Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2015

ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ.ΔΑΣΚΑΛΟΣ

TOY ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Aπό το λαμπαινέο Χρίστο Χαντζή, έλαβα τη φωτογραφία των τριών λαμπαινέων της Μακρονήσου και το Μεσσηνιακό Ημερολόγιο του 1950 το οποίο αναφέρεται στον απροσδόκητο θάνατο του Ηλία Αναστασιάδη καθηγητή της νομικής Αθηνών και το δάσκαλο Δημήτρη Θεοφιλόπουλο, κατοίκους Λάμπαινας. Σκανάρισα το βιβλίο  με τους 2 λαμπαινέους στις σελίδες  108 και 115 αντίστοιχα όπως φαίνεται από τον πίνακα περιεχομένων και έχω  μαζί με αυτή 8 προαναρτήσεις στην ιστοσελίδα μου . Έχω βρει μέσο του διαδικτύου σε 2 παλαιοπωλεία  Αθήνα-Θεσσαλονίκη τα βιβλία του Ηλία Αναστασιάδη και  αν ενδιαφέρεται ο πολιτιστικός σύλλογος Λάμπαινας να τα έχει στη βιβλιοθήκη του, μπορεί να τα αγοράσουμε βάζοντας ρεφενέ όλοι όσοι ενδιαφερόμαστε για την κληρονομιά της περιοχής μας.
Έχοντας κάνει αφιέρωμα στους δάσκαλους της Βαλύρας  έχουμε  αναρτήσει και αναφερθεί  στο δάσκαλο Δημήτρη Θεοφιλόπουλο, καθώς και στην οικογένεια Αναστασιάδη


ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ 1929
ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ 1923-4

Δημ.  Κ.  Θεοφιλόπουλος

Από  το αρχείο  του  σχολείου  εμφανίζεται  να  υπηρετεί  ως  διευθυντής  στο  Πλήρες  Δημοτικό  Σχολείο Αρρένων  από  το  σχολικό  Έτος   1920 – 21  έως  και  το  1928 – 30 .
Το 1915 και 1916 το δημοτικό σχολείο Βαλύρας ήταν 4τάξιο'


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ*
Στις 2-5-1911 κατετέθη στην βουλή Νομοσχέδιο περί συστάσεως δήμων και 
κοινοτήτων με τον νόμο ΔΝΖ/1912. Προκηρύχτηκαν εκλογές στις 4-11-1912 
αλλά λόγω των βαλκανικών πολέμων αναβλήθηκαν με νόμο ΔΡ12/1912
 και έγιναν στις9-2-1914.Το 1915 καθορίστηκαν τα όρια της Κοινότητας
 Βαλύρας  μεταξύ των όμορων κοινοτήτων :Χασάμπασα, Πλατύ,
 Σκάλας και Μαυρομματίου. Οι λόγοι των ορίων  μεταξύ των νέων 
κοινοτήτων ήταν:
1ον. Η αγροτική  ασφάλεια από την υπηρεσία της αγροφυλακής και
2ον. Για την καταβολή των  διαφόρων κοινοτικών φόρων που
 κατέβαλαν στην κοινότητα οι ιδιοκτήτες.
*Υπάρχουν τα πρωτότυπα σε φωτοαντίγραφα και έχουμε γράψει τις περιλήψεις.

 ΟΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΧΑΣΑΜΠΑΣΑ ΙΘΩΜΗΣ-ΤΖΕΦΕΡΕΜΙΝΗΣ
Σ τη θέση Αγιάννηδες , στις 11-6-1915 ημέρα Σάββατο και ώρα 12μ. με βάση το νόμο 
Δ.Ν.Ζ έγινε επιτόπιος καθορισμός των ορίων των 2 κοινοτήτων ,από την επιτροπή 
που αποτελείτο από τους :
ΦΩΤΗ ΚΑΤΣΑΜΠΗ,γραμματέα του ειρηνοδικείου ΕΥΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΟΒΗ ,ππροέδρου Τζεφερεμινίου
ΔΗΜΗΤΡΗ ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ δ| ντού του δημοτικού σχολείου αρρένων Τζεφερεμινίου
ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ. ΘΕΟΔΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ,προέδρου της κοινότητας Χασάμπασα
ΚΩΝ|ΝΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ,δ|ντου δημοτικού σχολείου Χασάμπασα.
Τα προτεινόμενα  όρια από την επιτροπή Τζεφερεμίνης ορίζoνται ως εξής:
Τα όρια άρχονται από τη θέση Βλαχόπορο, ακολουθούν τον ρουν του ρέματος Σέλικο 
 μέχρι τη θέση Καλντερίμη –Παϊσισιου γροθάρια-Τσαγκάρη βρύση, μέχρι τη θέση Μούλκια.
Τα προτεινόμενα  όρια από την επιτροπή Χασάμπασα ορίζονται ως εξής:
Από τη δεξιά όχθη του ποταμού Πύρνακα, έναντι του υδρόμυλου Πουλόπουλου, μέχρι
 εκεί που χύνεται ο ρύακας Δραγούνι, όπου χωρίζει τα όρια των κοινοτήτων Χασάμπασα –Ναζηρίου και του χειμάρρου Πύρνακα που χωρίζει τους τέως δήμους Ιθώμης-Οιχαλίας
Έγινε δεκτή η πρόταση της κοινότητας Χασάμπασα την οποία αποδέχτηκαν τα μέλη
 της κοινότητας Τζεφερεμίνης και υπογράφεται νόμιμα

ΟΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  ΜΠΑΣΤΑ - ΤΖΕΦΕΡΕΜΙΝΗΣ
Στη σιδηροδρομική στάση Μπάστα 20-6-1915 ημέρα Δευτέρα η επιτροπή αποτελουμένη 
από τους ΑΛ.Π ΚΑΡΒΟΥΝΤΖΗ ειρηνοδίκη Θουρίας ,ως προέδρου, ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
Τ. ΤΖΩΡΤΟΠΟΥΛΟ ,πρόεδρο κοινότητας  Μπάστα ,ΑΝΤ. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗ, δ\ντή δ
ημοτικού σχολείου Μπάστα, ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΟΒΗ, προέδρου κοινότητας Τζεφερεμινίου 
και ΔΗΜ.ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ,δ\ντή δημοτικού σχολείου αρρένων Βαλύρας προτείνουν
 τα κοινοτικά όρια των 2 κοινοτήτων ως εξής:
Τα μέλη της επιτροπής Μπάστα προτείνουν:
Από τη θέση ΛΑΧΝΟΙ προς ΑΓΓΙΝΑΡΕΣ Βασιλείου Λινάρδου. Ακολουθούν τα ορόσημα 
των κτημάτων των κληρονόμων Θ. ΚΑΡΥΔΗ και Β.ΤΖΩΡΤΖΩΠΟΥΛΟΥ, μέχρι τη δημοσία οδό οπoυ κείνται οι σταφιδάμπελοι ΧΑΡ. ΜΠΑΚΑ και αδελφών ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΦΩΤΙΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ. Ακολουθούν τη δημοσία οδό μέχρι τη θέση των σταφιδαμπέλων 
Γ. ΚΟΣΥΒΑ και ΑΝΝΑΣ χήρας ΑΘ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ,μέχρι 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΤΟΥΡΑΜΑΚΟΥ. Φτάνουμε στη θέση ΒΛΑΧΟΠΟΡΟ ή ΞΕΡΙΚΑ οπoυ είναι 
οι σταφιδάμπελοι ΑΘ. ΚΑΡΥΔΗ,ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΑΚΑ,ΧΡΥΣΥΪΔΟΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ,
ΔΗΜ. ΛΙΝΑΡΔΟΥ και τα αλώνια ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΑΚΗ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΟΤΣΙΚΑ
 και ΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ. Ακολουθούν μέχρι το δρόμο που οδηγεί στην ΙΕΡΑ 
ΜΟΝΗ ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ ,όπου είναι οι σταφιδάμπελοι χήρας ΕΥΓ. ΣΤΑΘΑ,ΦΩΤΗ 
ΔΗΜΑΡΕΣΗ και ΝΙΚ. ΜΠΟΥΡΙΚΑ. Συνεχίζονται μέχρι τον ποταμό ΠΥΡΝΑΚΑ που
 βρίσκονται τα κτήματα των ΑΘ. ΜΥΛΩΝΑ. και ΚΩΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ, 
όπου είναι και τα τελικά όρια.
Τα μέλη της επιτροπής ΤΖΕΦΕΡΕΜΙΝΙΟΥ πρότειναν:
Τα όρια των κοινοτήτων αρχίζουν από τα κτήματα Κων Παπαγεωργακόπουλου
 και κληρονόμων ΚΩΝ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ,μέχρι τη δημοσία οδό που είναι τα 
κτήματα ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΠΟΒΗ και ΠΑΝ.ΣΤΑΘΑ ,μέχρι τη λίθινη γέφυρα των κτημάτων ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΣΩΝΗ και οι σταφιδάμπελοι ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
,ΠΕΡΙΚΛΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ και ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗ. Συνεχίζοντας
 προς  ΒΛΑΧΟΠΟΡΟ  τα όρια είναι οι σταφιδάμπελοι των  ΔΗΜ. ΛΙΝΑΡΔΟΥ
 και ΠΑΝ.ΤΣΟΥΚΑΛΑ. Φτάνουμε στη σταφιδάμπελο ΚΩΣΤΑ ΡΑΜΜΟΥ, ΠΑΝ ΣΤΑΘΑ μέχρι
 τη θέση <ΚΟΥΜΟΡΑΔΕΣ> που είναι οι σταφιδάμπελοι Π. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ και χήρας
  Γ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ. Συνεχίζονται μέχρι τα κτήματα των αδελφών ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ και 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Κατευθυνόμαστε προς δυσμάς που οδηγεί προς τη 
πόλη Νησί ,μέχρι του ποταμού ΠΥΡΝΑΚΑ, όπου εκεί τα όρια τελειώνουν.
 Τα μέλη του Τζεφερεμινίου δικαιολογούν ότι τα όρια αυτά είναι τα παλαιά όρια, 
που διαχωρίζουν τις κοινότητες Μπάστα-Τζεφερεμίνη και τους τέως δήμους ΟΙΧΑΛΙΑΣ-ΑΡΙΟΣ και επαρχιών ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΜΕΣΣΗΝΗΣ, και η φορολογία εγένετο με βάση τα όρια αυτά.
Ο πρόεδρος αδυνατεί να ταχθεί με τη γνώμη της μιας ή της άλλης κοινότητας, αλλά να ληφθεί εν μέρει η γνώμη της επιτροπής της κοινότητας Τζεφερεμίνη και καθορίζονται τα όρια μέχρι της γραμμής ΜΥΛΩΝ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και του ποταμού ΠΥΡΝΑΚΑ ,προτείνουμε να οριοθετηθεί και από τα δυο μέλη της κοινότητας Μπάστα.
Αναγνωσθείσα και βεβαιωθείσα υπογράφεται.
                                                                 Τ.Σ.Υ.
*Όσοι θέλουν περισσότερες πληροφορίες στην ανάρτηση με τίτλο:Τοπονύμια Βαλύρας και σύνορα με όμορα χωριά.
ΟΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  ΜΠΑΣΤΑ - ΤΖΕΦΕΡΕΜΙΝΗΣ
Αναθεωρεί την απόφαση της 20-6--1915  των ορίων μεταξύ των παραπάνω κοινοτήτων με την πράξη 196 που έγινε στις 2-9-1916 που περιέγραφε τα εξής:
 (Στη  σιδηροδρομική στάση Μπάστα ημέρα Δευτέρα και ώρα 12μ. με βάση το νόμο Δ.Ν.Ζ έγινε επιτόπιος καθορισμός των ορίων των 2 κοινοτήτων ,από την επιτροπή που αποτελείτο από τους :
ΑΛ. Π. ΚΑΡΒΟΥΝΤΖΗ, γραμματέα του ειρηνοδικείου ΘΟΥΡΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΟΒΗ ,προέδρου Τζεφερεμινίου
ΔΗΜΗΤΡΗ ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ δ| ντού του δημοτικού σχολείου αρρένων Τζεφερεμινίου
ΒΑΣΙΛΗ ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟ , προέδρου της κοινότητας Μπάστα
ΑΝΤ. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗ ,δ|ντου δημοτικού σχολείου Μπάστα. Διαφώνησαν και οι δυο πλευρές, σχετικά με τα όρια των κοινοτήτων και επανήλθαν εκ νέου στις 2-9-1915)
Τα όρια των 2 κοινοτήτων αρχίζουν από τα κτήματα ΚΩΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ και κληρονόμων ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ και από τα παλαιά όρια μέχρι τα κτήματα του Στεφ. Μπόβη και Π. Σταθά. Στρέφονται προς δυσμάς μέχρι τα κτήματα Δημ. Δουραμάκου . Προς βορρά τα όρια είναι οι σταφιδάμπελοι Αθαν. Καρύδη μέχρι το Βλαχόπορο της σταφιδαμπέλουτου  Γ, Μπουρίκα και τα σταφιδαλώνια Δημ. Λινάρδου και Β. Χριστάκη. Προς δυσμάς τα ορια είναι οι σταφιδάμπελοι Χρυσηϊδος χήρας Αριστείδου Καρακίτσου –Αριστείδου Μπουζαλά-Ιωάννου Καρτερολιώτη-Θεοδωρου Γεωργακόπουλου –Δημ. ΄Μπότσικα-Πούλου Πουλόπουλου-Νικολάου Μπουρίκα-Φώτη Δημαρέση μέχρι του ποταμού Πύρνακα.

Εδημοσιεύθη εν Καλάμαις 2-9-1916  και για την αντιγραφή 22-10-1916
 ΕΡΓΟ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΥΜΠΕΡΗ
 ΕΡΓΟ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ-ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΟΝΑΚΙΔΗ
ΕΡΓΟ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ
*Όσοι θέλουν περισσότερες πληροφορίες στην ανάρτηση με τίτλο:Τοπονύμια Βαλύρας και σύνορα με όμορα χωριά.

Δημ.  Κ.  Θεοφιλόπουλος

Από  το αρχείο  του  σχολείου Βαλύρας εμφανίζεται  να  υπηρετεί  ως  διευθυντής  στο  Πλήρες  Δημοτικό  Σχολείο Αρρένων  από  το  σχολικό  Έτος   1920 – 21  έως  και  το  1928 – 30 .
Το 1915 και 1916 το δημοτικό σχολείο Βαλύρας ήταν 4τάξιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: