Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2015

Ἱστορική Ἱερά Μονή Βουλκάνου, Πρόγραμμα Ι Μ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 14-16-8-2015* **

Ἡ ἐν τῷ ὄρει Ἰθώμῃ τῆς Μεσσηνίας
Ἱστορική Ἱερά Μονή Βουλκάνου, μέ τά δύο κτιριακά της συγκροτήματα, τό ἕν ἐπί τῆς κορυφῆς τοῦ ὄρους εὑρισκόμενον, ὅπου εὑρέθη τόν 8ον αἰῶνα ἡ πάνσεπτος καί θαυματουργός Εἰκών τῆς Παναγίας, φερούσης χαραγμένην τήν ἐπιγραφήν: «Ἡ Ὁδηγήτρια ἐπονομαζομένη τῷ Ὄρει Βουλκάνῳ» καί γνωστόν τοῖς πᾶσι ὡς «Καθολικόν» ἤ «τῆς Κορυφῆς», ἤ «Ἐπανωκαστρίτισσα» καί τό ἕτερον εἰς τούς πρόπο-δάς του κείμενον, ὅπου ἀπό τόν 17ον αἰῶνα μετεγκατεστάθη ἡ μοναστική Ἀδελφότης κομίζουσα καί τήν πανίερον Εἰκόνα καί ἀποτελοῦσα ἔκτοτε μέχρι τῆς σήμερον τήν ἐν ἐνεργεία ἀνδρώαν Ἱεράν Μονήν, πανηγυρίζει καί ἐφέτος τήν Θεομητορικήν Ἑορτήν τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου. 

Τήν παραμονήν τῆς Ἑορτῆς, Παρασκευή 14 Αὐγούστου 2015 καί τήν πρωΐαν αὐτῆς, θά τελεσθοῦν Θεῖαι Λειτουργίαι τόσον εἰς τήν παλαιάν Ἱεράν Μονήν ἐπί τῆς κορυφῆς τοῦ ὄρους Ἰθώμης καί ἐνώπιον τοῦ Θρόνου τῆς Κεχαριτωμένης Παναγίας Βουλκανιωτίσσης, ὅσον καί εἰς τήν «Κάτω» χαρακτηριζομένην, κυρίαρχον Ἱεράν Μονήν.
Τήν ἑσπέραν τῆς ἰδίας ὡς ἄνω ἡμέρας καί ὥραν 7 μ.μ. θά τελεσθῆ ὁ Μέγας Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως κ. ΓΑΒΡΙΗΛ, προερχομένου ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, τῇ συμμετοχῇ τοῦ Καθηγουμένου καί τῶν Πατέρων τῆς Ἱ.Μονῆς. Ὁ Ἐπιτάφιος τῆς Παναγίας πού τά προηγούμενα χρόνια ἐτελεῖτο εἰς τόν προαύλιον χῶρον τῆς Ἱ.Μ. ἐφέτος δέν θά περιφερθῆ καί δέν θά ψαλοῦν τά Ἐγκώμια λόγῳ τοῦ σημαντικοῦ ἔργου τῆς ἐκ θεμελίων ἀποκαταστάσεως εἰς τήν λιθόκτιστον ἀρχικήν μορφήν της, πού «ὑλοποιεῖται ἀπό τή Διεύθυνση ἀναστήλωσης Βυζαντινῶν καί Μεταβυζαντινῶν Μνημείων τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ μέ τή συγχρηματοδότηση τῆς Ἑλλάδας καί τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης» ἀλλά καί τῆς ὑπάρξεως πολλῶν οἰκοδομικῶν ὑλικῶν εἰς τόν ὡς ἄνω χῶρον. Ὡσαύτως τήν ἰδίαν ὡς εἴρηται ἑσπερινήν ὥραν θά τελεσθῆ ὁ Μέγας Ἑσπερινός εἰς τήν παλαιάν Ἱεράν Μονήν τοῦ «Καθολικοῦ» ἐνῶ περί τήν 11ην νυκτερινήν ὥραν θά ἀρχίσῃ εἰς αὐτήν ἡ καθιερωμένη Ἱερά Ἀγυπνία.
Τήν κυρίαν ἡμέραν τῆς Ἑορτῆς, Σάββατον 15 Αὐγούστου ἐ.ἔ. καί περί ὥραν 7 π.μ. θά ἀρχίση ὁ Ὄρθρος ἐνῶ εἰς τό τέλος αὐτοῦ καί περί ὥραν 8.30 π.μ. ἐν κατανυκτικῇ τελετῇ θά πραγματοποιηθῆ ἡ Ὑποδοχή τῆς ἐφεστίου Εἰκόνος τῆς Παναγίας Βουλκανιωτίσσης, καταβάσης ἐν ὁδοιπορίᾳ ἐκ τοῦ παλαιοῦ Μοναστηρίου «τῆς Κορυφῆς», ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας καί σεπτοῦ Ποιμενάρχου μας κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ὅστις θά τελέσῃ ἀκολούθως τήν Θείαν Λειτουργίαν.
Τήν ἑπομένην ἡμέραν, Κυριακή 16 Αὐγούστου ἐ.ἔ. καί τήν πρωΐαν αὐτῆς θά τελεσθοῦν ὁ Ὄρθρος, ἡ Θεία Λειτουργία καί τό καθιερωμένον Ἱερόν Μνημόσυνον τῶν ἀειμνήστων Κτητόρων τῆς πάλαι ποτέ Βασιλικῆς, Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Ἱ. Μονῆς, Συμεών καί Θεοδοσίου καί πάντων τῶν προαπελθόντων Πατέρων καί Ἀδελφῶν αὐτῆς, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως κ. Γαβριήλ.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ

ΤΟ ΚΑΤΩ  ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ ΠΑΛΙΑ
ΤΟ ΚΑΤΩ  ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ ΠΡΟΣΦΑΤΑ
Η ΓΚΡΑΒΟΥΡΑ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΕ Ο ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΝΑΚΙΔΗΣ,ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ

ΤΟ ΚΑΤΩ  ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ ΠΡΟΣΦΑΤΑ
ΤΟ ΚΑΤΩ  ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ ΠΡΟΣΦΑΤΑ
Η ΓΚΡΑΒΟΥΡΑ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΕ Ο ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΝΑΚΙΔΗΣ,ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ
ΤΟ ΠΑΝΩ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ή ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΤΟΥ ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ
ΟΤΑΝ ΕΓΙΝΕ Η ΚΟΥΡΑ ΤΟΥ ΝΥΝ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ-ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΜΕ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΗ ΒΑΛΥΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Η ΓΚΡΑΒΟΥΡΑ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΕ Ο ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΝΑΚΙΔΗΣ,ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ
 ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΥΡΑ-ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΒΑΚΡΙΝΟΥ ,ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ.ΤΩΡΑ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΕΙ,ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΤΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟ ΜΕΤΑ
 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ
 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ  ΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ

 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ  ΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ
 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ  ΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ
Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΒΑΛΥΡΑ,ΜΟΝΗ ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ
*Αύριο θα αναρτήσουμε την ανακαίνιση της Μονής Βουλκάνου  τα έτη 1838,42,48,58,61.Το έτος 1842 κτίστες και ξυλουργοί ήταν από το Ζυγοβίστι Γορτυνιας
**Θα αναρτήσουμε το ποιήμα του Ιωνά Κεφάλα με τίτλο:
Η Βουρκανιώτισα Παναγία

Δεν υπάρχουν σχόλια: