Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2015

Πολλαπλή καταστροφή οι εκλογές

Τυχόν, αναφορά σε πρόωρες εκλογές, θα σημάνει μεγίστην καταστροφήν στην Ελλάδα, στον  οικονομικόν της τομέα ο οποίος είναι θνησιγενής και χρήζει προστασίας, αφού θα χαθεί η πολιτική σταθερότητα και οι πάσης μορφής επενδυτές θα απόσχουν παντελώς. Τα εσωτερικά έξοδα τεράστια όπως πάντα και η σε νεκρή κατάσταση διοίκηση (λόγω εκλογών), οικονομία και συναλλαγές, θα βρεθούν στο ναδίρ.

Το Κυβερνόν Κόμμα, το οποίον είναι το πρώτον της Αριστεράς που ανέλαβε διακυβέρνησην με πολλαπλές υποσχέσεις και ελπίδες στην χειμαζομένην κοινωνίαν, θα υποστεί πλήγμα. Οι εκλογές είναι ένας απρόβλεπτος πόλεμος και ως απρόβλεπτος πρέπει να τον προσέχουν πάντες οι κατερχόμενοι στον εκλογικόν στίβον. Πολλώ δε μάλλον το Κυβερνόν Κόμμα, που θα τις προκαλέσει, σε ελάχιστον χρόνον από την ανάρρησην στην εξουσίαν. Δεν πρέπει να περιφρονείται ο αντίπαλος. Και αντίπαλος αυτήν την στιγμήν δεν είναι τα Κόμματα της Αντιπολιτεύσεως, αλλά αυτές ταύτες οι εκλογές.
Κύριε Τσίπρα, θα υποστείτε μείωσην στις συνειδήσεις των εκλογέων, αν επιχειρήσετε πρόωρες εκλογές. Μη στηριχθείτε σε τυχόν δημοσκοπήσεις ή  αισιοδοξίες  συνεργατών. Αυτά δεν μετράνε για την δυναμικότητα ενός Πρωθυπουργού. Υπάρχει ρεύμα ψηφοφόρων οι  οποίοι αν και δεν σας ψήφισαν τον Ιανουάριον ,διάκεινται φιλικώς. Η φιλική αυτή τάση και έφεση υποστηρίξεως θα χαθεί με τις πρόωρες εκλογές. Θα υποστείτε πόλεμον και από τους αρνηθέντας να εγκρίνουν την δανειακήν σύμβασην.  ΄Ολοι αυτοί αλλά και πλήθος ψηφοφόρων θα σας κατηγορήσει ότι , αντί να σκίσετε να μνημόνια για τα οποία εξελέγητε, (ήταν ένα από τα «φλάμουρα» επιτυχίας), υπογράψατε χειρότερον και εξουθενωτικότερον για τον πάμφτωχον Λαόν. Είναι νωρίς να το λησμονήσει μέχρι τις εκλογές που κάποιοι τις προσδιορίζουν το Φθινόπωρον!!! Ποίος τους έδωσεν εντολήν;; Είναι επίσης νωρίς να λησμονήσει την απρόσμενην «αρπαγήν» της συνάξεως με το κλείσιμον των Τραπεζών και τα δεινά που εισέτι υφίσταται.
Σαν νέος Πρωθυπουργός πρέπει να εξαντλήσετε την τετραετίαν και να αποφύγετε τα πολιτικά παιχνίδια των προηγουμένων, δηλαδή των μέχρι τώρα από την σύστασην του Ελληνικού Κράτους πριν196 χρόνια, στα οποία έχομεν 180 εκλογικές αναμετρήσεις, ενώ έπρεπε να είχαμν ΠΕΝΗΝΤΑ!!!!
Πρέπει να μείνετε στην εξουσίαν μέχρι να λήξει η νέα επαχθής σύμβαση, να εκδιωχθεί το νέον (3ον) Μνημόνιον  και να παραδοθεί  η χώρα ελεύθερη και έτοιμη για αναζητήσεις δανείων από τις αγορές και  όχι από τους λαιμοπνίκτες Ευρωπαίους «αδελφούς» μας!!
Να μείνετε για να αποδείξετε ότι παρά τις πιέσεις, αγωνισθήκατε να σωθεί η χώρα.  Να την παραδώσετε ερειδωμένην σε στερρά οικονομικώς πόδια. Σε αντίθετη περίπτωσην τα πράγματα θα είναι δυσμενή για το πολιτικόν σας μέλλον. Είθε οι προβλέψεις μου να είναι λανθασμένες.

Μιχαήλ Στρατουδάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: