Σάββατο, 19 Μαρτίου 2016

457 ονόματα μαθητών και μαθητριών με καταγωγή από τη Βαλύρα ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

  ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Ο Γιάννης Ρήγας συνταξιούχος πολιτικός μηχανικός από τη Μερόπη έχει καταγράψει σε αρχείο Excel και έχει επεξεργαστεί ανέκδοτο υλικό από ψηφιακές φωτογραφίες 3.000 σελίδων μαθητολογίων 6, συνολικά, σχολείων με έδρα τον Μελιγαλά και τη Μερόπη Μεσσηνίας που καλύπτουν 82 έτη (1889 - 1971) λειτουργίας. Το σύνολο των εγγραφών στα μαθητολόγια αυτά προσεγγίζει τις 48.000 που αντιστοιχούν σε 14.000, περίπου, μαθητές και μαθήτριες με έτος γέννησης μεταξύ 1863 και 1947, προερχόμενους από 326 διαφορετικούς τόπους γέννησης (καταγωγής).

Η εργασία της καταγραφής έχει ολοκληρωθεί αλλά συνεχίζεται η έρευνα-μελέτη προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα γενικού ενδιαφέροντος.

Προσωπικά, χάρηκα από καρδιάς κι ένιωσα μεγάλη συγκίνηση όταν έλαβα τον κατάλογο με τα 457 ονόματα Βαλυραίων που έχουν εγγραφεί στα 6 αυτά Σχολεία, δοσμένα α) με απόλυτη αλφαβητική σειρά, β) με χρονολογική σειρά εγγραφής, γ) με βάση το επάγγελμα του πατέρα και δ) ξεχωριστά για μαθητές και μαθήτριες. Τα στοιχεία αυτά θα αναρτηθούν σε 6 αναρτήσεις μαζί με συγκεντρωτικούς πίνακες και διαγράμματα. Συμφωνήσαμε, ακόμα, να δοθούν τα αρχεία του σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στα μουσεία εκπαίδευσης Αθήνας, Πάτρας, ΓΑΚ Καλαμάτας και στο Γυμνάσιο - Λύκειο Μελιγαλά, αφού προηγουμένως γίνει  η πνευματική κατοχύρωση της όλης εργασίας του, στην ΕΒΙΕ Επίσης, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με το διευθυντή του λυκείου Μελιγαλά, δρομολογήσαμε το φετινό καλοκαίρι, την παρουσίαση της ανέκδοτης αυτής εργασίας του Γιάννη Ρήγα, μετά τις εξετάσεις στο Γυμνάσιο -Λύκειο. Αισθάνομαι την ανάγκη να τον συγχαρώ, γιατί η αγάπη του για τον τόπο του τον οδήγησε να ολοκληρώσει εντελώς μόνος του - εργαζόμενος εντατικά και σε καθημερινή βάση επί δύο και πλέον χρόνια - μια καταγραφή ιστορικού εκπαιδευτικού περιεχομένου, χωρίς να είναι ο ίδιος εκπαιδευτικός. Γι’ αυτό και αξίζει διπλά συγχαρητήρια.
Με χαρά και συγκίνηση έλαβα με το ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο, από το συνταξιούχο μηχανικό Γιάννη Ρήγα από Μερόπη Μεσσηνίας, από τα 5 εκπαιδευτικά σχολεία της περιοχής μου, τους μαθητές-μαθήτριες που κατάγονται από Βαλύρα. Τον ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου αποδελτιώνω από τα ονόματα, επαγγέλματα, χρονολογίες, μαθητές ανά σχολείο. Είναι μια επίμονη και κοπιαστική μελέτη-έρευνα-καταγραφή, την οποία θα αναρτήσω σε 5 συνέχειες, αναφέροντας και στις πέντε την προέλευση της πνευματικής εργασίας του Γιάννη Ρήγα. Θα την αποστείλω και  στο εθνικό κέντρο έρευνας και διάσωσης σχολικού υλικού, για το μουσείο σχολικής ζωής και εκπαίδευσης Τριπόδων 23 στην Πλάκα στην Αθήνα.
ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΛΥΡΑ
 ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΕΝΤΕ
1.ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ 211
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΡΟΠΗΣ 36
ΗΜΙΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΡΟΠΗΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΡΟΠΗΣ 1
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ 264
48 ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΙΧΑΝ ΓΡΑΦΤΕΙ ΣΕ 2 ή και 3 ΣΧΟΛΕΙΑ
ΜΑΘΗΤΕΣ= 386
ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ =71
ΣΥΝΟΛΟ=457
Διαπιστώνεται ο ρατσισμός σε βάρος της εκπαίδευσης και μόρφωσης του γυναικείου φύλου.
2. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
Ο ΠΑΛΙΟΤΕΡΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΕΧΕΙ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΤΟ 1877 και ο ΝΕΩΤΕΡΟΣ ΤΟ 1947.Έχουν περάσει ήδη 140 χρόνια.Τόσο πολύ μακριά,τόσο πολύ κοντά, είμαστε όλοι εδώ.
3.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ*
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ=29

Το ποσοστό των αγροτών-γεωργών-ορφανών στο συνολικό ποσοστό των επαγγελμάτων είναι 85%.
*Το ορφανός δεν είναι επάγγελμα και ο αγρότης από το γεωργό και ο έμπορος από το μπακάλη δεν διαφέρουν μεταξύ τους.


. Η κατάσταση της εκπαίδευσης στη Μεσσηνία το έτος1937.
Το ποσοστό των αναλφάβητων στους παλαιοτέρους ανέρχεται για τους άνδρες στο 10%, για τις γυναίκες στο 90%. Ευτυχώς όμως με την υποχρεωτική φοίτηση όλοι οι νέοι σήμερα, πλην ελαχίστων ακόμη εξαιρέσεων στα θήλεα, έχουν λάβει την στοιχειώδη δημοτική εκπαίδευση. Σήμερα στην υπό μελέτην περιφέρεια των ορεινών λεκανών λειτουργούν 59 δημοτικά σχολεία, από τα οποία είναι:1 πεντατάξιον, 2 τετρατάξια, 5 τριτάξια, 10 διτάξια και 41 μονοτάξια. Κατά το σχολικό έτος 1936-37 ενεγράφησαν σε αυτά 4.978 μαθητές και μαθήτριες, από τους οποίουςοι 3.031 είναι άρρενες και 1.947 θήλεις.
Ο δείκτης φοίτησης (αναλογία φοιτώντων προς τους κατοίκους κατά την απογραφή του 1928) είναι 14,4 ενώ σε ολόκληρη τη Μεσσηνία είναι 15,5. Παρατηρείται μικρότερος συντελεστής φοίτησης μεταξύ των θηλέων. Εκ των φοιτησάντων κατά το έτος 1936 - 1937 απερρίφθησαν 20,9%.
Διδάσκαλοι γεωργικώς μετεκπαδευθέντες είναι μόνο 3. Ο αριθμός των σχολικών κήπων είναι 4. Σε όλα τα χωριά έχουν ιδρυθεί δημοτικά σχολεία, εκτός των χωριών Αρσινόη, Μάνδρα, Λακακούκια, Χρύσοβα, Άνω Βασιλικό, όπου είναι αναγκαιο η ίδρυσή τους.
Στο κάμπο λειτουργούν σήμερα 54 δημοτικά σχολεία, εκ των οποίων 9 εξατάξια, 2 πεντατάξια, 6 τετρατάξια, 7 τριτάξια, 10 διτάξια και 20 μονοτάξια. Κατά το σχολικό έτος 1937-1938 ενεγράφησαν 10.597 μαθηταί, εκ των οποίων 6.027 μαθηταί και 4.570 μαθήτριαι. Απερρίφθησαν δε 1.667 άρρενες, ήτοι 27% και 1352 θήλεις, ήτοι 29%. Ο δείκτης φοιτήσης στο κάμπο είναι 15,2.
Διδάσκαλοι γεωργικώς μετεκπαιδευθέντες είναι 6. Στα 5 χωριά (Άμμον, Αγριληά, Καλαμαρά, Μαγούλα, Πιπερίτσα) δεν υπάρχουν σχολεία, εξυπηρετούνται όμως τα χωριά αυτά καλώς από τα πολύ πλησίον ευρισκόμενα.
Και ως προς τη Μέση και Ανώτερη εκπαίδευση οι κάτοικοι δεν υστερούν τα τέκνα τους. Στην υπό μελέτην περιφέρειαν υπάρχουν 4 Γυμνάσια, 2 στη Καλαμάτα, 1 στη Μεσσήνη και 1 στη Μελιγαλά, μία εμπορική σχολή και ένα Λύκειο στη Καλαμάτα, 4 αστικά σχολεία, του Διαβολιτσίου, του Ψαρίου, Θουρίας και Ανδρούσης.
Με τον τελευταίο νόμο κατηργήθησαν 4 ακόμη ημιγυμνάσια (Βαλύρας, Αετού, Αρφαρών και Άριος). Στα σχολεία της μέσης εκπαίδευσης φοιτά κάθε έτος μεγάλος αριθμός μαθητών. Στο Πανεπιστήμιο παρ΄ όλη την οικονομική κρίση πολλοί μεταβαίνουν για να λάβουν ανωτέρη μόρφωση. Το όνειρο και του πλέον πτωχού γεωργού είναι να μορφώσει τα παιδιά του και να τους κάμει υπαλλήλους δια να μη κουράζονται όπως αυτός.

ζ. Δημοτικό και Ελληνικό σχολείο
(1922-1938) Βαλύρας Μεσσηνίας.
1. Δημοτικό σχολείο
- Συνεστήθη με απόφαση του Δήμου Οιχαλίας το 1862 και με δαπάνες του δήμου λειτουργούσε και γ δημοτικό σχολείο που είχε έδρα τη Βαλύρα 444/18-3-1862 σελ. 1957
- Το 1890 διορίστηκε δάσκαλος ο Δ.Ν. Καρακίτσος 306/23-11-1890.
- Το 1891 ανασυστήθηκε το δημοτικό σχολείο 95Β/7-10-1891.
- Το 1894 τοποθετήθηκε δάσκαλος ο Γ.Α. Παπαδόπουλος 1951/31-8-1894.
- Οδηγός Ελλάδος Ν. Ιγγλέση 1911.
Κοινότητας Τζεφερεμίου (Βαλύρα)
Δημοτικό σχολείο Αρρένων
Δημοτικό σχολείο Θηλέων
- Το 1897 είχε υποβιβαστεί σε γραμματοσχολείο και γραμματιστής ήταν ο Γ. Παναγόπουλος 50Γ/1-3-1897.
- Στο Μελιγαλά Μεσσηνίας λειτουργούσε δημοτικό Β΄ τάξης Ι. Ραγκαβή. Τα ελληνικά Τόμος Β σελ. 572-3.
2. Ελληνικό σχολείο
Από περιγραφή του Αλέκου Σιάγκρη και Αθανασίου Καρύδη για το ελληνικό σχολείο το 1920 ήταν διετές και τριετές. Ο χώρος στέγασης ήταν στο σπίτι του Βασιλείου Καρύδη στο σταθμό. Συμμαθητές είχε το Θανάση Λιοντήρη, Χρίστο Βίγκο (σκοτώθηκε στην Αλβανία), Ντίνο Δημόπουλο και δασκάλους τον Βακαλόπουλο, Σταυρόπουλο (σχολάρχη) και Γρίβα. Η γερουσία (μεγάλοι σε ηλικία) κάθονταν στο τέλος. Είχαν ένα τροκάνι το χτυπούσανε και λέγανε ότι μια γίδα τρώει το κλιματερό. Έτσι έβγαιναν έξω και δεν επέστρεφαν στο μάθημα. Η γερουσία παρέσυρε και μας και μια μέρα είχαν φέρει ένα μικρό γουρούνι στην τάξη και την πλήρωσε ο Ντίνος Δημόπουλος.
Στους διαγωνισμούς κάναμε αντιγραφή και όταν κάναμε Γαλλικά με το Βακαλόπουλο γινόταν η πλάκα της ζωής μας. Το σχολείο λειτούργησε συνέχεια στου Τσώνη ενώ παλαιότερα στεγάζονταν στου Σταυριανόπουλου.
Το εισιτήριο για Καλαμάτα με τραίνο το 1922-23 είχε 1,80 δραχμές. Ο αριθμός των μαθητών για το δημοτικό και ελληνικό σχολείο Βαλύρας* ήταν:
Έτος Μαθητές
Δημοτικό Αρρένων
1899-1900 158
1901 154
1902 133
1903 137
1904 131
1905 149
1906 156
1907 142
1908 137
1909 145
1910 131
1911 156
1912 156
1913 127
1914 149
1936 249
1958 214
Έτος Μαθητές
Θηλέων
1916-7 72
1918 66
1919 70
1920 72
1921 104
1922 45
Έτος Μαθητές
*Από το αρχείο του δημοτικού σχολείου Βαλύρας

Ελληνικό σχολείο Βαλύρας*
1922-23 126
1924 207
1925 162
1926 150
1927 139
1928 127
1929 105
1930 41
1931 29
1932 32
1933 40
1934 42
1935 55
1936 47
1937 36+19
Μαθητές Ελληνικού σχολείου από Βαλύρα
1922-23 Καλαμπόκης Δημήτριος Κων/νου Αρ.Κ. 18
1923-24 Μπόβης Στέφανος Ιωάννου Αρ.Κ. 43
24-25 Λιοντήρης Χαρίλαος Παναγιώτου Αρ.Κ. 57
Τσιλίκας Αθανάσιος Γεωρ. Αρ.Κ. 28
25-26 Ράμμος Σταύρος Κων/νου Αρ.Κ. 42
26-27 Τσιλίκας Ηλίας Αρ.Κ. 43
Θεοδωρακόπουλος Φλώρος Ηλίας Αρ.Κ. 111
Τσάμης Παντελής Δημ. Αρ.Κ. 107
27-28 Σταυριανόπουλος Βασίλειος Σταμ. Αρ.Κ. 116
Λιοντήρης Αθανάσιος Νικολ. Αρ.Κ. 103
29-30 Μακρής Ηλίας Δημητρίου Αρ.Κ. 28
32-33 Καρύδη Πολυγένη Παν. Αρ.Κ. 27
34-35 Μακρής Μαρίνος Αρ.Κ. 19
36-37 Ξυδόπουλος Ιωάννης Γεωρ. Αρ.Κ. 16
Κουτοπανάγος Παν. Αναστ. Αρ.Κ. 19
Φερφάνης Κων. Αρ.Κ. 13
*Από τα ΓΑΚ Καλαμάτας


 
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΒΑΛΥΡΑΣ 1924.ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ Ο ΘΕΙΟΣ ΜΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ 1936 ΤΑΞΗ Δ. Η ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΖΥΓΟΣ  ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ.
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΑ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ


ΘΕΑΤΡΙΚΟ 1964-5
ΘΕΑΤΡΙΚΟ 1964-5
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΒΑΛΥΡΑΣ 1907
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΒΑΛΥΡΑΣ 1924
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕΛΙΓΑΛΑ, ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙ
Η ΟΙΚΙΑ ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΜΑΝΤΕΛΟΥ,ΠΟΥ ΕΜΕΝΑΝ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΛΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ-ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ,ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΕΡΑ ΧΩΡΙΑ.
Η ΣΠΙΤΟΝΟΙΚΟΚΥΡΑ ΜΑΣ ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΑΝΤΕΛΟΥ
291 Νανόπουλος Γρηγόριος Κεκ. αγρότης 1898
292 Νανόπουλος Δημήτριος Αθανάσιος αγρότης 1935
293 Νανόπουλος Κωνσταντίνος Νικόλαος αγρότης 1887
294 Νανόπουλος Λυκούργος Βασίλειος αγρότης 1889
295 Νανόπουλος Νικόλαος Αναστάσιος αγρότης 1922
296 Νανόπουλος Παναγιώτης Βασίλειος αγρότης 1879
297 Νινιού Αικατερίνη Κωνσταντίνος σιδηροδρομικός 1933
298 Νιφόρος Ιωάννης Νικόλαος δάσκαλος 1930
299 Νιφόρος Λεωνίδας Νικόλαος δάσκαλος 1923
300 Νιφόρος Νικόλαος Λεωνίδας αγρότης 1899
301 Ντουραμάκος Ιωάννης Λεωνίδας αγρότης 1924
302 Ντουραμάκος Χαράλαμπος Γεώργιος αγρότης 1891
303 Ξυδόπουλος Ανδρέας Γεώργιος αγρότης 1922
304 Ξυδόπουλος Γεώργιος Ανδρέας αγρότης 1890
305 Ξυδόπουλος Ιωάννης Γεώργιος αγρότης 1924
306 Παναγιωτόπουλος Μιχαήλ Θεόδωρος αγρότης 1895
307 Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης Θεόδωρος αγρότης 1889
308 Παναγιωτόπουλος Στυλιανός Θεόδωρος αγρότης 1900
309 Παναγόπουλος Κωνσταντίνος Δημήτριος αγρότης 1900
310 Πανούσης Παναγιώτης Ασημάκης μαραγκός 1946
311 Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος Χρήστος αγρότης 1912
312 Παπαδόπουλος Γεώργιος Αναστάσιος σταθμάρχης 1905
313 Παπαδόπουλος Γεώργιος Αντώνιος αγρότης 1934
314 Παπαδόπουλος Ιωάννης Αναστάσιος σταθμάρχης 1908
315 Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Ηλίας αγρότης 1889
316 Παπαδοπούλου Αικατερίνη Λεωνίδας δάσκαλος 1910
317 Παπαδοπούλου Αριστέα Αναστάσιος σταθμάρχης 1905
318 Παπαδοπούλου Ιωάννα Αναστάσιος σιδηροδρομικός 1908
319 Παπαδοπούλου Μαρία Αναστάσιος σιδηροδρομικός 1910
320 Παπαΐωάννου Γεώργιος Παντελής αγρότης 1889
321 Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος Ιωάννης αγρότης 1931
322 Παπασαραντόπουλος Αθανάσιος Παναγιώτης εργάτης 1935
323 Παπασαραντόπουλος Δημήτριος Αγαθοκλής αγρότης 1900
324 Παπασαραντόπουλος Κωνσταντίνος Αγαθοκλής αγρότης 1906
325 Παπασαραντόπουλος Σταύρος Αγαθοκλής αγρότης 1893
326 Παπασαραντόπουλος Σταύρος Μιχαήλ ορφανός 1897
327 Παπασαραντόπουλος Στυλιανός Αριστόδημος ορφανός 1891
328 Παπασαραντοπούλου Βασιλική Στυλιανός αγρότης 1932
329 Παπασαραντοπούλου Ελένη Παναγιώτης εργάτης 1935
330 Παπασαραντοπούλου Ευσταθία Στυλιανός αγρότης 1930
331 Παπασαραντοπούλου Σταυρούλα Στυλιανός αγρότης 1927
332 Περιβολάρη Παντζέχρω Νικόλαος αγρότης 1942
333 Περιβολάρης Αθανάσιος Αριστείδης ορφανός 1900
334 Περιβολάρης Γεώργιος Νικόλαος αγρότης 1877
335 Περιβολάρης Παναγιώτης Νικήτας αγρότης 1902
336 Πολιτόπουλος Αθανάσιος Κωνσταντίνος αγρότης 1933
337 Πολιτόπουλος Κωνσταντίνος Αθανάσιος αγρότης 1905
338 Πουλόπουλος Αθανάσιος Πούλος ορφανός 1902
339 Πουλόπουλος Αναστάσιος Παναγιώτης αγρότης 1896
340 Πουλόπουλος Ευστάθιος Παναγιώτης αγρότης 1888
341 Πουλόπουλος Ιωάννης Παναγιώτης αγρότης 1894
342 Πουλόπουλος Κωνσταντίνος Παναγιώτης ορφανός 1908
343 Πουλόπουλος Μιχαήλ Δημοσθένης αγρότης 1924
344 Ραμογιαννόπουλος Αναστάσιος Αθανάσιος αγρότης 1931
345 Ραμογιαννόπουλος Ιωάννης Αθανάσιος αγρότης 1932
346 Σαρλάς Νικόλαος Δημήτριος αγρότης 1898
347 Σαρλάς Νικόλαος Δημήτριος ορφανός 1922
348 Σιάγκρη Αναστασία Δημήτριος αγρότης 1926
349 Σιάγκρη Μάρθα Δημήτριος αγρότης 1931
350 Σιάγκρης Γρηγόριος Αθανάσιος αγρότης 1945
351 Σιάγκρης Δημήτριος Παναγιώτης ορφανός 1883
352 Σιάγκρης Ιωάννης Ευγένιος ορφανός 1933
353 Σιάγκρης Φώτιος Ιωάννης αγρότης 1899
354 Σπανός Παναγιώτης Αθανάσιος αγρότης 1895
355 Σπηλιώτη Μαρία Αθανάσιος αγρότης 1944
356 Σπηλιώτης Αθανάσιος Δημήτριος μπακάλης 1904
357 Σπηλιώτης Αθανάσιος Ευστάθιος αγρότης 1890
358 Σπηλιώτης Αναστάσιος Κωνσταντίνος αγρότης 1941
359 Σπηλιώτης Ανδρέας Αριστόδημος αγρότης 1929
360 Σπηλιώτης Βασίλειος Ηρακλής αγρότης 1935
361 Σπηλιώτης Κωνσταντίνος Αθανάσιος αγρότης 1940
362 Σπηλιώτης Κωνσταντίνος Γεώργιος αγρότης 1930
363 Σπηλιώτης Κωνσταντίνος Ευθύμιος αγρότης 1939
364 Σπηλιώτης Μιχαήλ Ηρακλής αγρότης 1933
365 Σπηλιώτης Φίλιππος Βασίλειος αγρότης 1905
366 Σπυρόπουλος Αναστάσιος Δημήτριος αγρότης 1889
367 Σπυρόπουλος Αριστομένης Παναγιώτης αγρότης 1888
368 Σπυρόπουλος Γεώργιος Δημήτριος αγρότης 1884
369 Σπυρόπουλος Ηρακλής Παναγιώτης αγρότης 1873
370 Σταθά Αφροδίτη Διονύσιος αγρότης 1932
371 Σταθόπουλος Βασίλειος Ιωάννης αγρότης 1905
372 Σταθόπουλος Ιωάννης Βασίλειος ορφανός 1931
373 Σταθόπουλος Μιχαήλ Κωνσταντίνος αγρότης 1901
374 Σταθόπουλος Νικόλαος Κωνσταντίνος μπακάλης 1899
375 Σταθόπουλος Σταύρος Ιωάννης αγρότης 1888
376 Σταματόπουλος Γεώργιος Σ. αγρότης 1876
377 Σταματόπουλος Δημήτριος Σπυρίδων αγρότης 1880

Δεν υπάρχουν σχόλια: