Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

H ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 1810

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Η εκπαίδευση καλείται να ετοιμάσει το μαθητή να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες και τα προβλήματα που θα συναντήσει στη ζωή του . Η ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης, μετά την απελευθέρωση του 1821,  μας δείχνει κάθε αλλαγή που σχεδιάζεται και θεσμοθετείται,   δεν έχει μέλλον, γιατί διαρκεί μικρό χρονικό διάστημα.

 Τα βιβλία αποτελούν τεκμήρια της εξέλιξης, πνευματικών ιδεολογιών, πολιτικών και κοινωνικών θεμάτων της πατρίδας μας. Ξένες επιδράσεις και επιρροές θα επηρεάσουν τη δομή, ιδεολογία, στόχους, οργάνωση και παιδαγωγικές σχέσεις εκπαιδευτών-εκπαιδευόμενων.  Το μοναδικό μέσο μετάδοσης της γνώσης-αξιολόγησης του μαθητή είναι το σχολικό εγχειρίδιο που υλοποιεί το περιεχόμενο του Α.Π. (Αναλυτικού Προγράμματος) που είναι αποκομμένο από τη σύγχρονη πραγματικότητα και τη ζωή, γιατί δεν γίνεται η σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή. Είναι γενικό-θεωρητικό, χωρίς να παρέχει γνώσεις ουσιαστικές, χρήσιμες ,και σύγχρονες. Οι μέθοδοι διδασκαλίας,  προγράμματα, βιβλία, εκπαίδευση εκπαιδευτικών, δεν καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες της εκπαίδευσης και έγινε εγκληματική παρέμβαση στο γραπτό λόγο των Ελλήνων.  Το κύκλωμα συγγραφής, κρίσης, έκδοσης και διάθεσης του διδακτικού βιβλίου έχει θεσμοθετηθεί έτσι, ώστε ο έλεγχος της εκάστοτε  διοίκησης, να είναι απόλυτος. Για την έκδοση, διάθεση και κυκλοφορία του σχολικού βιβλίου υπεύθυνος είναι ο ΟΕΔΒ που πριν ονομαζόταν ΟΕΣΒ.     Διαπιστώνεται ότι η εικόνα που παρουσιάζει το σχολικό βιβλίο είναι η παρακάτω
1. Παρουσιάζει τις επιστήμες χωρισμένες και ο μαθητής δεν κατανοεί τον κόσμο, στον οποίο ζει, ως ολότητα.
2. Περιέχει διδακτική ύλη η οποία δεν διδάσκεται στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς με συνέπεια να υπάρχει  ανακολουθία Α..Π και Ω.Π.
3. Δεν γίνεται η  συνδεσή του με τη ζωή, παραγωγή και οικονομία.
4. Δεν λαμβάνεται η γνώμη της μάχιμης εκπαίδευσης στη διαμόρφωση των Α.Π. και
5. Η εξέλιξη της διδασκαλίας από το 1810 μέχρι και σήμερα (γλωσσικό,  μεταρρυθμίσεις, κατάργηση πολυτονικού, ΕΚΦΕ , ΥΣΕΦΕ και από το σχολικό έτος 2009-10, η ψηφιακή τάξη κ.λ.π.,) γίνεται με βήματα χελώνας.
Προτείνεται η σύνδεση των Α.Π. με τα σύγχρονα  κοινωνικά προβλήματα του ανθρώπου και του περιβάλλοντος και παράλληλα η σύνδεση της γνώσης με τα άλλα μαθήματα και χωρίς κενά ,από τη μια βαθμίδα στην άλλη.
 


 ΟΙ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ  ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟ 1970, ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
 ΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

 ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΥΜΑ
 ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΤΣΙΛΙΘΡΑ

 ΟΙ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΟΙ  ΣΤΗΝ ΑΧΑΙΑ ΚΛΑΟΥΣ
ΛΙΟΝΤΑΚΗ, ΜΟΝΟΣ, ΛΥΡΑΣ, ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ,ΚΥΡΛΗΣ, ΝΤΑΣΕΝΟΥ,ΙΑΤΡΟΥ,ΓΚΟΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ, ΜΗΤΑΛΑ

TA ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΣ ΧΡΟΝΙΑ,ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ.

 ΤΟ ΙΔΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΙΔΙΑ ΔΟΜΗ-ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΖΙΛΙΘΡΑΣ 1901-1975. ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ 1959 ΖΩΓΡΑΦΙΣΕ Ο ΜΕΣΣΗΝΙΟΣ ΑΠΟ ΛΕΥΚΟΧΩΡΑ ΤΑΣΣΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: