Κυριακή, 2 Αυγούστου 2015

Η ΠΑΤΡΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΑΣ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Από τα 160 περισωθέντα στην επανέκδοση του βιβλίου, όπως γράψαμε σε άλλη ανάρτηση, τα ποιήματα εκ του χειρογράφου στις σελίδες 467-603 της επανέκδοσης είναι 81 και από τα τεύχη της διδαχής 299,302-4,306,309,335 και 338 είναι δημοσιευμένα άλλα 19,  στις σελίδες 615-649. Μας λείπουν από τα περισωθέντα άλλα 60 ποιήματα.
Το έτος 2005,  αποδελτίωσα 27   ποιήματα του Ιωνά Κεφάλα, από το περιοδικό ΔΙΔΑΧΗ και από την επανέκδοση λείπουν:
*Το Μελιγαλαίον άγος της 13-15 Σεπτεμβρίου ,1944, αποτελούμενο από 96 στροφές.
*Πως προήλθε το όνομα του ποταμού και του χωρίου Βαλύρα, αποτελούμενο από  30 στροφές το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μου, και γράφτηκε στις  31-1-1939, και το αφιερώνει στον τότε δάσκαλο της Βαλύρας Νικόλαο Νιφόρο.
*Γόητρα, θέλγητρα και φίλτρα του χωρίου Βαλύρα, αποτελούμενο από  20 στροφές το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μου, και γράφτηκε στις  23-4-1939.
Ο Ιωνάς Κεφάλας  διορατικός σε ένα ποιήμα του περιγράφει την τότε κατάσταση, το 1925, που κυριαρχεί και στις ήμερες μας. Πάντα επίκαιρος.Δεν υπάρχουν σχόλια: