Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΠΕΙΝΑ,1917-8.ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΥΔΗ

 ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Ο Αθανάσιος Καρύδης μας περιγράφει την πείνα του 1917-18, όταν ήταν 10 χρονών παιδί .Το έσκασαν από το σχολείο που τότε υπηρετούσαν οι δάσκαλοι Θεοφιλόπουλος-Καρακίτσος και πήγαν στο Ζέζα (Ανθούσα) και δούλεψαν σε έναν μεγαλονοικοκύρη. Αναφέρουμε τα μικρά βιογραφικά των δασκάλων, τα ποία ήταν σε παλαιότερες αναρτήσεις, και τη φωτογραφία του 1919-20, και στη συνέχεια κάνει την περιγραφή της πείνας ο Αθανάσιος Καρύδης

Δημήτριος  Κωνσταντίνου   Θεοφιλόπουλος, από Λάμπαινα

Ο εφημέριος Ελισαίος,  που υπηρετούσε στη Λάμπαινα είχε μια κόρη, την οποία πάντρεψε με το δάσκαλο από Μάνη το γένος Αναστασιάδη. Ο εφημέριος είχε μεγάλη περιουσία την οποία ο Αναστασιάδης κληρονόμησε στη συνέχεια .Γαμπρός  του Αναστασιάδη έγινε ο δάσκαλος Δημήτριος Θεοφιλόπουλος του Κωνσταντίνου. Αδέλφια του ήταν ο Λεωνίδας και ο Γιάννης. Είχε και την αδελφή Ευτυχία, την οποία παντρεύτηκε ο Γεώργιος Στρατής από Βαλύρα. Παιδιά του ήταν ο Ηλίας και Κωνσταντίνος. Το σπίτι του είναι στην επάνω Λάμπαινα φτάνει μέχρι την πλατεία και σε ένα τμήμα του μένει ο Βαλυραίος Δημήτρης Λινάρδος .


Από  το αρχείο  του  σχολείου  εμφανίζεται  να  υπηρετεί  ως  διευθυντής  στο  πλήρες Δημοτικό  Σχολείο Αρρένων  από  το  σχολικό  έτος   1920 – 30 .
Με το ΦΕΚ 306\23-11-1890, σελίδα 1214, δι’ υπουργικής απόφασης εκδοθείσης ενταύθα υπ’ αριθμον 19090, από 22-11-1890, διορίζεται ο δημοδιδάσκαλος Δημήτριος Ν. Καρακίτσος, εις το εν Μαυρομματίω ,του δήμου Ιθώμης, αργούν δημοτικόν  σχολείον.

Ο δάσκαλος Δημήτριος Καρακίτσος, το έτος 1912 έφτιαξε και άλλον  κατάλογο των οικογενειών των βαλυραίων με  τον τόπο καταγωγής τους. Έχει  δημοσιευτεί στην εφημερίδα Βαλύρα, στα φύλλα 9 και 10, στη σελίδα 4 του πρώτου χρόνου κυκλοφορίας της εφημερίδας Βαλύρα, το 1983.

Με την 8\19-4-1914, απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ο δημοδιδάσκαλος του δημοτικού σχολείου αρρένων κύριος Δημήτριος Καρακίτσος, ορίστηκε πρώτος γραμματέας της κοινότητας Βαλύρας με μηνιαίο μισθό 15 δραχμές. Εφημερίδα Βαλύρα, φύλλο 114-5, έτος 10ο 1993. Με την ίδια απόφαση απεφασίσθη να στεγαστεί η κοινότητα στην ιδιωτική οικία του Δ. Καρακίτσου, έναντι μισθώματος 20 δραχμών.

Η φωτογραφία με τους δασκάλους Καρακίτσο-Θεοφιλόπουλο,το 1919-20 και τους μαθητές της Βαλύρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: