Σάββατο, 7 Ιουλίου 2018

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΒΑΛΥΡΑΣ-ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ-ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Οι ευθύνες της τοπικής κοινωνίας μας ,τοπικής αυτοδιοίκησης ,συλλόγων,  φορέων , και όλων των απανταχού Βαλυραίων εντός και εκτός Ελλάδος, απέναντι στους προγόνους μας και απέναντι στην ιστορία του χωριού μας  είναι τεράστια. Αναλογεί σε όλους  μας ένα ποσοστό ευθύνης. Εδώ  και τώρα πρέπει να υπάρξει παρέμβαση, ενεργοποίηση, ομαδικότητα και συλλογικότητα για αποκατάσταση της καταστροφής, και να έχουμε έστω και ελάχιστη αποτελεσματικότητα,  ένα βήμα πριν την παρακμή.
 Όταν καταστρέφεται το οτιδήποτε, σβήνεται και η ιστορία του. 
Ακούω με προσοχή και θαυμάζω εκείνους τους σημαδεμένους και τους πλήρεις στιγμών που βούτηξαν στη ζωή , που έζησαν αυτό που ένοιωθαν , που πάλεψαν με αξιοπρέπεια για εκείνα που πίστευαν , που είδαν τον κόσμο περπατώντας και αγγίζοντας , που τόλμησαν το νέο , που δεν αρκέστηκαν στα κεκτημένα , που δεν φοβήθηκαν τις εξουσίες , που κοίταζαν να σώσουν το καράβι και όχι τον εαυτό τους , που έφτιαξαν τη δική τους ιστορία και δεν εγκλωβίστηκαν στις γραμμένες ιστορίες . Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι κανενός , ανήκουν σε όλη την κοινωνία.

Αν είχες την ευκαιρία ζήσεις , να συνεργαστείς , να συναντήσεις , να αγαπήσεις έναν τέτοιον άνθρωπο είμαι σίγουρος ότι καταλαβαίνεις τι σου λέω. Μπορεί να είσαι και εσύ ένας ή μία από εκείνους και εκείνες που δεν χωράνε σε κουτιά !!!
3 ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ, ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ  ΚΡΑΤΟΥΣ

   1.    ΠΡΩΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
Αρχείο πολέμου αγωνιστών.  25 Αύγουστου 1825
ΕΠΑΡΧΙΑ  ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ
Η Επαρχία Μικρομάνης συσταθείσα κατά την Τουρκοκρατία ως διοικητικό τμήμα (Καζάς), διατηρήθη κατά την επανάσταση και μετά την απελευθέρωση ως το 1835 που συνεστήθηκαν οι δήμοι, αλλά και μέχρι το 1843-4 ως εκλογική περιφέρεια. Στην επαρχία Μικρομάνης υπήγοντο τα χωριά Μικρομάνη (έδρα), Καμάρι (συνοικισμός, σημερινή Θουρία) Καλάμι (Αϊζάγα) Αντικάλαμος (Αζήζαγα) Κωνσταντίνοι, Βαλύρα (Τζεφερεμίνι), Στενύκλαρος (Σανδάνι), Φίλια και Σπανοχώρι.
           Στις 20 Απριλίου 1829 ανακήρυξαν «γνήσιο πολίτη» της επαρχίας τον κυβερνήτη της Ελλάδος Ιωάννη Καποδίστρια με ψήφισμα οι υπογράφοντες κάτοικοι από τη Βαλύρα ήταν:
Νικ. Παπαβασιλόπουλος
Ηλ. Μπότσικας
Σπύρος της Αναγνωστούς
Παν. Δουραμάκος
Νικ. Σταματόπουλος
Αγγ. Λιοντήρης
Αναγν. Ράμμος
Παν. Μπόβης
Παν. Σπηλιώτης
Παπασαράντος, Σαράντος (-Παπάς) Ιερέας
Παπαμιχάλης , Μιχάλης (-Παπάς) Ιερέας
Αναγ. Γεωργόπουλος
Σωτ. Σαραντόπουλος
Θεοδ. Μπόβης
Δημητ. Καρύδης
Βασίλης Λινάρδος*
Νίκος Μαυροειδής

Οι δημοπρόκριτοι της επαρχίας Μικρομάνης ανακηρύσσουν γνήσιο πολίτη της επαρχίας των Ιων. Καπιδίστρια το 1829.
                                                Εν Μικρομάνη τη 27/4/1929

Η σφραγίδα έχει την υπογραφή Δημογεροντειον επαρχίας Μικρομάνης (ΓΑΚ Βλαχ. Α. φακ 220). Στο έντυπο αυτό  υπογράφουν και οι δημοπρόκριτοι των χωριών Μικρομάνης-Αντικάλαμου, Καλάμι, Καλαμίου, Κωνσταντίνων, Ανδανείας, Σπανοχωρίου, Κερασταρίου.
O Βασίλειος  Λινάρδος, ήταν πολεμιστής  του 1821, στρατιώτης του δυρραχίτη οπλαρχηγού Παναγιώτη Κεφάλα  και αργότερα εκλεγμένος  δήμαρχος του Δήμου Δερρών., ο οποίος καταργήθηκε το 1840
Στο Τζεφερεμίνι κατά την Τουρκοκρατία, τη περίοδο του αγώνα και μετά την απελευθέρωση υπηρετούσε εφημέριος ο Σαράντης Σαραντόπουλος και κατόπιν έμεινε γνωστός με το όνομα Παπασαραντόπουλος. Ο Παπα-Σαράντης στις 20/4/1829 συνυπογράφει ως Σαραντόπουλος το ψήφισμα της επαρχίας Μικρομάνης (εκεί υπαγόταν τότε το Τζεφερεμίνι) με το οποίο ο Ιωάννης Καποδίστριας αντικηρυχθη "γνήσιος Πολίτης" της επαρχίας μικρομάνης. Μαζί με αυτόν συνυπογράφουν και  ο γιος του Μιχάλης που είναι και αυτός ιερέας και οι παραπάνω πρόκριτοαγωνιστές του χωριού Τζεφερεμίνι, με το σημερινό όνομα Βαλύρα. 
2.  ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΓΓΡΑΦΟ  
 ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΦΥΛΛΟ 58,    1-8-1831.
Ψήφισμα πολιτών της επαρχίας Μικρομάνης στις 19-7-1831  .
Από τη Βαλύρα     υπογράφουν οι :
Παπασαράντος Μ. ιερεύς
Οικονόμος
Παπαγιάννης
Θαν. Μπόβης
Β.Λιναρδόπουλος (Λινάρδος)
Σ. Σαραντόπουλος
Α.Ράγκος
Ν.Μαυροειδής και
Π.Σπηλιωτόπουλος
Από τη Μικρόμάνη υπογράφει  ο Α. Τζεφερεμινέος .Ακολουθούν υπογραφές από αλλα 6 χωριά.
3.  ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΓΓΡΑΦΟ                                             
Από τα αρχεία της Ελληνικής παλιγγενεσίας, υπάρχει έγγραφο στο οποίο υπογράφουν  οι κάτοικοι Μικρομάνης, και εκφράζουν την οδύνη τους για τη δολοφονία του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια. Μεταξύ των υπογραφών είναι και ονόματα Βαλυραίων.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Η ΜΑΝΗ ΚΑΙ Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ.
ΓΙΑΝΝΗ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ Φ.220
1828 ΕΓΓΡΑΦΑ 1-69
1829  ΕΓΓΡΑΦΑ 69-144
1830 ΕΓΓΡΑΦΑ 145-221


ΕΓΓΡΑΦΟ 76-76α 10 ΧΩΡΙΑ . Πρακτικά της εκτελεστικής συνάθροισης της επαρχίας Μικρομάνης.
Ανακήρυξη του Ιωάννη Καποδίστρια νόμιμου πληρεξιούσιου, της επαρχίας Μικρομάνης
Η επαρχία Μικρομάνης συνελθούσα εις το να σκεφτεί, περί της μελλούσης καταστασεώς της και θεωρούσα το περί συγκαλεσεώς της, της 4ης εθνικής συνέλευσης ψ’ηφισμα, αμοιρούσα δε των πολιτικών εκείνων γνώσεων, αι οποίαι δύνανται  να αποκαταστήσωσι το έθνος ελεύθερον και ανεξάρτητον και επομένως εις την παρούσαν ευδαιμονίαν , έχουσα δε όλην την πίστιν και αφοσίωσιν, προς την υμετέρα εξοχώτητα, καθώς πραγματικώς εδοκίμασεν εις όλον το διάστημα της κυβερνησεώς σας, ανακυρρήσει μόνιμον πληρεξιουσιόν της, την υμετέρα εξοχώτητα και παρακαλεί, ίνα εισακουστεί εις την δικαίαν τΑαύτην παράκλησιν, ούτω όλως διόλου αφιερωμένη εις τα συνετά μέτρα, και φιλόστοργον και πατρικήν κυβέρνησην, της υμετέρας εξοχώτητας.
Μικρομάνη 20-4- 1829.
Οι κάτοικοι Μικρομάνης
Έπονται οι υπογραφές από 10 χωριά


ΕΓΓΡΑΦΟ 108-108α 10 ΧΩΡΙΑ
Η επαρχία Μικρομάνης συνελθούσα εις εν, και θεωρούσα επί τα κρείττω μεταβολή της, την ανεγερσή της και εκ Θεού περιμένουσα την μέλλουσα ευδαιμονία της
                                                       ΨΗΦΙΖΕΙ
Ιωάννη Αντωνίου Καποδίστρια, τον πρώτον της Ελλάδος κυβερνήτην, το αίτιον της αναγερσεώς της και επί τα κρείττω μεταβολής της, και της ευδαιμονίαςτης, πολίτην γνήσιον της επαρχίας , παρέχουσα εις αυτόν όλα τα δικαιώματα του πολίτου, εις τεκμήριον της προς αυτόν ευγνωμοσύνη της.
Το παρόν ψήφισμα να φυλαχτεί ειςτας επαρχίας της δικής μας δημογεροντίας  και ίσον απαράλλακτον, δι αυτής να διευθυνθεί, προς την αυτού εξοχώτητα.
Επικυρούται από τους επαρχιακούς δημογέροντες
Οι κάτοικοι Μικρομάνης
Έπονται οι υπογραφές από 10 χωριά και οι υπογραφές δημογερόντων.
Μικρομάνη 27-4- 1829


Δεν υπάρχουν σχόλια: