Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΟΜΩΝ 1,6, 7 ,ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ

                                                                                      ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ


Από τον τόμο 1, έχουμε ένα φωτοαντίγραφο, από τον τόμο  6 , έχουμε 3 φωτοαντίγραφα και από τον τόμο 7, έχουμε 4  4 φωτοαντίγραφα, τα οποία περιγράφουν για την άρδευση, διορισμό υδρονομέων και περιοχές της Βαλύρας για άρδευση.

Για τους νερόμυλους της Βαλύρας έχουμε 30 διαφορετικές πηγές από το 1822 και  στα αρχεία της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΛΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ, περιγράφουν την προσφορά των μύλων της Βαλύρας, στον απελευθερωτικό αγώνα του 1821
.

Η δέση, το αυλάκι , και ο μύλος, ήταν πηγή πλούτου, για το χωριό ,για πολλές γενιές, και το αχρηστεύσαμε, με εναλλακτική λύση το ΓΟΕΒ, το οποίο και αυτό δεν ευοδώθηκε, με αποτέλεσμα τα ποτιστικά  κτήματα και ο κάμπος της Βαλύρας , να μην παράγουν τίποτε ,και οι νερόμυλοι έχουν από την αδιαφορία μας  και καιρικά φαινόμενα ,να έχουν γκρεμιστεί και σκεπαστεί με βάτα φραγκοσυκιές και λυγιές.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ . ΤΟΜΟΣ 1 ΤΟΜΟΣ 6, ΠΡΑΞΗ 70. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΒΑΛΥΡΑΣΤΟΜΟΣ 7.ΠΡΑΞΕΙΣ 14,21. ΑΡΔΕΥΣΗ ΒΑΛΥΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: