Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2016

ΟΙ 457 ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΛΥΡΑ ΠΟΥ ΦΟΙΤΗΣΑΝ ΣΤΑ 5 ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕΛΙΓΑΛΑ-ΜΕΡΟΠΗ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΡΗΓΑ-ΓΙΑΝΝΗ ΛΥΡΑ

1.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

1831 ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΥΛΛΟ 74
-Στην Πελοπόννησο λειτουργούσαν 19 Ελληνικά σχολεία με 678 μαθητές  και 36 αλληλοδιδακτικά με 2970 μαθητές.
Νομοθετικό πλαίσιο για δασκάλους, μαθητές, εορτές , εξετάσεις και υπηρέτες.
Το 1830 στη Μεσσηνία λειτουργούσαν 10 Ελληνικά  στη Καλαμάτα, Μικρομάνη, Μεθώνη, Κορώνη, Νησί, Ανδρούσα, Κυπαρισσία Ανδρίτσενα και 36 αληλλοδιδακτικά.
Το 1864  τα σχολεία στη Μεσσηνία ήταν 58. Αναλυτικά  ήταν στη Καλαμάτα 16 και 2 Τριφυλία 10 και 4, Μεσσήνη 13 και 1, Πυλία  12 και 2 αρρένων και θηλέων αντίστοιχα. ΦΕΚ 29 22-6-1868 σελίδα 228.
Σελίδες 465, 492-4 εισφορές για την ίδρυση σχολείων.
Με τα νομοθετήματα του Όθωνα 1834-6, σύμφωνα με το βαυαρικό πρότυπο έχουμε το 4τάξιο δημοτικό που ήταν μέχρι και το 1929, το 3τάξιο Ελληνικό ή Σχολαρχείο και το 4τάξιο Γυμνάσιο. Αν κάποιος δεν ήταν άξιος απολυτηρίου γυμνασίου ή σχολαρχείου επαναλάμβανε την τάξη. Τα σχόλια δικά σας.
Οι μεταρρυθμίσεις για το σχολείο ΜΕ στο Μελιγαλά είναι οι παρακάτω.
1875-1918 λειτούργησε στο Μελιγαλά το Ελληνικό και  Σχολαρχείο.
ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ
Τόμος Πρώτος
Πράξη 82, 5-8-1915. Κατασκευή λιμένος Μεσσήνης και δημιουργία-συντήρηση πλήρους γυμνασίου εν τη κωμοπόλει  Μελιγαλά , από φόρους προϊόντων των τέως δήμων Ανδανίας-Οιχαλίας-Ιθώμης.
1919 -1928 λειτούργησε ως 4τάξιο Γυμνάσιο με 280 μαθητές το 28-29
Ιδρύσεις σχολείων, προαγωγές ημιγυμνασίων σε γυμνάσια και ιδρύσεις ημιγυμνασίων 1909-1929 (στην Ελλάδα).                       
Πόλεις που ιδρύθηκαν φύλλο         ΦΕΚ,    έτος,       Υπουργός
Μελιγαλά.....                                  139   1919         Δ. ΔΙΓΚΑΣ
1929-36 λειτούργησε ως 6τάξιο Γυμνάσιο με 478 μαθητές το 29-30
1937-59  λειτούργησε ως 8τάξιο και η κλίμακα βαθμολογίας 1-10 έγινε 1-20
1964-67  λειτούργησε ως  3τάξιο Γυμνάσιο  και 3τάξιο Λύκειο
1967-1976 ως εξατάξιο Γυμνάσιο και από το 1976 μέχρι σήμερα ως 3τάξιο Γυμνάσιο και 3τάξιο Λύκειο.
Το μεγαλύτερο αριθμό μαθητών  το Γυμνάσιο Μελιγαλά είχε τη σχολική χρονιά 1952-53 με 1188 μαθητές . Στο παλιό κτήριο ήμουν μαθητής στην πρώτη και Δευτέρα Γυμνασίου, ενώ στην τρίτη τάξη στεγαστήκαμε στο κτήριο το οποίο λειτουργούν σήμερα το γυμνάσιο-λύκειο Μελιγαλά.   
ΓΑΚ
ΑΡΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
*
ΒΑΛΥΡΑ ΑΒΕ 16,ΑΕΕ Εκ.8.1,9.1
ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟ 1922-1938
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1923-1938
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1923-1938
Β.ΠΙΣΤΟΠ.ΣΠΟΥΔΗΣ 1922-1937
**
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ ΑΒΕ 16,ΑΕΕ Εκ6.1,7.1
ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟ 1927-1938
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1924-1938
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1924-1938
Β.ΠΙΣΤΟΠ.ΣΠΟΥΔΗΣ 1927-1938
·        Από την ίδρυση του  νεοσύστατου ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα, δεν υπήρχε ένας βασικός σχεδιασμός, για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Οι εκάστοτε μεταρρυθμίσεις ήταν "πυροσβεστικού χαρακτήρα", γιατί δεν διέθεταν μια στοιχειώδη οραματική και εσωτερική δεδομένη λογική, αλλά ήταν και επιζήμιες, αφού δεν έλυσαν τα προβλήματα για τα οποία έγιναν. Ουσιαστικά ήταν μεταρρυθμίσεις "περιτυλίγματος" και όχι περιεχομένου, που είχαν ως αποτέλεσμα απώλεια χρόνου και χρήματος, για τη χώρα μας και το λαό της.
·        Συγκεντρωτισμός,ολιγαρχία,οικογενειοκρατία,πόλεμοι,εμφύλιοι,δικτατορίες, μετανάστευση, ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά στη διάρκεια του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.
·        Οι δείκτες στην Ελλάδα παιδεία, υγεία, απασχόληση, υποδομές, επενδύσεις, οικονομία, νέες τεχνολογίες, πεδίο καινοτομίας, ανταγωνιστικότητα, πολιτιστική-πολιτισμική δραστηριότητα συγκρινόμενοι με άλλες χώρες, μας κατατάσσουν στις τελευταίες θέσεις.
·        Το σχολείο θα πρέπει να είναι χώρος ανακάλυψης δυνάμεων, χαρισμάτων, και ικανοτήτων των μαθητών και όχι χώρος πίεσης και άγχους. Κρύβει μυστικά, ευκαιρίες, και δυσκολίες που πρέπει να ανακαλύψουν, εκμεταλλευτούν και αντιμετωπίσουν οι μαθητές. Το σχολείο πρέπει να είναι χώρος ελπίδας, χαράς και αλληλεγγύης για όλη την κοινωνία που ζούμε. Το παιδί  για να αναπτυχθεί χρειάζεται αγάπη, πίστη και ελπίδα.
·        Τέλος η συγκέντρωση διάσπαρτου πρωτογενούς υλικού, η τεκμηριωσή του με φωτογράφιση , έχει σκοπό-στόχο να προβάλλει, διασώσει και αναδείξει την ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής μας, γιατί η παγκοσμιοποίηση, τείνει να ισοπεδώσει τον πολιτισμό μας και να αποκόψει τον άνθρωπο, από την ιστορία του και πολιτιστικές-πολιτισμικές του ρίζες.
·        Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και το ενδιαφέρον σας. Ακολουθεί το φωτορεπορτάζ με αναμνήσεις-συγκινήσεις με την ιδιότητα του μαθητή-καθηγητή.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΒΑΛΥΡΑΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΡΟΠΗΣ
Α\Α      ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                                  ΗΛΙΚΙΑ  ΤΑΞΗ    ΕΤΟΣ
70.        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΤΣΙΚΑΣ                           14            Α           1901-2
92.        ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ        12           A         ΟΡΦΑΝΟΣ
96        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ                        12             A
96.        ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΠΟΤΣΙΚΑΣ                              11             Α            ……….
171.      ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΤΣΙΚΑΣ                                   13             Α           1902-3
172.      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΤΣΙΚΑΣ                  12             Α
190.      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ                      13             Α          ΟΡΦΑΝΟΣ
197.      ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΒΗΣ                               11             Α
198.     ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΡΑΚΑΡΗΣ                       11             Α           ΟΡΦΑΝΟΣ
219.     ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ                                 11             Α
239.     ΠΕΡΙΚΛΗΣ  ΚΑΡΥΔΗΣ                                15             Γ            1903-4
242.     ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ                                13             Β


Β. ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΓΙΑΝΝΗ ΡΗΓΑ
αα Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή  Όνομα πατέρα Επάγγελμα πατέρα  Έτος γέννησης

1 Αγγελόπουλος Γεώργιος Φώτιος αγρότης 1907
2 Αγγελόπουλος Δημήτριος Ευστάθιος αγρότης 1884
3 Αλεξανδρόπουλος Ανδρέας Παναγιώτης ορφανός 1926
4 Αλεξανδρόπουλος Θεόδωρος Ιωάννης ορφανός 1889
5 Αλεξανδρόπουλος Χρήστος Παναγιώτης ορφανός 1929
6 Αλεξανδροπούλου Αλεξάνδρα Παναγιώτης ορφανή 1933
7 Αναστασοπούλου Άννα Βασίλειος καπνοπώλης 1925
8 Αναστασοπούλου Παναγιώτα Βασίλειος καπνοπώλης 1920
9 Αργυρόπουλος Χαράλαμπος Παναγιώτης αγρότης 1931
10 Βάκρινου Ελένη Ευάγγελος αγρότης 1936
11 Βασιλόπουλος Αθανάσιος Κωνσταντίνος αγρότης 1908
12 Βασιλόπουλος Γεώργιος Στυλιανός αγρότης 1886
13 Βασιλόπουλος Δημήτριος Στυλιανός αγρότης 1881
14 Βασιλόπουλος Ιωσήφ Κωνσταντίνος αγρότης 1888
15 Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος Αθανάσιος ορφανός 1908
16 Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος Σ. αγρότης 1876
17 Βασιλόπουλος Μιχαήλ Γεώργιος αγρότης 1928
18 Βασιλόπουλος Παντελής Σταύρος αγρότης 1893
19 Βασιλόπουλος Στυλιανός Σταύρος αγρότης 1890
20 Βασιλόπουλος Φώτιος Κωνσταντίνος αγρότης 1902
21 Βιγκόπουλος Δημήτριος Στυλιανός αγρότης 1907
22 Βιγκόπουλος Τρύφων Νικόλαος αγρότης 1903
23 Βιγκόπουλος Τρύφων Στυλιανός αγρότης 1907
24 Βιγκόπουλος Χρήστος Στυλιανός αγρότης 1908
25 Βίγκος Δημοσθένης Αθανάσιος μαραγκός 1945
26 Βίγκος Ευστάθιος Χαρίλαος κουρέας 1939
27 Βίγκος Νικόλαος Τρύφων αγρότης 1876
28 Βίγκος Παναγιώτης Τρύφων αγρότης 1878
29 Βίγκος Φώτιος Σπυρίδων αγρότης 1929
30 Βίγκος Χαρίλαος Τρύφων αγρότης 1890
31 Βίγκος Χρήστος Σπυρίδων αγρότης 1926
32 Βίγκου Σπυριδούλα Νικόλαος αγρότης 1929
33 Γαλανόπουλος Γεώργιος Ευστάθιος αγρότης 1929
34 Γαλανόπουλος Φώτιος Ευστάθιος αγρότης 1929
35 Γεωργακόπουλος Αιμίλιος Γεώργιος αγρότης 1927
36 Γεωργακόπουλος Αναστάσιος Δημ. αγρότης 1885
37 Γεωργακόπουλος Βασίλειος ? ορφανός 1877
38 Γεωργακόπουλος Γεώργιος Δημήτριος αγρότης 1880
39 Γεωργακόπουλος Γεώργιος Δημήτριος αγρότης 1933
40 Γεωργακόπουλος Γεώργιος Ιωάννης αγρότης 1900
41 Γεωργακόπουλος Γεώργιος Ιωάννης αγρότης 1906
42 Γεωργακόπουλος Γεώργιος Νικόλαος αγρότης 1906
43 Γεωργακόπουλος Δημήτριος Βασίλειος αγρότης 1912
44 Γεωργακόπουλος Δημήτριος Γεώργιος γιατρός 1921
45 Γεωργακόπουλος Δημήτριος Ιωάννης αγρότης 1903
46 Γεωργακόπουλος Ηλίας Νικόλαος αγρότης 1902
47 Γεωργακόπουλος Θεόδωρος Μαρίνος αγρότης 1944
48 Γεωργακόπουλος Ιάσων Θεόδωρος αγρότης 1908
49 Γεωργακόπουλος Ιωάννης Δημήτριος αγρότης 1926
50 Γεωργακόπουλος Κωνσταντίνος Βασίλειος αγρότης 1920
51 Γεωργακόπουλος Λεωνίδας Δημήτριος αγρότης 1899
52 Γεωργακόπουλος Μαρίνος Θεόδωρος αγρότης 1911
53 Γεωργακόπουλος Νικόλαος Γεώργιος γιατρός 1925
54 Γεωργακόπουλος Νικόλαος Γεώργιος αγρότης 1931
55 Γεωργακόπουλος Νικόλαος Ηλίας αγρότης 1938
56 Γεωργακόπουλος Παναγιώτης Νικόλαος αγρότης 1900
57 Γεωργακόπουλος Χρήστος Δημήτριος αγρότης 1930
58 Γεωργακοπούλου Αδαμαντία Βασίλειος αγρότης 1932
59 Γεωργακοπούλου Μαρία Γεώργιος γιατρός 1928
60 Γεωργιόπουλος Γεώργιος Δημήτριος αγρότης 1929
61 Γεωργόπουλος Βασίλειος Παναγιώτης αγρότης 1896
62 Γεωργόπουλος Γεώργιος Ιωάννης αγρότης 1900
63 Γεωργόπουλος Δημήτριος Α. αγρότης 1908
64 Γεωργόπουλος Νικόλαος Παντελής αγρότης 1932
65 Γεωργόπουλος Παναγιώτης Παντελής αγρότης 1929
66 Γεωργόπουλος Παντελής Παναγιώτης αγρότης 1900
67 Γεωργοπούλου Αναστασία Δημήτριος ορφανή 1938
68 Γεωργοπούλου Δήμητρα Δημήτριος ορφανή 1942
69 Γεωργούλιας Διονύσιος Ιωάννης αγρότης 1944
70 Γκομέση Σταυρούλα Γεώργιος αγρότης 1938
71 Γκομέσης Αθανάσιος Νικόλαος αγρότης 1896
72 Γκομέσης Γεώργιος Μιχαήλ αγρότης 1935
73 Γκομέσης Λεωνίδας Αθανάσιος αγρότης 1926
74 Γκομέσης Μιχαήλ Δημήτριος αγρότης 1929
75 Γκομέσης Σπυρίδων Γεώργιος αγρότης 1947
76 Γρίβας Γεώργιος Δημήτριος αγρότης 1907
77 Γρίβας Σταύρος Ιωάννης αγρότης 1941
78 Δημητρακόπουλος Λεωνίδας Δημήτριος αγρότης 1935
79 Δημόπουλος Αθανάσιος Γεώργιος αγρότης 1890
80 Δημόπουλος Βασίλειος Αθανάσιος ορφανός 1931
81 Δημόπουλος Γεώργιος Αθανάσιος αγρότης 1932
82 Δημόπουλος Γεώργιος Δημήτριος αγρότης 1934
83 Δημόπουλος Γεώργιος Κωνσταντίνος αγρότης 1935
84 Δημόπουλος Στυλιανός Αθανάσιος ορφανός 1939
85 Δημοπούλου Χριστίνα Δημήτριος αγρότης 1940
86 Δουραμάκος Γεώργιος Αθανάσιος αγρότης 1880
87 Δουραμάκος Δημήτριος Νικόλαος αγρότης 1927
88 Δουραμάκος Λεωνίδας Ευστάθιος αγρότης 1880
89 Δουραμάκος Σωτήριος Παναγιώτης αγρότης 1920
90 Δουραμάνης Δημήτριος Νικόλαος αγρότης 1927
91 Δουραμάνης Ιωάννης Λεωνίδας αγρότης 1924
92 Δρακόπουλος Αλέξιος Ποσειδών αγρότης 1935
93 Δρακόπουλος Ιωάννης Αλέξ. αγρότης 1906
94 Δρακόπουλος Κωνσταντίνος Ιωάννης αγρότης 1937
95 Δρακόπουλος Ποσειδών Αλέξ. αγρότης 1907
96 Δρακοπούλου Γεωργία Ιωάννης αγρότης 1931
97 Ζαρακάς Σπυρίδων Κωνσταντίνος αγρότης 1907
98 Ηλιόπουλος Αναστάσιος Ηλίας καροτσιέρης 1937
99 Ηλιόπουλος Γεώργιος Αναστάσιος αγρότης 1904
100 Ηλιόπουλος Κλεομένης Αναστάσιος ορφανός 1920
101 Ηλιόπουλος Κωνσταντίνος Ηλίας ορφανός ????
102 Ηλιόπουλος Μιλτιάδης Ανδρέας μετανάστης 1944
103 Θεοδωρακόπουλος Θεόδωρος Ηλίας αγρότης 1909
104 Θεοδωρακόπουλος Θωμάς Ηλίας σιδεράς 1910
105 Θεοδωρακόπουλος Παντελής Ηλίας αγρότης 1922
106 Θεοδωρακόπουλος Φλώρος Ηλίας σιδεράς 1914
107 Θεοδωρόπουλος Ανδρέας Πραξιτέλης αγρότης 1929
108 Θεοδωρόπουλος Βασίλειος Θεόδωρος αγρότης 1928
109 Θεοδωρόπουλος Γεώργιος Θεόδωρος φανοποιός 1926
110 Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης Θεόδωρος αγρότης 1930
111 Θεοδωροπούλου Νικολέτα Πραξιτέλης αγρότης 1944
112 Ιωάννου Θεοχάρης Σταύρος αγρότης 1935
113 Καλαμπόκης Δημήτριος Κωνσταντίνος αγρότης 1911
114 Καλαμπόκης Σπυρίδων Κωνσταντίνος αγρότης 1923
115 Καπότης Βασίλειος Γεώργιος αγρότης 1931
116 Καπότης Βασίλειος Παναγιώτης αγρότης 1896
117 Καπότης Γεώργιος Παναγιώτης αγρότης 1903
118 Καπότης Ιωάννης Βασίλειος ορφανός 1929
119 Καπότης Κωνσταντίνος Παναγιώτης αγρότης 1889
120 Καπότης Παναγιώτης Βασίλειος συντ. αξιωματικός 1926
121 Καρακίτσος Ευστράτιος Δημήτριος ορφανός 1909
122 Καρακίτσος Χρήστος Δημήτριος ορφανός 1908
123 Καρτερολιώτη Αικατερίνη Χρήστος δάσκαλος 1934
124 Καρτερολιώτη Αναστασία Χρήστος δάσκαλος 1935
125 Καρτερολιώτη Βασιλική Ξενοφών αγρότης 1936
126 Καρτερολιώτη Μάρθα Χρήστος αγρότης 1944
127 Καρτερολιώτης Ιωάννης ? αγρότης 1877
128 Καρτερολιώτης Ιωάννης Ξενοφών αγρότης 1938
129 Καρτερολιώτης Ιωάννης Σπυρίδων αγρότης 1917
130 Καρτερολιώτης Κωνσταντίνος Ιωάννης αγρότης 1900
131 Καρτερολιώτης Κωνσταντίνος Χρήστος δάσκαλος 1937
132 Καρτερολιώτης Σπυρίδων Χρήστος αγρότης 1946
133 Καρτερολιώτης Σταύρος Ξενοφών αγρότης 1939
134 Καρτερολιώτης Χρήστος Ιωάννης αγρότης 1898
135 Καρτερολιώτης Χρήστος Ιωάννης αγρότης 1907
136 Κάρτσωνας Γεώργιος Περικλής δάσκαλος 1910
137 Καρύδη Ελένη Παναγιώτης αγρότης 1913
138 Καρύδη Πολυξένη Παναγιώτης αγρότης 1916
139 Καρύδη Χρυσούλα Παναγιώτης αγρότης 1903
140 Καρύδης Αθανάσιος Δημήτριος αγρότης 1907
141 Καρύδης Αναστάσιος Παναγιώτης αγρότης 1914
142 Καρύδης Βασίλειος Γεώργιος παπάς 1889
143 Καρύδης Γεώργιος Αθανάσιος αγρότης 1905
144 Καρύδης Γεώργιος Θεόδωρος αγρότης 1889
145 Καρύδης Γεώργιος Παναγιώτης αγρότης 1906
146 Καρύδης Θεμιστοκλής Παναγιώτης αγρότης 1904
147 Καρύδης Κωνσταντίνος Αναστάσιος αγρότης 1879
148 Καρύδης Κωνσταντίνος Κωνσταντίνος ορφανός 1892
149 Καρύδης Περικλής Αναστάσιος αγρότης 1889
150 Καρύδης Χρήστος Κωνσταντίνος ορφανός 1880
151 Καυκούλα Ευθυμία Θεόδωρος γεωργός 1938
152 Κεφάλας Καίσαρ Νικόλαος γεωργός 1922
153 Κολιόπουλος Κωνσταντίνος Παναγιώτης ορφανός 1904
154 Κολιόπουλος Νικόλαος Κωνσταντίνος γιατρός 1931
155 Κολιοπούλου Αγγελική Χρήστος αγρότης 1913
156 Κοντοπανάγος Αναστάσιος Παναγιώτης αγρότης 1897
157 Κοντοπανάγος Γεώργιος Μ. ορφανός 1882
158 Κοντοπανάγος Δημήτριος Βασίλειος ορφανός 1920
159 Κοντοπανάγος Φώτιος Αναστάσιος αγρότης 1925
160 Λάγιου Θεοδώρα Λύσανδρος ψιλικατζής 1944
161 Λινάρδος Αριστομένης Δημήτριος αγρότης 1887
162 Λινάρδος Αριστομένης Θεόδωρος αγρότης 1886
163 Λινάρδος Θεόδωρος Ιωάννης αγρότης 1920
164 Λινάρδος Ιωάννης Βασίλειος αγρότης 1883
165 Λινάρδος Ιωάννης Δημήτριος αγρότης 1892
166 Λινάρδος Ιωάννης Θεόδωρος αγρότης 1889
167 Λινάρδος Κωνσταντίνος Δημήτριος αγρότης 1901
168 Λινάρδος Νικόλαος Πάτροκλος αγρότης 1931
169 Λινάρδος Παναγιώτης Δημήτριος αγρότης 1906
170 Λινάρδος Πάτροκλος Δημήτριος αγρότης 1903
171 Λινάρδος Σταύρος Βασίλειος αγρότης 1888
172 Λινάρδος Σταύρος Δημήτριος αγρότης 1888
173 Λιοντήρη Αγγελική Παναγιώτης αγρότης 1945
174 Λιοντήρη Αναστασία Ιωάννης αγρότης 1944
175 Λιοντήρη Αριστέα Ιωάννης μπακάλης 1936
176 Λιοντήρης Αθανάσιος Νικόλαος αγρότης 1911
177 Λιοντήρης Αλέξ. Βασίλειος ορφανός 1899
178 Λιοντήρης Αλέξανδρος Γεώργιος αγρότης 1930
179 Λιοντήρης Αλέξανδρος Δημήτριος αγρότης 1891
180 Λιοντήρης Αριστείδης Αθανάσιος αγρότης 1938
181 Λιοντήρης Δημήτριος Νικόλαος αγρότης 1895
182 Λιοντήρης Ιωάννης Νικόλαος αγρότης 1905
183 Λιοντήρης Νικόλαος Αθανάσιος αγρότης 1936
184 Λιοντήρης Νικόλαος Φώτιος αγρότης 1906
185 Λιοντήρης Παναγιώτης Νικόλαος ορφανός 1920
186 Λύρα Χριστίνα Δημήτριος ορφανή 1942
187 Λύρας Αθανάσιος Δημήτριος ορφανός 1945
188 Λύρας Ιωάννης Δημήτριος ορφανός 1947
189 Λύρας Παναγιώτης Αθανάσιος αγρότης 1882
190 Λύρας Χρήστος Αθανάσιος αγρότης 1885
191 Μακρή Αλεξάνδρα Ηλίας αγρότης 1935
192 Μακρή Γεωργία Ηλίας εργάτης 1945
193 Μακρή Δήμητρα Ηλίας μπακάλης 1938
194 Μακρή Ελένη Ηλίας έμπορος 1942
195 Μακρής Αναστάσιος Κωνσταντίνος μπακάλης 1923
196 Μακρής Αριστείδης Ηλίας αγρότης 1934
197 Μακρής Γεώργιος Ηλίας αγρότης 1876
198 Μακρής Δημήτριος Ηλίας αγρότης 1882
199 Μακρής Κωνσταντίνος Αναστάσιος έμπορος 1944
200 Μανιάτης Ιωάννης Νικόλαος αγρότης 1891
201 Μανωλόπουλος Κωνσταντίνος Γρηγόριος ορφανός 1905
202 Ματσούκας Γεώργιος Ιωάννης ορφανός 1899
203 Ματσούκας Κωνσταντίνος Ευθύμιος παπάς 1900
204 Ματσούκας Νικόλαος Ευθύμιος παπάς 1892
205 Μαυροειδής Αθανάσιος Σταύρος αγρότης 1903
206 Μαυροειδής Ευστάθιος Νικόλαος αγρότης 1888
207 Μαυροειδής Θεόδωρος Αθανάσιος ιδ. υπάλληλος 1936
208 Μελισσουργός Αντώνιος Στυλιανός αγρότης 1908
209 Μητροπούλου Γεωργία Αριστομένης συνταξιούχος 1941
210 Μουρούσια Άννα Κωνσταντίνος αγρότης 1934
211 Μουρούσια Δήμητρα Κωνσταντίνος αγρότης 1927
212 Μουρούσια Νίκη Κωνσταντίνος αγρότης 1940
213 Μουρούσιας Βασίλειος Γεώργιος αγρότης 1879
214 Μουρούσιας Βασίλειος Ευστάθιος αγρότης 1906
215 Μουρούσιας Θεόδωρος Ιωάννης αγρότης 1880
216 Μουρούσιας Παναγιώτης Ευστάθιος αγρότης 1893
217 Μουτσοηλιόπουλος Θεμιστοκλής Παναγιώτης αγρότης 1907
218 Μπάκα Αθανασία Παναγιώτης αγρότης 1931
219 Μπάκας Βασίλειος Ευάγγελος αγρότης 1929
220 Μπάκας Βασίλειος Ιωάννης αγρότης 1941
221 Μπάκας Γεώργιος Παναγιώτης αγρότης 1929
222 Μπάκας Δημήτριος Βασίλειος αγρότης 1930
223 Μπάκας Δημήτριος Χαράλαμπος αγρότης 1878
224 Μπάκας Ιωάννης Νικόλαος αγρότης 1941
225 Μπάκας Κωνσταντίνος Αλέξιος αγρότης 1928
226 Μπάκας Στέφανος Νικόλαος ορφανός 1946
227 Μπακόπουλος Αθανάσιος Ιωάννης αγρότης 1896
228 Μπακόπουλος Αριστείδης Βασίλειος αγρότης 1937
229 Μπακόπουλος Γεώργιος Δημήτριος μπακάλης 1904
230 Μπακόπουλος Γεώργιος Ιωάννης μπακάλης 1904
231 Μπακόπουλος Ευάγγελος Γεώργιος αγρότης 1906
232 Μπακόπουλος Ιωάννης Λεωνίδας δημ. υπάλληλος 1936
233 Μπακόπουλος Κωνσταντίνος Αριστείδης ορφανός 1908
234 Μπακόπουλος Κωνσταντίνος Χαράλαμπος αγρότης 1887
235 Μπακόπουλος Λεωνίδας Ιωάννης αγρότης 1900
236 Μπακόπουλος Νικόλαος Βασίλειος αγρότης 1906
237 Μπακόπουλος Σταύρος Ιωάννης έμπορος 1909
238 Μπακόπουλος Φώτιος Βασίλειος αγρότης 1932
239 Μπακόπουλος Χαράλαμπος Βασίλειος αγρότης 1899
240 Μπακόπουλος Χαράλαμπος Σπυρίδων αγρότης 1936
241 Μπακόπουλος Χρήστος Στ. αγρότης 1888
242 Μπακοπούλου Ιωάννα Αλέξανδρος αγρότης 1936
243 Μπακοπούλου Λιλή Λεωνίδας αγρότης 1941
244 Μπακοπούλου Λουίζα Λεωνίδας αγρότης 1937
245 Μπακοπούλου Όλγα Βασίλειος αγρότης 1940
246 Μπακοπούλου Παναγιώτα Κωνσταντίνος αγρότης 1945
247 Μπάμπαλης Γεώργιος Νικόλαος αγρότης 1903
248 Μπάμπαλης Κωνσταντίνος Στυλιανός αγρότης 1910
249 Μπαρακάρη Μαρία Ευστάθιος ορφανή 1936
250 Μπαρακάρης Δημήτριος Γεώργιος ορφανός 1891
251 Μπόβη Ελένη Παντελής εργάτης 1944
252 Μπόβη Ευτυχία Στέφανος αγρότης 1941
253 Μπόβης Αθανάσιος Γεώργιος αγρότης 1894
254 Μπόβης Αναστάσιος Στέφανος αγρότης 1884
255 Μπόβης Δημήτριος Γεώργιος αγρότης 1891
256 Μπόβης Δημήτριος Νικόλαος αγρότης 1888
257 Μπόβης Δημήτριος Παναγιώτης αγρότης 1947
258 Μπόβης Ηλίας Γεώργιος ορφανός 1903
259 Μπόβης Ηλίας Παντελής αγρότης 1935
260 Μπόβης Θεόφιλος Παντελής αγρότης 1940
261 Μπόβης Ιωάννης Κωνσταντίνος αγρότης 1905
262 Μπόβης Ιωάννης Νικόλαος αγρότης 1905
263 Μπόβης Ιωάννης Στέφανος αγρότης 1881
264 Μπόβης Κωνσταντίνος Παντελής αγρότης 1928
265 Μπόβης Λύσανδρος Νικόλαος αγρότης 1895
266 Μπόβης Νικόλαος Παντελής εργάτης 1937
267 Μπόβης Νικόλαος Σταύρος αγρότης 1929
268 Μπόβης Παναγιώτης Παντελής αγρότης 1930
269 Μποζινάκη Βασιλική Δημήτριος σιδηροδρομικός 1946
270 Μπότσικας Αδαμάντιος Ευστάθιος ορφανός 1906
271 Μπότσικας Αθανάσιος Ευστάθιος αγρότης 1889
272 Μπότσικας Γεώργιος Α. αγρότης 1909
273 Μπότσικας Γεώργιος Αντώνιος αγρότης 1888
274 Μπότσικας Γεώργιος Ευστάθιος αγρότης 1897
275 Μπότσικας Δημήτριος Θεόδωρος αγρότης 1927
276 Μπότσικας Ηλίας Δημήτριος μπακάλης 1902
277 Μπότσικας Θεόδωρος Δημήτριος αγρότης 1897
278 Μπότσικας Κωνσταντίνος Ευστάθιος αγρότης 1890
279 Μπότσικας Χρήστος Δημήτριος αγρότης 1891
280 Μπότσικας Χρήστος Θεόδωρος μπακάλης 1934
281 Μπουζαλάς Αλέξιος Ιωάννης αγρότης 1902
282 Μπουζαλάς Βασίλειος Δημήτριος αγρότης 1901
283 Μπουζαλάς Βασίλειος Σταύρος αγρότης 1901
284 Μπουζαλάς Γεώργιος Δημήτριος αγρότης 1921
285 Μπουζαλάς Ιωάννης Σταμάτιος αγρότης 1933
286 Μπουρίκας Ηλίας Δημήτριος ορφανός 1914
287 Μπουρολιά Παναγιώτα Νικόλαος αγρότης 1944
288 Μπουρολιάς Παναγιώτης Λύσανδρος αγρότης 1935
289 Μυλωνάς Φώτιος Αναστάσιος μετανάστης 1929
290 Μυλωνόπουλος Γεώργιος Θεόδωρος αγρότης 1910
291 Νανόπουλος Γρηγόριος Κεκ. αγρότης 1898
292 Νανόπουλος Δημήτριος Αθανάσιος αγρότης 1935
293 Νανόπουλος Κωνσταντίνος Νικόλαος αγρότης 1887
294 Νανόπουλος Λυκούργος Βασίλειος αγρότης 1889
295 Νανόπουλος Νικόλαος Αναστάσιος αγρότης 1922
296 Νανόπουλος Παναγιώτης Βασίλειος αγρότης 1879
297 Νινιού Αικατερίνη Κωνσταντίνος σιδηροδρομικός 1933
298 Νιφόρος Ιωάννης Νικόλαος δάσκαλος 1930
299 Νιφόρος Λεωνίδας Νικόλαος δάσκαλος 1923
300 Νιφόρος Νικόλαος Λεωνίδας αγρότης 1899
301 Ντουραμάκος Ιωάννης Λεωνίδας αγρότης 1924
302 Ντουραμάκος Χαράλαμπος Γεώργιος αγρότης 1891
303 Ξυδόπουλος Ανδρέας Γεώργιος αγρότης 1922
304 Ξυδόπουλος Γεώργιος Ανδρέας αγρότης 1890
305 Ξυδόπουλος Ιωάννης Γεώργιος αγρότης 1924
306 Παναγιωτόπουλος Μιχαήλ Θεόδωρος αγρότης 1895
307 Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης Θεόδωρος αγρότης 1889
308 Παναγιωτόπουλος Στυλιανός Θεόδωρος αγρότης 1900
309 Παναγόπουλος Κωνσταντίνος Δημήτριος αγρότης 1900
310 Πανούσης Παναγιώτης Ασημάκης μαραγκός 1946
311 Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος Χρήστος αγρότης 1912
312 Παπαδόπουλος Γεώργιος Αναστάσιος σταθμάρχης 1905
313 Παπαδόπουλος Γεώργιος Αντώνιος αγρότης 1934
314 Παπαδόπουλος Ιωάννης Αναστάσιος σταθμάρχης 1908
315 Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Ηλίας αγρότης 1889
316 Παπαδοπούλου Αικατερίνη Λεωνίδας δάσκαλος 1910
317 Παπαδοπούλου Αριστέα Αναστάσιος σταθμάρχης 1905
318 Παπαδοπούλου Ιωάννα Αναστάσιος σιδηροδρομικός 1908
319 Παπαδοπούλου Μαρία Αναστάσιος σιδηροδρομικός 1910
320 Παπαΐωάννου Γεώργιος Παντελής αγρότης 1889
321 Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος Ιωάννης αγρότης 1931
322 Παπασαραντόπουλος Αθανάσιος Παναγιώτης εργάτης 1935
323 Παπασαραντόπουλος Δημήτριος Αγαθοκλής αγρότης 1900
324 Παπασαραντόπουλος Κωνσταντίνος Αγαθοκλής αγρότης 1906
325 Παπασαραντόπουλος Σταύρος Αγαθοκλής αγρότης 1893
326 Παπασαραντόπουλος Σταύρος Μιχαήλ ορφανός 1897
327 Παπασαραντόπουλος Στυλιανός Αριστόδημος ορφανός 1891
328 Παπασαραντοπούλου Βασιλική Στυλιανός αγρότης 1932
329 Παπασαραντοπούλου Ελένη Παναγιώτης εργάτης 1935
330 Παπασαραντοπούλου Ευσταθία Στυλιανός αγρότης 1930
331 Παπασαραντοπούλου Σταυρούλα Στυλιανός αγρότης 1927
332 Περιβολάρη Παντζέχρω Νικόλαος αγρότης 1942
333 Περιβολάρης Αθανάσιος Αριστείδης ορφανός 1900
334 Περιβολάρης Γεώργιος Νικόλαος αγρότης 1877
335 Περιβολάρης Παναγιώτης Νικήτας αγρότης 1902
336 Πολιτόπουλος Αθανάσιος Κωνσταντίνος αγρότης 1933
337 Πολιτόπουλος Κωνσταντίνος Αθανάσιος αγρότης 1905
338 Πουλόπουλος Αθανάσιος Πούλος ορφανός 1902
339 Πουλόπουλος Αναστάσιος Παναγιώτης αγρότης 1896
340 Πουλόπουλος Ευστάθιος Παναγιώτης αγρότης 1888
341 Πουλόπουλος Ιωάννης Παναγιώτης αγρότης 1894
342 Πουλόπουλος Κωνσταντίνος Παναγιώτης ορφανός 1908
343 Πουλόπουλος Μιχαήλ Δημοσθένης αγρότης 1924
344 Ραμογιαννόπουλος Αναστάσιος Αθανάσιος αγρότης 1931
345 Ραμογιαννόπουλος Ιωάννης Αθανάσιος αγρότης 1932
346 Σαρλάς Νικόλαος Δημήτριος αγρότης 1898
347 Σαρλάς Νικόλαος Δημήτριος ορφανός 1922
348 Σιάγκρη Αναστασία Δημήτριος αγρότης 1926
349 Σιάγκρη Μάρθα Δημήτριος αγρότης 1931
350 Σιάγκρης Γρηγόριος Αθανάσιος αγρότης 1945
351 Σιάγκρης Δημήτριος Παναγιώτης ορφανός 1883
352 Σιάγκρης Ιωάννης Ευγένιος ορφανός 1933
353 Σιάγκρης Φώτιος Ιωάννης αγρότης 1899
354 Σπανός Παναγιώτης Αθανάσιος αγρότης 1895
355 Σπηλιώτη Μαρία Αθανάσιος αγρότης 1944
356 Σπηλιώτης Αθανάσιος Δημήτριος μπακάλης 1904
357 Σπηλιώτης Αθανάσιος Ευστάθιος αγρότης 1890
358 Σπηλιώτης Αναστάσιος Κωνσταντίνος αγρότης 1941
359 Σπηλιώτης Ανδρέας Αριστόδημος αγρότης 1929
360 Σπηλιώτης Βασίλειος Ηρακλής αγρότης 1935
361 Σπηλιώτης Κωνσταντίνος Αθανάσιος αγρότης 1940
362 Σπηλιώτης Κωνσταντίνος Γεώργιος αγρότης 1930
363 Σπηλιώτης Κωνσταντίνος Ευθύμιος αγρότης 1939
364 Σπηλιώτης Μιχαήλ Ηρακλής αγρότης 1933
365 Σπηλιώτης Φίλιππος Βασίλειος αγρότης 1905
366 Σπυρόπουλος Αναστάσιος Δημήτριος αγρότης 1889
367 Σπυρόπουλος Αριστομένης Παναγιώτης αγρότης 1888
368 Σπυρόπουλος Γεώργιος Δημήτριος αγρότης 1884
369 Σπυρόπουλος Ηρακλής Παναγιώτης αγρότης 1873
370 Σταθά Αφροδίτη Διονύσιος αγρότης 1932
371 Σταθόπουλος Βασίλειος Ιωάννης αγρότης 1905
372 Σταθόπουλος Ιωάννης Βασίλειος ορφανός 1931
373 Σταθόπουλος Μιχαήλ Κωνσταντίνος αγρότης 1901
374 Σταθόπουλος Νικόλαος Κωνσταντίνος μπακάλης 1899
375 Σταθόπουλος Σταύρος Ιωάννης αγρότης 1888
376 Σταματόπουλος Γεώργιος Σ. αγρότης 1876
377 Σταματόπουλος Δημήτριος Σπυρίδων αγρότης 1880
378 Σταυριανόπουλος Δημήτριος Ιωάννης αγρότης 1883
379 Σταυριανόπουλος Ηλίας Ιωάννης αγρότης 1888
380 Σταυριανόπουλος Θεόδωρος Ιωάννης αγρότης 1897
381 Σταυριανοπούλου Αγλαΐα Βασίλειος εργοστασιάρχης 1938
382 Στρατής Θωμάς Δημήτριος αγρότης 1943
383 Σφήκα Μαρία Σταύρος εργάτης 1939
384 Σφήκας Κωνσταντίνος Σταύρος εργάτης ΣΠΑΠ 1946
385 Σωτηρόπουλος Αθανάσιος Φώτιος αγρότης 1897
386 Σωτηρόπουλος Ιωάννης Φώτιος αγρότης 1899
387 Τζαλαβράς Γρηγόριος Δημήτριος ορφανός 1924
388 Τζώρτζης Δημήτριος Παναγιώτης αγρότης 1908
389 Τζώρτζης Σταύρος Κωνσταντίνος αγρότης 1879
390 Τσαγκάρης Αριστόδημος Αριστ. ορφανός 1892
391 Τσαγκάρης Γεώργιος Δημήτριος αγρότης 1894
392 Τσαγκάρης Δημήτριος Κωνσταντίνος αγρότης 1900
393 Τσαγκάρης Δημήτριος Νικόλαος αγρότης 1929
394 Τσαγκάρης Θεόδωρος Αρ. αγρότης 1877
395 Τσαγκάρης Ιωάννης Χρήστος αγρότης 1936
396 Τσαγκάρης Κωνσταντίνος Γεώργιος ορφανός 1903
397 Τσαγκάρης Κωνσταντίνος Νικόλαος αγρότης 1926
398 Τσαγκάρης Κωνσταντίνος Παναγιώτης αγρότης 1885
399 Τσαγκάρης Νικόλαος Αριστ. αγρότης 1889
400 Τσαγκάρης Παναγιώτης Νικόλαος αγρότης 1932
401 Τσαγκάρης Παντελής Γεώργιος μπακάλης 1899
402 Τσάμη Ελένη Χρήστος δάσκαλος 1931
403 Τσάμη Θεοδώρα Παντελής μπακάλης 1947
404 Τσάμης Ευάγγελος Σταύρος ορφανός 1907
405 Τσάμης Μιχαήλ Δημήτριος αγρότης 1934
406 Τσάμης Χρήστος Δημήτριος αγρότης 1903
407 Τσιλιβίτη Χρυσαλιώ Σπυρίδων αγρότης 1944
408 Τσιλιβίτης Αθανάσιος Σπυρίδων αγρότης 1876
409 Τσιλιβίτης Βασίλειος Σπυρίδων αγρότης 1883
410 Τσιλιβίτης ή Τσιλιβιτόπουλος Γεώργιος Σπυρίδων γυρολόγος 1935
411 Τσιλιβιτόπουλος Δημήτριος Αθανάσιος αγρότης 1906
412 Τσιλιβιτόπουλος Σπυρίδων Αθανάσιος αγρότης 1904
413 Τσιλίκας Σταύρος ? αγρότης 1877
414 Τσιλίκας Σταύρος Γεώργιος αγρότης 1927
415 Τσιμπουκλής Παναγιώτης Γεώργιος αγρότης 1903
416 Τσουκαλάς Αναστάσιος Παναγιώτης αγρότης 1881
417 Τσουκαλάς Βασίλειος Ιωάννης αγρότης 1897
418 Τσουκαλάς Δημήτριος Ανδρέας αγρότης 1885
419 Τσουκαλάς Κωνσταντίνος Παναγιώτης αγρότης 1896
420 Τσώνης Ανδρέας Κωνσταντίνος αγρότης 1928
421 Τσώνης Γεώργιος Κωνσταντίνος αγρότης 1934
422 Τσωνόπουλος Γεώργιος Αντώνιος αγρότης 1911
423 Τσωνόπουλος Κωνσταντίνος Αθανάσιος αγρότης 1923
424 Φειδά Βασιλική Παρασκευάς καροτσιέρης 1938
425 Φειδά Ευσταθία Βασίλειος αγρότης 1936
426 Φειδά Παναγιώτα Βασίλειος αγρότης 1939
427 Φειδάς Αλέξανδρος Δημήτριος αγρότης 1906
428 Φειδάς Ανδρέας Αθανάσιος αγρότης 1912
429 Φειδάς Αντώνιος Χρήστος αγρότης 1902
430 Φειδάς Βασίλειος Στασινός αγρότης 1927
431 Φειδάς Δημήτριος Αθανάσιος αγρότης 1903
432 Φειδάς Δημήτριος Αθανάσιος αγρότης 1938
433 Φειδάς Δημήτριος Αντώνιος αγρότης 1947
434 Φειδάς Θεόδωρος Παναγιώτης γεωργός 1910
435 Φειδάς Κωνσταντίνος Βασίλειος αγρότης 1929
436 Φειδάς Κωνσταντίνος Ιωάννης αγρότης 1901
437 Φειδάς Μάριος Στασινός τσαγκάρης 1935
438 Φειδάς Παρασκευάς Αθανάσιος αγρότης 1907
439 Φειδάς Περικλής Κωνσταντίνος αγρότης 1933
440 Φειδάς Χρήστος Αντώνιος αγρότης 1945
441 Φειδάς Χρήστος Στασινός αγρότης 1928
442 Φεφοπούλου Γεωργία Κωνσταντίνος αγρότης 1947
443 Φεφοπούλου Δήμητρα Κωνσταντίνος αγρότης 1945
444 Φιλίππου Χρήστος Γεώργιος αγγεοπλάστης 1904
445 Φωτεινός Αντώνιος Ανδρέας αγρότης 1905
446 Φωτεινός Δημήτριος Ευστράτιος αγρότης 1925
447 Φωτεινός Ιωάννης Βασίλειος ορφανός 1878
448 Χαραλαμπόπουλος Γεώργιος Αναστάσιος αγρότης 1929
449 Χαραλαμπόπουλος Παναγιώτης Γεώργιος αγρότης 1878
450 Χρηστάκη Βασιλική Κωνσταντίνος αγρότης 1943
451 Χριστάκης Γεώργιος Λεωνίδας αγρότης 1901
452 Χριστάκης Ιωάννης Αναστάσιος αγρότης 1880
453 Χριστάκης Ιωάννης Γεώργιος αγρότης 1896
454 Χριστάκης Παναγιώτης Ιωάννης αγρότης 1907
455 Χριστάκης Σταύρος Βασίλειος αγρότης 1900
456 Ψύχαλος Ηρακλής Γεώργιος δικ. υπάλληλος 1925
457 Ψύχαλος Νικόλαος Γεώργιος δικ. υπάλληλος 1927

Η ψηφιοποίησή τους προσφέρει τη δυνατότητα σε όποιον ενδιαφέρεται να δει τις εγγραφές του ή τις εγγραφές γνωστών του προσώπων επισκεπτόμενος, αντί για τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, μια ιστοσελίδα στο ίντερνετ. Με αυτό το σκεπτικό, ξεκίνησε και πραγματοποιήθηκε η ψηφιοποίηση μαθητολογίων 6, συνολικά, Σχολείων της περιοχής, 4 της γενέτειράς μου Μερόπης και 2 του Μελιγαλά. Συγκεκριμένα:
1.   Ελληνικό Σχολείο Μερόπης, ολόκληρο το διάστημα λειτουργίας του (1901-1928)
2.   Ημιγυμνάσιο Μερόπης, ολόκληρο το διάστημα λειτουργίας του (1929-1939)
3.   Αστικό Σχολείο Μερόπης, ολόκληρο το διάστημα λειτουργίας του (1937-1947)
4.   Δημοτικό Σχολείο Μερόπης για το διάστημα 1946-1971
5.   Ελληνικό Σχολείο Μελιγαλά, ολόκληρο το διάστημα λειτουργίας του (1889-1928) και
6.   Γυμνάσιο Μελιγαλά, από την ίδρυσή του το 1919 μέχρι και το σχολικό έτος 1959-60. Οι εγγραφές στα μαθητολόγια του Γυμνασίου Μελιγαλά είναι πολυπληθέστερες από όλα μαζί τα προαναφερθέντα Σχολεία αλλά και οι πλέον ενδιαφέρουσες.

Οι 3.000 περίπου σελίδες των μαθητολογίων των πιο πάνω Σχολείων φωτογραφήθηκαν ψηφιακά και τα στοιχεία των εγγραφών τους μεταφέρθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή, δηλαδή σε πίνακες Excel.


ΜΠΑΡΑΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΑΡΑΚΑΡΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΡΥΔΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΕΣΣΗΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΤΟ 1947. ΔΕΥΤΕΡΟΣ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΜΕΡΟΠΗ

Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΡΥΔΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣΜΕ ΤΗ ΡΕΜΠΟΥΠΛΑ ΤΟΥ
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΜΕΛΙΓΑΛΑ 1924

ΜΑΘΗΤΙΚΗ 1958. Ο ΝΥΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΡΙΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ
Ι
ΘΕΑΤΡΙΚΟ 1965 ΜΕ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗ ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΡΖΗ ΓΙΩΡΓΟ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟ
ΜΑΘΗΤΙΚΗ 1936. ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΟΡΘΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΥΚΟ ΦΟΡΕΜΑ Η ΠΙΟ ΚΟΝΤΗ
ΣΙΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΥΛΟΣ, ΡΗΓΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΜΕΡΟΠΑΙΟΙ ΣΙΩΛΗΣ  ΡΗΓΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΒΑΛΥΡΑΙΟΙ ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ ,ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΣΩΝΗΣ ΜΠΟΤΣΙΚΑΣ
ΣΠΑΝΑΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑΙΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΛΥΡΑΙΟΙ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,ΙΩΑΝΝΟΥ, ΜΠΟΤΣΙΚΑΣ
ΜΠΟΤΣΙΚΑΣ ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ, ΤΣΩΝΗΣ
ΜΠΟΤΣΙΚΑΣ ΤΣΑΜΗΣ
ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ ΜΠΟΤΣΙΚΑΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
1963 ΛΥΡΑΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΚΥΡΚΙΛΗΣ ΛΥΚΕΙΑΡΧΗΣ, ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ. ΤΑΦΟΣ ΑΤΡΕΑ ΜΥΚΗΝΕΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΡΗΓΑΣ
2011.ΟΙ ΤΙΜΗΘΕΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΣ.ΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ ΚΑΙ Η ΒΟΥΛΑ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ. ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΜΟΥ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΗΛΙΚΙΟ
ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΚΑΙ ΠΑΛΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ
Το παρακάτω φωτογραφικό  υλικό είναι από τα αρχεία των:
ΓΙΑΝΝΗ ΛΥΡΑ
ΓΙΑΝΝΗ ΡΗΓΑ
ΧΡΙΣΤΟ ΜΠΟΤΣΙΚΑ
ΛΙΛΗ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ
ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΡΖΗ ΚΑΙ
ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΥΛΑΚΗ


 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΑΝΑΚΟΣ, ΑΛΕΞΗΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ,ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΠΟΤΣΙΚΑΣ

 

 ΟΙ ΒΑΛΥΡΑΙΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ.
. ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΩΝΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΠΟΤΣΙΚΑΣ
 ΟΙ ΒΑΛΥΡΑΙΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ.
.ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ), ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΠΟΤΣΙΚΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ.

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΠΟΤΣΙΚΑΣ ΜΕ ΤΟ ΜΙΧΑΛΗ ΤΣΑΜΗ
Η ΜΑΡΙΑ ΣΦΗΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΦΙΛΕΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ
 Η ΛΟΥΙΖΑ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΜΟΙΡΙΤΙΣΑ, ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ. Η ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΥΚΟΥΛΑ ΚΑΙ ΜΑΡΘΑ ΤΣΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕΙΡΑ.
 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΥΡΚΙΛΗ, ΜΠΑΚΟΠΟΛΟΥ ΛΙΛΗ, ΒΛΑΧΟΥ......
.ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΜΑΓΟΥΛΑ.
 ΛΙΛΗ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,ΑΠΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ.
 Η ΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΛΙΛΗΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΒΑΛΥΡΑ
 Η ΛΙΛΗ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΜΟΙΡΙΤΙΣΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ
 ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΥΛΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΒΑΡΚΑ ,ΤΟ 1958.
ΜΑΡΙΑ ΣΦΗΚΑ, ΛΙΛΗ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΠΑΚΑ,ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ,ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΚΑΣ, ΝΙΤΣΑ ΜΠΑΚΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΑΚΑ,ΧΡΥΣΑΛΙΩ ΤΣΙΛΙΒΙΤΗ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΑΚΑΣ, ΛΟΥΙΖΑ ΚΑΙ ΛΙΛΗ  ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,ΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΙ ΟΛΓΑ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ
ΤΡΑΓΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΤΗΣ ΛΙΛΗ ΜΠΑΚΑ

 

ΛΙΛΗ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ.
ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΗ ΜΟΥΡΟΥΣΙΑ
 ΛΙΛΗ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
......................................

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΕΜΩΤΗ
ΛΙΛΗ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΗ ΜΟΥΡΟΥΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΕΙΔΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΥΡΚΙΛΗ
ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ.....
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΕΜΙΩΤΗ
 ΛΙΛΗ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΥΡΚΙΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΕΙΔΑ
ΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΙΛΗ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ,ΛΙΛΗ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΗΓΑΣ
Η ΛΙΛΗ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΜΟΙΡΙΤΙΣΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ. Η ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΥΚΟΥΛΑ ΚΑΙ ΜΑΡΘΑ ΤΣΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕΙΡΑ


1959
Βασιλοπούλου Ανδριάνα και
Πετροπούλου Καλλιρρόη Μερόπη. Τις πρώτες μέρες που λειτούργησε το νέο Γυμνάσιο  Μελιγαλά


.   
 Διακρίνονται απο αριστ. Προς δεξια
Πανουσοπούλου Ιωάννα Αρσινόη
Σουλιμιώτη
Μανιάτη Μαρία Μερόπη
Χωρεμιώτη Παρασκευή
Σπηλιοπούλου Βούλα Μελιγαλά
Σκλήρη Ελισσάβετ Μελιγαλά

1957
 Φειδά Παναγιώτα .Βαλύρα
Σκλήρη Ελισσάβετ Μελιγαλά
Μανιάτη Μαρία μερόπη
Σφήκα Μαρία Βαλύρα
Γεωργοπούλου Τασία Βαλύρα
Κιρκιλή Γεωργία Μελιγαλά
Καθηγητής Μοναστηριακός Παν.
Πετροπούλου Καλλιρρόη Μερόπη
Θεοδωρακοπούλου Γεωργία Ζευγολατιό
Κατσιώλη Μαρία Μέλπεια
Μπακοπούλου Λιλή Βαλύρα
Καθήμενες, Πανουσοπούλου Ιωάννα Αρσινόη
Βσιλοπούλου Ανδριάνα Μερόπη
Παπαδοπούλου Δήμητρα Μερόπη και
Νιάρχου Αγγελική Μερόπη

1958
Πετροπούλου Καλλιρρόη Μερόπη
Παπαδοπούλου Δήμητρα Μερόπη
Πετρόπουλος Δημ. Μερόπη
Τράγος Ζαφ. Μερόπη
Κομίνης ο καθηγητής
Χριστόπουλος Διον. Λουτρό
Ροζόπουλος Αλκ. Οιχαλία
Νικολακόπουλος Όθων Οιχαλία
Νιάρχου Αγγελική Μερόπη
Μανιάτη Μαρία Μερόπη


1957.  Εκδρομή στο Νιοχώρι στην Μαυροζούμενα.
από αριστερά.
Δημήτρης Σιώλης  από Σολάκι.
Αθανάσιος Παναγόπουλος   Μερόπη
Γιάννης   Ρήγας                     Μερόπη
Δημήτρης  Πετρόπουλος       Μερόπη

Έξω από την εκκλησία της Παναγίας  που είναι δίπλα στο Μπεζεστένι, στο Μελιγαλά


Δημήτρης  Πετρόπουλος       Μερόπη
Γιάννης   Ρήγας                     Μερόπη
Δημήτρης Σιώλης  από Σολάκι.

ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΒΑΡΚΑ ΣΤΗΝ ΠΥΛΟ Η ΜΑΡΙΑ ΣΦΗΚΑ ΚΑΙ ΛΙΛΗ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΚΔΡΟΜΉ ΣΤΕΝΥΚΛΑΡΟ, ΒΑΛΥΡΑΙΟΙ
Μήτσος Φειδάς
Γιώργος Γκομέσης
Μαρία Σφήκα
Βούλα Γκομέση
Χάρης Ιωάννου
Χριστίνα Λύρα
Πότα Φειδά
Δήμητρα Γεωργοπούλου
Πατζέχρω Περιβολάρη
Όλγα Μπάκα
Τασία Γεωργοπούλου
Σταύρος Γρίβας
Γιάννης Μπάκας
Στέλιος Βίγκος
Νίκος Γεωργακόπουλος
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΙΛΗ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΗΓΑΣ.
ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ-ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ
 O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
 O ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΥΡΙΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ
 Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΙΑΝΝΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: