Τρίτη, 26 Δεκεμβρίου 2017

Εκλογείς Δήμου Πυλίων ετών 1865 & 1867*

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ  Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Εκλογείς Δήμου Πυλίων ετών 1865 & 1867
αα Όνομα χωριού πλήθος %
καταλόγου σημερινό                            1865    1867
1 Αβαρινίτσα Αβαρινίτσα                      46 61 5,88%
2 Γουβαλοβορό Ελαιόφυτο                      30 32 3,84%
3 Ίκλαινα Ίκλαινα                                      40 45 5,12%
4 Καντηλισκέρι Πλατανόβρυση             16 18 2,05%
5 Καραμανώλη Γλυφάδα                             31 37 3,96%
6 Κουκουνάρα Κουκουνάρα                     30 36 3,84%
7 Κυνηγού Κυνηγός                                     41 64 5,24%
8 Λέζαγα Στενωσιά                                    22         22 2,81%

9 Οσμάναγα Κορυφάσιο                     69 84 8,82%
10 Πετροχώρι Πετροχώρι                    19         25 2,43%
11 Πλάτανος Πλάτανος                    19         20 2,43%
12 Πύλα Πύλα                                    49         56 6,27%
13 Πύλος Πύλος                                  224        331 28,64%
14 Ρωμανός Ρωμανός                                    44   46 5,63%
15 Σχοινόλακα Σχοινόλακα                    16         18 2,05%
16 Χανδρινού Χανδρινός                    86         91 11,00%
Σύνολο εγγεγραμμένων                  782       986 100,00%
*Ο παραπάνω πίνακας έχει συνταχθεί από τον φίλο και συνεργάτη Γιάννη Ρήγα ο οποίος έχει ψηφιοποιήσει ήδη πολλούς από τους 22 παλιούς μεσσηνιακούς Δήμους που περιέχονται στη συλλογή Βλαχογιάννη και συνεχίζει με στόχο την ψηφιοποίηση και των υπολοίπων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: