Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015

Η Ελλάδα διέσωσε την Γαλλίαν από χρεοκοπίαν και πολιτικόν αφανισμόν!!!


Άκρως επίκαιρη και επιβεβλημένη, ήταν η ιστορική αναφορά του Νίκου Τζανάκου, από τις στήλες του The Best (Ηλεκτρονική εφημερίδα, Τα νέα της Πάτρας, στις 17/3/15). Κατά τρόπον απλούν και άκρως παραστατικόν, υπενθύμισε σε όλους τους οικονομικούς εκβιαστές της χώρας μας, αλλά και στον Γάλλον Μοσκοβσί, που είχε το θράσος να πεί ότι δεν θα κρατήσομεν την Ελλάδα στο Ευρώ με κάθε  κόστος, ότι σε στιγμές ελαύνοντος οικονομικού αλλά και πολιτικού αφανισμού της Γαλλίας, την έσωσε η Ελλάδα!! Και τούτο συνέβη το 1815, όταν η Ελλάδα και υπόδουλος ούσα, είχε δύναμην επιβολής!! Δύναμην επιβολής και επιμορφώσεως της ανθρωπότητος διαχρονικώς την οποίαν ουδέποτε έχασε!! Αυτήν την δύναμην θέλουν τώρα οι ανεπίδεκτοι αγωγής μαθητές της να της αφαιρέσουν!!

Και για να έλθομεν στο θέμα. Μετά την συντριβήν της Γαλλίας στο Βατερλώ, οι τότε δυνάμεις υπό την καθοδήγησην του Μέττερνιχ, ήθελαν να την διαμερίσουν, για να μη τους ξαναδημιουργήσει προβλήματα, ήθελαν να την θέσουν εκποδών από τα κράτη που θα έπαιρναν αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης και της επέβαλαν τεράστιον ποσόν για αποζημιώσεις από τις πολεμικές της δράσεις. Στο Συμβούλιον της Βιέννης του 1815, όπου θα ελάμβανε τις σχετικές αποφάσεις, την Ρωσίαν εξεπροσώπισεν ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο οποίος αντετάχθη και ανέτρεψεν τις προτάσεις του Μέττερνιχ, στον οποίον τυφλώς υπήκουον όλοι οι λαοί της τότε Ευρώπης!!  Οι εισηγήσεις του Καποδίστρια έγιναν απολύτως δεκτές και η Γαλλία εσώθη οικονομικώς και πολιτικώς. Οικονομικώς διότι από το τεράστιον χρέος της θα πλήρωνε μόνον το 10%, αφού της χαρίσθηκε (κουρεύτηκε) το 90%!!!! Πολιτικώς δε διότι δεν ετέθη στο περιθώριον αλλά συγκατελέγη ως ισόκυρη με τις λοιπές δυνάμεις της Ιεράς Συμμαχίας!!, η οποία ειρήσθω ήτο κατά της Επαναστάσεως του 1821!!! Αν δεν  υπήρχεν  ο σοφός και μέγας διπλωμάτης Καποδίστριας, άγνωστον ποία θα ήταν σήμερα η Γαλλία και ακολούθως η Ευρώπη.
Με τα πιο πάνω δεν ζητάμεν συναισθηματικήν αντιμετώπιση ούτε από την Γαλλίαν ούτε από την Ευρώπην των δανειστών, η οποία ποδοπατεί την Ελλάδα με μετερνιχικά σοφίσματα, για να την έχει σε μόνιμη λιτότητα και να την εξωθεί σε δανεισμόν μέχρι να την αφανίσει!! Υπάρχει όμως Καποδίστριας και στην σημερινήν (αν) Ιεράν Συμμαχίαν  της οικονομικής Ευρώπης!!
Την περίπτωσην αυτήν, της μειώσεως του χρέους  της Γαλλίας, έπρεπε να την είχαν σε καθημερινήν αναφοράν οι τηλεοπτικοί σταθμοί των Αθηνών με την πανελλαδικήν εμβέλειαν, όχι για να μας «λυπηθούν» οι δανειστές,(τον εαυτόν τους να λυπούνται), αλλά για να   αντιληφθούν ότι τακτικές στο πνεύμα Μέττερνιχ, είναι εκτός μιας Ευρώπης που επιδιώκει να γίνει Ομόσπονδον Κράτος. Με όμοιες στάσεις θα παραμείνει όναρ βαθυτάτου μεσονυκτίου!!
Μιχαήλ Στρατουδάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: