Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ-ΚΙΝΗΣΗ-ΘΡΕΨΗ-ΥΓΕΙΑΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
 Η θρέψη, η κυριότερη λειτουργία του οργανισμού, για να γίνει στην πλήρη της ένταση και έκταση, έχει την ανάγκη της κίνησης. Το πρωτόπλασμα  ή κυτταρόπλασμα, η πρώτη ύλη της ζωής, τα κυριότερα χαρακτηριστικά του είναι η χημική του σύνθεση , και η κίνηση. Αλλά και επί του συγκροτημένου οργανισμού, οποιασδήποτε βαθμίδας της εξέλιξης, η κίνησης είναι ανάγκη. Χωρίς αυτήν ο οργανισμός όχι μόνο δεν τρέφεται, αλλά και μειώνεται και νοσεί. Καρδιά, αναπνοή, εκκρίματα, απεκκρίματα, μεταβολισμός,  έντερο, στομάχι,  αδένες, κ.λ.π., όλα βρίσκονται σε κίνηση και όταν ακόμη  ο οργανισμός κοιμάται, γιατί λειτουργεί το αυτόνομο ή φυτικό σύστημα.  Για τούτο το άτομο ωθείται από τη φύση του προς κίνηση, η οποία φαινομενικά είναι άσκοπη, είναι όμως πράγματι σκοπιμοτάτη, διότι αποβλέπει  σε εσωτερικό σπουδαίο αποτέλεσμα, την προαγωγή της σοβαροτέρας και βαθυτέρας λειτουργίας του οργανισμού.
Εφόσον όμως το άτομο, χάριν άλλων αναγκών περισσότερον επιφανειακών, χάριν του πορισμού της τροφής, χάριν  της άμυνας, υποβάλλεται σε κίνηση αρκετή, δεν παρουσιάζεται η ανάγκη της άλλης εκείνης κίνησης της φαινομενικά ασκόπου. Η κίνηση αυτή είναι αρκετή , για να εξυπηρετηθούν και οι ανάγκες της θρέψης. Δια τούτο προϋποθέτει  άμβλυνση του περί ύπαρξης αγώνα, προϋποθέτει ασφάλεια και αφθονία τροφής. Προκειμένου δε περί ανθρώπου, όταν υφίστανται οι ανωτέρω όροι, η κίνηση αυτή δεν παραμένει άμορφη και πρωτόγονη, αλλά εξελίσσεται και προσλαμβάνει μορφή και επενδύεται με σκοπό εξωτερικό. Εξελίσσεται δε κατά δύο κατευθύνσεις. Η επαναλαμβάνεται  η ίδια κατά χρόνο και ρυθμό και δημιουργείται ή όρχηση , ή δύο ή περισσότερα άτομα συνδυάζουν τις κινήσεις τους και επιδίδονται σε δράση κατά συνθήκη και επιφανειακώς άσκοπη και δημιουργείται η παιδιάς. Επομένως η  όρχηση και η παιδιάς, έλκουν την καταγωγή τους από την κίνηση  εκείνη, της οποίας το αποτέλεσμα είναι ασυνείδητο και αναφέρεται στον οργανισμό.
Η όρχηση ήταν μια τέχνη, που οι Έλληνες καλλιεργούσαν από πολύ μακρινή εποχή. Σύμφωνα με μια πανάρχαιη παράδοση, η Ρέα, μητέρα των ολύμπιων θεών, ήταν η πρώτη που μαγεύτηκε από αυτή την τέχνη· εκείνη με τη σειρά της δίδαξε το χορό στους ιερείς της, τους Κουρήτες στην Κρήτη και τους Κορύβαντες στη Φρυγία. Στα ομηρικά χρόνια το τραγούδι και ο χορός ήταν απαραίτητα στοιχεία κάθε θρησκευτικής τελετής και κάθε εθνικής ή κοινωνικής γιορτής. Ακόμη και στα μυστήρια, ο χορός ήταν ένα μέσο μύησης· ο Λουκιανός στο βιβλίο του Περί ορχήσεως (§ 15) λέει πως καμιά αρχαία τελετή δε γινόταν χωρίς όρχηση· και πως ο Ορφέας κι ο Μουσαίος, εξαίρετοι χορευτές οι ίδιοι, έχουν νομοθετήσει ότι η μύηση πρέπει να γίνεται με το ρυθμό της όρχησης ("σύν ρυθμώ ορχήσει μυείσθαι").O χορός γεννήθηκε από πολλές και διαφορετικές ανάγκες του ανθρώπου: να ξορκίσει τους φόβους του, να εξευμενίσει τους θεούς, να εκφράσει τον έρωτά του και κυρίως να επικοινωνήσει.
Ο χορός θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η πρωταρχική καλλιτεχνική έκφραση του ανθρώπου.
Την ιερότητα του χορού αισθανόταν οι Αρχαίοι Έλληνες, αναφέρεται ότι η σημερινή λέξη χορός αποδίδεται στην Αρχαία Ελληνική λέξη, «όρχησις».
«Όλη η γη θα χορ έψει», όπως έλεγε και ο Ευριπίδης.
Στην αρχαία Ελλάδα, αναφέρεται ότι υπήρχαν περίπου 200 χοροί, θρησκευτικοί, πολεμικοί, γιορταστικοί θεατρικοί.
Ο Πλάτωνας, στους Νόμους αναφέρει ότι ο χορός πηγάζει από τη φυσική επιθυμία όλων των νεαρών πλασμάτων, να κινήσουν το σώμα τους, για να εκφράσουν την ιδιαίτερη χαρά τους, δίνοντας μάλιστα και ένα συσχετισμό των εννοιών χορός και χαρά. Χωρίζει την όρχηση στην Διονυσιακή και την Απολλώνια, την οποία την ονομάζει σπουδαία.
Αναφέρεται στην εξυπηρέτηση της βαθύτερης λειτουργίας του οργανισμού, που είναι η θρέψη του. Η όρχηση και η παιδιάς, αποβλέπουν σε βαθύ αποτέλεσμα, είναι κινήσεις ευγενείς, είναι ασχολίες υψηλότερες του ελεύθερου ανθρώπου, του ανθρώπου ο οποίος είναι απαλλαγμένος  από την πίεση άλλων επιπολαιοτέρων και επομένως ταπεινότερων αναγκών, του ανθρώπου, στον οποίο η ζωή αφθονεί και σφύζει και ξεχειλίζει στις ασχολίες αυτές. Γιατί  οι ασχολίες αυτές συγκινούν και θέλγουν όχι μόνο τους ασχολούμενους, αλλά  και τους θεατές εφόσον αυτοί βρίσκονται σε ανώτερο και ευγενέστερο επίπεδο. Οι χοροί στην Ελλάδα ήταν υπόθεση κρατική, η οποία σκοπό είχε να παρουσιάζει σε όλο το λαό θεάματα ανώτερα και ευγενέστερα, για να εξυψώνεται και εξευγενίζεται.
Ούτε όταν κάποιος γίνει  αθλητής είναι τέλειος, ούτε ο σοφός, ούτε ο αθλητής συγχρόνως και σοφός. Τέλειος είναι εκείνος,  ο οποίος προσαρμόζεται  στο περιβάλλον και τις ανάγκες του και εναρμονίζεται στο κοινωνικό σύνολο. Ο τέλειος άνθρωπος έχει τέλειο σώμα, υγιές, ρωμαλέο, μπορεί να υποτάξει τα κατώτερα ορμέμφυτα στη βούλησή  του και έχει αναπτυγμένη την ηθική, κοινωνική και πολιτική συνείδηση. Έχει ισχυρή και ζωηρή την προσωπικοτητά του, και πιστεύει στον εαυτό του και τις δυνάμεις του. Τον τέλειο αυτό άνθρωπο μπορούμε να τον δημιουργήσουμε με την αγωγή. Ο τέλειος αυτός άνθρωπος μπορεί να γίνει σοφός ή αθλητής ή και τα δύο. Για να δημιουργηθεί τέλειος άνθρωπος χρειάζεται γυμναστική. Το σώμα για να διαπλαστεί χρειάζεται κίνηση και δράση. Ο χαρακτήρας για να διαπλαστεί, για να τροποποιηθεί και να μην παραμείνει όπως κληρονομήθηκε χρειάζεται την  επανειλημμένη δημιουργία συναισθηματικών και βουλητικών γεγονότων, χρειάζεται δηλαδή, επίσης δράση, κίνηση, ενέργεια. Η μάθηση είναι κόσμημα πολύτιμο, δεν είναι όμως  μέσο αγωγής, αλλά διαπλάθει την ψυχή. Η γυμναστική δεν αποτείνει μόνο  προς το σώμα, αλλά και προς τον χαρακτήρα, τον οποίο αυτή κυρίως δημιουργεί. Ο Ρουσσώ θεωρεί σκοπό της γυμναστικής όχι απλώς την απασχόληση ή την ισχυροποίηση των σωμάτων αλλά και το μπόλιασμα στις ψυχές των παιδιών , για την τάξη, ισότητα και αδελφότητα.
Όταν συζητούμε περί παιδαγωγικών συστημάτων και περί μεταρρυθμίσεων στην αγωγή , οι συζητήσεις θα πρέπει να αφορούν, το ποιόν και το ποσόν  της διδακτέας ύλης, τις μεθόδους της διδακτικής   και τις κατευθύνσεις της σκέψης.
Ο Ανθρώπινος Οργανισμός είναι ένα αδιαίρετο σύνολο στο οποίο εκδηλώνονται τρία γενικά φαινόμενα. Τα Μηχανικά, τα Χημικά και τα Δυναμικά.
Τα Μηχανικά είναι η Μυϊκή Ενέργεια, τα Χημικά η Κυκλοφορία των διαφόρων υγρών (Εκκρίμματα, Απεκκρίμματα),  και τα Δυναμικά η Νευρική Ενέργεια. Τα  φαινόμενα αυτά μεταξύ τους πρέπει να ισορροπούν , διότι η επικράτηση του ενός εξ αυτών θα γίνεται σε βάρος του άλλου. Στην ισορροπία αυτών των τριών φαινομένων υπάρχει η υγεία, στο ανθρώπινο σώμα.
Ο άνθρωπος της σημερινής κοινωνίας, έχει ανάγκη  κίνησης και γυμναστικής , η οποία θα τον προφυλάξει, ή θα τον απαλλάξει από τα αποτελέσματα της ελαττωματικής στάσης  και κίνησης, ή της  ελαττωματικής  και πολύωρης  καθιστικής ζωής.
Η  αντίληψη είναι η αίσθηση της πραγματικότητας, στη συνέχεια ακολουθούν οι βιοχημικοί μηχανισμοί (μεταβολισμός) του οργανισμού, και τέλος εκδηλώνεται η συμπεριφορά μας , με συγκεκριμένες μορφές αντίδρασης. Η αντίληψη σχετίζεται άμεσα και   με την κατάσταση του οργανισμού μας ,με τα βιωματά μας και το σύστημα των αξιών μας. Έτσι η μοίρα ενός ανθρώπου καθορίζεται από αυτά που γίνονται μέσα στο κεφάλι του, όταν αντιμετωπίζει εκείνα που γίνονται έξω από το κεφάλι του.
Η Σωματική, Διανοητική και Συναισθηματική υπόσταση λειτουργούν συνολικά,  ολοκληρωμένα και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Η εσωτερική μας γαλήνη έρχεται όταν αφιερωθούμε σε κάποιο στόχο που τον εκτιμάμε.
Λέξεις δύσκαμπτες, μη εκδήλωση συναισθημάτων, άγχος, στρες, παράλογες ιδέες, κ.λ.π.,  πρέπει να αντιμετωπίζονται με δραστηριοποίηση, αυθυποβολή, γιατί  η μη σωστή αντιμετωπισή τους ,οδηγεί τον οργανισμό , στη νεύρωση και στην κατάθλιψη.  Επειδή ο υποθάλαμος είναι το κέντρο όλων των συναισθημάτων καλών και κακών  δίνει  εντολή στην υπόφυση τη ρύθμιση της λειτουργίας όλων των ενδοκρινών αδένων του σώματος, για τη σωστή λειτουργία και διατήρηση της υγείας του οργανισμού.
Τα συμπτώματα της κατάθλιψης είναι η  αδικαιολόγητη κούραση, έλλειψη ενεργητικότητας, έλλειψη χαράς, μειωμένη παραγωγικότητα, αϋπνίες και ανικανότητα.
Το Μηδέν Άγαν και το Γνώθι Σαυτόν θα πρέπει να μας συντροφεύουν στην καθημερινοτητά μας, για να  έχουμε Πληρότητα στη Σχέση, στη Θέση και στη Λογική, οπότε είμαστε ευτυχισμένοι, υγιείς  και έτσι κυκλοφορούν στο κορμί μας οι Ενδορφίνες που είναι οι ορμόνες της Αρμονίας, Ισορροπίας ,Ευτυχίας και Ηδονής.
Οι καλύτερες ασκήσεις είναι οι Ισοτονικές-Ισομετρικές κινήσεις των μυών, (γιατί είναι αερόβιες, δεν παράγεται Γαλακτικό Οξύ και δεν προκαλούν μυϊκό κάματο) και πρέπει να γίνονται αμέσως όταν ξυπνάμε. Αυτό  το επιτυγχάνουμε βάζοντας δύναμη εκεί  που προσφύονται οι μύες στα οστά(δάκτυλα, χέρια πόδια, στόμα, σπονδυλική στήλη) και όσο πιο αργά γίνεται. Ειδικά οι κινήσεις των χεριών-ποδιών, προς όλες τις κατευθύνσεις του σώματος ,γιατί :
-Ξεμπλοκάρουν τα ενεργειακά κανάλια του σώματος.
-Επιτυγχάνουν το άνοιγμα ολοκλήρου του σώματος.
-Γίνεται η κυκλοφορία της κίνησης-ενέργειας και εξισορροπεί το σώμα
-Γίνεται διαλογισμός για τη δημιουργία αγνού και καθαρού  σώματος και νου.
Με τη διαδικασία αυτή  δυναμώνουμε  και τα επτά πνευματικά χαρίσματα που είναι:
Η Βουλή, η Γνώση, η Ευσέβεια, η Ισχύς, η Σοφία, ή Σύνεση και ο Φόβος θεού.
ΒΟΥΛΗ. Η διάκριση των αντικειμένων, των πραγμάτων  που βρίσκονται μπροστά μας και υποπίπτουν στις αισθήσεις μας.
ΓΝΩΣΗ. Η περίληψη, η συνολική αντίληψη σχετικά με το ποιοι είναι οι θεολογικοί λόγοι(οι αιτίες) που ενυπάρχουν στις αρετές, κατά την ώρα της ενέργειας, κατά την ώρα της πράξης.
ΕΥΣΕΒΕΙΑ. Η μη νοθευμένη, η γνήσια, η καθαρή, η αγνή, η άδολη, η ξεκάθαρη  γνώση του τι πρέπει να πράττουμε.
ΙΣΧΥΣ. Η πράξη ,η επιτέλεση, η πραγματοποίηση καλών έργων.
ΣΟΦΙΑ. Η   επιθυμία, ο πόθος, να ενωθούν με το Θεό. Γίνεται απόλαυση και εξήγηση των θείων σε εκείνους που τα χρειάζονται και τα επιθυμούν.
ΣΥΝΕΣΗ. Είναι η ολοκληρωτική  εναρμόνιση της ψυχής με τα γνωσθέντα.
ΦΟΒΟΣ ΘΕΟΥ. Η αποβολή, απόρριψη, εκδίωξη, και αποχή από τα κακά.
Μετά τις ισομετρικές –ισοτονικές κινήσεις, πίνουμε νηστικοί ένα με δύο ποτήρια νερό,  γιατί ο ρόλος του νερού είναι μεταφορικός ,διαλυτικός και θερμορυθμιστικός και επιτυγχάνεται η αποτοξίνωση του οργανισμού. Μετά από δέκα λεπτά πίνουμε χυμό λεμονιού με τσουκνίδα,  ή αλόη,  ή λουίζα, ή ότι άλλο μαγιοβάτανο μας αρέσει. Στη συνέχεια τρώμε μία φέτα ψωμί ολικής άλεσης με μια κουταλιά του γλυκού μέλι και λίγους άψητους ξηρούς καρπούς.
Η χρήση του βαλσαμόλαδου και της αλόης γίνεται και στις περιπτώσεις  που πονούν οι μύες ή διάφορα μέρη του σώματος, καθώς και άλλων θεραπευτικών-φαρμακευτικών φυτών, που παράγει το μεγαλύτερο σούπερ μάρκετ, η φύση, και υπάρχουν πολλές πληροφορίες στο διαδίκτυο.
Μετά από όλα αυτά είμαστε ευτυχισμένοι , υγιείς και χαρούμενοι, γιατί κοιμόμαστε και ξυπνάμε, βλέποντας τα χρώματα  και αρώματα της φύσης, έχουμε θετική ενέργεια, σκέψη, αισιοδοξία και χαμόγελο, οπότε η καθημερινοτητά μας είναι πάντοτε δημιουργική.
Με την εξάσκησή μας  στον Ασκητισμό, Μυστικισμό, Ησυχασμό, Πίστη (σταθερότητα στη θέση), Συναίσθημα (σταθερότητα στη σχέση) , Λογική (σταθερότητα στις ιδέες), Προσευχή, Διαλογισμό  και Γυμναστική, ανεβαίνουμε σε  ανώτερες νοητικές σφαίρες, οι οποίες μας οδηγούν στο να κατανοήσουμε καλύτερα το μεγαλείο της φύσης και να προσεγγίσουμε καλύτερα την έννοια του Θεού.
 ΦΩΤΟ 1
ΦΩΤΟ 2
 ΦΩΤΟ 3
 ΦΩΤΟ 4
ΦΩΤΟ 5
ΦΩΤΟ 6

Δεν υπάρχουν σχόλια: