Κυριακή, 22 Απριλίου 2018

Οι αναρχικοί, ακωλύτως, στα Πανεπιστήμια δρούνε,


καταστρέφουνε, βιάζουν και ουσίες διακινούνε…
                                                                                            
Βία και παρανομία, άνθρωποι απ’ το περιθώριο
στα Πανεπιστήμια ασκούνε κι υπερβαίνουν κάθε όριο.
Των Πρυτάνεων το έργο και το ρόλο εμποδίζουν,
χώρους έχουν καταλάβει, απειλούν και τραμπουκίζουν.
Οι αναρχικοί, ακωλύτως, δρούνε και βιοπραγούνε,
καταστρέφουνε, βιάζουν κι όλους τους τρομοκρατούνε.

Τις ναρκωτικές ουσίες, ελευθέρως, διακινούνε
και οι χρήστες, δίχως φόβο, σύριγγες παντού σκορπούνε…
Βόμβες και πολεμοφόδια φτειάχνουν και αποθηκεύουν,
ανενόχλητοι κινούνται, κι επιθέσεις μεθοδεύουν.
Όποιο στόχο τους γουστάρει καταστρέφουν με μανία
κι όπως δείχνουν δεν φοβούνται, διόλου, την Αστυνομία!
Τους ανέχονται οι Τσιπραίοι με πολλή υποκρισία
διότι είχαν παλαιόθεν αγαστή[1] συνεργασία.
Ο Γαβρόγλου, αδιστάκτως, τ’ άσυλο επαναφέρει
και πως υποθάλπει αίσχη, διόλου, δεν τον ενδιαφέρει…
Τα προβλήματα δεν λύνει, αντιθέτως, τα εντείνει
και τους…φοιτητές τη λύση για να βρούνε παροτρύνει!
Μια…επιτροπή, επίσης, ήδη, έχει συγκροτήσει
και της αναθέτει εκείνης, τα προβλήματα να λύσει!
Έτσι, ο σύντροφος Γαβρόγλου ένα μήνυμα εκπέμπει
πως το θέμα, αναισχύντως, στις καλένδες[2] παραπέμπει!
Στον υπόλοιπο τον κόσμο λειτουργούν τα εκπαιδευτήρια
ως ναοί της Επιστήμης κι όχι ως εκκολαπτήρια
που παράνομες ομάδες προστατεύουν και εκτρέφουν
και το ρόλο της Παιδείας σαμποτάρουν και διαστρέφουν.
Έπρεπε σ’ αυτούς τους χώρους να οικεί η Ελευθερία,
ν’ ανταλλάσσονται ιδέες και ν’ ανθεί η Δημοκρατία.
Κι όμως έχουν καταντήσει παρανόμων κολαστήρια
και τρομοκρατών, επίσης, καταφύγια κι ορμητήρια.
Η κυβέρνηση οφείλει τ’ αυτονόητο να πράξει:
Αφού διώξει το Γαβρόγλου, τους ανόμους να πατάξει.
                                                                          5-2-2018


[1] Αγαστή = Αξιοθαύμαστη.
[2] Παραπέμπω στις ελληνικές καλένδες (ad calendas graecas) = Παραπέμπω κάτι σε ανύπαρκτη ημερομηνία για να μην πραγματοποιηθεί ποτέ, διότι το ελληνικό ημερολόγιο σε αντίθεση με το ρωμαϊκό δεν προέβλεπε τέτοιες ημέρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: