Σάββατο, 6 Ιουνίου 2015

Πολιτική αστοχία η πρόταση για εκλογές;


 Αν δεν είχαν γίνει πρόωρες εκλογές, η Ελλάδα θα ευρίσκετο σε διαφορετικόν δρόμον και δεν  θα στέναζε επί ένα τετράμηνον όπως  τώρα, υπό την μπότα των σκληροτράχειλων δανειστών. Ενδέχεται αυτήν την περίοδον να γινόταν εκλογές και ο ΣΥΡΙΖΑ να νικούσε, οπότε θα είχε περισσότερον βατόν δρόμον να υλοποιήσει  το, πρόγραμμά του. Δυστυχώς επέμενε στις εκλογές. Το μέλλον άδηλον μέχρις αυτήν την στιγμήν.
Το πλέον άσχημον και πολιτικώς αποφευκτέον, είναι ότι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα ομιλούν για προκήρυξην εκλογών, αν δεν επέλθει συμφωνία με τους δανειστές! Και αυτό για να εκφράσει την γνώμην του ο Λαός, αν δέχεται τις προτάσεις των δανειστών.  Δεν πρόκειται για ορθήν αιτιολογίαν προς προκήρυξην εκλογών. Ο Λαός εκλέγει τριακοσίους για να κατευθύνουν τις τύχες του. Εκείνοι είναι υπεύθυνοι και εκείνοι έχουν εισχωρήσει στα άδυτα των διαπραγματεύσεων και γνωρίζουν λεπτομέρειες. Ο Λαός δεν γνωρίζει τίποτε. Και αν μπορούσε να διαπραγματευθεί μόνος του δεν  θα χρειαζόταν Αντιπροσώπους!!! Προσωπικώς αν κληθώ να αναλύσω  τις προτάσεις των δύο μερών δεν θα τις εννοήσω  prima vista, σε βάθος!  Πως λοιπόν έχομεν απαίτησην να εκφράσει την ετυμηγορίαν του  ο Λαός;

Τυχόν εκλογές  θα αποτελέσουν βαρύτατον οικονομικόν αλλά περισσότερον πολιτικόν πλήγμα στην Ελλάδα. Όταν αυτήν την στιγμήν ο Λαός απαιτεί παντί σθένει συμφωνίαν και δεν δέχεται εκλογές, πως οι προτείνοντες αυτές είναι σίγουροι ότι ο Λαός  θα στέρξει τις θέσεις τους; Δεν είναι ένα ερώτημα προς προβληματισμόν;; Είναι αναγκαίον  δε πάντα να έχομεν ως αρχήν ότι, δεν  πρέπει να υποτιμούμεν τον αντίπαλον.. Και αντίπαλος εν προκειμένω δεν είναι  τα λοιπά Πολιτικά Κόμματα, αλλ’ αυτή ταύτη η πράξη των εκλογών.
Οι με μεγίστην ελευθερίαν ομιλούντες ότι πρέπει να κληθεί  ο Λαός να εκφρασθεί  για τις διαπραγματεύσεις, δεν βαδίζουν προς ορθήν πορείαν. Να δώσουν μάχην με τους  πνιγηρούς δανειστές. Βάσει ποίας λογικής απαιτούν να υποχωρήσομεν εμείς  ατάκτως και δεν υποχωρούν κάπου εκείνοι, κάτι που θα πράξουν ακινδύνως, ενώ δεν συμβαίνει το ίδιον με την Ελλάδα;
Μιχαήλ  Στρατουδάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: