλλαγές στις συγκεντρώσεις νευροδιαβιβαστών και βιομετάλλων μετά από την επίδραση στρες οδηγεί στη γένεση σωματικών και ψυχικών διαταραχών, που αντιστοιχεί στην άνοδο της Συνολικής ορμονικής διαταραχής. Κάθε τύπος έχει ευαισθησία για συγκεκριμένες διαταραχές και νόσους που καθορίζονται από τη λειτουργικότητα των ειδικών για κάθε τύπο εγκεφαλικών περιοχών και τον αντίστοιχο εντερότυπο.
Ο κ. Πασχαλίδης έχει αποδείξει ότι η κατανόηση του ανθρώπινου τύπου που ανήκει το κάθε άτομο, με βάση το μοντέλο των τριών ανθρώπινων τύπων είναι θεμελιώδους σημασίας στην διατήρηση της υγείας, την επίτευξη της επαγγελματικής επιτυχίας, τη δημιουργία υγιών διαπροσωπικών σχέσεων και την εξατομικευμένη με βάση τον τύπο- και συνεπώς κατάλληλη και πιο αποτελεσματική- θεραπευτική προσέγγιση, όταν υπάρχει νόσος στο άτομο και μόνο με την κατανόηση αυτή δίνεται η θεραπεία της και η πρόληψή της.
Έχοντας αποκαλύψει μέσα από εντελεχή προσωπική έρευνα κι εργασία για την κατανόηση  της υποκείμενης βιολογίας της υγείας και της ασθένειας του ανθρώπινου οργανισμού και την διευκρίνιση όλων των χαρακτηριστικών προσωπικότητας και λειτουργίας του οργανισμού των τριών και μοναδικών ανθρώπινων τύπων, – διεξάγει πολυδιάστατη ερευνητική εργασία έχοντας την επίβλεψη διεπιστημονικής ερευνητικής ομάδας που εργάζονται στις ακόλουθες διαφορετικές αλλά αλληλένδετες μελέτες:
 • Διερεύνηση όλης της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και έρευνα γύρω από τη γενετική,  νευροβιολογική και παθοφυσιολογική βάση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και λειτουργίας του ανθρώπινου οργανισμού.
 • Χρησιμοποίηση και στάθμιση του ερωτηματολογίου του μοντέλου των  τριών ανθρώπινων τύπων (Human Personality Type Model Questionnaire ) που αποτελεί το εργαλείο συλλογής δεδομένων.
 • Το μέχρι τώρα δείγμα της μελέτης περιλαμβάνει 1800 άτομα γενικού πληθυσμού μη κλινικού, τα οποία συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο Του Μοντέλου Των τριών ανθρώπινων τύπων, που περιλαμβάνει ερωτήσεις αυτό-αναφοράς κλειστού τύπου, που αυξάνουν την αξιοπιστία σε ερευνητικές μελέτες κι οι απαντήσεις γίνονται με βάση την κλίμακα Likert.
 • Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη: δημογραφικά στοιχεία, οικογενειακό ιστορικό, χαρακτηριστικά προσωπικότητας, διατροφικές συνήθειες και ιστορικό νοσημάτων σωματικών και ψυχικών, στρεσογόνους παράγοντες, κλίμακα βαθμολόγησης βαθμού στρες.
 • Έλεγχος όλων των ατόμων με Μαγνητική Τομογραφία Εγκεφάλου, εξετάσεις αίματος, ηλεκτροκαρδιογράφημα, έλεγχος βιομετάλλων, βιταμινών.
 • Αναγνώριση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων όταν το μοντέλο αυτό χρησιμοποιείται σε κλινικούς πληθυσμούς.
 • Εξέταση βαθμού κλίμακας Συνολικής ορμονικής διαταραχής μετά από χορήγηση ειδικού διαιτολογίου για τον κάθε τύπο
 • Όλες οι στατιστικές αναλύσεις υλοποιήθηκαν με βάση το στατιστικό πρόγραμμα SPSS -16.
Όλοι οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για το σκοπό, τη μέθοδο και τη διαδικασία συλλογής πληροφοριών, καθώς και για τη τήρηση της ανωνυμίας.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Κ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ
 • Η προαγωγή της υγείας του ανθρώπου και στη βελτίωση ποιότητας ζωής
 • Η κατανόηση της υποκείμενης βιολογίας της ασθένειας και της υγείας του ανθρώπινου οργανισμού
 • Η εξήγηση της διαφορετικότητας της ανθρώπινης σκέψης, συναισθηματικής αντίδρασης και συμπεριφοράς, μεταξύ των ατόμων, μέσα από τη αποκωδικοποίηση της γενετικής και νευροβιολογικής της βάσης.
 • Η ανακάλυψη τρόπων για τη θεραπεία και πρόληψη ψυχικών και σωματικών νόσων οδηγώντας στην εξατομικευμένη θεραπευτικές προσεγγίσεις, ανάλογα με τον τύπο του κάθε ανθρώπου.
 • Η χαρτογράφηση της ανθρώπινης προσωπικότητας μέσα από την ανάλυση των χαρακτήρων για την επίτευξη αυτογνωσίας και ετερογνωσίας.
 • Η μετάδοση της  Νέας Γνώση του κ. Πασχαλίδη κι η εκπαίδευση ατόμων που ασχολούνται με ανθρωπιστικές επιστήμες, με την εκπαίδευση κι επαγγελματική κατάρτιση ανθρώπων στη χρήση, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπινου πληθυσμού.
Αναμφισβήτητα ο κ. Πασχαλίδης έχει κατορθώσει να συμβάλλει στην επιστήμη και θεραπεία ψυχικών και σωματικών νόσων, να προσφέρει στην ολοκλήρωση της έρευνας για την πλήρη κατανόηση της κρυμμένης φυσιολογίας και της λειτουργίας του εγκεφάλου και του οργανισμού γενικότερα. Σημαντική η προσφορά στο χώρο της ψυχολογίας και της συμβουλευτικής σχέσεων μέσα από την αυτογνωσία κι ετερογνωσία που παρέχει η ανάλυση των τριών τύπων που μας έχει με απόλυτη λεπτομέρεια μεταδώσει.
Ποιό είναι λοιπόν το μήνυμα που μας μεταφέρει ο Γιώργος Πασχαλίδης του οποίου η σπουδαιότητα έχει ήδη λάβει διεθνή αναγνώριση (Βατικανό, Ουνέσκο, ΜΜΕ, εξέχοντες επιστήμονες – ερευνητές και ένας τεράστιος αριθμός φίλων από όλα τα κοινωνικά στρώματα);
Όλοι μας, χωρίς εξαίρεση είμαστε προϊόντα της εκπαίδευσης που πήραμε από άλλους ανθρώπους, λέει ο κ. Πασχαλίδης, και δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα για τον άνθρωπο, εάν αυτή η εκπαίδευση μας προσέφερε μια ευτυχισμένη ζωή που θα μας εφοδίαζε με εσωτερική γαλήνη και αρμονία. Επίσης, οι ασθένειές μας θα περιορίζονταν σε απλές ιώσεις, που είναι απαραίτητες για την προσαρμογή του ανοσοποιητικού συστήματος σε νέους μικροοργανισμούς που δημιουργούνται στο περιβάλλον μας. Όμως, τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι ανησυχητικά καθώς δείχνουν ότι οι σοβαρές ασθένειες αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς και αυτή η αύξηση περιλαμβάνει και τις ψυχικές ασθένειες.
Αν θα χρειαζόταν κανείς να συνοψίσει το δώρο που απευθύνει στον κάθε μελετητή του έργου του, θα μπορούσαμε να πούμε ότι μας προσφέρει τη συνταγή της υγείας τόσο του σώματος όσο και της ψυχής, με το να μας βοηθήσει να ενεργοποιήσουμε αυτόν τον βιολογικό μηχανισμό που έχει ξεχαστεί και έχει πέσει σε χειμερία νάρκη, γεγονός που έχει οπλίσει στο εσωτερικό του οργανισμού μας μια ή και περισσότερες βιολογικές νάρκες που απειλούν ή έχουν ήδη επηρεάσει την υγεία μας. Δεν περιλαμβάνει η συνταγή αυτή εξωτικά δυσεύρετα διατροφικά συστατικά, ούτε επίπονες σωματικές ασκήσεις και πολύπλοκες μεθόδους που έχουν κατά καιρούς γίνει μόδα. Είναι απλή, ακριβής και πολλαπλά επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση της ανθρώπινης φύσης που εμείς καλούμαστε να αφομοιώσουμε, μελετώντας τα όσα εκθέτει στα βιβλία του.
Για να μπορέσουμε να ωφεληθούμε από τη Νέα Γνώση, χρειάζεται, μας λέει ο ίδιος, να μελετήσουμε και όχι απλά να διαβάσουμε τα βιβλία του.
Τα βιβλία του έχουν τη δομή ενός ακαδημαϊκού προγράμματος σπουδών:
Τα τρία πρώτα κατά σειρά εκδόσεως (Άνοιγμα Αγάπης Πορεία Ζωής, Όταν ο Άνθρωπος συναντήσει τον Εαυτό του και Η γέννηση του Νέου Ανθρώπου) είναι η ύλη του πρώτου κύκλου, της εισαγωγής στη Νέα Γνώση.
Η επόμενη τριλογία, με γενικό τίτλο «Αποδέσμευση από το Πεπρωμένο», περιλαμβάνει την «ύλη του διδακτορικού κύκλου» των σπουδών μας.
Μας προτρέπει, μετά την πρώτη ανάγνωση, να μελετήσουμε τα βιβλία σημειώνοντας με διάφανους μαρκαδόρους χρώματος τις πληροφορίες που αφορούν το βιολογικό μας τύπο και με διαφορετικά χρώματα τα όσα σημεία αφορούν τους δικούς μας ανθρώπους.
Στις πρώτες, ή στις τελευταίες κενές σελίδες του κάθε βιβλίου να γράψουμε τα ονόματα των αγαπημένων μας και να τα αντιστοιχήσουμε με ένα χρώμα. Αυτή η απλή κωδικοποίηση θα μας επιτρέψει να έχουμε ένα χρωματικό ευρετήριο για τους δικούς μας ανθρώπους και να μπορούμε εύκολα να ανατρέχουμε στα σημεία, του κάθε βιβλίου που αφορούν το κάθε πρόσωπο. Επίσης, στις σελίδες αυτές πρέπει να γράψουμε τον τύπο του κάθε προσώπου και τον αρχικό βαθμό ορμονικής διαταραχής τον οποίο διέγνωσε αρχικά ο κ. Πασχαλίδης και όπως αυτός ο βαθμός μεταβάλλεται με το πέρασμα του χρόνου.
Το βιβλίο αυτό με τις σημειώσεις μας θα αποτελεί τον οδηγό για την πορεία της σωματικής και ψυχικής υγείας τόσο της δικής μας όσο και των αγαπημένων μας. Θα επέχει θέση βιβλίου οδηγιών χρήσης του κάθε οργανισμού στην οικογένειά μας.
Το επόμενο βήμα στην οργάνωση της εφαρμογής της Νέας Γνώσης στην πράξη, στο πεδίο της οικογένειάς μας, είναι η ανάθεση του ρόλου του «Συντονιστή Εφαρμογών», του «Εργοδηγού».
Αυτός ο ρόλος απαιτεί όσο το δυνατόν χαμηλότερη διαταραχή και αυτοδίκαια ανατίθεται σε εκείνο το άτομο που έχει κάθε φορά διαγνωσθεί με την χαμηλότερη διαταραχή στην οικογένεια.
Επίσης μπορεί να αποτελέσει και στόχο – μέσο ευγενούς άμιλλας για τα άλλα άτομα της οικογένειας που θέλουν να αναλάβουν την ηγεσία της επιχείρησης «οικογενειακή εξυγίανση βάθους».
Στη συνέχεια παραθέτουμε μια σύντομη παρουσίαση του περιεχομένου του κάθε ενός βιβλίου του κ. Πασχαλίδη και θα θέλαμε να τονίσουμε πως όλα τα βιβλία του είναι σημαντικά, καθώς, όπως ειπώθηκε στην αρχή, οι πληροφορίες που περιέχουν είναι συμπληρωματικές και στοχεύουν στη θεμελίωση και εγκαθίδρυση στα νευρωνικά εγκεφαλικά δίκτυα ενός εντελώς νέου τρόπου σκέψης που με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει στον ορθό τρόπο ζωής.
Α
Στο πρώτο βιβλίο του «Άνοιγμα Αγάπης Πορεία Ζωής» αποκαλύπτει ότι το ανθρώπινο είδος ταξινομείται βιολογικά σε τρεις μόνο τύπους. Αυτή η οντογενετική κατηγοριοποίηση αποτελεί επιστημονική επανάσταση και θα προκαλέσει ριζικές αλλαγές σε πολλά επιστημονικά πεδία και ως εκ τούτου θα επηρεάσει τη φιλοσοφία και την κοινωνία στο σύνολό τους.
Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν τρεις σκελετικοί τύποι, που καθορίζουν τους τρεις διαφορετικούς τύπους ανθρώπων (Α της δράσης, Β του άγχους, και Γ της τάξης, της αναζήτησης και του απόλυτου) οι ανθρώπινοι χαρακτήρες είναι δώδεκα, ανάλογα με τον εάν ένας άνθρωπος έχει πάρει το κυρίαρχο γονίδιο από τον πατέρα του ή τη μητέρα του και επί πλέον ανάλογα με το φύλο του.
Μόνο δώδεκα «ανθρώπινα μοντέλα» λοιπόν. Και εμείς πιστεύαμε ότι οι χαρακτήρες ήταν τόσοι όσοι και οι άνθρωποι. Αυτή η λανθασμένη αντίληψη οφείλεται στο γεγονός πως η ανθρώπινη αντιληπτική ικανότητα δεν μπορεί, σε κατάσταση αυξημένης διαταραχής, να επεξεργαστεί συγκριτικά περισσότερα από τέσσερα διαφορετικά δεδομένα την ίδια χρονική στιγμή και συνεπώς να αναγνωρίσει ότι υπάρχουν μόνο 12 ανθρώπινοι χαρακτήρες.
Οι χαρακτήρες και επομένως οι συμπεριφορές του κάθε ανθρώπινου τύπου, καθώς επίσης και οι ευαισθησίες και οι προδιαθέσεις του σε θέματα διανοητικής, ψυχολογικής και φυσικής υγείας εξαρτώνται απολύτως από τον κληρονομούμενο τύπο και την αρσενική ή θηλυκή κυρίαρχη ποιότητα (αν δηλαδή ο γενετικός τύπος έχει μεταβιβαστεί από τον πατέρα ή από τη μητέρα.
Επιγενετικά χαρακτηριστικά μπορεί να «λουστράρουν» {βελτιώνουν} την προσωπικότητα, λέει ο Γιώργος Πασχαλίδης, αλλά κάτω από την επιφάνεια πάντα βρίσκεται η αληθινή φύση μας, την οποία μας δίνει ο τύπος μας και η οποία βγαίνει στην επιφάνεια όταν βιώνουμε έντονο στρες.
Με το πρώτο βιβλίο παρουσίασε στο ευρύ κοινό το έργο του και την πορεία του στη ζωή έως τη στιγμή που του χαρίστηκε η διόραση.
Όταν έχει εκδηλωθεί σοβαρή ασθένεια στον οργανισμό, η ανοσολογική του κατάσταση πρέπει να αποφορτιστεί από τις τοξίνες που οδήγησαν στην εξασθένηση του ανοσοποιητικού.
Για το λόγο αυτό, στο βιβλίο παραθέτει μια αποτοξινωτική δίαιτα «πρώτων βοηθειών» ώστε να βοηθηθεί το σώμα να αποβάλλει την ασθένεια που σχεδόν πάντα δημιουργείται από την άσχημη ψυχολογική μας κατάσταση.
Παρατίθενται επίσης συνταγές παρασκευής βασικών ειδών μεσογειακής διατροφής οι οποίες όμως δεν επιβαρύνουν τον οργανισμό.
Το βιβλίο αυτό αποτελεί την εισαγωγή στο έργο της Νέας Γνώσης της οποίας ο Γιώργος Πασχαλίδης είναι ο αποκλειστικός φορέας.
Β
Το δεύτερο βιβλίο του με τίτλο «Όταν ο Άνθρωπος Συναντήσει τον Εαυτό του» κυκλοφόρησε πάλι από τις εκδόσεις Λιβάνη τον Σεπτέμβρη του 2010.
Στο βιβλίο αυτό επικεντρώνεται στην ανάλυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των τριών ανθρώπινων τύπων με σκοπό να αναπτύξουμε επίγνωση του εαυτού μας, τόσο σε οργανικό όσο και σε ψυχολογικό – χαρακτηρολογικό επίπεδο.
Περιγράφει αναλυτικά τις συναισθηματικές λειτουργίες και τις ζημιές που μας προξενούνται όταν αφηνόμαστε να παρασυρθούμε στη θύελλα των συναισθημάτων με τα οποία μας έχει γεμίσει η κοινωνική μας εκπαίδευση.
Υπάρχει σ’ αυτό το βιβλίο μεγάλη αναφορά στη δομή και τη φύση του κόσμου που μας περιβάλλει, ώστε να μπορέσουμε να γίνουμε συμβατοί με αυτόν και να φέρουμε ηρεμία στις σχέσεις μας και στη ζωή μας.
Το βιβλίο περιέχει έναν πολύ κατατοπιστικό για τη γενική κατάσταση του ανθρώπινου οργανισμού πίνακα στον οποίο παρουσιάζεται η σχέση της τιμής της ορμονικής διαταραχής με τα συμπτώματα και τις ασθένειες που εκδηλώνονται σε κάθε περιοχή διαταραχής.
Εξαιτίας της διαφορετικής για τον κάθε τύπο σωματικής λειτουργίας, υπάρχει ανάγκη να τρέφονται οι άνθρωποι με τροφές κατάλληλες για τον τύπο τους και αυτή η ανάγκη γίνεται επιτακτική όταν ο οργανισμός είναι εξασθενημένος και χρειάζεται να ενισχυθεί η άμυνα ώστε να φύγει από την ασθένεια.
Όσο για τις ασθένειες, ο Γιώργος Πασχαλίδης έχει δει ότι εκτός από τις μολυσματικές, είναι όλες ψυχογενούς αιτιολογίας.
Γ
Την άνοιξη του 2011 κυκλοφόρησε από τον ίδιο εκδότη (Λιβάνης) το τρίτο του βιβλίο «Η Γέννηση του Νέου Ανθρώπου». Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου αυτού, ο συγγραφέας ερευνά την Ιερότητα που πρέπει να εμπλακεί στη σύλληψη, φιλοξενία και ανατροφή των παιδιών μας έτσι ώστε να γεννηθούν και να ανατραφούν σωστά, και να είναι σε θέση ο νέος άνθρωπος να διαμορφώσει μια κοινωνία στα πλαίσια της οποίας θα έχει και θα απολαμβάνει όλα τα αγαθά που μας προσφέρει ο υπέροχος πλανήτης μας.
Το βιβλίο αυτό δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε υποψήφιους και νέους γονείς.
Αφορά άμεσα και με ίση βαρύτητα όλους του συγγενείς του πρώτου βαθμού και τους φίλους του ζεύγους.
Στην κοινωνία αυτή του κοντινού μέλλοντος οι άνθρωποι θα μπορούν να απολαύσουν τη ζωή χωρίς κανένα σωματικό και ψυχολογικό περιορισμό, βρισκόμενοι στην καλύτερη δυνατή φυσική κατάσταση.
Στο ίδιο βιβλίο περιέχονται αναλυτικοί πίνακες ενισχυτικής διατροφής με λεπτομερή παράθεση τροφών και περιεκτικότητας σε μέταλλα και βιταμίνες που είναι απαραίτητα για την σωστή λειτουργία του οργανισμού μας.
Τα όσα με τα βιβλία του προτείνει είναι η αληθινή κατάσταση της ζωής, λέει ο Γιώργος Πασχαλίδης.
«Αυτή η κατάσταση που βιώνουμε τώρα και που συνεχώς χειροτερεύει αποτελεί εχθρική πραγματικότητα για το αρμονικό οικοσύστημα που μας φιλοξενεί καθώς και για τον ίδιο τον άνθρωπο και εμείς εισπράττουμε την πολεμική ατμόσφαιρα που οι ίδιοι δημιουργήσαμε γύρω μας. Είναι καιρός να κάνουμε ειρήνη με τον εαυτό μας, τους ανθρώπους γύρω μας και το περιβάλλον».
Ο Γιώργος Πασχαλίδης τονίζει συνεχώς πως το πεπρωμένο δεν είναι τίποτε άλλο παρά οι αδυναμίες του κάθε τύπου οι οποίες εμποδίζουν τη καθαρή μας σκέψη κάνοντας έτσι τον άνθρωπο να ζει τη ζωή του αναποτελεσματικά.
Έχοντας ο ίδιος αναλύσει σε βάθος τα συστατικά του χαρακτήρα, είναι σε θέση και προτείνει πρακτικούς τρόπους για να ξεπεραστούν τα εμπόδια του κάθε τύπου.
Δ
Στο πρώτο βιβλίο της τριλογίας (τέταρτο κατά απόλυτη χρονολογική σειρά) που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Media Vista, με τίτλο «Αποδέσμευση από το Πεπρωμένο – Ανάλυση των Χαρακτήρων» ο συγγραφέας εκθέτει λεπτομερώς τη γνώση του για την ανθρώπινη τυπολογία και αναλύει όλες τις ιδιαιτερότητες των 12 χαρακτήρων, παραδίδοντας με τον τρόπο αυτό στην ανθρωπότητα το «χρυσό κλειδί της γνώσης» για την αποκωδικοποίηση της ανθρώπινης ψυχής και του χαρακτήρα .
Ο Γιώργος Πασχαλίδης ορίζει ως πεπρωμένο τις εγγενείς αδυναμίες του τύπου μας και του χαρακτήρα μας που αυτός προσδιορίζει, οι οποίες μας οδηγούν να επαναλαμβάνουμε συνέχεια τα ίδια σφάλματα στη ζωή μας.
Στο βιβλίο αυτό αναλύεται το πρόγραμμα που κληρονομεί από τους γονείς του ο κάθε ανθρώπινος τύπος. «Μόνον όταν γνωρίσουμε σε βάθος τα κανάλια της σκέψης και τους δρόμους των συμπεριφορών μας μπορούμε να αποδεσμευτούμε από τις ψυχαναγκαστικές μας συνήθειες και συμπεριφορές και να δράσουμε επιτέλους σαν αληθινά ελεύθεροι άνθρωποι», λέει ο κ. Πασχαλίδης.
Ε
Το δεύτερο βιβλίο της τριλογίας Αποδέσμευση από το Πεπρωμένο με υπότιτλο «Αποκωδικοποίηση του Χαρακτήρα και του σώματος» κυκλοφορεί εντός των προσεχών ημερών από τις εκδόσεις Media Vista. Εδώ ο κ. Πασχαλίδης εξετάζει όλες τις ανθρώπινες σχέσεις με αναλυτικό τρόπο, παρουσιάζοντας τις ιδιαιτερότητες με τις οποίες ο κάθε ανθρώπινος χαρακτήρας – τύπος σχετίζεται με τους υπόλοιπους και παραθέτει συμβουλές για τον τρόπο που πρέπει να χειριζόμαστε κυρίως τον εαυτό μας σε σχέση με τους ανθρώπους και τις δραστηριότητες της ζωής μας, όπως στην οικογένεια, στο γάμο, στην εκπαίδευση, στον αθλητισμό και στον επαγγελματικό στίβο. Επίσης για πρώτη φορά αναφέρονται λεπτομερείς κατευθύνσεις επαγγελματικού προσανατολισμού που βασίζονται στα ιδιαίτερα βιολογικά χαρακτηριστικά του κάθε ενός από τους τρεις ανθρώπινους τύπους. Με τη γνώση αυτή οι νέοι άνθρωποι θα είναι σε θέση να επιλέξουν το επάγγελμά τους με κύριο κριτήριο τις βιολογικές και ψυχοδιανοητικές ιδιαιτερότητες και συνεπώς τις φυσικές κλίσεις και τα χαρίσματα τους.
Έβγαλε επίσης στην κυκλοφορία (Φεβρουάριος 2010) το ηχητικό βιβλίο (CD Book) – μια συζήτηση με τον αγαπημένο του φίλο, ηθοποιό, Στράτο Τζώρτζογλου με τίτλο «Θρόισμα Αγάπης», Στη συζήτηση αυτή ο κ. Πασχαλίδης αναλύει με λεπτομέρειες τη διαφορά αισθήματος – συναισθήματος και πώς εμείς αγνοώντας την καταλήγουμε να κατακερματίζουμε το αίσθημα σε μικρά, ασύνδετα τμήματα (συναισθήματα) με αποτέλεσμα να βασανίζουμε τον εγκέφαλο και να δηλητηριάζουμε το σώμα. Μας εξηγεί ότι μόνο το καθαρό αίσθημα δημιουργεί γαλήνη στο νου, ηρεμία στη σκέψη και ευτυχία και υγεία στο σώμα.
Επίσης έχει κυκλοφορήσει ένα DVD με συζητήσεις του κ. Πασχαλίδη γύρω από τα καυτά θέματα της ζωής, με τους γνωστούς και αγαπημένους καλλιτέχνες Κώστα Τουρνά, Ρόμπερτ Ουίλλιαμς και Στράτο Τζώρτζογλου.
Οι λέξεις- κλειδιά που χρησιμοποιεί και η δόνηση της φωνής του «κουρδίζουν» τα μέρη του εγκεφάλου στη σωστή συχνότητα λειτουργίας τους και επιτρέπουν την απρόσκοπτη διανομή της πνευματικής τροφής που δεχόμαστε από το σύμπαν, επαναφέροντας την υγεία. Το θέμα του «κουρντίσματος» του εγκεφάλου μας στις συχνότητες της υγείας θα το αναλύσει ο κ. Πασχαλίδης στον τελευταίο τόμο της τριλογίας Αποδέσμευση από το Πεπρωμένο που θα κυκλοφορήσει πολύ σύντομα.
Η τυπολογία του Γιώργου Πασχαλίδη είναι αυστηροί βιολογικοί κανόνες, ενσωματωμένοι στα γονίδια μας με σκοπό να υπηρετήσουν την εξέλιξη του ανθρώπου, όπως προβλέπεται από το σχέδιο της Δημιουργίας.
Όλα τα βιβλία του Γιώργου Πασχαλίδη έχουν γίνει best sellers στην Ελλάδα και πολύ σύντομα θα εκδοθούν στην Αμερική, σε πολιτείες της οποίας έχει προσκληθεί ο κ. Πασχαλίδης να παρουσιάσει το έργο του την άνοιξη.
Ειδικά, τα δύο τελευταία έχουν μια εκδοτική «πρωτιά»: Ο αριθμός αντιτύπων που έχουν παραγγελθεί στον εκδότη τα κατέστησε best sellers ΠΡΙΝ από την κυκλοφορία τους.
Στα βιβλία του, πέρα από τις ριζοσπαστικές γνώσεις για τη ζωή και τον κόσμο, ο συγγραφέας δίνει ένα νέο απόλυτα ρεαλιστικό ορισμό για την αγάπη και τον παλιό μεγάλο εχθρό του ανθρώπου: την κατεστημένη του λογική.
Υ\Σ. Στο διαδίκτυο κτυπώντας το όνομα ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, μπορεί να μελετήσει πολλά περισσότερα, από την παραπάνω ανάρτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια: