Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2015

ΤΕΦΤΕΡΙΑ ΒΑΛΥΡΑΣ ΒΕΡΕΣΕΔΙΑ-ΧΩΡΙΑ 1905-1912.

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Το χωριό μας Βαλύρα έχει ένα πλούσιο αρχείο το οποίο θα πρέπει κάπου να κουρνιάσει. Πιστεύω ότι κανένα άλλο χωριό δεν έχει τόσο σπάνιο και πλούσιο υλικό. Γίνεται μια προσπάθεια να  ψηφιοποιηθεί η έκδοση όλων των φύλλων της εφημερίδας Βαλύρα. Μέσα από τα φύλλα της υπάρχει όλο το πρόσφατο και μακρινό παρελθόν, καθώς και το γίγνεσθαι τοπικά, πανελλαδικά και παγκόσμια..Θα πρέπει να γίνουν και αντίγραφα τα οποία να πάνε στα ΓΑΚ ώστε οι μελλοντικοί ερευνητές να βρίσκουν ότι επιθυμούν,  ανάλογα με τα ενδιαφεροντά τους.Σε οκτώ έγγραφα υπάρχουν: 

  1. Τεφτέρια με ονόματα βαλυραίων και γειτονικών χωριών, που αγόραζαν διάφορα.
  2. Τιμές προιόντων
  3. Η πλημμύρα του 1947 που έπνιξε τους μυλωνάδες της Βαλύρας
  4. Το συμφωνητικό μεταξύ των αδελφών Τσάμη και Μαρίνου Γεωργακόπουλου, για το καμίνι στη θέση Κουβέλια, κοντά στο χωριό Λάμπαινα. και 
  5. Καλλιέργεια αμπελιού το 1871

 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 1871
 ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗ ΒΑΛΥΡΑ ΤΟ 1947
 ΤΕΦΤΕΡΙΑ-ΟΝΟΜΑΤΑ-ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΘΕΤΑ-ΧΩΡΙΑ
 ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΥΡΑΣ (ΠΑΠΠΟΥΣ ΜΟΥ) Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ 1905,  .....1912
 ΑΓΟΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΤΟΥΣ 1965-1966
  ΑΓΟΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΤΟΥΣ 1965-1966
 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΛΦΩΝ ΤΣΑΜΗ-ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 11-4-1957
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΛΦΩΝ ΤΣΑΜΗ-ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 11-4-1957
TΙΜΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  1938-39

Δεν υπάρχουν σχόλια: