Τρίτη, 24 Μαρτίου 2015

TI ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ Η ΒΑΛΥΡΑ,ΛΑΜΠΑΙΝΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΩ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ,ΤΟ 1821

ΤΟΜΟΣ 15 Μέρος Γ

ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΤΟΥΣ 1822

Ευρετήριο Τόπων 403 Τζεφερεμίνι

Γ.27, 90, 183, 200
377 Ιμπλακίων Ανδρούσης  Κουτζούκ Μάνης
Σελίδα 27. Όσα εδώσαμε προς τον Πετρόμπεην.
Τη 14 Μαρτίου από Τζεφερεμίνι με ανθρώπους μας 2339 γρόσια
Σελίδα 90. Λογαριασμός Δημοπρασίας Κιουτσούκ Μάνης και Ιμπλακίων.
Ιουνίου 8. Το χορίον Ντζιαφέρ Εμίνη ό και ή ομολογία της ασ.3600 ελάβομεν το πεσινάτη ασ .1000
  Τον ιδίων  Ντιαφέρ Εμινέον ένα μύλο 140. Το πεσινάτη του μύλου θα δοθεί το Σεπτέμβριο.
  Σελίδα 183. Δια μίαν ομολογίαν όπου στείλαμε  σήμερον του κυρ. Σπίρου Φρανζεσκόπουλου με το Γιωργάκη Μανιάτη του μύλου Τζαφερεμίνη. Επί του νώτου. Καταγραφή των όσων έμειναν  ασύνακτα από δημοπρασία Ανδρούσης και Εμπλακίων  επιστατούντος Θ. Καρδαρόπουλου και λοιπών.
 189βρίου <1>822 εδώθη εις το ταμείο αριθμός 2.
  Επαρχία Κουτζιούκ  Μάνης
 Χορίων Καλάμη                      γρόσια        600
               Καμάρι                           «          1812,20
               Τζιαφέρ Εμίνη                «          2600
               Κωνσταντίνους               «          2730
               Αί ζαγα                            «          1733,14
               ΣΥΝΟΛΟ                                    9475,34
Τη 129βρίου 1822 Νησί.
Ασύναχτα είναι ο Τζεφμινέικος μύλος δια γρόσια 140
Από Κάμερ μένουν                                                  100
Από Κωνσταντίνους σε 6 χωρία                              270
Η ομολογία εις Α Κοκολόπουλο                              760
Γρόσια                                                                     7510
Τα συναχθέντα εκατέρω                                        9475,34
Το πρώτο κέστι                                                    16985,34
                                                                               8.304
                                                                             25290,00
σελίδα 126    Έρανος Νησί                        Α/Α     γρόσια
                      Πανάγος Καρτερολιώτης      119      602,30
                      Αναστάσης Πουλόπουλος     122      250
                
ΤΟΜΟΣ 15 ΜΕΡΟΣ Α-Β ΤΟΜΟΣ 7
Σελίδα 32. Είσπραξη εισοδημάτωνμ επαρχίας Ανδρούσης. «Σημειώνω τα όσα χωρία εδώσαμεν εις Ιλτιζάμια το υποεφόρων και λοιπών.»
ΧΩΡΙΑ                 ΓΡΟΣΙΑ
Μαγγανιακό            406
Σιμίζα                      600
Ζέζα                         500
Μπουρνάζι               650
Σάμαρι                     425
Λέζι                          800
Ζερμπίσια                 200
Τζεφαλινού              450
ΤΟΜΟΣ 16 (ΤΟΜΟΣ 9)
Από Θεοδώση Καρδαρόπουλο δια τον μύλο Λέζι

Δεν υπάρχουν σχόλια: