Τρίτη, 9 Ιουλίου 2013

ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΙΝΑΡΔΟΥ 1789-;, (ΟΚΤΩ ΓΕΝΙΕΣ)ΣΕ ΔΩΔΕΚΑ ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ


ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΒΑΛΥΡΑ ΙΘΩΜΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΚ 24002
ΤΗΛ. 2724071016
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1844-1897
ΒΑΛΥΡΑ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ 1844, 1865, 1873
Με αφορμή την καταγραφή του Γενεαλογικού δένδρου του Βασιλείου Λινάρδου ,αντιγράψαμε από τα εκλογικά αρχείου της Βουλής των Ελλήνων, τους εκλογικούς καταλόγους των Βαλυραίων τριών διαφορετικών χρόνων 1844,1865,1873. Αυτό ενδιαφέρει τον οποιοδήποτε ερευνητή-μελετητή ο οποίος προσπαθεί να βρει τις ρίζες του, ή να μελετήσει το γενεαλογικό του δένδρο.
Σας καλωσορίζουμε στο διαδικτυακό κόμβο της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Τα ΓΑΚ, χώρος διατήρησης της ιστορικής μνήμης και κατοχύρωσης εννόμων συμφερόντων της ελληνικής πολιτείας και του έλληνα πολίτη, είναι σε θέση πλέον να προβάλουν, μέσα από τον διαδικτυακό κόμβο τους, τον τεράστιο πλούτο αρχειακών τεκμηρίων που διαθέτουν, από τα προεπαναστατικά χρόνια  μέχρι τις ημέρες μας:  δημόσια και ιδιωτικά αρχεία, έγγραφα και χειρόγραφα τα οποία αναφέρονται στην ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά του ελληνικού έθνους  και σε ό,τι έχει σχέση με τη διοικητική, οικονομική και κοινωνική ζωή του ελληνικού κράτους.

Τα ΓΑΚ είναι ανοικτά αρχεία και εξασφαλίζουν ελεύθερη πρόσβαση του πολίτη στο δημόσιο έγγραφο. Εννοείται ότι τηρούνται οι δεσμεύσεις που επιβάλλει ο νόμος 1946/1991 των ΓΑΚ καθώς και οι περιορισμοί της Αρχής Προστασίας  Προσωπικών Δεδομένων.
Ευελπιστούμε ότι με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας τα ΓΑΚ θα συνεισφέρουν καταρχήν στην ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας, αφού μέσω του διαδικτύου περισσότεροι ερευνητές και από απομακρυσμένες περιοχές θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα αρχειακά τεκμήρια. Θα βοηθήσουν επίσης στη διάδοση της ιστορικής πληροφορίας στον απλό πολίτη και στην εξοικείωσή του με το
  αρχειακό έγγραφο, καθιστώντας κατ’ αυτό τον τρόπο φιλική την πρόσβαση στις πηγές της ιστορίας. Τέλος, η ανάρτηση των αρχειακών τεκμηρίων στο Διαδίκτυο, προσφέρει τη δυνατότητα για μελλοντική συνεργασία και με άλλους φορείς, για περαιτέρω αξιοποίηση της ψηφιακής πληροφορίας προς την κατεύθυνση της ανάληψης και άλλων δράσεων,  στο πλαίσιο της προβολής και αξιοποίησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Τα ΓΑΚ,
 με τη δημιουργία του διαδικτυακού κόμβου, ανοίγονται δυναμικά και φιλικά στην κοινωνία των πολιτών. Ελπίζουμε και η κοινωνία να ανταποκριθεί στο άνοιγμά μας.
Ευχόμαστε στους
  χρήστες  του κόμβου των ΓΑΚ καλή και ευχάριστη πλοήγηση στον κόσμο των αρχείων.
Η ψηφιακή πολιτιστική συλλογή των Γενικών Αρχείων του Κράτους.
Οι αρχειακές συλλογές που φυλάσσονται στην κρατική αρχειακή υπηρεσία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Σ’ αυτές αποτυπώνεται ο τρόπος με τον οποίο χειρίζονται, κράτος και πολίτες, όλα τα μικρά και μεγάλα ζητήματα της ζωής τους. Ο πλούτος των πληροφοριών που περιέχουν είναι εντυπωσιακός και ανεξάντλητος για κάθε πτυχή της κοινωνικής, πολιτικής, οικονομικής, επιστημονικής, πολιτιστικής και οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας του έθνους.
Το δυναμικό σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων @ρχειομνήμων σας δίνει τη δυνατότητα να περιηγηθείτε στις αρχειακές συλλογές των Γενικών Αρχείων του Κράτους, να αναζητήσετε τεκμήρια με βάση την αρχειακή περιγραφή τους και να δείτε στην οθόνη σας τα ψηφιακά τους αντίγραφα, που ζωντανεύουν τα ίχνη του παρελθόντος.
Η άμεση προβολή των τεκμηρίων που έχουν ψηφιοποιηθεί, συμπληρώνεται με τη δυνατότητα περιήγησης στο αρχειακό υλικό που φυλάσσεται σε όλες τις κρατικές αρχειακές υπηρεσίες, που τροφοδοτείται με κάθε νέα συλλογή, η οποία ταξινομείται
και ψηφιοποιείται.
Επτά εκατομμύρια σελίδες στη διάθεσή σας…
Καλωσορίσατε!
 Τα ονόματα των εκλογικών καταλόγων του δημοτικού διαμερίσματος Τζαφερεμίνη μετέπειτα Βαλύρας, του τότε προϋπάρχοντος δήμου Οιχαλίας, 1840-1912 Τα ονοματεπώνυμα των εκλογέων  Βαλυραίων είναι τα έτη 1844, 1865, 1873. Οι δύο πρώτοι κατάλογοι 1844,1865  έχουν πρώτα το επίθετο και ακολουθεί το όνομα, ενώ ο τρίτος 1873 έχει πρώτα το όνομα και μετά ακολουθεί το επίθετο. Από τους καταλόγους αυτούς, μπορούν να μελετηθούν τα γενεαλογικά δέντρα του κάθε επώνυμου, ποιες οικογένειες συνεχίζουν να υπάρχουν, και σε ποιες οικογένειες το επώνυμο έχει εξαφανιστεί.
Για όποιον ενδιαφέρεται να βρει τους εκλογικούς καταλόγους του χωριού του, η του δήμου του, η διαδικασία είναι πολύ απλή. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση WWW.gak.gr εμφανίζονται διάφορα αρχεία. Στο αρχείο: Εκλογικά αρχείου βουλής των Ελλήνων 1844-1893 και με τη χρήση του αρχειομνήμονα επιλέγει το δήμο που τον ενδιαφέρει και το έτος.


ΒΑΛΥΡΑ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΥΣ 1844)
ΕΤΟΣ Α
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 1847,  Α Α  1- 793
Δ. Δ. ΤΖΕΦΕΡΕΜΙΝΗ  261- 372
ΦΙΛΙΑ,  ΔΟΓΑΝΤΖΗΔΕΣ,  ΛΟΥΤΡΟ,  ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ, ΤΟΣΚΕΣΙ, ΣΠΑΝΟΧΩΡΙ,  ΜΕΛΙΓΑΛΑ, ΤΣΑΟΥΣΙ, ΤΣΕΦΕΡΕΜΙΝΗ,
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ,  ΣΙΑΜΟΥ,  ΚΑΤΣΑΡΟΥ,  ΑΛΗΤΣΕΛΕΠΗ, ΜΠΑΛΑ,  ΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙ,  ΣΚΑΛΑ, ΣΟΛΑΚΙ,  ΖΕΖΑ,  ΣΙΑΜΟΥ,  ΜΠΟΥΓΑ
Εν Μελιγαλά την 22 Μαίου 1844
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Πάρεδροι
Γ. Νικολακοπουλος
Πανάγος Μπόβης
Δ. Δελιγιάννης
Γ. Κυριακόπουλος
Αθ. Θεοδοσόπουλος
Αθ.  Τζορης
Οι Ιερείς
Παναγιώτης Ζερβόπουλος
Ιωάννης
Νικόλαος Ανδρικόπουλος
Νικόλαος Αξιώτης
Νικόλαος Πρωτοπαπάς


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΗΛΙΚΙΑ
1.        
ΜΙΛΤΟΣ  ΤΣΑΛΤΟΓΑΜΒΡΟΣ
25
2.        
ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ  ΓΚΟΜΕΣΗΣ
30
3.        
ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΓΚΟΜΕΣΗΣ
28
4.        
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΛΑΓΟΣ
50
5.        
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΕΛΙΣΟΥΡΓΟΣ
30
6.        
ΧΡΗΣΤΟΣ  ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
34
7.        
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
25
8.        
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ
30
9.        
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΣΠΑΝΟΣ
25
10.     
ΝΙΚΗΤΑΣ  ΣΠΑΝΟΣ
30
11.     
ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ  ΘΡΟΥΜΠΗΣ
40
12.     
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
50
13.     
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΣΙΛΙΒΙΤΗΣ
28
14.     
ΠΕΤΡΟΣ  ΤΣΙΛΙΒΙΤΗΣ
28
15.     
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΕΡΕΥΣ
55
16.     
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
24
17.     
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΟΝΤΟΠΑΝΑΓΟΣ
35
18.     
ΝΙΚΗΤΑΣ  ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
27
19.     
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ  ΜΠΟΥΤΟΣ
28
20.     
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΣ
28
21.     
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ  ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
35
22.     
ΙΩΑΝΝΗΣ  ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
28
23.     
ΗΛΙΑΣ  ΜΠΟΤΣΙΚΑΣ
50
24.     
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΑΡΒΑΝΙΤΓΑΜΒΡΟΣ
26
25.     
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ
35
26.     
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
30
27.     
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΑΡΥΔΗΣ
30
28.     
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΑΡΥΔΗΣ
35
29.     
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  ΜΠΟΒΗΣ
28
30.     
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΤΣΙΜΠΟΥΚΛΗΣ
40
31.     
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ  ΚΟΛΙΟΓΑΜΒΡΟΣ
37
32.     
ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ  ΜΟΥΡΧΟΥΤΗΣ
60
33.     
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΑΠΟΤΗΣ
30
34.     
ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ  ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ
54
35.     
ΑΓΓΕΛΟΣ  ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ
48
36.     
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ
35
37.     
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ
55
38.     
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ
35
39.     
ΘΟΔΩΡΗΣ  ΚΑΠΟΤΗΣ
34
40.     
ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ
40
41.     
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ
55
42.     
ΝΑΣΟΣ  ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ
50
43.     
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΜΑΝΤΑΣ
28
44.     
ΣΤΑΜΑΤΗΣ  ΜΑΝΤΑΣ
55
45.     
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗΣ
30
46.     
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗΣ
55
47.     
ΓΑΛΑΝΗΣ  ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗΣ
34
48.     
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΑΜΗΣ
35
49.     
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΜΥΛΩΝΑΣ
55
50.     
ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ  ΜΥΛΩΝΑΣ
25
51.     
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ  ΦΩΤΕΙΝΟΣ
50
52.     
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΜΠΑΡΑΚΑΡΗΣ
45
53.     
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΜΠΑΡΑΚΑΡΗΣ
30
54.     
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ  ΚΑΡΥΔΗΣ
28
55.     
ΣΤΑΣΙΝΑΚΗΣ  ΚΑΡΥΔΗΣ
35
56.     
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ  ΚΑΡΥΔΗΣ
30
57.     
ΠΑΝΑΓΟΣ  ΜΠΟΒΗΣ
45
58.     
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΟΒΗΣ
30
59.     
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΜΠΟΒΗΣ
38
60.     
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
45
61.     
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΛΙΝΑΡΔΟΣ
55
62.     
ΙΩΑΝΝΗΣ  ΛΙΝΑΡΔΟΣ
30
63.     
ΓΙΑΝΝΗΣ  ΤΣΙΜΠΟΥΚΛΗΣ
50
64.     
ΓΙΑΝΝΗΣ  ΜΠΑΛΑΣ
55
65.     
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΓΑΜΒΡΟΣ
30
66.     
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΑΛΑΣ
50
67.     
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ
60
68.     
ΠΑΝΑΓΟΣ  ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ
48
69.     
ΑΓΓΕΛΗΣ  ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ
29
70.     
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ  ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ
33
71.     
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ  ΜΥΛΩΝΑΣ
50
72.     
ΠΑΝΑΓΟΣ  ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ
50
73.     
ΘΟΔΩΡΟΣ  ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ
29
74.     
ΧΡΙΣΤΟΣ  ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ
25
75.     
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ
35
76.     
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΔΟΥΡΑΜΑΚΟΣ
55
77.     
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ  ΔΟΥΡΑΜΑΚΟΣ
30
78.     
ΠΑΝΑΓΟΣ  ΔΟΥΡΑΜΑΚΟΣ
60
79.     
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΔΟΥΡΑΜΑΚΟΣ
28
80.     
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
40
81.     
ΠΟΥΛΟΣ   ΚΟΛΙΑΣ
50
82.     
ΠΑΝΑΓΟΣ  ΠΟΥΛΟΓΑΜΒΡΟΣ
35
83.     
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΜΥΛΩΝΑΣ
30
84.     
ΚΩΣΤΑΣ   ΤΣΙΤΑΝΙΩΤΗΣ
35
85.     
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΣΠΑΝΟΣ
38
86.     
ΧΡΗΣΤΟΣ  ΚΟΥΡΟΣ
35
87.     
ΓΙΑΝΝΗΣ  ΜΕΛΙΟΣ
37
88.     
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ  ΛΥΚΟΣ
35
89.     
ΘΑΝΑΣΗΣ  ΛΥΚΟΣ
40
90.     
ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ  ΤΣΕΤΣΙΟΣ
50
91.     
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΣΕΤΣΙΟΣ
30
92.     
ΠΑΝΑΓΟΣ  ΒΙΓΚΟΣ
35
93.     
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ  ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ
34
94.     
ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ  ΜΠΑΚΑΣ
30
95.     
ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ  ΜΠΑΚΑΣ
45
96.     
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΕΛΙΣΟΥΡΓΟΣ
28
97.     
ΓΙΑΝΝΗΣ  ΖΟΡΜΠΑΣ
50
98.     
ΝΙΚΟΛΗΣ  ΛΥΡΑΣ
35
99.     
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΛΥΡΑΣ
30
100. 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΙΕΡΕΥΣ ΕΞΑΙΡΕΤΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 34
50
101. 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ  ΜΠΑΚΑΣ
35
102. 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΜΠΑΛΗΣ
38
103. 
ΗΛΙΑΣ  ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
50
104. 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
28
105. 
ΑΝΔΡΕΑΣ   ΚΑΚΟΥΡΗΣ
50
106. 
ΘΑΝΑΣΗΣ  ΧΑΛΙΚΟΥΡΑΣ
40
107. 
ΘΟΔΩΡΗΣ  ΧΑΛΙΚΟΥΡΑΣ
30
108. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΟΛΙΑΣ
60
109. 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΚΟΛΙΟΓΑΜΒΡΟΣ
28
110. 
ΘΑΝΑΣΗΣ  ΣΓΟΥΡΟΣ
45
111. 
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ  ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ
30
112. 
ΠΟΥΛΟΣ  ΝΑΖΗΡΙΟΤΗΣ
30

Προστέθηκαν δε οι εφεξής εκ του χωρίου   Σκάλα
ΘΟΔΩΡΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ,  ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ,  
Ν. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Μελιγαλά,  Π. ΜΠΟΥΤΟΣ,  Π. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ,  28, 9, 1847
ΧΩΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
Τ.Σ.Υ.  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΝ ΥΠΟΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ


ΒΑΛΥΡΑ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ (ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΥΣ 1865)
Εκλογικός κατάλογος Βαλυραίων 1865
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΗΛΙΚΙΑ
 1. Αγγελόπουλος Γεώργιος του Νικολάου 32
 2. Αλεξανδρόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη 23
 3. Ανταλόπουλος Δημήτριος του Ανταλόπουλου 28
 4. Βασιλόπουλος Γεώργιος του Χρήστου 25
 5. Βασιλόπουλος Δημήτριος του Βασιλείου 45
 6. Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος του Χρήστου 22
 7. Βασιλόπουλος Στυλιανός του Δημητρίου 22
 8. Βίγκος Πανάγος του Αντωνίου 48
 9. Γαλάνης Γεώργιος του Γαλάνη 40
 10. Γεωργακόπουλος, Γεώργιος του Δημητρίου 30
 11. Γεωργόπουλος Γεώργιος του Αναγνώστη 35
 12. Γεωργόπουλος Παναγιώτης του Νικολάου 30
 13. Γκομέσης Καλόγηρος του Γκομέση 55
 14. Γκομέσης  Δημήτριος του Καλογήρου 23
 15. Γκομέσης Γεώργιος του Καλογήρου 32
 16. Δουραμάκος Κωνσταντίνος του Νικολάου 50
 17. Ιωάννου Σταύρος του Ιωάννου 37
 18. Καλιόγαμβρος Αθανάσιος του Καλιόγαμβρου 50
 19. Καπότης Δημήτριος του Θεόδωρου 25
 20. Καπότης Θεόδωρος του Καπότη 50
 21. Καρτερουλιώτης Αναγνώστης του Αθανασίου 60
 22. Καρτερουλιώτης Κωνσταντίνος του Αναγνώστη 28
 23. Καρτερουλιώτης Χρήστος του Αναγνώστης 26
 24. Καρύδης Βασίλειος του Δημητρίου 55
 25. Καρύδης Γεώργιος του Βασιλείου 22
 26. Καρύδης Γεώργιος του Δημητρίου 23
 27. Καρύδης Γεώργιος του Δημητρίου 60
 28. Καρύδης Κωνσταντίνος του Κυριάκου 55
 29. Κατσιλιέρης Βασίλειος του Ηλία 45
 30. Κατσιλιέρης Παναγιώτης του Βασιλείου 45
 31. Κλουτσουμιώτης Κώστας του Κλουτσουμιώτη 50
 32. Κοντοπανάγος Παναγιώτης του Γεωργίου 25
 33. Κοντόπουλος  Γεώργιος του Πανάγου 50
 34. Κόσης Παναγιώτης του Κόση 60
 35. Κούρος Αναστάσιος του Χρήστου 34
 36. Κούρος Χρήστος του Αναστασίου, 60
 37. Κούτρος Γεωργάκης του Κούτρου 50
 38. Κροντήρας Νικόλαος του Κροντήρα 40
 39. Λαγάκης Αθανάσιος του Δημητρίου 38
 40. Λαμπρόπουλος Γεώργιος του Παναγιώτη 33
 41. Λινάρδος Ιωάννης του Βασιλείου 50
 42. Λιοντήρης Δημήτριος του Θεόδωρου 65
 43. Λιοντήρης Παναγιώτης του Νικολάου 50
 44. Λύκος Αθανάσιος του Ιωάννη 60
 45. Λύκος Αναστάσιος του Αθανασίου 30
 46. Λύκος Ιωάννης του Αθανασίου 30
 47. Λύρας  Αθανάσιος του Νικολάου 25
 48. Μακρής Γεώργιος του Κωσταντή 48
 49. Μαυροϊδής Αθανάσιος του Αναστασίου 30
 50. Μαυροϊδής Θωμάς του Νικολάου 32
 51. Μαυροϊδής Νικόλαος του Γεωργάκη 70
 52. Μελισσουργός Αντώνιος του Κώστα 55
 53. Μουρούσιας Θεόδωρος του Σταύρου 50
 54. Μουρούσιας Κωνσταντίνος του Καλογήρου 30
 55. Μουσουρίδης  Διονύσιος του Αναστασίου 25
 56. Μπάκας  Αθανάσιος του Παναγιώτη 32
 57. Μπάκας Αθανάσιος του Νικολάου 34
 58. Μπάκας Κωνσταντίνος του Νικολάου 30
 59. Μπάκας Χαράλαμπος του Νικολάου 21
 60. Μπαρακάρης Ευστάθιος του Δημητρίου 30
 61. Μπόβας Ιωάννης του Δημητρίου 23
 62. Μπόβας Ιωάννης του Πανάγου 50
 63. Μπόβης Αθανάσιος του Πανάγου 35
 64. Μπόβης Δημήτριος του Πανάγου 55
 65. Μπότσικας Αλέξιος του Αναστασίου 30
 66. Μπότσικας Χρήστος του Ηλία 38
 67. Μπουζαλάς Βασίλειος του Γιάννη 30
 68. Μπουραλιάς Δημήτριος του Ηλία 28
 69. Μπουρίκας Νικόλαος του Πανάγου 30
 70. Μπουρίκας Πανάγος του Γεωργίου 60
 71. Μπουρίκας Περικλής του Σταύρου 23
 72. Μπουρίκας Σταυριανός του Γεωργίου 50
 73. Μπουρίκας Αθανάσιος του Αγγελή 22
 74. Μπουρίκας Παναγιώτης του Σταυριανού 25
 75. Μυλωνάς  Νικόλαος του Δημητρίου 45
 76. Μυλωνάς Αναστάσιος του Καλογύρου 40
 77. Μυλωνάς Δημήτριος του Γεωργίου 75
 78. Μυλωνάς Παναγιώτης του Καλογήρου 50
 79. Νανόπουλος Αναστάσιος του Αναστασίου 35
 80. Νανόπουλος Πούλος του Νανόπουλου 45
 81. Ντέμος Αθανάσιος του Γεωργάκη 22
 82. Ντουραμάκος Αθανάσιος του Δημητρίου 45
 83. Ντουραμάκος Ιωάννης του Δημητρίου 43
 84. Ντουραμάκος Παναγιώτης του Πανάγου 45
 85. Ντουραμάκος Χρήστος του Παναγιώτη 22
 86. Ξυδόπουλος Γεωργάκης του Νικολάου 30
 87. Παναγιωτόπουλος Γεώργιος του Παναγιώτη 35
 88. Παπαδόπουλος Ηλίας του Δημητρίου 28
 89. Παπαϊωάννου Αργύριος του Ιωάννη 45
 90. Παπασαραντόπουλος Παναγιώτης του Μιχαήλ 48
 91. Πάστρας Γεώργιος του Πάστρα 45
 92. Περιβολάρης Δημήτριος Γεωργίου 45
 93. Περιβολάρης Παναγιώτης του Αναστασίου, 60
 94. Λαμπρόπουλος Δημήτριος του Παναγιώτη 26
 95. Πουλόπουλος Ιωάννης του Πούλου 32
 96. Ραμογιαννόπουλος Δημήτριος του Ιωάννη 80
 97. Ράμμος Αναγνώστης του Γεωργίου 31
 98. Σαραντόπουλος Γεώργιος του Ανδρέα 60
 99. Σγούρης Αθανάσιος του Σγούρου 60
 100. Σιάγκρης Παναγιώτης του Γεωργίου 30
 101. Σπανός Δημήτριος του Αθανασίου 48
 102. Σπανός Νικόλαος του Νικολάου 25
 103. Σπανός Πανάγος του Δημητρίου 23
 104. Σπηλιωτόπουλος Γιαννάκης του Ανδρέα 37
 105. Σπηλιωτόπουλος Δημήτριος του Ανδρέα 27
 106. Σπυρόπουλος Αναστάσιος του Σπύρου 38
 107. Σταθόπουλος Παναγιώτης του Αναστασίου 40
 108. Σταθόπουλος Σταύρος του Αναγνώστη 60
 109. Σταματάκης Παναγιώτης του Σταμάτη 45
 110. Σταματάκος  Δημήτριος του Παναγιώτη 28
 111. Σταματόπουλος Γεώργιος του Νικολάου 38
 112. Σφήκας Αθανάσιος του Σταύρου 38
 113. Σφήκας Γεώργιος του Σταύρου 28
 114. Σωτηρόπουλος Δημήτριος του Σωτηρίου 35
 115. Τσαγκάρης  Δημήτριος του Πανάγου 35
 116. Τσαγκάρης Θεοδωράκης του Πούλου 49
 117. Τσαγκάρης Ιωάννης του Πανάγου 27
 118. Τσαγκάρης Χρήστος του Πανάγου 45
 119. Τσάμης Δημήτριος του Γεωργίου 30
 120. Τσιλιβίτης Βασίλειος του Κώστα 45
 121. Φουντής Καλόγηρος του Γεωργίου 25
 122. Φωτεινάκης Παναγιώτης του Γεωργάκη 25
 123. Φωτεινόπουλος  Βασίλειος του Γεωργάκη 22
 124. Χαλικούρας Αναστάσιος του Αθανασίου 28
 125. Χαλικούρας Θεόδωρος του Δημητρίου 50
 126. Χρηστάκης Αθανάσιος του Γεωργίου 26
 127. Χρηστάκης Γιαννάκης του Αθανασίου 50
 128. Ψύχαλος Γεώργιος του Χρηστόφιλου 50
 129. Ψύχαλος Ηρακλής του Γεωργάκη 25
 130. Ψύχαλος Χρήστος του Γεωργάκη
 Τ.Σ.Υ.ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1873
ΑΑ 1-1549
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΖΕΦΕΡΕΜΙΝΗ, Α, Α 702-857
ΧΩΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΜΕΛΙΓΑΛΑ, ΖΕΖΑ, ΚΑΤΣΑΡΟΥ, ΜΠΑΛΑ, ΦΙΛΙΑ, ΣΚΑΛΑ, ΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙ, ΤΣΕΦΕΡΕΜΙΝΗ, ΣΠΑΝΟΧΩΡΙ, ΤΣΑΟΥΣΙ, ΛΟΥΤΡΟ, ΚΑΛΥΒΙΑ, ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ, ΤΟΣΚΕΣΙ, ΑΛΗΤΣΕΛΕΠΗ. ΔΟΓΑΤΖΗΔΕΣ, ΣΙΑΜΟΥ, ΜΑΓΟΥΛΑ, ΜΟΥΣΤΑ, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, 2- 12- 1873
ΙΩΑΝΝΗΣ. Π. ΜΠΟΥΤΟΣ

ΑΑ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΗΛΙΚΙΑ
1.         
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ
27
2.         
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
28
3.         
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΤΟΥΡΑΜΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
22
4.         
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
29
5.         
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
23
6.         
ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ
ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
27
7.         
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ
63
8.         
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
ΡΑΜΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
37
9.         
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
39
10.      
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
47
11.      
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΤΟΥΡΑΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
53
12.      
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΥΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
31
13.      
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
51
14.      
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΠΑΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
41
15.      
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΛΙΟΓΑΜΒΡΟΣ
ΚΟΛΙΑΣ
58
16.      
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΤΕΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
31
17.      
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΠΑΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
43
18.      
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
35
19.      
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
44
20.      
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΑΓΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
46
21.      
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΥΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
37
22.      
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΦΕΙΔΑΣ

56
23.      
ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
27
24.      
ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ
ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
23
25.      
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΦΕΙΔΑΣ

30
26.      
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΥΛΩΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
29
27.      
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΥΔΗΣ
ΚΩΝΣ\ΝΤΙΝΟΣ
31
28.      
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
31
29.      
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
27
30.      
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
27
31.      
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΦΕΙΔΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
50
32.      
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΡΥΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
63
33.      
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
38
34.      
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
31
35.      
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ

27
36.      
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ
27
37.      
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΥΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
30
38.      
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΥΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
31
39.      
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΥΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
68
40.      
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ
48
41.      
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
41
42.      
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
38
43.      
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΤΡΟΣ
ΚΟΥΤΡΟΣ
58
44.      
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
45
45.      
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
39
46.      
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
44
47.      
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
42
48.      
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΣ
59
49.      
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
44
50.      
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΦΗΚΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
42
51.      
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΟΥΡΟΥΣΙΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
32
52.      
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΥΔΗΣ

26
53.      
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
26
54.      
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΕΡΓΙΟΣ

41
55.      
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΑΠΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
27
56.      
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
36
57.      
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΠΟΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
27
58.      
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΕΙΔΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
31
59.      
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

36
60.      
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΟΣ
44
61.      
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
53
62.      
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΡΑΜΜΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
39
63.      
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΟΥΡΟΛΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ
36
64.      
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΟΒΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
64
65.      
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
35
66.      
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
44
67.      
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΚΟΜΕΣΗΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ
35
68.      
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
54
69.      
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΠΟΤΗΣ
ΘΕΩΔΟΡΟΣ
44
70.      
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΣΤΡΑΣ

55
71.      
ΔΙΟΜΙΔΗΣ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
27
72.      
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΝΤΟΥΡΑΜΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
28
73.      
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
33
74.      
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΨΥΧΑΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
33
75.      
ΗΛΙΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
57
76.      
ΗΛΙΑΣ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
36
77.      
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΡΥΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
26
78.      
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΟΥΡΟΥΣΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
57
79.      
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
58
80.      
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΧΑΛΙΚΟΥΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
58
81.      
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΛΙΝΑΡΔΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
30
82.      
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
48
83.      
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΕΙΔΑΣ

41
84.      
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΟΣ
28
85.      
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΑΠΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
28
86.      
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΟΥΡΟΥΣΙΑΣ
ΘΟΔΩΡΟΣ
30
87.      
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΥΛΟΣ
27
88.      
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
23
89.      
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΒΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
58
90.      
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΙΝΑΡΔΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
58
91.      
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΤΟΥΡΑΜΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
52
92.      
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΒΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
53
93.      
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
31
94.      
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
33
95.      
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΖΩΡΤΖΗΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ
27
96.      
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΥΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
29
97.      
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΑΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
33
98.      
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΥΔΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
59
99.      
ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ
ΦΟΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
35
100.   
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΤΟΥΡΑΜΑΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
39
101.   
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΤΕΡΟΥΛΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
37
102.   
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΟΥΡΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ
38
103.   
ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ
ΓΚΟΜΕΣΗΣ

61
104.   
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
51
105.   
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
29
106.   
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΕΙΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
28
107.   
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ
32
108.   
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ
26
109.   
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΟΝΤΟΠΑΝΑΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
28
110.   
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
23
111.   
ΝΙΚΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
26
112.   
ΝΙΚΟΣ
ΜΠΑΛΤΟΠΟΥΛΟΣ

27
113.   
ΝΙΚΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
29
114.   
ΝΙΚΟΣ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
30
115.   
ΝΙΚΟΣ
ΜΥΛΩΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
54
116.   
ΝΙΚΟΣ
ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
38
117.   
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ

28
118.   
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
32
119.   
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ
25
120.   
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΙΑΓΚΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
39
121.   
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
33
122.   
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΥΛΩΝΑΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ
58
123.   
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΤΟΥΡΑΜΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
54
124.   
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΙΓΚΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
57
125.   
ΠΟΥΛΟΣ
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΑΝΟΣ
34
126.   
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
32
127.   
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
37
128.   
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
38
129.   
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
33
130.   
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
68
131.   
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΑΜΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
34
132.   
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΛΙΣΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
31
133.   
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ

55
134.   
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΒΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
33
135.   
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΕΙΔΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
26
136.   
ΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
26
137.   
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
29
138.   
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΣΓΟΥΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
38
139.   
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
27
140.   
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΝΤΟΠΑΝΑΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
28
141.   
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΦΕΙΔΑΣ

33
142.   
ΣΠΥΡΟΣ
ΤΣΙΛΙΒΙΤΗΣ

23
143.   
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
31
144.   
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
46
145.   
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
58
146.   
ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
29
147.   
ΣΠΥΡΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
26
148.   
ΤΡΥΦΩΝΑΣ
ΒΙΓΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
27
149.   
ΤΑΣΟΣ
ΚΟΛΙΟΓΑΜΒΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
23
150.   
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
31
151.   
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΕΙΔΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
26
152.   
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΠΑΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
33
153.   
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
51
154.   
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΡΤΕΡΟΥΛΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
33
155.   
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΤΟΥΡΑΜΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
32
156.   
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΑΜΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
34

Ο υποφαινόμενος δήμαρχος Οιχαλίας ΙΩAΝΝΗΣ Π. ΜΠΟΥΝΤΟΣ ,σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο
 εθεωρήθη ο παρών κατάλογος διορθωμένος
Τ.Σ.Υ.

Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗ,ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΕΒΔΟΜΗ ΓΕΝΙΑ
ΝΙΚΟΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ ΜΕ ΤΟ ΓΑΙΔΟΥΡΙ ΦΟΡΤΩΜΕΝΟ ΞΥΛΑ
Ο ΠΑΠΑΣΗΣ (ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ) ΠΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΞΕ ΤΗΝ ΜΠΙΣΤΟΛΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΛΑΒΗ ΑΠΟ ΓΑΛΛΙΑ, ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΟΥΦΕΤΟ ΑΠΟ ΠΛΑΤΥ,ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΓΗΣ
Ο ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΠΟΥ ΑΠΕΒΙΩΣΕ ΤΟ 1922
Ο ΙΕΡΟΨΑΛΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΕ ΓΑΜΟ, ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΒΑΛΥΡΑΣ, ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΗ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΒΑΛΥΡΑΣ, ΠΡΙΝ ΑΝΑΤΙΝΑΧΤΕΙ
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΠΟΒΗ ΚΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ  Η ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΜΠΟΒΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: