Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2013

ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΤΩΝ ΒΑΛΥΡΑΙΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ, ΤΟ 1912. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Υπάρχει στην κατοχή μας η  κατάσταση των επωνύμων των οικογενειών της Βαλύρας, τη χρονιά του 1912, κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά και αύξοντα αριθμό 1-1588. Ακολουθούν άλλα 75 ονόματα χωρίς αρίθμηση και αλφαβητική σειρά, σε σύνολο 57 σελίδων. Είναι μια αξιόλογη προσπάθεια.και  πιστεύω ότι είναι εργασία του διδάσκαλου Δημητρίου Καρακίτσου, ο οποίος και χρημάτισε ο πρώτος γραμματέας της κοινότητας Βαλύρας.  Του έχουμε κάνει αφιέρωμα, μαζί με τους παλιούς δασκάλους που υπηρέτησαν στη Βαλύρα., σε 4 παλαιότερες αναρτήσεις που υπάρχουν στις ιστοσελίδες μας, τις οποίες μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να τις επισκεφτεί και να τις μελετήσει.

  Μικρό βιογραφικό 
Δημήτριος  Καρακίτσος του Χρίστου , από Βαλύρα, γεννηθείς το 1867
Με το ΦΕΚ 306\23-11-1890, σελίδα 1214, δι’ υπουργικής απόφασης εκδοθείσης ενταύθα υπ’ αριθμον 19090, από 22-11-1890, διορίζεται ο δημοδιδάσκαλος Δημήτριος Ν. Καρακίτσος, εις το εν Μαυρομματίω ,του δήμου Ιθώμης, αργούν δημοτικόν  σχολείον.

Ο δάσκαλος Δημήτριος Καρακίτσος, το έτος 1912 έφτιαξε και άλλον  κατάλογο των οικογενειών των βαλυραίων με  τον τόπο καταγωγής τους. Έχει  δημοσιευτεί στην εφημερίδα Βαλύρα, στα φύλλα 9 και 10, στη σελίδα 4 του πρώτου χρόνου κυκλοφορίας της εφημερίδας Βαλύρα, το 1983.

Με την 8\19-4-1914, απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ο δημοδιδάσκαλος του δημοτικού σχολείου αρρένων κύριος Δημήτριος Καρακίτσος#, ορίστηκε πρώτος γραμματέας της κοινότητας Βαλύρας με μηνιαίο μισθό 15 δραχμές. Εφημερίδα Βαλύρα, φύλλο 114-5, έτος 10ο 1993. Με την ίδια απόφαση απεφασίσθη να στεγαστεί η κοινότητα στην ιδιωτική οικία του Δ. Καρακίτσου, έναντι μισθώματος 20 δραχμών.

# Στο βιβλίο του Γιάννη Δ. Λύρα με τίτλο: Ένα οδοιπορικό στο χρόνο και το χώρο, Βαλύρα 2005, Μέρος τέταρτο, σελίδες 84-104.
Η παρακάτω  μαθητική φωτογραφία του 1907, με όλα τα ονοματεπώνυμα στο ίδιο βιβλίο, στις σελίδες 54-58.
 
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΒΑΛΥΡΑΣ 1907.Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΑ, ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΙΩΑΝ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΕΓΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΚΑΙ Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ
 ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ, ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥΣ  ΣΤΗ ΒΑΛΥΡΑ, ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑΣ
 ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΑΛΥΡΑ, ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑΣ
Για το μελετητή-ερευνητή η λίστα αυτή είναι αξιόλογη και όχι απόλυτα ακριβής.Αυτό το συμπέρασμα το βγάζω από την οικογένεια του πατέρα μου, που ήταν 7 αδέλφια (3 αγόρια και 4 κορίτσια).Αναφέρει τα τρία αγόρια, αλλά δεν αναφέρει κανένα από τα 4 κορίτσια τα οποία ήταν: Καλλιρόη, Μαγδαληνή, Γεωργίτσα και Σταυρούλα.Με βάση τα μητρώα και δημοτολόγια, ο Χρίστος και η Μαγδαλήνή πρέπει να ήταν δίδυμα, όπως είμαι και εγώ με την αδελφή  μου Ιωάννα.
Τα συνολικά διαφορετικά επίθετα του χωριού μας τη χρονιά που έγινε η καταγραφή των επιθέτων, το 1912, είναι συνολικά 117.


Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΤΩΝ ΒΑΛΥΡΑΙΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟ 1912, ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟ
Α
 1.       ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
2.       ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
3.       ΑΥΓΟΥΛΕΑΣ
4.       ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
5.       ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
6.       ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
7.       ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Β
8.       ΒΙΓΚΟΣ
9.       ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ
10.   ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Γ
11.   ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
12.   ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
13.   ΓΚΟΜΕΣΗΣ
14.   ΓΡΙΒΑΣ
15.   ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
16.   ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Δ
17.   ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
18.   ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
19.   ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ζ
20.   ΖΙΣΑΚΗΣ
21.   ΖΑΡΑΚΑΣ
Η
22.   ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Θ
23.   ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
24.   ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ι
25.   ΙΩΑΝΝΟΥ
Κ
26.   ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ
27.   ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ
28.   ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
29.   ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
30.   ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ
31.   ΚΑΡΥΔΗΣ
32.   ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
33.   ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΣΙΟΣ
34.   ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ
35.   ΚΟΝΣΟΛΑΚΗΣ
36.   ΚΑΠΟΤΗΣ
37.   ΚΑΤΣΙΡΗΣ
38.   ΚΟΝΤΟΠΑΝΑΓΟΣ
39.   ΚΡΙΜΠΑΣ
40.   ΚΟΛΑΤΟΣ
Λ
41.   ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ
42.   ΛΙΝΑΡΔΟΣ
43.   ΛΥΡΑΣ
44.   ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
Μ
45.   ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ
46.   ΜΠΟΤΣΙΚΑΣ
47.   ΜΠΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
48.   ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ
49.   ΜΑΚΡΗΣ
50.   ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ
51.   ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ
52.   ΜΑΝΙΑΤΗΣ
53.   ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ
54.   ΜΠΟΒΗΣ
55.   ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ
56.   ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
57.   ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ
58.   ΜΑΡΚΟΣ
59.   ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
60.   ΜΕΙΝΤΑΝΗΣ
61.   ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ
62.   ΜΠΟΥΡΑΣ
63.   ΜΟΥΡΟΥΣΙΑΣ
64.   ΜΠΑΡΑΚΑΡΗΣ
65.   ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
66.   ΜΠΟΥΡΟΛΙΑΣ
67.   ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
68.   ΜΠΑΛΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ν
69.   ΝΙΦΟΡΟΣ
70.   ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
71.   ΝΤΟΥΡΑΜΑΚΟΣ
72.   ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ξ
73.   ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΣ
74.   ΞΕΡΟΚΑΣΙΤΗΣ
Π
75.   ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ
76.   ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
77.   ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
78.   ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΚΟΣ
79.   ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
80.   ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
81.   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
82.   ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
83.   ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
84.   ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
85.   ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
86.   ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
87.   ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
88.   ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
89.   ΠΟΥΛΟΒΙΤΣ
Ρ
90.   ΡΑΜΜΟΣ
91.   ΡΑΜΜΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
92.   ΡΟΜΠΑΛΑΣ
Σ
93.   ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
94.   ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ
95.   ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
96.   ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
97.   ΣΠΑΝΟΣ
98.   ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
99.   ΣΙΑΓΚΡΗΣ
100      ΣΑΡΛΑΣ
101.                        ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Τ
102.                        ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ
103.                        ΤΣΙΛΙΒΙΤΗΣ
104.                        ΤΣΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
105.                        ΤΣΙΛΙΚΑΣ
106.                        ΤΣΙΑΠΑΣ
107.                        ΤΣΑΜΗΣ
108.                        ΤΣΙΜΠΟΥΚΛΗΣ
109.                        ΤΖΩΡΤΖΗΣ
Φ
110.                        ΦΕΙΔΑΣ
111.                        ΦΙΛΙΠΠΟΥ
112.                        ΦΩΤΕΙΝΟΣ
113.                        ΦΕΝΕΚΟΣ
Χ
114.                        ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ
115.                        ΧΑΛΙΚΟΥΡΑΣ
116.                        ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
Ψ
117.                        ΨΥΧΑΛΟΣ

Δεν υπάρχουν επώνυμα που να αρχίζουν από τα γράμματα Ε,  Ο , και Υ.
Τα περισσότερα επώνυμα είναι του γράμματος Μ=24 και ακολουθούν Π=17, Κ=15 και Σ=10. Με απόλυτη αλφαβητική σειρά έχουμε: Α=7,Β=3,Γ=7,Δ=3,Ε=0, Ζ=2,Η=1,Θ=2,Ι=1,Κ=15,Λ=4,Μ=24,Ν=3,Ξ=2,Ο=0, Π=17,Ρ=2,Σ=10,Τ=8, Υ=0, Φ=4,Χ=3, Ψ=1,Ω=0
Σε 6 συνέχειες, από δέκα σελίδες την κάθε φορά, θα δημοσιεύσουμε όλες τις τότε οικογένειες της Βαλύρας, τη χρονολογία του 1912.
Μέρος πρώτο, σελίδες 1-10.
1. Αργυρόπουλος Δημήτριος Ιωάννης ετών 62
290. Καλαμπόκη Α. Παναγιώτη. ετών 18
Μερος δεύτερο , σελίδες 11-20
291. Καλαμπόκη .Λ. Γεωργίτσα, Αμερική
580. Μπακοπούλου Αρ. Σταμάτα, ετών 4
Μέρος τρίτο, σελίδες 21-30
581.Μπακοπούλου Αρ. Νικόλαος, ετών 1
877.Νανόπουλος Αναστάσιος Νικολάου, ετών 50
Μέρος τέταρτο, σελίδες 31-40
878.Νανοπούλου σύζυγος Νικολάου  Αστρινή, ετών 50
1176. Σωτηροπούλου σύζυγος Φ. Κωνσταντίνος, ετών 40
Μέρος πέμπτο,σελίδες 41-50
1177.Σωτηροπούλου Φ. Θεοδώρα, ετών 25
1477. Χριστάκη σύζυγος Παναγιώτη Μαρία, ετών 35
Μέρος έκτο και τελευταίο, σελίδες 51-57
1478.Χριστάκη Παν. Αθανασία, ετών 4
1588.Μαρία Γεωργίου Θεοδωροπούλου, ετών1.
Ακολουθούν άλλα 75 ονόματα χωρίς αρίθμηση και αλφαβητική σειρά


ΣΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: