Κυριακή, 21 Ιανουαρίου 2018

Η ΚΑΤΑΠΡΟΔΟΜΕΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ, Ο ΠΟΥΤΙΝ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΘΗ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟ ΑΝΤΙΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ - ΑΝΤΙΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΡΟΥΕΙ
ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΖΗΤΩ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ  
ΚΑΤΩ ΟΙ ΕΞΟΜΩΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ
ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ                                                                                                                   
                                                                     20.1.2018

Σὲ συνέχεια προηγουμένων ἀναρτήσεων μας
Η ΚΑΤΑΠΡΟΔΟΜΕΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ, Ο Π
ΟΥΤΙΝ ΚΑΙ
 ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ


ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΕ


ἐφιστοῦμε τὴν προσοχὴ σὲ ἑλληνόψυχους συμπατριῶτες μας ὅτι τόσο πολὺ ἀδίστακτοι εἶναι οἱ ἰθύνοντες πολιτικῆς, πολιτειακῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας, ὥστε εἶναι ἱκανοὶ νὰ βάλλουν τοὺς ἀναρχικοὺς καὶ τοὺς προστατευομένους τους μισθοφόρους νὰ ἐπιτεθοῦν ἀκάθεκτα ἐναντίον τῶν φιλήσυχων οἰκογενειαρχῶν ἑλληνόψυχων πατριωτῶν, ποὺ ἀσκοῦν τὸ δικαίωμα τους καὶ καθῆκον τους, ὁπότε θὰ διευκολυνθῆ ἀστυνομία νὰ ρίξῃ  χημικὰ καὶ νὰ ἀποτρέψουν, ἀκόμη καὶ νὰ διαλύσουν, τὶς προμηνυόμενες λαοθάλασσες.

Γιὰ αὐτὸ τὸν λόγο ἐπιβάλλεται ὅλες οι πατριωτικὲς ὀργανώσεις νὰ διαμαρτυρηθοῦν δριμύτατα καὶ νὰ ἀποστείλουν τηλεγραφήματα εἰς τοὺς Εἰσαγγελεῖς μὲ τὸ αἴτημα νὰ ἀπαγορεύσουν ἄμεσα σὲ ὅλες τὶς πόλεις τὶς παράνομες ἀντισυγκεντρώσεις πρὸς ἀποφυγὴ δυσάρεστων καὶ ἐπικίνδυνων ἐξελίξεων.

Σὲ χρηστὰ κράτη δικαίου ἀπαγορεύονται οἱ ἀντισυγκεντρώσεις στὴν ἴδια περιοχή.    

Γιὰ αὐτὸ ΟΛΟΙ πρέπει νὰ διαμαρτυρηθοῦν καὶ νὰ ἀπαγορευθοῦν οἱ ἀντισυγκεντρώσεις ἐγκαίρως γιὰ νὰ μὴ ἐμποδισθοῦν οἱ φιλήσυχοι καὶ ἑλληνόψυχοι πολίτες ἀπὸ τὴν ἐξάσκηση τῶν συνταγματικῶν τους δικαιωμάτων.
Ἐπ’οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ ἐφαρμόσουν οἱ ἰθύνοντες τὸ φασιστικό τους σχέδιο καὶ νὰ ἐμποδίσουν τὴν  ΑΘΡΟΑ προσέλευση  τῶν πολιτῶν μὲ τὸ καταχθόνιο ΑΚΡΩΣ ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ αὐτὸ σχέδιο τους.
Κανένας νὰ μὴ πτοηθῆ.
21.1.2018 ΜΕΣΗΜΕΡΙ
ΟΛΟΙ   ΑΠΟ   ΤΗΝ   ΛΑΜΙΑ   ΚΑΙ   ΑΠΑΝΩ   ΝΑ ΣΠΕΥΣΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΑΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΩ
ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ

Ὁ θρυλικὸς Γέρος τοῦ Μοριᾶ τόνιζε «φωτιὰ καὶ τσεκούρι στοὺς προσκυνημένους».
Ἐμεῖς τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, σὰν ἰδεολόγοι εἰρηνοποιοὶ καλοῦμε τοὺς εὐλαβεῖς καὶ ταπεινοὺς χριστιανοὺς καὶ ἑλληνόψυχους, νὰ προσευχηθοῦν ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ ὅλους μας, πρῶτα ὅμως τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ ὅλα τὰ δεκανίκια του και τὰ ἑξαπτέρυγα του, διότι κατήντησαν  ἀδίστακτα ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων.
Μακάρι ὁ Θεὸς νὰ κάνῃ τὸ θαῦμα του καὶ νὰ μὴ ἐφαρμοσθῆ ἡ λαϊκὴ παροιμία     ΦΩΝΗ ΛΑΟΥ ΟΡΓΗ ΘΕΟΥ.
Ἀντὶ νὰ πρωτοστατοῦν καὶ νὰ μιμοῦνται τὸν Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο, τὸν Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο μέχρι καὶ τὸν  εἰς πάντα διαπρέψαντα ἰδανικὸ ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου θρυλικὸν Γέροντα Αὐγουστῖνο Καντιώτη καὶ ὅλους τοὺς μαχητὲς τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Ἔθνους, πολεμοῦν τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια. Γιὰ αὐτοὺς εἶπε ὁ Θεάνθρωπος :

α) «…ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν.» (Ματθ. 23, 14).
β) «…κινδύνοις ...., κινδύνοις ...., κινδύνοις ἐν ψευδαδέλφοις·» (Β΄Κορ. 11, 26).
γ)... « ἀποσυναγώγους ποιήσουσιν ὑμᾶς· ἀλλ’ἔρχεται ὥρα ἵνα πᾶς ὁ ἀποκτείνας ὑμᾶς δόξῃ λατρείαν προσφέρειν τῷ Θεῷ. ». (Ίωάν. 16, 2)
δ) «…ὅλους τοὺςι χλιαροὺς θὰ τοὺς ξεράσω ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς Κρίσεως…» (Ἀποκάλυψις 3, 16).

Κάτω οἱ σύγχρονοι Ἰοῦδαι.
Κάτω οἱ ἐξωμότες.
Ζήτω ἡ ἀκραιφνὴς Ὀρθοδοξία.
Ζήτω ἡ ἀδιάφθορος ἑλληνικὴ οἰκογένεια.
Ζήτω οἱ αἰώνιες ἠθικὲς καὶ πνευματικὲς ἀξίες τῆς φυλῆς μας - τοῦ ἑλληνικοῦ γένους.
Ζήτω ἡ Δημοκρατία.
Ζήτω ἡ κοινωνικὴ γαλήνη καὶ ἡ εἰρήνη.
Κάτω ἡ διχόνοια καὶ οἱ κοινωνικὲς ἀναστατώσεις.
Ζήτω μία ἀκεραία καὶ ἐλεύθερη Ἑλλάδα.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ 210-3254321

Δεν υπάρχουν σχόλια: