Τετάρτη, 11 Απριλίου 2018

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΑΛΥΡΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΑΛΥΡΑΣ


ΤΟΜΟΣ 1ος
27-1-1914 ΕΩΣ  3-4-1924
ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

129  ΙΔΡΥΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ
145  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ-ΕΞΟΔΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΜΟΣ 4ος
22-2-1924 ΕΩΣ 23-8-25
186. ΕΝΟΙΚΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ
187. ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ
188. ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΟΜΟΣ 5ος
6-12-1925 ΕΩΣ 18-5-1930
3.ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΜΜΙΣΟΥ
4. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΤΗ ΒΑΣ. Γ. ΚΑΡΥΔΗ
10. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΤΟΜΟΣ 6ος
8-6-1930 evs 21-5-1934
9.ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΗΜΙΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΑΛΥΡΑΣ
62.ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠ-ΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΛΥΡΑ

ΤΟΜΟΣ 7ος
24 -5-1934 ΕΩΣ 6-9-38
8.ΤΟΠΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΛΙΓΑΛΑ
34. ΤΑΜΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΗΜΙΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
26.ΙΔΡΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ  ΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΑΠΟ 6-12-1925 ΕΩΣ 28-10-1933
82.ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΗΜΙΓΥΜΝΑΣΙΟΥ


ΑΠΟ 1-11-1931 ΕΩΣ 27-7-1937
145. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΗΜΙΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Δεν υπάρχουν σχόλια: