Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΖΑΝΑΚΟΥ: "ΟΙ ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ Φρούριο, Καζάρμα, Αγ. Διονύσιος, Σύνορα"


Τον Ιούλιο του 1829, ο Καποδίστριας, με επιστολή του, η οποία διασώζεται, δίνει εντολή στο φρούραρχο Ράικο, να κατασκευάσει στρατώνα, προκειμένου να στεγάσει τη Δευτέρα Ίλη ιππικού, την οποία είχε στείλει στην Πάτρα. Πρόκειται για την πρώτη στρατιωτική μονάδα, η οποία εγκαταστάθηκε στην Πάτρα. Δεν είναι σίγουρο που ο Ράικο, στέγασε στρατιώτες και ίππους, το πιθανότερο πάντως είναι να τους στέγασε αρχικά έξω από το κάστρο, μιας και η κατάσταση στο εσωτερικό του, ήταν επικίνδυνη, για την υγεία των στρατιωτών. Πιθανόν στην Καζάρμα, όπου και προϋπήρξε ελληνικό στρατόπεδο, από το 1827.
Επί Βαυαρών πάντως, χρησιμοποιήθηκε η Καζάρμα. Η Καζάρμα βρίσκεται στην Άνω Πόλη, στη γωνία Μπουκαούρη και Παντοκράτορος, κάτω από το Χαμάμ (τουρκικά λουτρά). Καταγράφεται πως το 1833, η στρατιωτική μουσική έπαιζε στο προαύλιο, έξω από το στρατώνα. Το στρατόπεδο παρέμεινε εκεί, τουλάχιστον μέχρι το 1875 και στη συνέχεια είχε διάφορες χρήσεις. Καζάρμα είναι λέξη ιταλική από την εποχή των Ενετών (cazerma- στρατώνας). Υπήρχε εκεί λαμπρό τέμενος και ίσως ο παλαιός ναός του Αγίου Ιωάννη. Εκεί υπήρχε και το σπίτι του κατή, καθώς και τούρκικα λουτρά, τα οποία λειτουργούν ακόμα και είναι από τα παλαιότερα στην Ευρώπη. Εκτός του κτιρίου, υπήρχε και ένα μικρό εκκλησάκι καθώς και μια πλατεία. Μέχρι το 1940, χρησιμοποιήθηκε σαν στρατιωτικό νοσοκομείο. Κατεδαφίστηκε το 1961. Για στρατώνας πάντως, χρησιμοποιήθηκε και το εσωτερικό του φρουρίου, όπως αναφέρει ο Τριανταφύλλου, μέχρι το 1862, όταν και εγκαταλείφτηκε, λόγω ακαταλληλότητας. Παρόλα αυτά, συνεχίστηκε μέχρι το 1926 να χρησιμοποιείται, σαν φυλακή (ειρκτή), για βαρυποινίτες.Το 1875, έχει κτισθεί στρατώνας, στη ΝΔ πλευρά, εφαπτόμενος του τείχους του φρουρίου. Στο σημείο αυτό ήταν και το φρουραρχείο. Τα κτίρια αυτά χρησιμοποιήθηκαν αργότερα, για τη στρατιωτική μουσική και για στρατιωτικό αρτοποιείο. Βομβαρδίστηκαν το 1940 από την Ιταλική αεροπορία και αργότερα κατεδαφίστηκαν.Μέχρι το 1912, για στρατώνας, χρησιμοποιήθηκαν κτίρια, διαγώνια απέναντι από το ναό του Αγίου Διονυσίου, στο σημείο που σήμερα είναι η πλατεία Δροσοπούλου. Τα κτίρια αυτά, χρησιμοποιήθηκαν και σαν φρουραρχείο και στρατιωτική φυλακή, μέχρι το 1940, οπότε και κατεδαφίστηκαν.Το 1911 κατασκευάζονται κτίρια, ειδικά για στρατώνα, σε χώρο που ανήκε στο Δήμο, στη θέση Σύνορα. Ο Δήμος είχε προσφέρει και 55.000 δρχ για την κατασκευή των κτιρίων. Αρχικά χρησιμοποιήθηκαν το 1912, για να στεγάσουν 3.000 τούρκους αιχμαλώτους, δίχως νερό και αποχωρητήρια όπως μας πληροφορεί ο Τριανταφύλλου. Το 1913 οι αιχμάλωτοι, έχουν φθάσει τους 4.100. Εξαιτίας της φοβερά ανθυγιεινής διαβίωσης τους, 767 πέθαναν από κοιλιακό τύφο. Το 1936 το στρατόπεδο επεκτείνεται το στρατόπεδο, ενώ κατασκευάζονται και πρόσθετα βοηθητικά κτίρια, αργότερα δε αποκτά και πεδίο βολής στην Αρόη και στο Ρηγανόκαμπο. Το 1940-41 στέγασε Ιταλούς αιχμαλώτους. Χρησιμοποιήθηκε σαν στρατώνας του 6ου και του 12ου συντάγματος καθώς και του 3ου Ορειβατικού. Το 1957 το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Τεχνικού Σώµατος (ΚΕΤεΣ) στεγάζεται στην Πάτρα, στο στρατόπεδο στα Σύνορα, στο πρώην στρατόπεδο του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Νεοσυλλέκτων Πατρών (ΚΕΝ), µε την επωνυµία Στρατόπεδο ‘'Συνταγµατάρχη Μουζάκη''.Από το 1973 ονοµάστηκε Κέντρο Εκπαιδεύσεως Τεχνικού (ΚΕΤΧ).Τον Μάιο του 1988 µέχρι τον ∆εκέµβριο του 2003, έπαυσε η λειτουργίατου ως κέντρο νεοσυλλέκτων.Από τον Ιανουάριο του 2004 και εντεύθεν, επανδρώθηκαν και τα 2 Τάγµατα (το Τάγµα Τεχνικής εκπαίδευσης και το Τάγµα ΝεοσύλλεκτωνΟπλιτών). Από τον Αυγ. 2011 παύει να λειτουργεί το ΚΕΤΧ/ΚΕΝ.
Νίκος Τζανάκος: Δημοτικός Σύμβουλος Πάτρας

Δεν υπάρχουν σχόλια: