Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017

ΓΕΩΡΓΙΚΑΙ ΛΑΙΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΙ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
O  οδοντίατρος Ηλίας Καραμπάτσος , τον οποίο συνάντησα στο ιατρείο του, στις 5-10-2017, με ενημέρωσε  για το περιοδικό με τίτλο:
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΥΓΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΕΤΟΣ ΔΕΚΑΤΟ 1928, ΑΡΙΘΜΟΣ 114.
Το βρήκε από το διαδίκτυο και το αγόρασε πανάκριβα. Διαβαζοντάς το είχε αρκετά ενδιαφέροντα και μεταξύ των άλλων φωτογράφισα τις λαικές βιβλιοθήκες που ιδρύθηκαν σε διάφορα χωριά της Μεσσηνίας και μεταξύ αυτών και στο χωριό μου, που τότε λεγόταν ΤΖΕΦΕΡΕΜΙΝΙ, για να μορφώνονται οι νέοι των χωριών και να είναι στέκι συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων και ιδεών.
Μια άλλη θεματική ενότητα είναι η γεωργική εκπαίδευση και περιγράφει  πόσοι δημοδιδάσκαλοι και που θα φοιτήσουν για τη σχολική χρονιά 1927-28.

Θα προσπαθήσω να βρώ αν υπάρχουν κάπου κουρνιασμένα τα έντυπα αυτά, γιατί διαπιστώνεται το πόσο νοιάζονταν οι τότε υπεθυθνοι του περιοδικού ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΥΓΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.
Ηλία σε ευχαριστώ, για το πληροφοριακό υλικό  το οποίο και δημοσειεύω για να ενημερωθούν όσοι είχαν βιβλιοθήκες στα χωριά της Μεσσηνίας.


Δεν υπάρχουν σχόλια: