Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2016

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

 ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Αγνωστικιστές. Αυτοί που πιστεύουν ότι η γνώση  και αλήθεια είναι απρόσιτη στο ανθρώπινο πνεύμα.
Δεν υπάρχει ύλη έξω από το πνεύμα  και τη σκέψη μας.
Οι ιδέες δημιουργούν τα πράγματα. Ο υλισμός βεβαιώνει ακριβώς τα αντίθετα.
Τι είναι ύλη και πως είναι φτιαγμένη; Η ύλη είναι μια εξωτερική πραγματικότητα, ανεξάρτητη από το πνεύμα και δεν έχει ανάγκη το πνεύμα για να υπάρξει. Η επιστήμη θα δώσει την απάντηση, στη δεύτερη ερώτηση.
Χρόνος, χώρος,  κίνηση, ύλη, ιδέες είναι μέσα στη διάνοια μας. Το είναι παράγει τη σκέψη. «ΕΙΝΑΙ» εννοούμε την ύπαρξη, εγκέφαλος και ιδέες. Ποιές είναι οι σχέσεις ανάμεσα στην οικονομική και πολιτική ζωή. Η σκέψη που γεννιέται από το είναι, είναι η πολιτική ζωή.
Ο ατομικιστής είναι εγωιστής και δεν είναι εκδήλωση υλιστική. Ο υλιστής είναι ανοικτός στην πραγματικότητα, σεχταριστής, δογματιστής. Το μεγάλο βιβλίο της φύσης από όπου προέρχονται οι ιδέες και οι γνώσεις μας. Η άγνοια της φύσης συνεπάγεται άγνοια του εαυτού μας και των στοιχείων νερό χώμα, φωτιά και αέρας. Κίνηση σημαίνει αλλαγή θέσης  και αλλαγή σημαίνει  μεταβολή μορφής ή κατάστασης.. Ουδέν καινόν υπό τον ήλιον.
Λογική είναι η τέχνη να σκέπτεται κάποιος σωστά σύμφωνα με την αλήθεια και σύμφωνα με τους κανόνες της που είναι:
Οι αρχές της ταυτότητας, αντίφασης και της του τρίτου αποκλίσεως.
Η μεταφυσική ασχολείται με το Θεό και την ψυχή, τα οποία είναι αιώνια και δεν αλλάζουν. Στηρίζει το συλλογισμό  στην αντίθεση, ύλη -πνεύμα, καλό-κακό κ.λ.π. Μελετά πράγματα και ιδέες που βρίσκονται έξω από τη φυσική , που μελετά τα φαινόμενα του κόσμου. Μετά=πέρα από. Φυσική= Η ΕΠΙΣΤΉΜΗ που μελετά τα φαινόμενα του κόσμου.
Μεταφυσική, μηχανικισμός, λογική παρουσιάζονται πάντα μαζί και επικαλούνται το ένα το άλλο, αποτελώντας ένα σύστημα.
Διαλεκτική είναι η τέχνη της συζήτησης. Χέρια, δάκτυλα, σκέψη είναι εργαλεία. Για τη διαλεκτική δεν υπάρχει τίποτα το οριστικό, το απόλυτο, το ιερό. Υπάρχει το γίγνεσθαι και η μεταβατικότητα. Η διαλεκτική είναι ένα μέσο για να κάνουμε καλή μελέτη και  για να κάνουμε σωστές παρατηρήσεις όταν ερευνούμε την αρχή και τέλος των πραγμάτων από πού προέρχονται και που πάνε.
Προτσές=Η πορεία προς τα εμπρός. Μήλο, δένδρο.  έδαφος, κλίμα( αλληλεπίδραση, αλληλεξάρτηση, συμβίωση, παραβίωση, παρασιτισμός, αλληλεγγύη, ομαδικότητα, συλλογικότητα, αποφασιστικότητα, αποτελεσματικότητα, επιστήμη, φύση, κοινωνία). Ο χρόνος περνά, αλλά δεν ξαναγυρίζουν οι ίδιες εξελίξεις. Ο κόσμος , η φύση, η κοινωνία αποτελούν μια ιστορική εξέλιξη ,που είναι σπειροειδής. Οι αφέντες και οι κυρίαρχοι της φύσης, γεννιούνται, ωριμάζουν ,γερνούν και καταλήγουν σε ένα τέλος, σε ένα θάνατο. Αυτό που γεννιέται είναι υποχρεωμένο να πεθάνει. Αυτός είναι ένας μεγάλος νόμος της διαλεκτικής, που θα πρέπει να τον αντιπαραβάλουμε με τη μεταφυσική για να τον καταλάβουμε καλά.
Η διαλεκτική είναι μια μέθοδος σκέψης, συλλογισμού, ανάλυσης, που επιτρέπει να κάνουμε καλές παρατηρήσεις και να μελετάμε καλά, γιατί μας υποχρεώνει να ζητάμε την πηγή κάθε πράγματος και να μελετάμε την ιστορία του. Ανάπτυξη, εξέλιξη, μεταμορφώσεις, καταστροφή, γέννηση, αντίθετες δυνάμεις και αρχές. Τίποτα δεν μένει εκεί που είναι , τίποτε δεν μένει αυτό που είναι. Τα πράγματα αλλάζουν μορφή, μεταλλάσσονται,  εξελίσσονται και αυτό γίνεται γιατί βρίσκονται σε αντίφαση με τον εαυτό τους, γιατί φέρνουν μέσα τους τα αντιθετά τους, γιατί κλείνουν μέσα τους την ενότητα των αντιθέσεων.
Ο ιστορικός υλισμός είναι η εφαρμογή της διαλεκτικής μεθόδου στην ιστορία των ανθρώπινων κοινωνιών. Η ιστορία είναι έργο των ανθρώπων. Η δράση που δημιουργεί την ιστορία , καθορίζεται από τη θελησή τους. Η θέληση είναι η έκφραση των ιδεών τους. Οι ιδέες είναι η αντανάκλαση των κοινωνικών συνθηκών μέσα στις οποίες ζουν . Οι κοινωνικές συνθήκες  καθορίζουν τις τάξεις και τους αγώνες τους. Οι τάξεις καθορίζονται από τις οικονομικές συνθήκες. Οι ιδέες εκδηλώνονται  στη ζωή στο πολιτικό πεδίο. Οι αγώνες των τάξεων που βρίσκονται πίσω από τους αγώνες των ιδεών εκδηλώνονται σε κοινωνικό πεδίο. Οι οικονομικές συνθήκες που καθορίζονται από την κατάσταση της τεχνικής, εκδηλώνονται στο οικονομικό πεδίο.
Πρωτόγονος κομμουνισμός.
Διαίρεση ανάμεσα σε αγριες φυλές και φυλές που ζουν με την κτηνοτροφία (πρώτος καταμερισμός εργασίας, αφέντες και δούλοι).
Διαίρεση ανάμεσα σε γεωργούς και τεχνίτες (δεύτερος καταμερισμός εργασίας).
Γέννηση της τάξης των εμπόρων (τρίτος καταμερισμός εργασίας.)
Γεννά τις περιοδικές εμπορικές κρίσεις (καπιταλισμός).
Παράλληλα με την εξέλιξη των τάξεων, αφέντες, δούλοι, φεουδάρχες, δουλοπάροικοι, εξελίσσονται και οι συνθήκες παραγωγής, κυκλοφορίας,  και κατανομής των αγαθών. Εργαλεία χρήσης, μέθοδοι εργασίας,  ιδιοκτησία, αλληλεξάρτηση πραγμάτων  και γεγονότων κίνηση και μεταβολή, αυτοδυναμισμός, αντίφαση, αλληλεπίδραση , την εξέλιξη με άλματα και τη μετατροπή της ποσότητας σε ποιότητα. Σημαντικός είναι ο ρόλος του πνεύματος , της τέχνης και των ιδεών μέσα στη ζωή.
Ιδεολογία. Άθροισμα από ιδέες που αποτελούν ένα σύνολο, μια θεωρία,  ένα σύστημα, η ακόμη και καμιά φορά μια κατάσταση του πνεύματος μονάχα.. Το εποικοδόμημα είναι η αντανάκλαση της υποδομής.
Αριστοτέλης. Το κάθε ον είναι ύλη και μορφή.
 Ύλη= Άμορφη, ακατέργαστη, αδρανής.
Μορφή= Δίνει στην ύλη τον χαρακτηρισμό της.
Διαλεκτική= Η κίνηση της ιδέας που περνά μέσα από τις διαδοχικές φάσεις:

Θέση, αντίθεση, σύνθεση, ως την απόλυτη ιδέα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: