Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΟΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΣΤΟ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
1.       1836. Με διάταγμα της  31ης  Δεκεμβρίου 1836 ιδρύθηκαν ως σχολεία Μ.Ε. τα τριτάξια Ελληνικά Σχολεία και τα Τετρατάξια Γυμνάσια.
2.       1919. Με διάταγμα της 19ης Αυγούστου 1919 και  του νόμου 1067 τα σχολεία της Μ.Ε.  των Νέων Χωρών διατηρήθηκαν όπως ήταν κατά την 21ην Αυγούστου του 1914 ,δηλαδή  Εξατάξια Γυμνάσια, ενώ δεν έθιξε την υπάρχουσα κατάσταση και δημιουργία Ημιγυμνασίων, Παρθεναγωγείων και Αστικών Σχολείων που λειτούργησαν  μέχρι το 1928-29.Το 1920 φοιτούσαν 75000 μαθητές στα γυμνάσια, αποφοιτούσαν 5.500 και εισάγονταν στα πανεπιστήμια 2500.
3.       1929. Με το νόμο 4373\1929 καταργείται το  Τετρατάξιο  Δημοτικό, Ελληνικό και         Τετρατάξιο  Γυμνάσιο και ιδρύονται το εξατάξιο Δημοτικό, Εξατάξιο Γυμνάσιο. Πρακτικό Λύκειο, Σχολές Μέσης Εκπαίδευσης, Ανώτερα Παρθεναγωγεία  και Τριτάξια Αστικά Σχολεία Θηλέων. Γίνεται η κατάργηση 260 ημιγυμνασίων και ελληνικών σχολείων.  Στον κάμπο της Μεσσηνίας  υπήρχαν τότε 4 γυμνάσια 2 στην Καλαμάτα,1 στη Μεσσήνη και 1 στο Μελιγαλά, μια εμπορική σχολή και 1 λύκειο στην Καλαμάτα, 4 αστικά σχολεία Διαβολιτσίου, Ψαρίου, Θουρίας και Ανδρούσης. Καταργήθηκε το ημιγυμνάσιο Βαρυμπόπης ή Μοναστηρίου με το νόμο 4373\1929, το οποίο αναφέρεται σε μαρμάρινη πλάκα που σώζεται ακόμη, καθώς και τα ημιγυμνάσια Μαυροματίου, Βαλύρας, Αρφαρών, Αετού  και Άριος, το 1938.
Τα γεωργικά γυμνάσια και κατώτερα ελληνικά γυμνάσια έμειναν ανενεργά και τα μαθηματικά-φυσιογνωστικά-κοσμογραφία ήταν το 20% των ωρών του προγράμματος. Ο ίδιος νόμος αναφέρεται στη δημιουργία και λειτουργία σχολικών κήπων-βιβλιοθηκών και εργαστηρίων. Για όποιον ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερα, στα γενικά αρχεία Καλαμάτας υπάρχουν  πρακτικά και μαθητολόγια, για όλα τα σχολεία της Μεσσηνίας.
4.       1933. Με το νόμο 5874\1933 δημιουργούνται τα Τριτάξια  Αστικά Σχολεία και των 2 φύλων  αντικαθιστώντας τα καταργούμενα Ημιγυμνάσια και Ανώτερα Παρθεναγωγεία.
5.       1937. Με το νόμο770\1937 καταργούνται  όλα τα προηγούμενα και ιδρύονται τα 8τάξια και  5τάξια Γυμνάσια, Πρακτικά Λύκεια και 5τάξια Αστικά Σχολεία. Στην πρώτη τάξη των σχολείων αυτών εγγράφονται κατόπιν εξετάσεων οι κάτοχοι  ενδεικτικού τετάρτης τάξης δημοτικού. Με το νόμο  1800\1937 ιδρύονται τα 3τάξια Αστικά Σχολεία. Η δικτατορία Μεταξά  με το νόμο 952\1937 δημιουργεί τον ΟΕΣΒ, και λειτουργεί το 4χρονο δημοτικό και 8χρονο γυμνάσιο.
      Ελληνικό σχολείο Βαλύρας*
      ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ       ΜΑΘΗΤΕΣ
1922-23 ......................... 126
1924 .............................. 207
1925 .............................. 162
1926 .............................. 150
1927 .............................. 139
1928 .............................. 127
1929 .............................. 105
1930 ............................... 41
1931 ............................... 29
1932 ............................... 32
1933 ............................... 40
1934 ............................... 42
1935 ............................... 55
1936 ............................... 47
1937 .......................... 36+19
Μαθητές Ελληνικού σχολείου από Βαλύρα
ΕΤΟΣ   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
1922-23 Καλαμπόκης Δημήτριος Κων/νου            Αρ.Κ. 18
1923-24 Μπόβης Στέφανος Ιωάννου                      Αρ.Κ. 43
24-25      Λιοντήρης Χαρίλαος Παναγιώτου           Αρ.Κ. 57
                 Τσιλίκας Αθανάσιος Γεωρ.                       ΑρΚ. 28
25-26   Ράμμος Σταύρος Κων/νου                           Αρ.Κ. 42
26-27   Τσιλίκας Ηλίας                                               Αρ.Κ. 43
Θεοδωρακόπουλος Φλώρος Ηλίας                        Αρ.Κ. 111
Τσάμης Παντελής Δημ.                                             Αρ.Κ. 107
27-28   Σταυριανόπουλος Βασίλειος Σταμ.           Αρ.Κ. 116
Λιοντήρης Αθανάσιος Νικολ.                                  Αρ.Κ. 103
29-30   Μακρής Ηλίας Δημητρίου                          Αρ.Κ. 28
32-33   Καρύδη Πολυξ  ένη Παν.                             Αρ.Κ. 27
34-35   Μακρής Μαρίνος                                         Αρ.Κ. 19
36-37   Ξυδόπουλος Ιωάννης Γεωρ.                       Αρ.Κ. 16
               Παν. Αναστ. Κοντοπανάγος                       Αρ.Κ. 19
              Φερφάνης Κων.                                            Αρ.Κ. 13
*Από τα ΓΑΚ Καλαμάτας

ΑΡΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
*ΒΑΛΥΡΑ                                 ΑΒΕ 16,ΑΕΕ  Εκ.8.1,9.1
ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟ                  1922-1938
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ              1923-1938
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ               1923-1938
Β.ΠΙΣΤΟΠ.ΣΠΟΥΔΗΣ           1922-1937
**ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ                 ΑΒΕ 16,ΑΕΕ  Εκ6.1,7.1
ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟ                 1927-1938
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ              1924-1938
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ               1924-1938
Β.ΠΙΣΤΟΠ.ΣΠΟΥΔΗΣ           1927-1938

*    Σελ.32. Αναφέρεται ως Ελληνικό σχολείο μέχρι το 1929 και ως Ημιγυμνάσιο από το 1929-38.
** Σελ.37. Αναφέρεται ως Ελληνικό σχολείο μέχρι το 1929 και ως Ημιγυμνάσιο από το 1929-38.

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΑ
Η συνθεσή τους βασιζόταν στις αντιλήψεις που επικρατούσαν στην  κάθε εποχή, ακολουθώντας την αντίστοιχη πορεία των εκπαιδευτικών, πνευματικών και ιδεολογικών τάσεων του τόπου.

6.       1939. Με το νόμο 1849\1939 δημιουργήθηκαν   τα 6τάξια γυμνάσια και τα 2τάξια λύκεια
7.       1944. Με το νόμο 1468\1944 καταργούνται τα  2τάξια λύκεια και αυτές οι δύο τάξεις προστίθενται στο  εξαετές γυμνάσιο   η 7η και 8η τάξη.
8.       1951. Με το νόμο 1823\1951 θεσμοθετείται το Γυμνάσιο-Λύκειο και το 1952 λειτουργεί η Σχολή Παπαφλέσσα, στην Καλαμάτα.
9.       1959. Με το νόμο 3981\1959, τα  8τάξια Γυμνάσια γίνονται 6τάξια και η οργάνωση της Τεχνικής και Επαγγελματικής  εκπαίδευσης. Νόμος 3971\1959, περί τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, οργανώσεως της Μ.Ε. και διοικήσεως της παιδείας, με πολλές βασικές καινοτομίες και πολλά νέα τμήματα σπουδών.
10.   1964. Με το νόμο 4379\1964 γίνεται η οργάνωση και διοίκηση της στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης,  και το 1965 γίνονται τα νομοσχέδια για την τεχνική εκπαίδευση και την ίδρυση πανεπιστημίων. 3χρονο γυμνάσιο 3χρονο λύκειο, Ακαδημαϊκό Απολυτήριο, καθιέρωση δημοτικής σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης με εμπνευστή τον Ευάγγελο Παπανούτσο.  Ιδρύεται το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.  Με το νόμο 4379 εισάγεται το μάθημα της πατριδογνωσίας, στο δημοτικό σχολείο.
11.   1967-1974. Επιβάλλεται στην Ελλάδα η Χούντα των συνταγματαρχών. Έτσι επανέρχονται τα πριν του 1964 και γίνεται η εκπαιδευτική αντιμεταρρύθμιση, με το σχολείο είναι ξεκομμένο και αποκομμένο από τις σύγχρονες  ανάγκες της κοινωνίας και οικονομίας.  Ο  ΟΕΣΒ (όταν έχω σχολείο βαριέμαι) μετονομάζεται σο ΟΕΔΒ (όταν έχω διάβασμα βαριέμαι).Σήμα κατατεθέν σε όλα τα σχολικά εγχειρίδια είναι ο στρατιώτης με το πουλί φοίνικα που αναγεννάτε  από τις τέφρες του.
12.   1967. Α.Ν.129. Επανέρχεται η καθαρεύουσα, οι εισαγωγικές εξετάσεις στο γυμνάσιο, εξάχρονο γυμνάσιο, επαναφορά διετούς φοίτησης στις παιδαγωγικές ακαδημίες και γίνεται η δημιουργία συμβουλίου ελέγχου και δραστηριοποίηση των ΤΕΑ.
13.   1970. Νόμοι 580\1970 και 652\1970, Ιδρύονται τα  5 ΚΑΤΕΕ και ΟΑΕΔ.
14.   1976\77. Με το νόμο 309\1976 ρυθμίζονται τα διοικητικά-εποπτικά όργανα της εκπαίδευσης ΠΥΣΜΕ-ΑΠΥΣΜΕ-ΕΚΥΣΜΕ,ΠΥΣΔΕ-ΑΠΥΣΔΕ-ΑΚΥΣΔΕ και η οργάνωση-διοίκηση της γενικής εκπαίδευσης. Με το νόμο 576\1977γίνεται η οργάνωση-διοίκηση της  Τεχνικής-Επαγγελματικής εκπαίδευσης  και δημιουργούνται τα ΤΕΛ-ΤΕΣ. Π.Δ. 503\77. Ο υπουργός παιδείας Βασίλειος Κοντογιαννόπουλος έλεγε ότι η εκπαίδευση αποτελεί επένδυση παγίου κεφαλαίου και δημιουργεί το απαιτούμενο, για την οικονομική, κοινωνική, και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, ανθρώπινο δυναμικό.
15.   1975. Ψηφίζεται το Νέο Σύνταγμα.Με το νόμο 186\1975 το ΚΕΜΕ επανιδρύεται στη θέση του Π.Ι., που είχε θεσμοθετηθεί με το νόμο 4379\1964.
16.   1982. Π.Δ.297\1982. Ο νόμος 1304\1982 θεσμοθετεί το σχολικό σύμβουλο και τα καθηκοντά του με το Π.Δ.214\84
17.   1983. Νόμος 1404. Γίνεται η μετονομασία των ΚΑΤΕΕ σε ΤΕΙ και δημιουργείται ο κανονισμός των μαθητικών κοινοτήτων.
18.   1985. Με το νόμο 1566\1985 καθιερώνεται η  δημοτική γλώσσα ,δημιουργείται το  ΕΠΛ με κλάδους-κύκλους και το ΣΕΚ. Γίνεται η δημιουργία μεταλυκειακών, γίνεται η κατάργηση  των γενικών διευθυντών και εισαγωγή του σχολικού συμβούλου, , Νόμος 1232.Καταργείται το ΚΕΜΕ, επανιδρύεται το Π.Ι.
19.   1985. Νόμος 1566. Γίνεται η αντικατάσταση της έκθεσης από το σκέφτομαι και γράφω και η  αντικατάσταση της  πατριδογνωσίας από τη μελέτη περιβάλλοντος στις 4 πρώτες τάξεις του δημοτικού που είχε εισαχθεί  με το ΝΔ 4379\64.
20.   1989. Γίνεται η κατάργηση των παιδαγωγικών ακαδημιών και ενσωματωσή τους στα πανεπιστήμια.
21.   1990. Προεδρικά Διατάγματα 390,392,393\1990, για την οργάνωση και λειτουργία δημοτικού-γυμνασίου-λυκείου, μετά από εθνικό διάλογο. Αρχίζουν οι καταλήψεις στα σχολεία και στο τρίτο γυμνάσιο Πατρών γίνεται η δολοφονία του συναδέλφου Νίκου Τεμπονέρα, τον Ιανουάριο το  1991. Με το νόμο 1892 και 1894 γίνεται η κατάργηση των μεταλυκειακών.
22.   1992. Με το νόμο 2009\1992 γίνεται η ίδρυση των ΙΕΚ και με το νόμο 2003 η ίδρυση οργανισμού επεγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
23.   1993. Με το νόμο 451\1993 εισάγονται τα μαθήματα της Πληροφορικής και Τεχνολογίας στο γυμνάσιο.
24.   1997. Νόμος 2525\1997. Δημιουργείται το ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ, γίνεται η κατάργηση της επετηρίδας των καθηγητών, γίνεται ο πρώτος διαγωνισμός του ΑΣΕΠ, το 1998, με τα γνωστά επεισόδια. Δημιουργούνται τα 5 πεδία για τα ΑΕΙ και το σώμα μονίμων αξιολογητών (ΣΜΑ),το οποίο δεν λειτούργησε. Με το νόμο 2640\1997 η  τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση δημιουργεί τα ΤΕΛ-ΤΕΣ.
25.   1998. Με το νόμο 2640\1998καταργούνται τα ΤΕΛ-ΤΕΣ και δημιουργούνται τα ΤΕΕ.
26.   2006. Με το νόμο 3475\2006 τα ΤΕΕ ονομάζονται ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ.

Σχολικοί κήποι, τεύχος 4, νομοθεσία τόμος 1946-48.
Το μάθημα της ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΙΑΣ περιελάμβανε τα μαθήματα Ζωολογία, Φυτολογία, Ορυκτολογία, Σωματολογία, Υγιεινή, φυσική, χημεία και Γεωγραφία.
Το μάθημα της Πατριδογνωσίας επιβάλλεται να επανέλθει, γιατί τα Ελληνόπουλα δεν γνωρίζουν και πολλά πράγματα ,για την ΠΑΤΡΙΔΑ τους, που λέγεται ΕΛΛΑΔΑ.

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟ,ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗ
Εδώ, υφάνανε τα όνειρα της ζωής τους...
Πέρασα να τα δω. Ο φθοροποιός χρόνος έχει αφήσει για καλά τα σημάδια του.
 Η  οργανωμένη πολιτεία τι κάνει; 
Η τοπικοί άρχοντες τι κάνουν;
Η κληρονομιά μας χάνεται και κανείς δεν διαμαρτύρεται;
Ως πότε αυτή η αδιαφορία;
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6ΤΑΞΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5ΤΑΞΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 ΤΑΞΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΞΙΩΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ, ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΞΙΩΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ, ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΞΙΩΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ, ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΞΙΩΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ, ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΞΙΩΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ, ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΞΙΩΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ, ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΞΙΩΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ, ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ
ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΡΟΠΗΣ ΑΝΑΞΙΟΠΟΙΗΤΟ
Εδώ, υφάνανε τα όνειρα της ζωής τους...
Πέρασα να τα δω. Ο φθοροποιός χρόνος έχει αφήσει για καλά τα σημάδια του.
 Η  οργανωμένη πολιτεία τι κάνει; 
Η τοπικοί άρχοντες τι κάνουν;
Η κληρονομιά μας χάνεται και κανείς δεν διαμαρτύρεται;
Ως πότε αυτή η αδιαφορία;
ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΑΝΑΞΙΟΠΟΙΗΤΟ
Εδώ, υφάνανε τα όνειρα της ζωής τους...
Πέρασα να τα δω. Ο φθοροποιός χρόνος έχει αφήσει για καλά τα σημάδια του.
 Η  οργανωμένη πολιτεία τι κάνει; 
Η τοπικοί άρχοντες τι κάνουν;
Η κληρονομιά μας χάνεται και κανείς δεν διαμαρτύρεται;
Ως πότε αυτή η αδιαφορία
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ. ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ-ΕΡΗΜΩΣΗ-ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ.ΠΕΡΑΣΑΝ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ.ΠΟΙΟΣ ΝΟΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ;
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ. ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ-ΕΡΗΜΩΣΗ-ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ.ΠΕΡΑΣΑΝ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ. ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ-ΕΡΗΜΩΣΗ-ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ.ΠΕΡΑΣΑΝ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ. ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ-ΕΡΗΜΩΣΗ-ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ.ΠΕΡΑΣΑΝ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΑΙΤΟΛΩΚΑΡΝΑΝΙΑ.Η ΤΑΜΠΕΛΑ ΤΑ ΛΕΕΙ ΟΛΑ
ΤΟ ΠΗΛΙΚΙΟ ΜΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ,ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΦΑΡΡΩΝ,ΠΟΥ ΠΡΩΤΟΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΤΟ 1947

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΜΑΓΟΥΛΑ. ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ-ΛΥΡΑΣ-ΓΚΟΜΕΣΗΣ
 1963.ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ
1924.ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ.
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΒΗΣ
 
 1965.ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΝΙΟΧΩΡΙ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΥΡΑ-ΝΤΟΥΡΑΜΑΚΟΥ
1924.ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ.ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΑΛΥΡΑΣ, ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ,ΤΟ 1915, ΜΕ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΑΛΥΡΑΣ, ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ,ΤΟ 1915, ΜΕ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΔεν υπάρχουν σχόλια: