Τρίτη, 2 Ιανουαρίου 2018

5 ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ.ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ.
2018 ευχές σε όλους τους αναγνώστες-αναγνώστριες της ιστοσελίδας μας.  Κάνουμε την καταγραφή των  προέδρων της κοινότητας του χωριού μας περιληπτικά και η αμέσως επόμενη περιέχει πλούσιο πληροφοριακό και φωτογραφικό υλικό, από τα διάφορα αρχεία μας,τα οποία δημιούργησε ο αγαπητός φίλος και συνεργάτης Γιάννης Ρήγας, από τη Μερόπη Μεσσηνίας. Παρακαλούμε όποιος ή όποια έχει στην κατοχή του πληροφοριακό υλικό. η γνωρίζει για την οικογένεια  του εκλεγμένου πρόεδρου, μπορεί να μας το δώσει και θα επιστραφεί αναφέροντας την πηγή.
Δυστυχώς το θέμα προέδρου της κοινότητας Βαλύρας ήταν ανδρική υπόθεση και δεν υπάρχει γυναίκα υποψήφια ή δημοτική σύμβουλος.
Και πάλι εύχομαι καλή χρονιά με υγεία, αγάπη, ειρήνη, και ευτυχία για όλον τον κόσμο .
Οι 5 πρόεδροι της κοινότητας Βαλύρας με απόλυτη αλφαβητική σειρά.
6.
Στασινός Βασιλόπουλος
1916

35.
Ελευθέριος Βίγκος
1949
1949 - 1950
1.
Γεώργιος Δ. Γεωργακόπουλος
1914
2 μήνες,1919,1920,1934,39-42,1953
34.
Δημήτριος Ι. Γεωργακόπουλος
1948

46
Χρήστος Δ. Γεωργακόπουλος
1974
Ιουλ. 1974 - Μάιο 1975
Το πρώτο νούμερο δείχνει τον αριθμό που εκλέχτηκε πρόεδρος και δίπλα τη χρονολογία ή χρονολογίες εκλογής τους.
Στην τελευταία ανάρτηση θα έχουμε τα συγκριτικά χαρακτηριστικά όλων των προέδρων της κοινότητας Βαλύρας..

Το Τζεφερεμίνι Κοινότητα – Νέο όνομα   
Ο παγιωμένος τρόπος τοπικής διοίκησης στο πλαίσιο των Δήμων του 1840 άρχισε να ξεπερνιέται με την ανάπτυξη του οδικού δικτύου και την ολοκλήρωση των οικισμών-γειτονιών σε ένα ενιαίο πολεοδομικό και εμπορικό σύνολο . Στα 1912 (ΦΕΚ 262 31/8/1912) με πρωτοβουλία της ΚυβέρνησηςΕ. Βενιζέλου νομοθετείται σαν κύτταρο της τοπικής αυτό-διοίκησης η Κοινότητα . Επίσημος στόχος της μεταρρύθμισης αποτέλεσε το ξεπέρασμα των δυσλειτουργιών του παλιού θεσμού . Το πραγματικό της όμως πολικό περιεχόμενο ήτανε η επιθυμία του Βενιζέλου να διευκολύνει την είσοδο στον πολιτικό στίβο νέων δυνάμεων με σύγχρονες αντιλήψεις παραμερίζοντας τα παραδοσιακά κοτζαμπάσικα τζάκια .
H Μεσσηνία σχημάτισε 187 νέες κοινότητες και το χωριό Τζεφερεμίνι είχε αύξοντα αριθμό 67. Αναγνωρίστηκαν και 47 νέες κοινότητες που είχαν λιγότερους από 300 κατοίκους ,αλλά διέθεταν δημοτικό σχολείο. Επίσης έγιναν προσαρτήσεις συνοικισμών σε δήμους και κοινότητες.
Πρώτος προσωρινός πρόεδρος ορίστηκε ο Γεωργ. Γεωργακόπουλος (Γούναρης) ο νεαρός τότε γιατρός του χωριού, που ήταν διδάκτορας από το 1902, με βαθμό άριστα , του οποίου έχουμε κάνει αφιέρωμα στην ιστορία του πανεπιστημίου Αθηνών. Για πρώτη φορά η κοινωνία του χωριού είχε την δυνατότητα να εκφραστεί η θέληση της απαλλαγμένης από την πίεση των Κοτζαμπάσηδων της περιοχής στις εκλογές πού ακολούθησαν τον Φλεβάρη του 1914 . Το πρώτο Κοινοτικό Συμβούλιο πού εξελέγη αποτελούνταν από τους .
Γεωργακόπουλος Δημ. Γεώργιος
Δουραμάκος Δημ. Παναγιώτης
Καρύδης  Αναστάσιος
Μπόβης  Στέφανος Ιωάννης
Σταυριανόπουλος  Δημήτριος
Το οποίο στην συνεδρίαση της 27/3/1914 εξέλεξε Πρόεδρο τον Γεωργ. Γεωργακόπουλο . Στις14/4/1914 με πράξη του Κ.Σ ορίστηκε η σφραγίδα της κοινότητας .Ήτανε κυκλική στον περιμετρικό της δακτύλιο αναγράφονταν ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΖΕΦΕΡΕΜΙΝΙΟΥ και στο κέντρο της έφερε το βασιλικό στέμμα. Στην ίδια συνεδρίαση αποφασίστηκε να προσληφθεί σαν γραμματέας της κοινότητας ο δάσκαλοςΔημήτριος  Καρακίτσος (γεννηθείς το 1867) με 15 δραχμές το μήνα και να στεγαστεί στην οικία του η κοινότητα έναντι 20 δραχμών το μήνα .
Εκτός από το Στέφανο Μπόβη του Ιωάννη οι υπόλοιποι εξελέγησαν πρόεδροι στην κοινότητα Βαλύρας

Το χωριό πήρε το νέο όνομά του από την αρχαία ονομασία του Μαυροζούμενα (Βαλύρας ) το οποίο σύμφωνα με την παράδοση σχετίζεται με μύθο του Θάμυρη . Από όσα είναι γνωστά η αλλαγή του ονόματος του χωριού δεν περιλαμβάνονταν στις προτάσεις της Κρατικής επιτροπής για την μετονομασία των Κοινοτήτων . Σε αυτό συνηγορεί και η πλατιά διαδομένη άποψη πως το νέο όνομα ΒΑΛΥΡΑ του χωριού προτάθηκε στο Κ.Σ και υιοθετήθηκε (ΦΕΚ 306Α22/12/1927, το οποίο αναφέρεται στη μετονομασία των Μεσσηνιακών χωριών οπότε το όνομα Τζεφερεμίνη.έγινε Βαλύρα), από αυτό τον πρώτο γραμματέα και δημοδιδάσκαλο του χωριού Βαλύρα, Δημήτριο  Καρακίτσο .
  παλιά Βαλύρα ήταν στην Πέρα Μεριά, με την οποία δεν έχουν ασχοληθεί οι εκλεγμένεςς τοπικές ηγεσίες και εφορείες αρχαιοτήτων, παρά τις οχλήσεις που τους έχουν γίνει. Ας ελπίσουμε με το νέο καλλικρατικό δήμο Μεσσήνης την εκλεγμένη τοπική ηγεσία και τους διάφορους φορείς της Βαλύρας, να δείξουν το αντίστοιχο ενδιαφέρον για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα της πολιτιστικής και πολιτισμικής κληρονομιάς της περιοχής μας.
Δεν είναι τυχαίο στην περιοχή της Πέρα Μεριάς να υπάρχουν 5 ναοί:
Αγία Παρασκευή
Άγιος Ηλίας
Παναίτσα
Άγιος Πέτρος
Αγιάννης

Και δίπλα να διέρχεται το καλντερίμι που ήταν παλιά εθνική οδός του 1821 και κάθε χρόνο λαθροανασκαφείς ψάχνουν για κρυμμένους θησαυρούς.
Ο πρώτος αριθμός μας δείχνει τη σειρά εκλογής προέδρου στην κοινότητα Βαλύρας.
Για το Στασινό Βασιλόπουλο δεν έχουμε στην κατοχή μας φωτογραφικό υλικό. Όποιος έχει στην κατοχή του ας μας το αποστείλει και θα επιστραφεί, αφού προηγουμένως γίνει η αντιγραφή και θα αναφερθεί η πηγή προέλευσης.

                                     Μητρώο Αρρένων της κοινότητας Βαλύρας
Οι γεννηθέντες με το επίθετο Βίγκος ή Βιγκόπουλος από το 1862-1939
Α\Α
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
1
Βίγκος ή Βιγκόπουλος
Γεώργιος
Κωνσταντίνος
1862
2
3
Βίγκος
Βίγκος
Στυλιανός
Νικόλαος
Τρύφων
Τρυφων
1872
1874
4
Βίγκος
Παναγιώτης
Τρύφων
1878
5
Βίγκος
Σπύρος
Τρύφων
1885
6
Βίγκος
Βίγκος
Χαρίλαος
Μιχαήλ
Τρύφων
Στυλιανός
1892
1902
7
Βίγκος
Τρύφων
Στυλιανός
1906
8
Βίγκος
Δημήτριος
Στυλιανός
1904
9
Βίγκος
Σπύρος
Νικόλαος
1906
10
Βίγκος
Αχιλλεύς
Νικόλαος
1908
11
Βίγκος
Χρίστος*
Στυλιανός
1908
12
Βίγκος
Αθανάσιος
Νικόλαος
1912
13
Βίγκος
Ελεθεύριος
Στυλιανός
1912
14
Βίγκος
Γεώργιος
Νικόλαος
1914
15
Βίγκος
Βασίλειος**
Νικόλαος
1915
16
Βίγκος
Τρύφων***
Χαρίλαος
1917
17
Βίγκος
Ιωάννης
Νικόλαος
1918
18
Βίγκος
Τρύφων
Σπύρος
1920
19
Βίγκος
;;;
Χαρίλαος
1920
20
Βίγκος
Γεώργιος
Χαρίλαος
1923
21
Βίγκος
Χρίστος
Σπύρος
1926
22
Βίγκος
Κωνσταντίνος
Χαρίλαος
1927
23
Βίγκος
Βασίλειος
Χαρίλαος
1928
24
Βίγκος
Σπύρος
Νικόλαος
1929
25
Βίγκος
Ιωάννης
Χαρίλαος
1929
26
Βίγκος
Στέλιος
Χρίστος
1939
27
Βίγκος
Ευστάθιος
Χαρίλαος
1939

*,**, ***.Τα 3 αδέλφια, Στυλιανός, Νικόλαος και Χαρίλαος,  έχασαν στον πόλεμο του ’40  από ένα παιδί ο καθένας.
Το γιό του Στυλιανού ,Χρίστο 20-3-1941
Το γιο του Νικολάου, Βασίλειο 25-12-1940 και
Το γιο του Χαρίλαου, Τρύφωνα 6-4-1941.Όταν ξαναπαντρεύτηκε ο Χαρίλαος έβγαλε το όνομα της κόρης του Τρυφωνία.
Στο πόλεμο του ’40 θυσιάστηκαν για την πατρίδα και οι Παναγιώτης Ηλιόπουλος και Κατσίρης Δημήτρης. Έχουμε το φωτογραφικό υλικό των 4 εκτός του Βασιλείου.
Οι Ηλιόπουλος Παναγιώτης, Βίγκος Χρίστος και Βίγκος Βασίλειος υπηρετούσαν στο 9οΣύνταγμα Πεζικού Καλαμάτας.
ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΒΑΛΥΡΑΙΟΙ 1940-41.
Οι αθάνατοι ηρωικοί νεκροί μας.
Τιμή και δόξα σε αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα και την ελευθερία.1)Βίγκος ή Βιγκόπουλος Βασίλειος του Νικολάου(Στρατιώτης).Γεννήθηκε στη Βαλύρα το 1915 και ανήκε στο 9ο Σύνταγμα Πεζικού. Τραυματίστηκε βαριά και τελικά πέθανε στο Νοσοκομείο Διακομιδής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Άρτας, στις 25/12/1940.2)Βίγκος Τρύφωνας του Χαριλάου(Δεκανέας).Γεννήθηκε στη Βαλύρα το 1917 και ανήκε στο VI συνοριακό τομέα. Φονεύθηκε στο 162 φυλάκιο της Ελληνοβουλγαρικής μεθορίου στις 6 Απριλίου 1941,την πρώτη ημέρα εισβολής των Γερμανών στην Ελλάδα.
3)
Βίγκος Χρήστος του Στυλιανού. Γεννήθηκε στη Βαλύρα το 1908 και ανήκε στο 9ο Σύνταγμα Πεζικού .Φονεύθηκε στην περιοχή Μπίμπεσι, βορειοδυτικά της Κλεισούρας, στις 20/03/1941.
4)
Ηλιόπουλος Παναγιώτης του Γεωργίου(Στρατιώτης).Γεννήθηκε στη Βαλύρα το1917 και ανήκε στο 9ο Σύνταγμα Πεζικού. Φονεύθηκε στη μάχη του Γκολέμη στις 20/12/1940.
5)
Κατσίρης Δημήτριος του Αθανασίου(Λοχίας).Γεννήθηκε το 1918 και ανήκε στο 1οΣύνταγμα Ιππικού. Φονεύθηκε στο ύψωμα 1670,βορειοανατολικά του Φασαρίου, στις 27/11/1940.Ήταν μοναχογιός και ανύπανδρος και δεν άφησε απογόνους.
Ο Ελευθέριος Βίγκος είχε τα 6 αδέλφια Μιχαήλ Ειρήνη , Δημήτρη, Τρύφωνα, Χρίστο (που είχε παντρευτεί την Αγάπη και ήταν μανάβης στην Τρίπολη και έχει το γιό Στέλιο), Σμαραγδή (σύζυγο Γεωργίου Ματσούκα) . Οι Γεώργιος Ματσούκας και Ελευθέριος Βίγκος είχαν εκλεγεί πρόεδροι της κοινότητας Βαλύρας.

                           Μητρώο Αρρένων της κοινότητας Βαλύρας
Βασιλόπουλος
Αθανάσιος
Δήμος

1931
Βασιλόπουλος
Αθανάσιος
Κωνσταντίνος

1908
Βασιλόπουλος
Αθανάσιος
Χρήστος
Αντωνία
1954
Βασιλόπουλος
Αναστάσιος
Κωνσταντίνος

1939
Βασιλόπουλος
Γεώργιος
Δήμος

1941
Βασιλόπουλος
Γεώργιος
Στασινός

1912
Βασιλόπουλος
Γεώργιος
Στασινός
Ελένη
1965
Βασιλόπουλος
Γεώργιος
Στυλιανός

1884
Βασιλόπουλος
Γεώργιος
Χρήστος

1892
Βασιλόπουλος
Δημήτριος
Κωνσταντίνος

1921
Βασιλόπουλος
Δημήτριος
Στασινός

1898
Βασιλόπουλος
Δημήτριος
Στυλιανός

1881
Βασιλόπουλος
Δημήτριος
Χρήστος
Αντωνία
1952
Βασιλόπουλος
Δήμος
Χρήστος

1899
Βασιλόπουλος
Θεόδωρος
Δήμος

1933
Βασιλόπουλος
Θεόδωρος
Χρήστος

1896
Βασιλόπουλος
Ιωάννης
Στασινός
Ελένη
1974
Βασιλόπουλος
Κωνσταντίνος
Αναστάσιος

1909
Βασιλόπουλος
Κωνσταντίνος
Στυλιανός

1878
Βασιλόπουλος
Μιχαήλ
Γεώργιος

1928
Βασιλόπουλος
Νικήτας
Γεώργιος

1942
Βασιλόπουλος
Νικόλαος
Χρήστος

1894
Βασιλόπουλος
Παντελής
Στασινός

1894
Βασιλόπουλος
Στασινός
Γεώργιος
Μαρία
1937
Βασιλόπουλος
Στασινός
Στυλιανός

1871
Βασιλόπουλος
Σταύρος
Αθανάσιος
Χριστίνα
1989
Βασιλόπουλος
Στυλιανός
Δημήτριος

1924
Βασιλόπουλος
Στυλιανός
Κωνσταντίνος

1912
Βασιλόπουλος
Στυλιανός
Στασινός

1892
Βασιλόπουλος
Σωκράτης
Αθανάσιος
Χριστίνα
1992
Βασιλόπουλος
Φώτιος
Κωνσταντίνος

1901
Βασιλόπουλος
Χρήστος
Αθανάσιος
Χριστίνα
1987
Βασιλόπουλος
Χρήστος
Δήμος

1924
Βασιλόπουλος
Χρήστος
Νικόλαος

1928
                             Μητρώο Αρρένων της κοινότητας Βαλύρας
Γεωργακόπουλος
Αθανάσιος
Σταύρος

1945
Γεωργακόπουλος
Αιμίλιος
Γεώργιος

1927
Γεωργακόπουλος
Αναστάσιος
Δημήτριος

1884
Γεωργακόπουλος
Αναστάσιος
Νικόλαος

1909
Γεωργακόπουλος
Άρης
Μαρίνος
Ελένη
1951
Γεωργακόπουλος
Βασίλειος
Γεώργιος

1878
Γεωργακόπουλος
Γεώργιος
Δημήτριος

1881
Γεωργακόπουλος
Γεώργιος
Δημήτριος

1933
Γεωργακόπουλος
Γεώργιος
Ιωάννης

1900
Γεωργακόπουλος
Γεώργιος
Ιωάννης

1901
Γεωργακόπουλος
Γεώργιος
Ιωάννης

1902
Γεωργακόπουλος
Γεώργιος
Ιωάννης

1902
Γεωργακόπουλος
Γεώργιος
Κωνσταντίνος
Σταυρούλα
1990
Γεωργακόπουλος
Γεώργιος
Νικόλαος

1906
Γεωργακόπουλος
Δημήτριος
Ανδρέας
Κωνσταντίνα
1955
Γεωργακόπουλος
Δημήτριος
Βασίλειος

1912
Γεωργακόπουλος
Δημήτριος
Γεώργιος

1852
Γεωργακόπουλος
Δημήτριος
Γεώργιος

1921
Γεωργακόπουλος
Δημήτριος
Ιωάννης

1903
Γεωργακόπουλος
Δημήτριος
Κωνσταντίνος
Σταυρούλα
1987
Γεωργακόπουλος
Δημήτριος
Νικόλαος

1915
Γεωργακόπουλος
Δημήτριος
Σταύρος

1949
Γεωργακόπουλος
Ευστάθιος
Βασίλειος

1918
Γεωργακόπουλος
Ηλίας
Νικόλαος

1901
Γεωργακόπουλος
Θεόδωρος
Γεώργιος

1874
Γεωργακόπουλος
Θεόδωρος
Μαρίνος

1944
Γεωργακόπουλος
Ιάσων
Θεόδωρος

1908
Γεωργακόπουλος
Ιωάννης
Γεώργιος

1854
Γεωργακόπουλος
Ιωάννης
Γεώργιος

1943
Γεωργακόπουλος
Ιωάννης
Δημήτριος

1926
Γεωργακόπουλος
Ιωάννης
Νικόλαος

1910
Γεωργακόπουλος
Κωνσταντίνος
Βασίλειος

1920
Γεωργακόπουλος
Κωνσταντίνος
Γεώργιος
Ιωάννα
1958
Γεωργακόπουλος
Λεωνίδας
Δημήτριος

1899
Γεωργακόπουλος
Μαρίνος
Θεόδωρος

1911
Γεωργακόπουλος
Νικόλαος
Γεώργιος

1871
Γεωργακόπουλος
Νικόλαος
Γεώργιος

1925
Γεωργακόπουλος
Νικόλαος
Γεώργιος

1931
Γεωργακόπουλος
Νικόλαος
Ηλίας

1938
Γεωργακόπουλος
Παναγιώτης
Νικόλαος

1900
Γεωργακόπουλος
Παναγιώτης
Νικόλαος

1902
Γεωργακόπουλος
Σπυρίδων
Γεώργιος
Ιωάννα
1963
Γεωργακόπουλος
Σταύρος
Ηλίας

1920
Γεωργακόπουλος
Χρήστος
Δημήτριος

1930
Γεωργακόπουλος
Χρήστος
Ηλίας

1922
Διδάκτορες ιατρικής 1903-1904
Γεώργιος Δ. Γεωργακόπουλος, Τζεφερεμίνη , Λίαν Καλώς

 Το πανεπιστήμιο Αθηνών σε ιδιόκτητο κτήριο στην Πλάκα, λειτουργεί το μουσείο ιστορίας του πανεπιστημίου της Αθήνας, Θόλου 5 Πλάκα, 10556,τηλ.2103689500-10. Στη Σκουφά 45 10672 Αθήνα τηλ. 2103689522 λειτουργεί το ιστορικό αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στους 2 αυτούς χώρους γίνεται η αξιοποίηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού.
Μελετώντας τα αρχεία των φοιτητών, διαπίστωσα με έκπληξη, να υπάρχουν φοιτητές σε ηλικίες 15,16,17 ετών και επειδή δεν ήταν χωριστά οι σχολές, τα ονοματεπώνυμα είναι κατά αριθμητική σειρά εγγραφής.
Μεταξύ των ονοματεπωνύμων βρήκαμε και τα παρακάτω:


1.Αυξοντας αριθμός 29543 Τσιχριτζής Γεώργιος ηλικία 19, ‘Ακοβος, ιατρική
2. Κολλάτος Β. Σπύρου, Μεσσήνη, φιλοσοφική 1895 αα 806
3.Λάβδας Ιωάννης Νικολάου, Άνδρος, φιλοσοφική, τμήμα φυσικό αα 979
1903-1904 Διδάκτορες Νομικής
106 Αντώνιος Αλειφέρης, Αμφεια, καλώς
Τελειοδίδακτοι
46 Κων. Θ. Αντωνόπουλος,Μικρομάνη,Μετρίως
Διδάκτορες Ιατρικής1902-3
20. Αριστομένης Αλειφέρης, Αμφεία, Λίαν Καλώς
Διδάκτορες ιατρικής 1903-1904
44. Κωνσταντίνος Γ. Φωτόπουλος, Καλαμαρά, λίαν Καλώς
95. Γεώργιος Δ. Γεωργακόπουλος, Τζεφερεμίνη , Λίαν Καλώς
Διδάκτορες Νομικής
102. Χρίστος Ι. Κωτσάκης , Μεσσηνία, Καλώς
174.Χρήστου Π. Καλαμάρα, εξ Αλαγονίας 31-5-1902, καλώς
175,Γεωργίου Δ. Σαραντοπουλου, εξ Οιχαλίας Μεσσηνίας.

 ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.
Με βάση την κατάσταση του δασκάλου Δημήτρη Καρακίτσου διαπιστώνετε ότι γενάρχης της οικογένειας Γεωργακόπουλου, στη Βαλύρα ήταν ο Γεωργακόπουλος Γεώργιος.
 Το όνομα της γυναίκας του,  ήταν Μαρία, και από τον οικογενειακό τάφο στο κοιμητήριο της Βαλύρας απεβίωσε το 1903 ενώ ο Γεώργιος γεννήθηκε το 1832 και απεβίωσε το 1887. Δεν γνωρίζουμε  αν υπήρχαν κορίτσια στην οικογένεια.
Τα αγόρια της οικογένειας με τη σειρά ήταν:
1.      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 60,  γεννηθείς το 1852
2.      ΙΩΑΝΝΗΣ      54,  γεννηθείς το 1854
3.      ΝΙΚΟΛΑΟΣ  48,   γεννηθείς το 1871
4.      ΘΕΟΔΩΡΟΣ 44,    γεννηθείς το 1874
5.      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 42,    γεννηθείς το 1878
1.Ο Δημήτριος παντρεύτηκε τη  Βασιλική …. 60 και απόκτησαν τα παιδιά
Γεώργιο 28
Αναστάσιο 25
Ελένη 21
Μαρία 17
Λεωνίδα 13.
2.Ο Ιωάννης παντρεύτηκε τη  Ευσταθία (Σταθούλα)…48 και απόκτησαν τα παιδιά
Γεώργιο
Δημήτριο
Πούλω ή Kων\να 16
Αντιγόνη  5
Μαρία  και
69.ΚΕΦΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 11\11\1883
ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΛΥΡΑ 15\6\1883
ΠΑΙΔΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1912,  
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1913, 
ΚΑΤΙΝΑ 1915,
ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ 1917,
ΚΑΙΣΑΡ 1922, 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1924, 
ΓΕΩΡΓΙΑ 1925.
392. Η Αντιγόνη Γεωργακοπούλου του Ιωάννη και της Ευσταθίας 1908, παντρεύτηκε το Γιάννη Σταματόπουλο 1903 από Βαλύρα και απόκτησαν τις κόρες
Μαρία και Αικατερίνη.
31. Ο Γεωργακόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη και της Ευσταθίας 1901, παντρεύτηκε την Ηλέκτρα  1901 Ηλία Βασιλάκη, από Βρωμόβρυση Μεσσηνίας και απόκτησαν τα παιδιά, Ιωάννα. Αιμήλιο, Νικόλαο και Ιωάννη.
Ο Γεώργιος (γιατρός) 1881 παντρεύτηκε την Κλειώ Μαρινοπούλου του Δημητρίου, Βαλύρα 1886 και απόκτησαν τα παιδιά Μαρία ή Μαρίκα, Νικόλαο, Δημήτριο και Βασιλική.
37. Ο Γεωργακόπουλος Δημήτριος του Ιωάννη και της Ευσταθίας 1903, παντρεύτηκε την Ευθυμία Χρίστου Τζαβάρα,1897, από Πλατύ Μεσσηνίας και απόκτησαν τα παιδιά Ιωάννη, Σταυρούλα (Βούλα), Χρίστο και Γεώργιο.
Διαπιστώνουμε ότι ο γιατρός  Γεώργιος Γεωργακόπουλος, Δημήτριος Γεωργακόπουλος ήταν πρώτα εξαδέλφια και ο Χρίστος Γεωργακόπουλος ήταν γιος του επίσης προέδρου Δημητρίου.
Υπάρχει και ο εκλεγμένος δήμαρχος του Καποδιστριακού δήμου Ιθώμης Κων\νος Γεωργακόπουλος που είναι συνωνυμία.5
Βασιλόπουλος
Γεώργιος
Χρήστος
αγρότης
1840
6
Βασιλόπουλος
Δημήτριος
Βασίλειος
αγρότης
1820
7
Βασιλόπουλος
Κωνσταντί
νος
Χρήστος
αγρότης
1834
8
Βασιλόπουλος
Κωνσταντί
νος
Χρήστος
αγρότης
1851
9
Βασιλόπουλος
Στυλιανός
Δημήτριος
αγρότης
1843
10
Βασιλόπουλος
Χρήστος
??
αγρότης
1813
11
Βίγκος
Παναγιώτης
Αντώνιος
αγρότης
1816
12
Βίγκος
Τρύφων
Παναγιώ
της
αγρότης
1846
16
Γεωργακόπουλος
Γεώργιος
Δημήτριος
αγρότης
1835
17
Γεωργακόπουλος
Δημήτριος
Γεώργιος
αγρότης
1807
                                                     
                       ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 1847, 1865, 1875
                                ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΑΠΟ (ΤΖΕΦΕΡΕΜΙΝΙ) ΒΑΛΥΡΑ

11
Βασιλόπουλος
Αθανάσιος
Κωνσταντίνος
αγρότης
1908
12
Βασιλόπουλος
Γεώργιος
Στυλιανός
αγρότης
1886
13
Βασιλόπουλος
Δημήτριος
Στυλιανός
αγρότης
1881
14
Βασιλόπουλος
Ιωσήφ
Κωνσταντίνος
αγρότης
1888
15
Βασιλόπουλος
Κωνσταντί
νος
Αθανάσιος
ορφανός
1908
16
Βασιλόπουλος
Κωνσταντί
νος
Σ.
αγρότης
1876
17
Βασιλόπουλος
Μιχαήλ
Γεώργιος
αγρότης
1928

18
Βασιλόπουλος
Παντελής
Σταύρος
αγρότης
1893
19
Βασιλόπουλος
Στυλιανός
Σταύρος
αγρότης
1890
20
Βασιλόπουλος
Φώτιος
Κωνσταντίνος
αγρότης
1902
21
Βιγκόπουλος
Δημήτριος
Στυλιανός
αγρότης
1907
22
Βιγκόπουλος
Τρύφων
Νικόλαος
αγρότης
1903
23
Βιγκόπουλος
Τρύφων
Στυλιανός
αγρότης
1907
24
Βιγκόπουλος
Χρήστος
Στυλιανός
αγρότης
1908
25
Βίγκος
Δημοσθέ
νης
Αθανάσιος
Μαρα
γκός
1945

26
Βίγκος
Ευστάθιος
Χαρίλαος
κουρέας
1939

27
Βίγκος
Νικόλαος
Τρύφων
αγρότης
1876
28
Βίγκος
Παναγιώ
της
Τρύφων
αγρότης
1878
29
Βίγκος
Φώτιος
Σπυρίδων
αγρότης
1929

30
Βίγκος
Χαρίλαος
Τρύφων
αγρότης
1890
31
Βίγκος
Χρήστος
Σπυρίδων
αγρότης
1926

32
Βίγκου
Σπυριδού
λα
Νικόλαος
αγρότης
192935
Γεωργακόπουλος
Αιμίλιος
Γεώργιος
αγρότης
1927

36
Γεωργακόπουλος
Αναστάσιος
Δημ.
αγρότης
1885
37
Γεωργακόπουλος
Βασίλειος
?
ορφανός
1877
38
Γεωργακόπουλος
Γεώργιος
Δημήτριος
αγρότης
1880
39
Γεωργακόπουλος
Γεώργιος
Δημήτριος
αγρότης
1933

40
Γεωργακόπουλος
Γεώργιος
Ιωάννης
αγρότης
1900
41
Γεωργακόπουλος
Γεώργιος
Ιωάννης
αγρότης
1906

42
Γεωργακόπουλος
Γεώργιος
Νικόλαος
αγρότης
1906
43
Γεωργακόπουλος
Δημήτριος
Βασίλειος
αγρότης
1912

44
Γεωργακόπουλος
Δημήτριος
Γεώργιος
γιατρός
1921

45
Γεωργακόπουλος
Δημήτριος
Ιωάννης
αγρότης
1903
46
Γεωργακόπουλος
Ηλίας
Νικόλαος
αγρότης
1902
47
Γεωργακόπουλος
Θεόδωρος
Μαρίνος
αγρότης
1944

48
Γεωργακόπουλος
Ιάσων
Θεόδωρος
αγρότης
1908
49
Γεωργακόπουλος
Ιωάννης
Δημήτριος
αγρότης
1926

50
Γεωργακόπουλος
Κωνσταντίνος
Βασίλειος
αγρότης
1920

51
Γεωργακόπουλος
Λεωνίδας
Δημήτριος
αγρότης
1899
52
Γεωργακόπουλος
Μαρίνος
Θεόδωρος
αγρότης
1911
53
Γεωργακόπουλος
Νικόλαος
Γεώργιος
γιατρός
1925

54
Γεωργακόπουλος
Νικόλαος
Γεώργιος
αγρότης
1931

55
Γεωργακόπουλος
Νικόλαος
Ηλίας
αγρότης
1938

56
Γεωργακόπουλος
Παναγιώτης
Νικόλαος
αγρότης
1900
57
Γεωργακόπουλος
Χρήστος
Δημήτριος
αγρότης
1930

58
Γεωργακοπούλου
Αδαμαντία
Βασίλειος
αγρότης
1932

59
Γεωργακοπούλου
Μαρία
Γεώργιος
γιατρός
1928

ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΛΥΡΑ ΠΟΥ ΦΟΙΤΗΣΑΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕΛΙΓΑΛΑ-ΜΕΡΟΠΗ. 
Οι μαθητές με το σύμβολο ν φοίτησαν στα σχολεία Μερόπης. Οι  υπόλοιποι φοίτησαν στο σχολείο Μελιγαλά.

Βασιλόπουλος
Αθανάσιος
Κωνσταντίνος
αγρότης
1907
Βασιλόπουλος
Γεώργιος
Στασινός
αγρότης
1912
Βασιλόπουλος
Γεώργιος
Στασινός
αγρότης
1912
Βασιλόπουλος
Γεώργιος
Στασινός
αγρότης
1912
Βασιλόπουλος
Γεώργιος
Στασινός
αγρότης
1912
Βασιλόπουλος
Γεώργιος
Στασινός
αγρότης
1912
Βασιλόπουλος
Γεώργιος
Στασινός
αγρότης
1912
Βασιλόπουλος
Κωνσταντίνος
Αθανάσιος
αγρότης
1908
Βασιλόπουλος
Κωνσταντίνος
Αναστάσιος
ορφανός
1908
Βασιλόπουλος
Κωνσταντίνος
Αναστάσιος
ορφανός
1908
Βασιλόπουλος
Κωνσταντίνος
Αναστάσιος
ορφανός
1908
Βασιλόπουλος
Στυλιανός
Κωνσταντίνος
αγρότης
1912
Βασιλόπουλος
Στυλιανός
Κωνσταντίνος
αγρότης
1912
Βασιλοπούλου
Ελένη
Στασινός
αγρότης
1909
Βασιλοπούλου
Ελένη
Στασινός
αγρότης
1909
Βίγκος ή Βιγκόπουλος
Γεώργιος
Νικόλαος
αγρότης
1914
Βίγκος ή Βιγκόπουλος
Γεώργιος
Νικόλαος
αγρότης
1914
Βίγκος ή Βιγκόπουλος
Γεώργιος
Νικόλαος
αγρότης
1914
Βίγκος ή Βιγκόπουλος
Ελευθέριος
Στυλιανός
αγρότης
1912
Βίγκος ή Βιγκόπουλος
Ελευθέριος
Στυλιανός
έμπορος
1912
Βίγκος ή Βιγκόπουλος
Ελευθέριος
Στυλιανός
έμπορος
1912
Βίγκος ή Βιγκόπουλος
Ελευθέριος
Στυλιανός
έμπορος
1912
Βίγκος ή Βιγκόπουλος
Χρήστος
Στυλιανός
αγρότης
1908
Βίγκος ή Βιγκόπουλος
Χρήστος
Στυλιανός
αγρότης
1908
Βίγκος ή Βιγκόπουλος
Χρήστος
Στυλιανός
έμπορος
1908
Βίγκου ή Βιγκοπούλου
Σμαράγδα
Στυλιανός
αγρότης
1911
Βίγκου ή Βιγκοπούλου
Σμαράγδα
Στυλιανός
αγρότης
1911
Γεωργακόπουλος
Δημήτριος
Βασίλειος
αγρότης
1912
Γεωργακόπουλος
Δημήτριος
Βασίλειος
αγρότης
1912
Γεωργακόπουλος
Δημήτριος
Νικόλαος
αγρότης
1915
Γεωργακόπουλος
Δημήτριος
Νικόλαος
αγρότης
1915
Γεωργακόπουλος
Δημήτριος
Νικόλαος
αγρότης
1915
Γεωργακόπουλος
Ιάσων
Θεόδωρος
αγρότης
1907
Γεωργακόπουλος
Ιάσων
Θεόδωρος
αγρότης
1907
Γεωργακόπουλος
Μαρίνος
Θεόδωρος
αγρότης
1909
Γεωργακόπουλος
Μαρίνος
Θεόδωρος
αγρότης
1909
Γεωργακόπουλος
Μαρίνος
Θεόδωρος
αγρότης
1909
Γεωργακόπουλος
Μαρίνος
Θεόδωρος
αγρότης
1910
Γεωργακοπούλου
Αλεξάνδρα
Βασίλειος
αγρότης
1914
Γεωργακοπούλου
Αλεξάνδρα
Βασίλειος
αγρότης
1914
Γεωργακοπούλου
Αλεξάνδρα
Βασίλειος
αγρότης
1914
Γεωργακοπούλου
Βασιλική
Γεώργιος
γιατρός
1919
Γεωργακοπούλου
Σοφία
Νικόλαος
αγρότης
1914
                                                        ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΛΥΡΑΣ

                                                         ΗΜΙΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΛΥΡΑΣ
Βασιλόπουλος
Στυλιανός
Γεώργιος
αγρότης
1918
Βασιλόπουλος
Στυλιανός
Γεώργιος
αγρότης
1918
Βασιλόπουλος
Στυλιανός
Γεώργιος
αγρότης
1918
Γεωργακόπουλος
Δημήτριος
Γεώργιος
γιατρός
1921
Γεωργακόπουλος
Δημήτριος
Γεώργιος
γιατρός
1921
Γεωργακόπουλος
Δημήτριος
Γεώργιος
γιατρός
1921
Γεωργακόπουλος
Δημήτριος
Νικόλαος
αγρότης
1916
Γεωργακόπουλος
Δημήτριος
Νικόλαος
αγρότης
1915
Γεωργακόπουλος
Κωνσταντίνος
Βασίλειος
αγρότης
1920
Γεωργακόπουλος
Κωνσταντίνος
Βασίλειος
αγρότης
1920
Γεωργακοπούλου
Βασιλική
Γεώργιος
γιατρός
1919
Γεωργακοπούλου
Βασιλική
Γεώργιος
γιατρός
1919
Γεωργακοπούλου
Βασιλική
Γεώργιος
γιατρός
1919
Γεωργακοπούλου
Βασιλική
Γεώργιος
γιατρός
1919
Γεωργακοπούλου
Σοφία
Νικόλαος
αγρότης
1917

   
 Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΣ (ΤΡΙΤΟΣ) ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΛΙΟΝΤΗΡΗ Μ. ΚΑΤΣΙΡΗ Δ. ΛΙΟΝΤΗΡΗ Π. ΚΑΙ ΧΑΡΑΛ.ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗΤΑΣ  ΜΕ ΤΟ ΦΙΛΟ ΜΟΥ ΛΑΚΗ  ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟ (ΤΣΟΥΡΟΥΧΗ), ΕΞΩ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΠΟΥ ΡΙΧΝΑΝΕ ΤΑ ΜΑΣΚΟΥΛΑ.ΤΟ  ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΤΩΡΑ.
ΤΑ 3 ΞΑΔΕΛΦΙΑ  ΒΙΓΚΟΥ ΠΟΥ ΘΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΙΓΚΟΣ
 ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΒΙΓΚΟΥ
  ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΒΙΓΚΟΥ
Ο ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΒΙΓΚΟΣ ΠΟΥ  ΕΠΕΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ '40

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΚΑΘΙΣΤΟΙ. Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΤΣΟΥΚΑ
ΟΙ ΔΥΟ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΒΑΛΥΡΑΣ.ΣΤΡΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΤΡΙΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΙΩΑΝΝΟΥ - ΝΤΟΥΡΑΜΑΚΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ
                             ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΡΥΖΙ ΤΟΥ
 
Ο ΙΕΡΟΨΑΛΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΔΥΟ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΜΑΚΡΗΣ Κ.ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ , ΣΤΙΣ ΚΑΛΑΜΩΤΕΣ
ΟΙ ΔΥΟ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΜΑΚΡΗΣ Κ.ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ, ΣΤΗ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΓΕΦΥΡΑ ΒΑΛΥΡΑΣ
ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΧΡΤΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗ, ΜΠΟΥΖΑΛΑ, ΚΑΠΟΤΗ 
Η ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΓΕΦΥΡΑ ΒΑΛΥΡΑΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΚΑΡΤ-ΠΟΣΤΑΛ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΒΡΗΚΑ ΣΕ ΠΑΛΑΙΟΠΩΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ


Μετά την ανατίναξη της σιδερένιας γέφυρας Βαλύρας το μεταφορικό μέσο στο ποτάμι  της Μαυροζούμενας,τους χειμερινούς μήνες ήταν η βάρκα.ΟΙ εικονιζόμενες είναι η Μαρίκα Γεωργακοπούλου,κόρη του γιατρού κρατώντας το καλάμι, η Σία Αθανασία Μπάκα κόρη του Παναγιώτη και αδελφή του οδοντίατρου Γιώργη, η Μαρία Γεωργακοπούλου Σινάπη η Δήμητρα Μουρούσια, η Βουλα Γεωργακοπουλου του Δημητρίου και ο μικρός ξάδελφος Θόδωρος Γεωργακόπουλος του Μαρίνου, μαθητής τρίτης δημοτικού,το 1952, που τον χάσαμε ξαφνικά.
Υ\Σ. Σε ανάρτηση στην ιστοσελίδα μας έχουμε τον τίτλο: Η ιστορία της γέφυρας στη Βαλύρα και η βάρκα της, με πλούσιο συλλεκτικό και σπάνιο φωτογραφικό υλικό, για όσους θέλουν να μάθουν περισσότερα.

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΖΥΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΕΦΑΛΑ 
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 
Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 
Ο ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΤΑΦΟΣ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΒΑΛΥΡΑΣ 
Η ΟΙΚΙΑ  ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ

ΤΡΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΒΑΛΥΡΑΣ ΜΑΖΙ.Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ο ΚΟΥΝΙΑΔΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΚΡΗΣ,ΚΑΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ .

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕ ΤΟ ΘΑΝΟ ΜΠΟΥΡΟΛΙΑ ΠΙΑΝΟΝΤΑΣ ΧΕΛΙΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΤΗΣ ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΕΝΑΣ
Ο ΚΥΝΗΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ Θ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ, Δ. ΣΤΡΑΤΗ ΚΑΙ Χ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ.


ΣΤΗΝ ΞΥΛΙΝΗ ΓΕΦΥΡΑ ΒΑΛΥΡΑΣ.ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕ ΤΟ ΝΤΙΝΟ ΦΕΡΜΑΝΗ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ Α.
 Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥΛΑ ΜΑΚΡΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΤΙΝΟ ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗ
ΤΟ ΖΕΥΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΑΜΥΡΗ.
ΤΟ ΖΕΥΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΑΠΟΚΡΗΕΣ ΤΗΣ ΒΑΛΥΡΑΣ ΤΟ 1963.ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ.
ΛΙΛΗ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΥΡΑΣ, ΤΟΥΛΑ ΜΑΚΡΗ ΣΥΖΥΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.
 Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ ΒΙΓΚΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
 Ο ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΒΙΓΚΟΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΣΑΛ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ  ΒΑΛΥΡΑΣ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΣΕΡΣΕΙ

 Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΓΚΟΣ
 Η ΟΙΚΙΑ ΒΙΓΚΟΥ ΟΤΑΝ ΚΤΙΖΟΤΑΝ
 Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΓΚΟΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΖΥΓΟ ΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ,ΑΠΟ ΣΚΑΛΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.
 Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΙΓΚΟΣ ΠΟΥ ΣΚΟΤΏΘΗΚΕ ΤΟ '40
 Η ΟΙΚΙΑ ΒΙΓΚΟΥ  ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΤΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: