Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΤΗΣ


 ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ.
Ανάπτυξη ακούμε και ανάπτυξη δε βλέπουμε.Τα χρόνια των μνημονίων, η ανάπτυξη έχει αρνητικό πρόσημο και από εξαγωγική χώρα γίναμε εισαγωγική.Τα αγροτικά προιόντα προέρχονται από παντού χωρίς φραγμούς, και σαν καταναλωτές αντί να προτιμουύμε τα ελληνικά , αγοράζουμε τα ξένα.
Με την υπογραφή της β αξιολόγησης η φτωχοποίηση θα οδηγήσει ακόμη περισσότερο μεγάλο ποσοστό του ελληνικού λαού , γιατί η περικοπή μισθών-επικουρικών στο 18%.

Είναι κρίμα πολλοί νέοι επιστήμονες να αναζητούν καλλίτερες συνθήκες σε χώρες του εξωτερικού, και η πατρίδα διώχνει τα παιδιά της που σπούδασαν με τόσες στερήσεις, κόπους και θυσίες.
Με την ανάπτυξη θα πρέπει:
Να περιορίζεται η φτώχεια
Η διαφθορά
Η έλλειψη δικαιοσύνης
Η κακή διακυβέρνηση
Ο αναλφαβητισμός και η σχολική διαρροή
Η έλλειψη ενημέρωσης
Η έλλειψη υπηρεσιών
Η έλλειψη υποδομών κ.λ.π.
Διαπιστώνονται ακριβώς τα αντίθετα.
Η πραγματική ανάπτυξη θα πρέπει να ταυτίζεται με τις διαδικασίες αύξησης των ελευθεριών και ευκαιριών που πρέπει να απολαμβάνουν τα άτομα της κοινωνίας.
Οι πολιτικές πρέπει να είναι ευέλικτες και ενεργητικές για την απασχόληση και επιχειρηματικότητα των νέων με:
Τη γεφύρωση της κοινωνικής-επαγγελματικής ζωής
Τις επενδύσεις-επιχειρηματικότητα-καινοτομία χαμηλού κόστους
Την εκπαιδευτική-επαγγελματική διαδικασία  σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και
Με τη σύνδεση  των διαφόρων επιμελητηρίων.


Οι Παράγοντες της Ανάπτυξης χωρίς ανάλυση είναι:
  1. Οι φυσικοί πόροι.
  2. Οι ανθρώπινοι πόροι.
  3. Το υλικό κεφάλαιο.
  4. Η τεχνολογία και.
  5. Ο καταμερισμός της εργασίας.
Ο Αριστοτέλης  στα "Ηθικά Νικομάχεια"  γράφει ότι ο πλούτος δεν είναι  το αγαθό που αναζητούμε, αλλά είναι   χρήσιμο μέσο,  για να πετύχουμε κάποιο άλλο καλλίτερο ιεραρχούμενο αγαθό, υλικό ή πνευματικό.
Το τρίπτυχο:Ανάγκες-Αγαθά-Παραγωγή χρειάζεται ανάλυση χιλιάδων σελίδων  με τη συνδεσή τους Οικονομία-Ανάπτυξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: