Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2016

Πλήγμα στην ενημέρωση και τους Περιφερειακούς Σταθμούς


Η ενημέρωση του Ελληνικού κοινού για γενικές ειδήσεις, πολιτισμόν, γράμματα, λογοτεχνία και ευρύτερα μορφωτικά προγράμματα, φαίνεται πλέον όνειρον  βαθείας νυκτός.
Η απόφαση της Κυβερνήσεως να χορηγήσει μόνον τέσσερις (4) άδειες πανελληνίου εμβελείας, σίγουρα αποτελεί πλήγμα στην ευρεία ν ενημέρωσην των πολιτών.

Αν λάβομεν υπ’ όψιν τα σημερινά δεδομένα όπου πολλές ώρες την ημέραν διατίθενται για μαγειρικήν (αφάνταστη πρόκληση στον πεινώντα Λαόν), σχεδόν όλην  την ημέραν έχομεν προσκεκλημένους πάσης μορφής, πολιτικούς ή μη και ομιλούν επί παντός επιστητού  απαύστως  χωρίς  από  τους περισσοτέρους κανένα ουσιαστικόν και διδακτικόν αποτέλεσμα στο κοινόν, όταν έχομεν ολημερίς αναφορές για πωλούμενε είδη,  μερικά παιχνίδια ευτελούς ποιότητος και άλλα, αν συνεχιστούν,  αυτά τι είδους μορφωτική και ενημερωτική  προσφορά θα γίνεται  εφ’ όσον ο χρόνος θα είναι περιορισμένος;
Αν υποθέσομεν ότι  μερικά από τα πιο πάνω προγράμματα άρεσαν σε μερίδα θεατών, πως τώρα θα τα απολαμβάνουν ,αφού δεν θα υπάρχουν οι σταθμοί που  να τα  μεταδίδουν πανελληνίως;
Αν ο ένας από τους τέσσερις είναι ο ευρέως φημολογούμενες τουρκικών συμφερόντων, τι μένει για τους Έλληνες; Και εφ’  όσον θα γίνει διεθνής διαγωνισμός αν τις άδειες τις πάρουν ξένοι, ποίον  θα είναι το μέλλον της ενημερώσεως του Έλληνα και  της πνευματικής προσφοράς σ’ αυτόν;;
Εκτός από τους ήδη πανελληνίου εμβελείας Τηλεοπτικούς Σταθμούς, θα πληγούν και οι περιφερειακοί  πολλοί  από τους οποίους είναι  αξιόλογοι και με πλούσια μορφωτικά προγράμματα , όπως π,χ. των Πατρών. Δεν έπρεπε να δοθεί και σ’  αυτούς δυνατότητα πανελληνίου  εμβελείας; Αν οι άδειες ήταν περισσότερες από 20 κάτι που τεχνικώς είναι άκρως εφικτόν, θα υπήρχεν αυξημένη ενημέρωση , ποικίλη, αλλά και θέσεις δημοσιογραφικής εργασίας. Τώρα συρρικνώνονται τα πάντα!
Έβαλαν κι εδώ το χέρι τους οι δανειστές ή ήταν απόφαση της κυβερνήσεως; Και είναι ικανοποιημένη;
Μιχαήλ Στρατουδάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: