Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

Καταπατητής της διεθνούς νομιμότητας η Τουρκία!Μιχαήλ Στρατουδάκης

Δεν την ενδιαφέρει καθόλου αν υπάρχουν Διεθνείς αποφάσεις και αν ολόκληρος η Υφήλιος κινείται γύρω από συνθήκες τις οποίες όλοι από κοινού ενέκριναν συμπεριλαμβανομένης και της ιδίας. Αν αντιληφθεί ότι κάτι δεν την συμφέρει οικονομικώς παραβιάζει τα συμφωνηθέντα. Το pacta sun servant δεν την δεσμεύει σε τίποτε.
Όμως για την περιφρόνηση των αποφάσεων των Διεθνών Οργανισμών από την τουρκία ποίοι ευθύνονται;  Σίγουρα εκείνοι που έλαβαν τις αποφάσεις χωρίς να έχουν δύναμην και δυνατότητα να τις εφαρμόσουν.  Ή μάλλον τις εφαρμόζουν επιλεκτικώς. Απεφάσισαν να διαλύσουν την Γιουγκοσλαβίαν και το πέτυχαν. Απεφάσισαν να επέμβουν στην Σερβίαν και το έπραξαν.
Απεφάσισαν να διαλύσουν την Λιβύην και τα ψηφίσματά τους άρχισαν υλοποιούμενα μετά πάροδον δύο ημερών! Απεφάσισαν να επιβάλουν κυρώσεις στην Ρωσίαν και το έπραξαν.
Εξέδωσαν ψηφίσματα για την παράνομην καταπάτησην της Κυπριακής Δημοκρατίας πριν 30 χρόνια και τίποτε δεν εφήρμοσαν μέχρι σήμερα!  Αντ’ αυτών εμμέσως ανεγνώρισαν την κατοχήν, αφού συνδιαλέγονται με εκπροσώπους των κατακτητών στις αίθουσες του ΟΗΕ! Πρόκειται για αντίθεσην μεταξύ πραγματικότητος και ειλημμένων αποφάσεων. Δεν είναι δυνατόν να καλείς τον κατακτητήν και  να έχεις διάλογον μαζί του, αν θέλει να φύγει από το καταπατηθέν  Κράτος! Είναι δυνατόν να θελήσει κάτι τέτοιο; Φυσικά όχι, αφού έχει έμμεσην αναγνώρισην περί της παρανόμου δράσεώς του.
Όλες αυτές οι ελαστικές στάσεις των Διεθνών Οργανισμών  έναντι της τουρκίας την έχουν αποθρασύνει και εξακολουθεί να κινείται συμφώνως με τις δικές της βλέψεις, καταπατητικές και εξαπλωτικές τάσεις ή εκβιαστικές  erga omnes.
Στο Αιγαίον Πέλαγος παραβιάζει καθημερινώς και πλειστάκις τα χωρικά ύδατα και τον εναέριον χώρον. Αυτός δεν ανήκει μόνον στην Ελλάδα αλλά και στην Ενωμένη Ευρώπην. Ποια είναι η αντίδραση της Ευρώπης;; Καμμία!! Επιτρέπει ως και υποβοηθά την συνέχισην του δουλεμπορίου και κανείς δεν αντιδρά. Τώρα  επιχειρεί έρευνες στην ΑΟΖ της Κύπρου παραβιάζουσα και τα χωρικά ύδατα του Κράτους αυτού,  Μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, Μέλους του ΟΗΕ, Μέλους του ΝΑΤΟ και δεν δίδει καμμίαν σημασίαν στις ευχολογικές αντιδράσεις της Διεθνούς Κοινότητος. Το Συμβούλιον Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ενώσεως την κάλεσε πριν ολίγες ημέρες να σεβαστεί τα διεθνή νόμιμα. Πέταξε στα σκουπίδια την απόφασην αυτήν και συνεχίζει τις παράνομες δράσεις της σε ξένο έδαφος. Μάλλον δεν θέλουν κάποιοι να στενοχωρήσουν την τουρκίαν! ΓΙΑΤΊ;; Για την καταφανώς θρασυτάτην παραμονήν της στην Κυπριακήν  ΑΟΖ, η οποία εγκυμονεί κινδύνους, η Διεθνής Κοινότης έπρεπε να είχε δράσει αποτελεσματικώς κατά του διεθνούς αυτού ταραξία, όχι βιαίως αλλά με επιβολήν κυρώσεων, όπως έπραξεν και με την Ρωσίαν. Γιατί δεν προβαίνουν σε ανάλογα μέτρα μόνον αφήνουν να κυοφορούνται επικίνδυνες και απρόβλεπτες  διεθνείς καταστάσεις;
Η Ευρωπαϊκή ένωση που θέλει να την εντάξει στους κόλπους της γνωρίζει αν γίνει κάτι τέτοιο, ότι θα παύσει να έχει λόγον σε αποφάσεις;; Θα αποφασίζει για όλα η τουρκία  είτε θετικώς είτε αρνητικώς. Τα άλλα  Κράτη απλώς θα δέχονται τις θέσεις της!!!!
Έτσι λειτουργούν οι υπερκρατικοί Οργανισμοί;;

Μιχαήλ Στρατουδάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: