Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΑ 1890-1898

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ.
Δημοσιοποιούμε απολυτήρια -αποδεικτικά 1890-1898, τα οποία μας παραχώρησε πριν πολλά χρόνια ο Φώτης Βασιλόπουλος.

    ΟΙ ...   ΠΙΟ  ΠΑΛΙΟΙ  ΟΙ  ΜΑΘΗΤΕΣ TOY ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΛΥΡΑΣ


Πλήρες  Δημοτικόν  Σχολείον  Αρρένων   εν  Τζεφερεμίνη  του  Δήμου  Οιχαλίας .

                                  
                                       Σχολικό  έτος  1906 – 07

                                                           ΤΑΞΗ  Α΄
(Στις  παρενθέσεις   είναι  η  ηλικία των  παιδιών)

1) Γεώργιος  Ιωαν .  Ματσούκας (7)
34) Παναγ. Νικ. Γεωργακόπουλος (7)
2) Μαρίνος  Ηλία  Μακρής (8)
35) Παναγ.  Ιωαν.  Αργυρόπουλος (8)
3) Αλέξιος Βας.  Λιοντήρης (8)
36) Βασιλ. Παν.  Κολιόπουλος (8)
4) Λεωνίδας  Δ  Γεωργακόπουλος (8)
37) Σταύρος Θεοδ. Σταματόπουλος (7)
5) Χρίστος  Ιωαν.  Καρτερολιώτης (8)
38) Αριστόδημος  Ανδ. Σπηλιώτης (8)
6) Κων.  Δημ.  Παναγόπουλος (7)
39) Ιωάννης  Ανδρέου  Γρίβας (7)
7) Κων. Ιωαν.  Καρτερολιώτης (7)
40) Φώτιος  Ιωάννου  Σιάγκρης (8)
8) Παντελής  Γεωρ.  Τσαγκάρης (8)
41) Παναγ. Αριστ.  Ντουραμάκος (8)
9) Νικόλαος  Κων.  Τσαθόπουλος (8)
42) Ιωάννης  Γεωργ.  Μπόβης (8)
10) Κων.  Δημ.  Σπυρόπουλος (8)
43) Αθαν.  Νικ.  Περιβολάρης (9)
11) Πραξιτέλης Ανδ. Θεοδωρόπουλος (8)
44) Αθαν.  Δημ.  Ηλιόπουλος (8)
12) Δημήτριος  Γεωρ. Δημόπουλος (7)
45) Ευσταθία  Δημ.  Αθανασοπούλου (9)
13) Ανδρέας  Αθαν. Γαλανόπουλος (8)
46) Αθαν. Αριστ.  Περιβολάρης (8)
14) Θεόδωρος Ανδ. Νικολόπουλος (8)
47) Παναγιώτης Μ. Παπασαραντόπουλος (9)
15) Παντελής Παν. Γεωργόπουλος (8)
48) Γεώργιος  Ηλ.  Παπαγεωργίου (9)
16) Κυριάκος  Νικ. Σουλελές (8)
49) Δημ.  Αριστ.  Μπακόπουλος (7)
17) Στυλιανός  Θ. Παναγιωτόπουλος (7)
50) Θεόδωρος  Δημ.  Ρούλιας  (7)
18) Παναγ.  Αλεξ. Ξυδόπουλος (7)
51) Βασιλ.  Φωτ.  Μυλονόπουλος (7)
19) Χαραλ. Δ..  Μπακόπουλος (8)
52) Δημητ.  Ιωαν.  Καπότης (7)
20) Νικολ.  Παν.  Μπουρίκας (7)
53) Βασίλειος  Στ. Μπουζαλάς (7)
21) Κυριακούλα  Δ.  Λιοντήρη (8)
54) Αθανασ.  Δημ.  Μπότσικας (8)
22) Σταυρούλα Αλεξ.  Δρακοπούλου (7)
55) Γεωργ.  Ιωαν.  Γεωργόπουλος (7)
23) Κωνσταντ. Αθαν. Σπανός (7)
56) Γεωργίτσα  Ν.  Λιοντήρη (8)
24) Παναγιώτης Θ. Μελισουργός (7)
57) Αθανάσιος Δημοσ.  Τσουκαλάς (8)
25) Άννα  Ευθ. Ματσούκα (8)
58) Θεόδωρος  Παν.  Καπότης  (8)
26) Κωνστ. Ευθ.  Ματσούκας (7)
59) Δημητρ.  Αγαθ. Παπασαραντόπουλος (7)
27) Ανδρέας Ηλία  Παπαδόπουλος (8)
60) Λεωνίδας  Ιωαν.  Μπακόπουλος (7)
28) Κωστούλα  Γ. Τσιμπουκλή (7)
61) Σταύρος  Βασ.  Χριστάκης  (7)
29) Ιουλία  Γ. Τσιμπουκλή (8)
62) Κυριακούλα  Βασ.  Λινάρδου (7)
30) Χρίστος Παν.  Μπουρελιόπουλος (8)
63) Ευσταθία  Π.  Πουλοπούλου (7)
31) Νικόλαος  Ανδρ. Φωτεινός (7)
64) Ευστάθιος  Δημ.  Τσουκαλάς (7)
32) Θωμάς Παν. Μπουρελιόπουλος(7)
65) Γεώργιος  Μιχ.  Γκομέσης  (9)
33) Γεώργιος Ιωαν. Γεωργακόπουλος(7)                                                                  ΤΑΞΗ   Β΄ 

1
Δημητρ.  Στας.  Βασιλοπουλος (8)
16
Χρις.  Γεωργ.  Χαλικούρας  (9)
2
Νικόλαος  Λεων.  Νιφόρος (8)
17
Βασιλ.  Γεωρ.  Σαρλάς  (9)
3
Γρηγόριος  Νικ.  Νανόπουλος  (10)
18
Βασιλ.  Ιωαν.  Τσουκαλάς  (10)
4
Νικολ.  Δημ.  Σαρλάς  (9)
19
Παναγιώτης  Νικ.  Ιωάννου  (9)
5
Ευστ.  Αθαν.  Φενέκος (9)
20
Νικολέτα  Αρ.  Ντουραμάκου  (9)
6
Μαριγ.  Αριστ.  Τσαγκάρη  (9)
21
Ευστάθιος  Γεωρ.  Μπαρακάρης (9)
7
Παναγ.  Αριστ.  Μπουζαλάς  (10)
22
Παναγ.  Ανασ.  Σιάγκρης  (9)
8
Μαρία  Στασ.  Βασιλοπούλου  (9)
23
Κωνστ.  Λεων.  Τσαγκάρης (10)
9
Χρυσούλα  Δημ.  Λινάρδου  (8)
24
Αθαν.  Παν.  Τζουράς (10)
10
Φώτιος  Κωνστ.  Τσαγκάρης (8)
25
Κωνστ.  Γεωργ. Χαραλαμπόπουλος (9)
11
Ιωάννης  Φ.  Σωτηρόπουλος (9)
26
Γεώργιος  Ευστ.  Σπηλιώτης  (8)
12
Κωνστ.  Ιωαν.  Μπουζαλάς  (9)
27
Αθανάσιος  Ανδ.  Τσαγκάρης (9)
13
Θεοδωρος  Χ.  Βασιλόπουλος (9)
28
Στυλιανός  Νικ.  Τσιλίκας (9)
14
Ευθύμιος  Κωνστ.  Σπηλιώτης (8)
29
Αικατ. Αγαθ. Παπασαραντοπούλου(9)
15
Ηλίας  Μιλτ.  Ηλιόπουλος  (8)                                                              ΤΑΞΗ  Γ΄

1
Παναγ. Γεωργίου  Μπασιάκος (9)
15
Ιωάννης  Αλ.  Παπαδόπουλος  (10)
2
Γεώργιος  Ευσταθ. Μπότσικας (10)
16
Σωκράτης  Β.  Σπηλιώτης  (11)
3
Βασιλ.  Παν.  Γεωργόπουλος (10)
17
Νικολ.  Χριστ.  Βασιλόπουλος (10)
4
Ιωάννης Θεοδ. Παναγιωτόπουλος (10)
18
Νικολ.  Παν.  Σπηλιώτης  (11)
5
Γεώργιος  Δημ.  Ρούλιας  (10)
19
Γεώργ.  Ανδρέου Φωτεινός  (10)
6
Παναγιώτης Αθ.  Σπανός (11)
20
Δημήτριος  Ευστ.  Σπηλιώτης (10)
7
Γεώργιος  Αθαν.  Φενέκος  (10)
21
Λύσανδρος  Νικ.  Μπόβης  (11)
8
Αθανάσιος  Νικ.  Γκομέσης (11)
22
Παναγ.  Ηλίου  Ιωάννου  (10)
9
Αναστάσιος Παν. Κοντοπανάγος (10)
23
Αθαν.  Ευστ.  Μπουρελιόπουλος (10)
10
Δημητ. Παν.  Λαμπρόπουλος (10)
24
Σταύρος Μ. Παπασαραντόπουλος (10)
11
Κωνσταντ.  Θεοδ.  Καρύδης (10)
25
Πέτρος  Ιωαν.  Γεωργόπουλος (11)
12
Ιωάννης  Λεων.  Χριστάκης (10)
26
Ιωάν.  Σταυρ.  Μπακόπουλος  (11)
13
Νικολ. Θεοδ. Σταματόπουλος (10)
27
Αντιγόνη  Βασιλ.  Λινάρδου (10)
14
Βασιλ.  Αριστ.  Μπακόπουλος  (10)
28
Χρίστος  Ανδρ.  Τσαγκάρης  (11)

                                                                ΤΑΞΗ   Δ΄
1
Αθανασ.  Φωτ.  Σωτηρόπουλος  (10)
11
Γεωργ. Ευσταθ.  Αγγελόπουλος (12)
2
Αργύριος  Αποστόλου  Καπράλος (11)
12
Παναγιώτης  Ιωαν.  Σταθόπουλος (12)
3
Λεωνίδας  Δημητρ.  Σπυρόπουλος (12)
13
Μιχαήλ. Θεοδ. Παναγιωτόπουλος (12)
4
Θεοδωρος  Ιωαν. Σταυριανόπουλος(10)
14
Σταύρος  Νικολ.  Ιωάννου  (11)
5
Ηλίας  Βασιλείου  Σπηλιώτης  (10)
15
Αναστ.Γεωργ. Χαραλαμπόπουλος (12)
6
Θεόδωρος  Δημ.  Μπότσικας  (10)
16
Κωνσταντ. Παναγ. Τσουκαλάς (11)
7
Αθανάσιος Ιωαν. Μπακόπουλος (11)
17
Θεμιστ. Μιχ. Παπασαραντόπουλος(12)
8
Δημήτριος  Νικ.  Λιοντήρης (11)
18
Βασίλειος  Παν.  Καπότης (11)
9
Κωνσαντ. Σταμ.  Δημόπουλος (11)
19
Ανάστασιος  Πουλ. Πουλόπουλος (11)
10
Παναγ.  Σταμ.  Δημόπουλος  (12)
20
Παναγ.  Γεωργ. Χαλικούρας (11)

                                 ΟΙ  ...   ΠΙΟ  ΠΑΛΙΕΣ  ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ

Πλήρες  Δημοτικόν  Σχολείον  Θηλέων  εν  Τζεφερεμίνη  του  Δήμου  Οιχαλίας

                                           Σχολικό  έτος  1909 – 10

                                                       ΤΑΞΗ   Α΄

1
Αλεξανδροπούλου  Κρυσταλ. (11)
20
Τσουκαλά  Α.  Χριστίνα  (10)
2
Βασιλοπούλου  Αγγελική  (7)
21
Τσαγγάρη  Σοφία  (7)
3
Βασιλοπούλου  Αικατερίνη (7)
22
Παπασαραντοπούλου  Καλλιρρόη.  (7)
4
Λιοντήρη  Βασίλω  (8)
23
Θανοπούλου  Γεωργίτσα  (9)
5
Μπουζαλά  Μαρία  (10)
24
Σπηλιώτη  Χριστίνα  (13)
6
Μπότσικα  Σοφία  (8)
25
Μπουρίκα  Βασιλική  (12)
7
Μπασάκου  Αικατερίνη (8)
26
Κοντοπούλου  Παναγιώτα  (9)
8
Ντουραμάκου  Αθανασία (7)
27
Βασιλοπούλου  Αναστασία  (7)
9
Παπαδοπούλου  Αριστέα (7)
28
Τσουκαλά  Ε.  Χριστίνα  (7)
10
Παπακαρύδη  Αγλαΐα (9)
29
Αλεξανδροπούλου  Γιαννούλα  (11)
11
Περιβολάρη  Αθανασία  (8)
30
Βίγγου  Σ.  Ειρήνη  (10)
12
Τσαγκάρη  Α.  Μαρία  (7)
31
Παναγιωτοπούλου  Αικατερίνα   (7)
13
Τσάμη  Μάρθα  (7)
32
Μπακοπούλου  Σταυρούλα  (10)
14
Χριστάκη  Βικτορία  (7)
33
Γκομέση  Γεωργία  (11)
15
Γεωργοπούλου  Ολυμπία  (7)
34
Θεοφιλοπούλου  Δήμητρα  (8)
16
Ξιδοπούλου  Μάρθα  (9)
35
Μπάμπαλη  Κωνσταντίνα  (10)
17
Δρακοπούλου  Σταυρούλα  (8)
36
Παπαγεωργίου  Ιουλία  (8)
18
Δημοπούλου  Αγγελική  (7)
37
Τσαγγάρη  Βασιλική  (8)
19
Γκομέση  Μαρία  (10)                                                     ΤΑΞΗ  Β΄
1
Καρακίτσου  Κυριακούλα   (9)
5
Ντουραμάκου  Καλλιόπη  (12)
2
Λινάρδου  Λευκή  (8)
6
Πουλοπούλου   Ευσταθία  (11)
3
Μπακοπούλου  Ιουλία  (10)
7
Φιλίππου  Στέλλα  (10)
4
Παπαγεωργίου   Βασιλική  (9)                                                    ΤΑΞΗ   Γ΄
1
Λιοντήρη   Κυριακούλα  (9)
4
Τσιμπουκλή   Κωνσταντίνα  (10)
2
Σταθοπούλου  Αικατερίνα  (9)
5
Λιοντήρη  Χαραλάμπω  (13)
3
Τσάμη  Φωτούλα  (9)
6
Ντουραμάκου  Νικολέτα (14)

                                                    ΤΑΞΗ  Δ΄
1
Λινάρδου  Χρυσαυγή  (12)
5
Περβολάρη  Κυριακούλα  (12)
2
Σπυροπούλου  Μαγδαληνή  (12)
6
Αθανασοπούλου  Ευσταθία  (12)
3
Τσαγγάρη   Μαρία  (12)
7
Βασιλοπούλου  Μαρία  (14)
4
Παπασαραντοπούλου  Καλ.   (11)
8
Ματσούκα  Άννα  (14)ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


1) Στο  Γενικό Έλεγχο  Αρρένων  του  1906 –07 παρατηρείται  πως  υπάρχουν  γραμμένα και  αρκετά  κορίτσια  ιδίως  στις  μικρές  τάξεις  ( Α΄  και  Β΄).  Αυτό  συμβαίνει  και  τα  επόμενο  σχολ.  έτος  1907 –08 . Στον  Γενικό  Έλεγχο  1908 –09  είναι γραμμένα  και εκεί  κορίτσια  αλλά  τη χρονιά  εκείνη   μετά  την  Α΄ τριμηνία ,  όπως  σημειώνεται  δίπλα  από  τα  ονομάτά  τους  πήραν  μετεγγραφή  για  το Δημοτικό  Σχολείο  των  Θηλέων. Υποθέτουμε  πως  ίσως  μέχρι  τότε να  μην  λειτουργούσε  Σχολείο  Θηλέων και  γι αυτό  κάποια κορίτσια  που  πήγαιναν  τότε  σχολείο  να  παρακολουθούσαν  μαθήματα  στο αρρένων . Η  ομαδική  μετεγγραφή  στο  Θηλέων  μετά  την  Α΄ τριμηνία  του  1908 –09  θα  έγινε ίσως γιατί  τότε  μάλλον  θα  άρχισε  τη  λειτουργία  του  το  Θηλέων . Από το   επόμενο  σχολ.  έτος  1909 – 10   και  στο  εξής  στο  Γενικό  Έλεγχο  των  Αρρένων  δεν  συναντάμε  καθόλου  κορίτσια  γιατί  πλέον  πήγαιναν  όλα  στο  Θηλέων .  Βέβαια  το  πιο  παλιό  αρχείο  του  Θηλέων  είναι  του  επόμενου  σχολικού  έτους  1909 –10. Εάν   λειτουργούσε  και  πιο  παλιά  σίγουρα  θα  είχαν  διασωθεί  και αρχεία  του  όπως  και  του  αρρένων.    

2)  Οι  μαθητές  στο  Σχολείο  Αρρένων   αναφέρονται  σχεδόν  όλοι  με  τόπο  γέννησης   την  Τζεφερεμίνη.  Υπάρχουν  όμως  και  κάποιοι  γεννημένοι  στο  Λέζι,  (Λάμπαινα),  στη  Σκαλόρρουγα (;),  στα  Αρφαρά,   στην  Κολοκυθιά (;), στο  Ζυγοβίστι (Αρκαδίας).
      Αναφέρονται  όμως  όλοι   ως  κάτοικοι  Τζεφερεμίνης. .
  Στις  μαθήτριες  στο Θηλέων , υπάρχουν  3  που  δηλώνουν  « πατρίς »  το  Λέζι(ο)  και 
  μία   την   Ανδρούσα. . Προφανώς  εδώ  δηλώνουν  τόπο  καταγωγής  και  όχι κατοικίας  γιατί  μάλλον  είναι  απίθανο  να  έρχονταν  από  το  Λέζι  σχολείο  στην  Τζεφερεμίνη  κάθε  μέρα. .

3)  Οι  γονείς  των  παιδιών   δηλώνουν  στη  συντριπτική  τους  πλειοψηφία  ως  επάγγελμα  το   « κτηματίας ». Αναφέρονται  όμως  και  άλλα  επαγγέλματα  όπως :   ιερεύς ,  δημοδιδάσκαλος ,  έμπορος ,  παντοπώλης,  σιδηροδρομικός  υπάλληλος,  καραγωγέας ,  ξυλουργός, αγγειοπλάστης, κουρέας,
Ιδιαίτερη  εντύπωση  προκαλεί  το ότι  στο  επάγγελμα  του  πατρός ,  αναφέρεται  το           
« ορφανός »  ή  « ορφανή »  για  κάποια  παιδιά .    

     
ΔΙΑΦΟΡΑ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΛΥΡΑΣ  ...

Α)     ΜΙΑ  ΤΙΜΩΡΙΑ ...

 Από  το  αρχείο  του  σχολείου  εντοπίσαμε  και  μια  τιμωρία  μαθητή  για  ένα  σοβαρό  συμβάν που  συνέβη  το  1914 .  Είναι  σημαντικό  γιατί  και  το  πνεύμα   της  εποχής  εκείνης  βλέπουμε  και  την  συμπεριφορά   κάποιων  μαθητών  τότε .
Το  αντιγράφουμε  όπως  ακριβώς  έχει :

                                    Πράξις  ΙΒ

Εν  Τζεφερεμίνη  σήμερον  την  27ην  Φεβρουαρίου  1914  συνελθών  ο  σύλλογος  των  διδασκάλων  του  ενταύθα  Δημοτικού  Σχολείου  των  αρρένων  και  λαβών  υπόψη  την  μέχρι  τούδε  εν  τω  Σχολείω   διαγωγή  του  μαθητού   Παναγιώτου  Αλεξίου  Ξυδοπούλου,   και  την  χθεσινήν   διαγωγή  αυτού ,  καθ`  ήν   ετραυμάτισεν  εκτός  του  Σχολείου  δια  μαχαιριδίου  συνομηλικόν  του,  και  θεωρήσας  λίαν  επιβλαβή  την  περαιτέρω  εν  τω  σχολείω αυτού  φοιτησίν  του. –
Δια  ταύτα  κατά  το  τρέχον  σχολ.  Έτος  1913 – 14  αποβάλλει  τούτον  παντελώς εκ  του  ημετέρου  Σχολείου.
 Εν  Τζεφερεμίνη  τη  27η  Φεβρουαρίου  1914.
  Ο  Διευθυντής  του  Σχολείου                                 Ο  διδάσκαλος
       Δ.. Θεοφιλόπουλος                                                  Δ..  Καρακίτσος   Β)  Επαναπατρισθείς  εξ  Αμερικής ...


Στο  αρχείο  του  σχολείου  υπάρχει  πράξη  των  διδασκόντων  για  κατατακτήρια  εξέταση  μαθητή  το  1915  που  επέστρεψε  από  την  Αμερική  ύστερα  από  πενταετή  διαμονή  εκεί.  Πρέπει  να  είναι  από  τους  πρώτους  μετανάστες  του  χωριού  στην  Αμερική. Αντιγράφουμε  το  κείμενο  ως  έχει :

                         Πράξις  ΙΕ 

Εν  Τζεφερεμίνη  σήμερον την  2α  Σεπτεμβρίου  του  1915  έτους  ,  συνελθών  ο  σύλλογος  των  διδασκάλων  του  ενταύθα  πλήρους  Δημοτικού  Σχολείου  των  αρρένων  και  λαβών  υπόψη  την  από  σημερινή  ημερομηνίαν  αίτησιν  του  Αναστάσιου  Γ.  Μπότσικα  ,  κατοίκου  Τζεφερεμίνης  ,  αιτούντος  όπως  ο  υιός  του  Κωνσταντίνος  υποστή  κατατακτήριον  εξέτασιν  και  εγγραφή  εις  ην  τάξιν  ήθελεν  κριθή  ικανός  ούτος του  ημετέρου  σχολείου,  συνεχίζον  ούτος  την  φοιτησίν  του  ,  καθότι  εφοίτα  εις  τα  εν  Αμερική  Σχολεία  ένθα  διέμενεν  επί  πέντε  (5)  έτη  μετά  του  πατρός  του,  εξετάσας  δε  τούτον  έκρινε  ικανόν  και  ενέγραψεν  εις  τους  μαθητάς  της  Γ΄ τρίτης  τάξεως  του  Σχολείου .
Εν  Τζεφερεμίνη  τη  2α  Σεπτεμβρίου  1915
Ο  Διευθυντής  του  Σχολειου                                Ο  διδάσκαλος
 Δ. Θεοφιλόπουλος                                                     Δ.. Καρακίτσος

Γ)  Η  ΓΙΟΡΤΗ  ΤΗΣ  ΣΗΜΑΙΑΣ ...

Από  το  αρχείο  του  σχολείου  έτους  1917  παίρνουμε  πληροφορίες  για  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  θα  διεξαχθεί  η  εορτή  της  Σημαίας  στις  25  Οκτωβρίου  1917.
Προφανώς  πρέπει  να  είναι  η  πρώτη  φορά  που  γιορτάστηκε αυτή  η  γιορτή ( ; )
Από  το  βιβλίο  των  Πράξεων  του  συλλόγου  των  δασκάλων  του  Σχολείου  των  αρρένων διαβάζουμε  ότι :
*  Η  γιορτή  της    Σημαίας   θα  γιορταστεί  στις  25 Οκτωβρίου  ώρα  9η  π.μ. στην  αυλή  του  σχολείου. Οι  μαθητές  θα  παραταχτούν  κατά  τάξεις  σε  δύο  ζυγούς  με  μέτωπο  προς  την  πρόσοψη  του  σχολείου .  Ο  διευθυντής  του  σχολείου  θα  διατάξει  προσοχή  και  θα  προσκομίσει  τη  Σημαία  του  Σχολείου που  στην  εμφάνισή της  θα  αποκαλυφθούν  άπαντες ( θα  βγάλουν  τα  κασκέτα  τους ).
Ένας  μαθητής  θα  ψάλει  την  προσευχή   « Βασιλευ  ουράνιε...». 
Ο  διευθυντής  θα  αναγνώσει   την  παρακάτω  προσλαλιά::
   « Αλέξανδρος  ,  Βασιλευς  των  Ελλήνων,  προς  τους  ελληνόπαιδες ....  »
Μετά  θα  ζητωκραυγάσουν  άπαντες  υπέρ  του  Έθνους ,  και  του  Βασιλέως.
Δύο  μαθητές  θα  απαγγείλουν :  « Το  άσμα  της  Σημαίας » ,  και  « Η  ελληνική  Σημαία ». Μετά  θα  κληθεί  ένας  μαθητής από  κάθε  τάξη  να  σταθεί  παρά  τη  Σημαία ( παραστάτες ),  και  ο  της  ανωτέρας  τάξεως  μαθητής  ως  σημαιοφόρος  θα  κρατήσει  ψηλά  τη  Σημαία  και αναδευάμενη  ενώ  οι  διδάσκαλοι  μετα  των  μαθητών θα  ψάλουν  τας  δύο  πρώτας  στροφάς  του  Εθνικού  Ύμνου. Στη  συνέχεια    ο  σημαιοφόρος    μετά  των  παραστατών  θα  οδηγήσει  την  Σημαία  εντός  του  σχολείου  και  θα  την  αποθέσει  σε ορισμένο  τόπο. Επειτα  θα  ψαλθούν    πατριωτικά  άσματα.  και  οι  μαθητές  θα  απέλθουν. *


Δ)  ΕΙΣΦΟΡΑ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ ....

Την  1η  Σεπτεμβρίου  1909  ο  σύλλογος  των  δημοδιδασκάλων  του  πλήρους  Δημοτικού  Σχολείου  των  αρρένων  εν  Τζεφερεμίνη   αποφάσισε  όπως  έκαστος  μαθητής  προσερχόμενος  προς  εγγραφή   να  καταβάλλει  συγχρόνως  εις  το  ταμείο  του  σχολείου  είκοσι  ( 20 ) λεπτά   τα  οποία  θα  χρησιμοποιηθούν  προς  αγορά  διαφόρων  διδακτικών  οργάνων  και  επίπλων  απαραίτητων  εις  την  διδασκαλία..Δεν υπάρχουν σχόλια: