Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 2017

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ 1914-1998. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ*
Το Τζεφερεμίνι Κοινότητα – Νέο όνομα   
Ο παγιωμένος τρόπος τοπικής διοίκησης στο πλαίσιο των Δήμων του 1840 άρχισε να ξεπερνιέται με την ανάπτυξη του οδικού δικτύου και την ολοκλήρωση των οικισμών-γειτονιών σε ένα ενιαίο πολεοδομικό και εμπορικό σύνολο . Στα 1912 (ΦΕΚ 262 31/8/1912) με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης Ε. Βενιζέλου νομοθετείται σαν κύτταρο της τοπικής αυτό-διοίκησης η Κοινότητα . Επίσημος στόχος της μεταρρύθμισης αποτέλεσε το ξεπέρασμα των δυσλειτουργιών του παλιού θεσμού .
Το πραγματικό της όμως πολικό περιεχόμενο ήτανε η επιθυμία του Βενιζέλου να διευκολύνει την είσοδο στον πολιτικό στίβο νέων δυνάμεων με σύγχρονες αντιλήψεις παραμερίζοντας τα παραδοσιακά κοτζαμπάσικα τζάκια .
H Μεσσηνία σχημάτισε 187 νέες κοινότητες και το χωριό Τζεφερεμίνι είχε αύξοντα αριθμό 67. Αναγνωρίστηκαν και 47 νέες κοινότητες που είχαν λιγότερους από 300 κατοίκους ,αλλά διέθεταν δημοτικό σχολείο. Επίσης έγιναν προσαρτήσεις συνοικισμών σε δήμους και κοινότητες.
Πρώτος προσωρινός πρόεδρος ορίστηκε ο Γεωργ. Γεωργακόπουλος (Γούναρης) ο νεαρός τότε γιατρός του χωριού, που ήταν διδάκτορας από το 1902, με βαθμό άριστα , του οποίου έχουμε κάνει αφιέρωμα στην ιστορία του πανεπιστημίου Αθηνών, προσφέροντας τις υπηρεσίες του μέχρι τα βαθιά του γεράματα στην τοπική κοινωνία της περιοχής που γεννήθηκε. 
Για πρώτη φορά η κοινωνία του χωριού είχε την δυνατότητα να εκφραστεί η θέληση της απαλλαγμένης από την πίεση των Κοτζαμπάσηδων της περιοχής στις εκλογές πού ακολούθησαν τον Φλεβάρη του 1914 . Το πρώτο Κοινοτικό Συμβούλιο πού εξελέγη αποτελούνταν από τους :
Γεωργακόπουλος Δημ. Γεώργιος
Δουραμάκος Δημ. Παναγιώτης
Καρύδης  Αναστάσιος
Μπόβης  Στέφανος Ιωάννης
Σταυριανόπουλος  Δημήτριος
 Στην συνεδρίαση της 27/3/1914 εξέλεξε Πρόεδρο τον Γεωργ. Γεωργακόπουλο . Στις14/4/1914 με πράξη του Κ.Σ ορίστηκε η σφραγίδα της κοινότητας .Ήτανε κυκλική στον περιμετρικό της δακτύλιο αναγράφονταν ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΖΕΦΕΡΕΜΙΝΙΟΥ και στο κέντρο της έφερε το βασιλικό στέμμα. Στην ίδια συνεδρίαση αποφασίστηκε να προσληφθεί σαν γραμματέας της κοινότητας ο δάσκαλος Δημήτριος  Καρακίτσος (γεννηθείς το 1867) με 15 δραχμές το μήνα και να στεγαστεί στην οικία του η κοινότητα έναντι 20 δραχμών το μήνα .
Το χωριό πήρε το νέο όνομά του από την αρχαία ονομασία του Μαυροζούμενα (Βαλύρας ) το οποίο σύμφωνα με την παράδοση σχετίζεται με μύθο του Θάμυρη . Από όσα είναι γνωστά η αλλαγή του ονόματος του χωριού δεν περιλαμβάνονταν στις προτάσεις της Κρατικής επιτροπής για την μετονομασία των Κοινοτήτων . Σε αυτό συνηγορεί και η πλατιά διαδομένη άποψη πως το νέο όνομα ΒΑΛΥΡΑ του χωριού προτάθηκε στο Κ.Σ και υιοθετήθηκε (ΦΕΚ 306Α22/12/1927, το οποίο αναφέρεται στη μετονομασία των Μεσσηνιακών χωριών οπότε το όνομα Τζεφερεμίνη. έγινε Βαλύρα), από αυτό τον πρώτο γραμματέα και δημοδιδάσκαλο του χωριού Βαλύρα, Δημήτριο  Καρακίτσο .
Από το πρώτο δημοτικό συμβούλιο εξελέγησαν όλοι πρόεδροι της κοινότητας Βαλύρας , εκτός από τον Μπόβη Στέφανο του Ιωάννη.

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1914-1998
α/α
Ονοματεπώνυμο
Έτος
Παρατηρήσεις
1.
Γεώργιος Δ. Γεωργακόπουλος
1914
2 μήνες,1919,1920,1934,39-42,1953
2.
Πανάγ. Δ.  Δουραμάκος  ή Ντουραμάκος
1914
4 μήνες
3.
Αναστάσιος Καρύδης
1914
6 μήνες,1916,1918,1923-4-5
4.
Ιωάννης Μπόβης
1915
5.
Αναστάσιος Καρύδης
1916
6.
Στασινός Βασιλόπουλος
1916
7.
Γεώργιος Γεωργακόπουλος
1917
8.
Αναστάσιος Καρύδης
1918
9.
Γεώργιος Δ. Γεωργακόπουλος
1919
10.
Γεώργιος Δ. Γεωργακόπουλος
1920
11.
Ιωάννης Μπόβης
1921
12.
Δημήτριος Σταυριανόπουλος
1922
13.
Αναστάσιος Καρύδης
1923
14.
Αναστάσιος Καρύδης
1924
15.
Αναστάσιος Καρύδης
1925
16.
Ιωάννης Σιάγκρης`
1926
17.
Ηράκλ. Σπυρόπουλος
1927
18.
Σπύρ. Καρτερολιώτης
1928
19.
Κων/νος Μακρής
1929
20.
Κων/νος Μπόβης
1930
21.
Αντώνιος Παπαδόπουλος
1931
22.
Μιχ. Πουλόπουλος
1932
23.
Κων/νος Μάκρης
1933
24.
Γεώργιος Δ. Γεωργακόπουλος
1934
25.
Κων/νος Κολιόπουλος
1935
26.
Σταύρος Μπόβης
1936
27.
Δημήτριος Τσάμης
1937
1937 - 1938
28.
Γεώργιος Δ. Γεωργακόπουλος
1939
1939 -1942  Απρίλιος
29.
Αθανάσιος. Μυλωνάς
1942
Απρ. 1942 - Δεκ. 1942,1945
30.
Γεώργιος Ματσούκας
1943
31.
Αθανάσιος Μυλωνάς
1945
1945 - Ιουλ. 1946
32.
Λεωνίδας Μπακόπουλος
1946
1946-Δεκ.1946
33.
Γεώργιος Φωτεινός
1947
34.
Δημήτριος Ι. Γεωργακόπουλος
1948
35.
Ελευθέριος Βίγκος
1949
1949 - 1950
36.
Γεώργιος Δ. Γεωργακόπουλος
1951
37.
Παντελής Τσάμης
1952
38.
Γεώργιος Στρατής
1953
1953-1954 ,1955-1956, 1957-1961
39.
Αναστάσιος Κ. Μακρής
1955
μέχρι Ιούλιο 1955
40
Γεώργιος Στρατής
1955
Ιούλιος – Σεπτέμβριος 1955
41.
Νικόλαος Μπόβης*
1955
Σεπτ. 1955 - 1956
42.
Γεώργιος Στρατής
1957
1957-1961
43.
Σωτήριος Καρτερολιώτης
1962
1962-Ιουλ 1964
44.
Περικλής Καρύδης
1964
Αυγ. 1964- Μάιος 1968
45.
Αριστείδης Μακρής
1968
Ιούνιος 1968. - Ιουλ. 1974
46
Χρήστος Δ. Γεωργακόπουλος
1974
Ιουλ. 1974 - Μάιο 1975
47
Παναγιώτης Λιοντήρης
1975
Ιουν. 1975 - 1982
48
Αθανάσιος Δημόπουλος
1983
1983 - 1990
49
Αριστείδης Λιοντήρης
1991
1991 - 1994
50.
Αριστείδης Διαμαντόπουλος
1995
1995 - 1998

*Υπάρχει  αρκετό πληροφοριακό  κτυπώντας στο διαδίκτυο.Οι εκλογές στη Βαλύρα 1975-2002.
Από το μητρώο αρρένων,,τους παλιούς εκλογικούς καταλόγους του δήμου Οιχαλίας, το αρχείο των σχολείων Βαλύρας, Μελιγαλά και Μερόπης , στο τέλος θα υπάρξουν όλα τα πληροφοριακά αναλυτικά  στοιχεία των προέδρων της κοινότητας Βαλύρας.

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΡΑΜΑΚΟΣ ή ΝΤΟΥΡΑΜΑΚΟΣ
                      Ο  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ
 ΤΑ 3 ΑΔΕΛΦΙΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΙ.ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΤΡΙΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΗΝ ΚΗΔΕΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΗ, 23 ΕΤΩΝ
Ο ΠΡΩΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΣΥΖΥΓΟ ΤΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΚΡΗ
Η ΟΙΚΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΙ, ΠΟΥ  ΣΤΕΓΑΖΕ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΑΛΥΡΑΣ, ΠΡΙΝ  ΣΤΕΓΑΣΤΕΙ ΜΟΝΙΜΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟ.
 Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ

 ΟΙ 2 ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ. ΣΤΡΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΟΤΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ,ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
 ΟΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ. ΚΑΘΙΣΤΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΡΥΔΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ. ΔΕΥΤΕΡΟΣ, ΠΕΜΠΤΟΣ ΕΝΑΤΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ.
ΟΙ  ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ  3 ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ ΤΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΛΥΡΑΣ,  ΠΟΥ ΚΤΙΣΤΗΚΕ ΤΟ 1829, ΑΠΟ  ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥΣ ΜΑΣΤΟΡΟΥΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: