Κυριακή, 5 Ιουλίου 2015

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΟΔΩΡΟ ΤΟ ΒΑΛΥΡΑΙΟ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Ο Θόδωρος ο Βαλυραίος  άτομο προβληματισμένο σχολιάζει την επικαιρότητα ,με τρία ανέκδοτα ποιηματά του, το 2015 και το 2012.
Αγαπητοί αναγνώστες ο Θόδωρος λέει αλήθειες, οι οποίες αφού μελετηθούν, σχολιαστούν, μπορεί ο καθένας να βγάλει τα  συμπερασματά του.Δεν υπάρχουν σχόλια: