Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2016

Nicola Lykam.ΒΑΛΥΡΑΙΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ,ΖΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

  ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Αυτά είναι τα ευχάριστα του διαδικτύου, που μέσα από τις αναρτήσεις, κάποιος βαλυραίος απόγονος μετανάστης στην Αμερική βρήκε τις ρίζες του και θα επισκεφτεί σύντομα τη Βαλύρας μας. Με το καλό το καλοκαίρι να βρίσκεται κοντά μας.
Μεταφράσαμε το κείμενο, βάλαμε και τις 2 φωτογραφίες που μου έστειλε, καθώς και το πρωτότυπο .Είναι συγκινητικό να βρίσκει κάποιος τις ρίζες του και να νοσταλγεί ύστερα από τόσες γενιές να επισκεφτεί τη γενέτειρα των προγόνων του.
ΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Yassoo! Ελπίζω να είστε καλά. Έχετε το πιο χρήσιμο blog και την ιστοσελίδα. Κάποιος στο FaceBook μου έστειλε σύνδεσμο σε αυτή. Έψαχνα το Facebook ως έσχατη λύση μετά Ancestry.com δεν έδωσαν συμβουλές ως προς ελληνική πλευρά μου. Μιλάω πολύ βασικό ελληνικό και διαβάστε κανένας μέχρι το Google μεταφράζει ήταν πολύ χρήσιμη μια φορά ήξερα για την περιοχή.


 Προ-γιαγιά, ή προγιαγιά μου, η Ευδοξία Fermanis γεννήθηκε περίπου το 1887 σε Βαλύρα, πρώην Jeffermini (Βαλύρα), στην Πελοπόννησο. Μου Pro-Παπουλή, ή προπάππους, είναι ο Κωνσταντίνος Chelikas DOB 3 Ιούλη, 1875 (ορθογραφία ήταν αμερικανοποίηση, αλλά ελπίζουμε ότι η ημερομηνία γέννησης είναι το σωστό;) ήταν από τα βουνά γύρω από το ξενοδοχείο. Ήταν μεγάλα, ξέρω ότι ο αδελφός του Ευδοξία τον κυνήγησαν και προσπάθησαν να βλάψει ή να τον σκοτώσουν αρκετές φορές για κάποιο λόγο, αλλά δεν ξέρω γιατί. Έχω δει υπήρχε μια διαμάχη μεταξύ ΤΣΙΛΙΚΑΣ στη Σκάλα και Βαλύρα, αλλά δεν ξέρω που ήταν συνδεδεμένη με ου. Επίσης ιστορίες πάρει καλύτερα, όπως αυτές επαναλαμβάνονται έτσι ώστε να μπορεί επίσης να είναι η περίπτωση!

Σύμφωνα με τις λαϊκές παραδόσεις της οικογένειας παντρεύτηκε τελικά στα κρυφά. Περίπου 1905 σύμφωνα με το 1930 Απογραφής των ΗΠΑ. Αρκετά παιδιά έχασαν τη ζωή τους στην Ελλάδα μιας ασθένειας ή πείνα; Μεγάλη παππούδες μου μετανάστευσαν στις ΗΠΑ με μόνο έναν γιο επιζών Ο Δημήτρης (James). Είχαν 5 περισσότερα παιδιά στην Illinios, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η μητέρα μου Λουκία είναι ένα από τα εγγόνια τους.
Έχω τόσες πολλές ερωτήσεις !! Ποιος είναι ο Μάιος Φερμάνι; Βλέπω ένα μεγάλο πορτρέτο του που στον ιστότοπό σας, αλλά δεν ξέρω γι 'αυτόν και αυτός είναι πιθανώς σχετίζονται με κάποιο τρόπο; Αυτός είναι ντυμένος σαν να είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, ήμουν το αναρωτιόμουν υπάρχει με κάθε ευκαιρία μια υπάρχουσα φωτογραφία της Μεγάλης γιαγιά μου Ευδοξία ως νεολαία. Έχω μόνο φωτογραφίας της ως μια ηλικιωμένη γυναίκα. Είμαι επισυνάπτοντας μια φωτογραφία του παππού μου Κωνσταντίνο Chelikas (Τσελίκα). Όπως μπορείτε να δείτε ότι είναι πολύ τολμηρός για το χρόνο και δεν μπορώ να βοηθήσω, αλλά νομίζω ότι πρέπει να έχει μια ομορφιά πάρα πολύ! Ο πατέρας του ως σελίδα 6 της Πόλης Απογραφή γίνει από έναν δάσκαλο του σχολείου ήταν Nicol. Αυτός είναι ο σύνδεσμος: http://lyrasi.blogspot.com.au/2013/10/17.html#more μπορώ να δω ο προπάππους μου είναι ήδη στις ΗΠΑ, αλλά και Ευδοξία Ο Δημήτρης δεν έχουν εγκαταλείψει ακόμη και αυτό ταιριάζει η Υπηρεσία Απογραφής των ΗΠΑ σχετικά με τις ημερομηνίες μετανάστευση! Αρκετές φορές στο blog σας βλέπω τους γονείς Ευδοξία της Martha & James (Ο Δημήτρης) Ferminis. Αυτός είναι ντυμένος πολύ σημαντικό επίσης. Έχουμε την ίδια φωτογραφία εδώ στο σπίτι - Έχω επισυνάπτεται αυτό το email, επίσης. Θα ήθελα πολύ να γνωρίζουμε λίγο περισσότερα για όλα αυτά.

Στο site σας υπάρχει επίσης ένα «Φερμάνι σπίτι" σε Σεντ Ο Δημήτρης Street. Ποια αν έχει ή είχε κάποτε μαρμάρινες σκάλες θα μπορούσε να είναι το σπίτι της παιδικής ηλικίας Ευδοξία, η οποία για μένα θα ήταν ο τελικός προορισμός στην Ελλάδα, τώρα που βρήκα το "Jeffermini" πόλη αυτή είναι από. Φυσικά έχω να αποθηκεύσετε μέχρι και τα πρώτα χρήματα. Ελπίδα δεν είμαι φλύαρες πάρα πολύ, αλλά είμαι απλά τόσο ενθουσιασμένος να βρουν το blog σας !!! Είναι σχεδόν σαν να το έγραψε μόνο για μένα. Σκέφτομαι υπάρχουν ακόμη ξαδέρφια μου εκεί ναι; Περισσότερες οικογενειακό ιστορικό πρέπει να βρεθεί; Ανυπομονώ να ακούσω απο εσένα.
Συγγνώμη αν έχω rambled πάρα πολύ, αλλά είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Σας ευχαριστώ πολύ για την ιστοσελίδα σας και το χρόνο σας! :)
Ειλικρινά,
Nicola LykamYassoo!  Hope you're doing well.  You have the most helpful blog & website. Someone on FaceBook sent me links to it.  I was searching FaceBook as a last resort after Ancestry.com yielded no hints as to my Greek side.  I speak very basic Greek and read none so Google translate was very helpful once I knew about the site.

 My pro-yiayia,or Great Grandmother, is Evdoxia Fermanis born about 1887 in Valyra, formerly Jeffermini (Valyra), in the Peloponnese.  My Pro-Papouli, or great grandfather, is Constantinos Chelikas DOB Jul 3 1875 ( spelling was Americanized but hopefully the birthdate is correct?) was from the mountains nearby. He was older, I know Evdoxia's brother chased him & tried to hurt or kill him several times for some reason but I don't know why.  I've seen there was a feud between Tsilikas in Skala and Valyra but I don't know it was related to th.  Also stories get better as they are retold so that may also be the case!

According to family lore they married eventually in secret. Around 1905 according the 1930 US Census. Several children died in Greece of an illness or famine?  My great grandparents immigrated to the USA with just a surviving son Demitri (James).   They had 5 more children in Illinios, USA & my mother Lukia is one of their grandchildren.
I have so many questions!!  Who is May Fermani?  I see a great portrait of him drawn on your site but I don't know of him & he's probably related in some way? He's dressed as if he's very important.  Also I was wondering it there is by any chance an existing photo of my Great Grandmother Evdoxia as a youth.  I only have photo's of her as an old woman.  I'm attaching a photo of my grand-father Konstantinos Chelikas (Tselikas).  As you can see he's very dashing for the time & I can't help but think she must have been a beauty too!  His father as page 6 of the City Census done by a school teacher was Nicol.  This is the link:  http://lyrasi.blogspot.com.au/2013/10/17.html#more   I can see my Great-grandfather is already in the US but Evdoxia & Demitri haven't left yet & this matches the US Census on Immigration dates!  Several times on your blog I see Evdoxia's parents Martha & James (Demitri) Ferminis. He's dressed very importantly as well. We have the same photo here at home - I've attached this email also.  I'd love to know a little more about all of them.

On your site there is also a "Fermani home" on a St Demitri Street.  Which if it has or once had marble stairs could be Evdoxia's childhood home which to me would be the ultimate destination in Greece now that I've found the "Jeffermini" town she's from.  Naturally I have to save up the money 1st.  Hope I'm not rambling too much but I'm just SO excited finding your blog!!!  It's almost like you wrote it just for me.  I'm thinking there are still cousins of mine there yes?  More family history to be found?  Looking forward to hearing from you. 
Sorry if I've rambled too much but I am very excited. Thank you so much for your website & your time! :)
Sincerely,
Nicola Lykam
  
ΤΟ ΖΕΥΓΟΣ ΦΕΡΜΑΝΗ ΜΑΗΣ ΚΑΙ ΕΥΔΟΞΙΑ.
ΚΑΩ Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΛΙΚΑΣ
   

Δεν υπάρχουν σχόλια: