Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015

1951.OΛΕΣ ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΛΥΡΑΣ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ  - ΜΑΘΗΤΕΣ  -  ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ:  Ι. Δημητρακόπουλος  ( διευθυντής ) ήταν από την Τεγέα ,  ο      Δ.. Καρακίτσος από Βαλύρα και του έχουμε κάνει ειδικό αφιέρωμα με ανάρτηση στην ιστοσελίδα μας, και ο 
 Δημ. Κ. Θεοφιλόπουλος ( διευθυντής ) είναι από Λάμπαινα, που του έχουμε κάνει ειδικό αφιέρωμα σε ανάρτηση στην ιστοσελίδα μας.
Ήταν επίσης αυτός που έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα μας για τα σύνορα της Βαλύρας με τα όμορα χωριά. Ο Χρίστος Χατζής από Λάμπαινα έχει πληροφοριακό υλικό για το δάσκαλο Θεοφιλόπουλο το οποίο και θα μού δώσει όταν ανέβω Αθήνα για να το αναρτήσω.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ*
Στις 2-5-1911 κατετέθη στην βουλή Νομοσχέδιο περί συστάσεως δήμων και 
κοινοτήτων με τον νόμο ΔΝΖ/1912. Προκηρύχτηκαν εκλογές στις 4-11-1912
 αλλά λόγω των βαλκανικών πολέμων αναβλήθηκαν με νόμο ΔΡ12/1912 
και έγιναν στις9-2-1914.Το 1915 καθορίστηκαν τα όρια της Κοινότητας
 Βαλύρας  μεταξύ των όμορων κοινοτήτων :Χασάμπασα, Πλατύ,
 Σκάλας και Μαυρομματίου. Οι λόγοι των ορίων  μεταξύ των νέων 
κοινοτήτων ήταν:
1ον. Η αγροτική  ασφάλεια από την υπηρεσία της αγροφυλακής και
2ον. Για την καταβολή των  διαφόρων κοινοτικών φόρων 
που κατέβαλαν στην κοινότητα οι ιδιοκτήτες.
 ΟΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΧΑΣΑΜΠΑΣΑ ΙΘΩΜΗΣ-ΤΖΕΦΕΡΕΜΙΝΗΣ
Σ τη θέση Αγιάννηδες , στις 11-6-1915 ημέρα Σάββατο και ώρα 12μ. με βάση το νόμο Δ.Ν.Ζ έγινε επιτόπιος καθορισμός των ορίων των 2 κοινοτήτων ,
από την επιτροπή που αποτελείτο από τους :
ΦΩΤΗ ΚΑΤΣΑΜΠΗ,γραμματέα του ειρηνοδικείου ΕΥΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΟΒΗ ,ππροέδρου Τζεφερεμινίου
ΔΗΜΗΤΡΗ ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ δ| ντού του δημοτικού σχολείου αρρένων Τζεφερεμινίου
ΠΑΤΡΟ. ΘΕΟΔΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ,προέδρου της κοινότητας Χασάμπασα
ΚΩΝ|ΝΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ,δ|ντου δημοτικού σχολείου Χασάμπασα.
Τα προτεινόμενα  όρια από την επιτροπή Τζεφερεμίνης ορίζoνται ως εξής:
Τα όρια άρχονται από τη θέση Βλαχόπορο, ακολουθούν τον ρουν του ρέματος Σέλικο  μέχρι τη θέση Καλντερίμη –Παϊσισιου γροθάρια-Τσαγκάρη βρύση, μέχρι τη θέση Μούλκια.
Τα προτεινόμενα  όρια από την επιτροπή Χασάμπασα ορίζονται ως εξής:
Από τη δεξιά όχθη του ποταμού Πύρνακα, έναντι του υδρόμυλου Πουλόπουλου, μέχρι εκεί που χύνεται ο ρύακας Δραγούνι, όπου χωρίζει τα όρια των κοινοτήτων Χασάμπασα –Ναζηρίου και του χειμάρρου Πύρνακα που χωρίζει τους τέως δήμους Ιθώμης-Οιχαλίας
Έγινε δεκτή η πρόταση της κοινότητας Χασάμπασα την οποία αποδέχτηκαν τα μέλη της κοινότητας Τζεφερεμίνης και υπογράφεται νόμιμα.
*Είναι και για τα άλλα χωριά μέλος της επιτροπής ο δάσκαλος Θεοφιλόπουλος.
Δημοτικά σχολεία Αρρένων και θηλέων Βαλύρας
1. Δημοτικό σχολείο
- Συνεστήθη με απόφαση του Δήμου Οιχαλίας το 1862 και με δαπάνες του δήμου λειτουργούσε και γ δημοτικό σχολείο που είχε έδρα τη Βαλύρα 444/18-3-1862 σελ. 1957
- Το 1890 διορίστηκε δάσκαλος ο Δ.Ν. Καρακίτσος 306/23-11-1890.
- Το 1891 ανασυστήθηκε το δημοτικό σχολείο 95Β/7-10-1891.
- Το 1894 τοποθετήθηκε δάσκαλος ο Γ.Α. Παπαδόπουλος 1951/31-8-1894.
- Οδηγός Ελλάδος Ν. Ιγγλέση 1911.
Κοινότητας Τζεφερεμίου (Βαλύρα)
Δημοτικό σχολείο Αρρένων
Δημοτικό σχολείο Θηλέων
- Το 1897 είχε υποβιβαστεί σε γραμματοσχολείο και γραμματιστής ήταν ο Γ. Παναγόπουλος 50Γ/1-3-1897.Το  υπάρχον  αρχείο  του  σχολείου  ξεκινά  από  το  σχολ. Έτος  1899- 1900 ( Μαθητολόγιο Αρρένων ) Στοιχεία  Γενικού  Ελέγχου  υπάρχουν  από  το  σχολ. Έτος  1906 – 07. ( ανά  τάξη εγγραφέντες , εξετασθέντες ,  προαχθέντες )
Τότε  τα  δημοτικά  σχολεία  λειτουργούσαν  χωριστά  για  τα  αγόρια  ( αρρένων ) ,  και  τα  κορίτσια ( θηλέων )
   ΠΛΗΡΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΝ  ΑΡΡΕΝΩΝ  ΕΝ  ΤΖΕΦΕΡΕΜΙΝΗ
  
ΣΧΟΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ  1906 - 07
ΤΑΞΕΙΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ
ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ
Α
65
56
38
Β
29
26
19
Γ
28
25
21
Δ
20
17
15
ΣΥΝΟΛΟ
142
124
93
ΔΑΣΚΑΛΟΙ:  Ι. Δημητρακόπουλος  ( διευθυντής ) ,      Δ.. Καρακίτσος
ΣΧΟΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ  1907 –  08
ΤΑΞΕΙΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ
ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ
Α
47
41
25
Β
46
44
31
Γ
25
22
17
Δ
21
20
16
ΣΥΝΟΛΟ
139
127
89
ΔΑΣΚΑΛΟΙ:  Ι. Δημητρακόπουλος  ( διευθυντής ) ,      Δ.. ΚαρακίτσοςΣΧΟΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ  1908 – 09
ΤΑΞΕΙΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ
ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ
Α
52
36
16
Β
38
33
19
Γ
34
30
15
Δ
22
20
10
ΣΥΝΟΛΟ
146
119
60
ΔΑΣΚΑΛΟΙ:  Ι. Δημητρακόπουλος  ( διευθυντής ) ,      Δ.. ΚαρακίτσοςΣΧΟΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ  1909 – 10
ΤΑΞΕΙΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ
ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ
Α
44
38
17
Β
29
27
17
Γ
32
30
23
Δ
26
26
16
ΣΥΝΟΛΟ
131
121
73
ΔΑΣΚΑΛΟΙ:  Ι. Δημητρακόπουλος  ( διευθυντής ) ,      Δ.. Καρακίτσος


ΣΧΟΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ  1910 – 11
ΤΑΞΕΙΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ
ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ
Α
62
58
23
Β
29
27
15
Γ
25
25
15
Δ
33
32
19
Ε
15
15
10
ΣΥΝΟΛΟ
164
157
82
ΔΑΣΚΑΛΟΙ:  Ι. Δημητρακόπουλος  ( διευθυντής ) ,      Δ.. Καρακίτσος


ΣΧΟΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ  1911 – 12
ΤΑΞΕΙΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ
ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ
Α
47
44
19
Β
35
34
23
Γ
23
23
21
Δ
27
22
14
Ε
17
16
12
ΣΤ
9
8
8
ΣΥΝΟΛΟ
158
147
97
ΔΑΣΚΑΛΟΙ:  Ι. Δημητρακόπουλος  ( διευθυντής ) ,      Δ.. Καρακίτσος


ΣΧΟΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ  1912 – 13
ΤΑΞΕΙΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ
ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ
Α
44
40
18
Β
30
28
18
Γ
24
21
15
Δ
29
23
11
ΣΥΝΟΛΟ
127
112
62
ΔΑΣΚΑΛΟΙ:  Ι. Δημητρακόπουλος  ( διευθυντής ) ,      Δ.. ΚαρακίτσοςΣΧΟΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ  1913 - 14
ΤΑΞΕΙΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ
ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ
Α
49
44
13
Β
28
23
16
Γ
23
22
12
Δ
26
23
16
Ε
14
9
8
ΣΥΝΟΛΟ
140
121
65
ΔΑΣΚΑΛΟΙ:  Δημ. Κ. Θεοφιλόπουλος ( διευθυντής ) ,   Δ.Καρακίτσος


ΣΧΟΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ  1914 - 15
ΤΑΞΕΙΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ
ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ
Α
43
41
21
Β
20
20
14
Γ
26
26
14
Δ
18
18
12
Ε
12
11
11
ΣΥΝΟΛΟ
119
116
72
ΔΑΣΚΑΛΟΙ:  Δημ. Κ. Θεοφιλόπουλος ( διευθυντής ) ,   Δ.Καρακίτσος


ΣΧΟΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ  1915 - 16
ΤΑΞΕΙΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ
ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ
Α
45
44
22
Β
27
27
20
Γ
28
27
20
Δ
24
23
20
Ε
9
Ελαβαν  πιστοποιητικό  για  κατευθείαν εγγραφή  στο  Ελληνικό Σχολείο.
ΣΤ
10
ΣΥΝΟΛΟ
143
121
82
ΔΑΣΚΑΛΟΙ:  Δημ. Κ. Θεοφιλόπουλος ( διευθυντής ) ,   Δ.Καρακίτσος


ΣΧΟΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ  1916 - 17
ΤΑΞΕΙΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ
ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ
Α
34
33
19
Β
29
29
21
Γ
27
23
18
Δ
23
18
17
Ε
15
Ελαβαν  πιστοποιητικό για  το  Ελληνικό Σχολείο
ΣΥΝΟΛΟ
128
103
75
ΔΑΣΚΑΛΟΙ:  Δημ. Κ. Θεοφιλόπουλος ( διευθυντής ) ,   Δ.Καρακίτσος


ΣΧΟΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ  1917 – 18
ΤΑΞΕΙΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ
ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ
Α
23
28
17
Β
25
21
14
Γ
28
24
15
Δ
21
20
15
Ε
1
Ελαβε  πιστοποιητικό  για  το  Ελληνικό Σχολείο.
ΣΥΝΟΛΟ
108
93
61
ΔΑΣΚΑΛΟΙ:  Δημ. Κ. Θεοφιλόπουλος ( διευθυντής ) ,   Δ.ΚαρακίτσοςΣΧΟΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ  1918 - 19
ΤΑΞΕΙΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ
ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ
Α
41
32
16
Β
27
23
15
Γ
23
19
14
Δ
27
24
20
Ε
3
2
2
ΣΥΝΟΛΟ
121
100
67
ΔΑΣΚΑΛΟΙ:  Δημ. Κ. Θεοφιλόπουλος ( διευθυντής ) ,   Δ.ΚαρακίτσοςΣΧΟΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ  1919 - 20
ΤΑΞΕΙΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ
ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ
Α
40
36
23
Β
28
28
22
Γ
23
22
17
Δ
30
28
22
ΣΥΝΟΛΟ
121
114
84
ΔΑΣΚΑΛΟΙ:  Δημ. Κ. Θεοφιλόπουλος ( διευθυντής ) ,   Δ.ΚαρακίτσοςΣΧΟΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ  1920 - 21
ΤΑΞΕΙΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ
ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ
Α
33
30
20
Β
35
29
19
Γ
29
27
19
Δ
35
32
27
ΣΥΝΟΛΟ
128
118
85
ΔΑΣΚΑΛΟΙ:  Δημ. Κ. Θεοφιλόπουλος ( διευθυντής ) ,   Χ.  ΠανόπουλοςΣΧΟΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ  1921 - 22
ΤΑΞΕΙΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ
ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ
Α
41
36
22
Β
33
29
21
Γ
33
30
23
Δ
28
27
22
ΣΥΝΟΛΟ
135
122
88
ΔΑΣΚΑΛΟΙ:  Δημ. Κ. Θεοφιλόπουλος ( διευθυντής ) ,  

Νιάτα, μαθητές του δημοτικού σχολείου Βαλύρας,φατσούλες χαμογελαστές, μπροστά από το φωτογραφικό φακό,  η εποχή της αθωότητας, χωρίς προβλήματα και προβληματισμούς. Τα χρόνια περνούν, οι μαθητές μαγαλώνουν, δημιουργούν οικογένειες και συμμετέχουν στο οποιοδήποτε  γίγνεσθαι εντός- εκτός  χωριού και εντός -εκτός Ελλάδος. Η μνήμη είναι εκείνη που με σωστή διατροφή, μας θυμίζει το πέρασμα του παρελθόντος μας, τα βιωματικά συναισθήματα και συγκινήσεις μας . Η ζωή μας, τόσο πολύ κοντά-τόσο πολύ μακριά, είναι εκείνη που θα πρέπει να τη γευόμαστε και χαιρόμαστε στην καθημερινοτητά μας , γιατί είναι ένα θείο δώρο με ασκητισμό, μυστικισμό, ησυχασμό και προσευχή. Να έχουμε στόχους ,σκοπούς, αξίες, οράματα ,ηθική, και ιδανικά .Να ζούμε τη ζωή με δημιουργικές δραστηριότητες και να εστιάζουμε στη λύση του προβλήματος και όχι στο καθαυτό πρόβλημα.


  
ΜΑΘΗΤΙΚΗ  ΤΑΞΕΙΣ Α,Β ΙΟΥΝΙΟΣ 1951 

ΠΡΩΤΗ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ
ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΡΑΜΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΙΝΑ ΚΟΝΙΑΡΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
...............
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΩ
ΑΡΓΥΡΩ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΟΥΛΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
..........
ΒΑΣΩ ΧΡΙΣΤΑΚΗ
ΛΟΥΛΑ Ή ΠΟΤΑ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ ΛΙΟΝΤΗΡΗ
ΜΑΡΙΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
.......

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ
........
ΧΡΥΣΑΛΙΩ ΤΣΙΛΙΒΙΤΗ
ΣΤΡΑΤΗ ΤΟΥΛΑ
ΝΙΟΒΗ ΜΠΟΥΖΑΛΑ
ΞΕΝΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΩΡΑ ΛΑΓΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΣΠΗΛΙΩΤΗ
ΤΑΣΙΑ ΛΙΟΝΤΗΡΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΥΡΟΛΙΑ
.............
ΜΑΡΙΑ ΛΥΡΑ
ΣΜΑΡΑΓΔΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (ΚΛΗΜΑΝΤΗΡΗ)
............
ΜΠΟΥΡΙΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
..............

ΤΡΙΤΗ ΣΕΙΡΑ
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΚΑΡΥΔΗ
......
ΝΙΤΣΑ ΣΤΡΑΤΗ
ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗ
............
............
............
ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΚΑΡΤΣΩΝΑ,ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ,ΝΕΖΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΓΙΑΓΙΑ ΡΑΜΟΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ,ΕΓΓΟΝΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ

ΤΑΞΗ Α,Β ΙΟΥΝΙΟΣ 1951
ΠΡΩΤΗ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ
ΚΑΥΚΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΥΚΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ
.............
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΩΡΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ
ΜΗΤΣΟΣ ΣΦΗΚΑΣ
...........
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΒΗΣ
ΓΙΩΡΗΣ ΤΖΑΛΑΒΡΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ
...........
ΘΩΜΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ
.............
...........
…………………..
ΘΕΜΙΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΠΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΓΡΙΒΑΣ ΤΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΕΙΔΑΣ
ΧΑΛΙΚΟΥΡΑΣ ΤΑΚΗΣ

ΤΡΙΤΗ ΣΕΙΡΑ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
ΓΙΑΓΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΟΝΟΣ ΡΑΜΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΝΕΖΗ,ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ,ΚΑΡΤΣΩΝΑ ΜΑΡΙΑ
.............
ΦΙΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΠΟΥΝΤΑΚΙΑ
..............
ΑΣΤΡΗ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΥΡΑ
..........
ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΠΟΒΗ
...........
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
.............
ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΗ
..........
.............
ΚΟΙΛΑΚΟΥ
ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΩΣΤΑΣ ΣΦΗΚΑΣ ΚΑΙ ΜΠΑΜΠΗΣ ΡΑΜΜΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΩΤΗ ΣΕΙΡΑ
ΦΩΝΤΑΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΥΜΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ (ΣΚΑΜΠΙΛΗΣ)
ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ
ΟΡΕΣΤΗΣ ΦΕΙΔΑΣ
ΛΑΚΗΣ ΜΠΟΒΗΣ ΜΕ ΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ
ΝΙΦΟΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΙΓΚΟΣ ΜΕ ΤΟ ΚΑΠΕΛΛΟ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΚΑΣ
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΤΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ
ΔΑΒΙΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΤΣΟΥΡΟΥΧΗΣ ΛΑΚΗΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΑΝΟΣ ΚΟΡΗ ΜΠΕΜΠΕΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΙΝΑΡΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ  'Η ΜΑΡΩ ΜΠΑΡΑΚΑΡΗ
ΣΜΑΡΑΓΔΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟΥΛΑ ΜΑΚΡΗ
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΟΡΗ
ΛΙΟΝΤΗΡΗ ΒΟΥΛΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΥΚΟΥΛΑ
ΑΔΕΛΦΕΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
 ΧΗΡΑ ΡΑΜΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΝΕΖΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ,
ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
,ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΤΣΩΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: