Τρίτη, 29 Μαΐου 2012

Το βιβλίο: ''ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ 1821-1827''

ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
Επιτρέψτε μου να σας γνωρίσω ότι ως εκδότης μιας μικρής επαρχιακής πόλης της Μεσσηνίας, της Κυπαρισσίας, αλλά εμφορούμενος από γνήσια συναισθήματα αγάπης προς την Ελλάδα και θαυμασμού για την Ιστορία της και υποκινούμενος από Ιερό χρέος προς τους νέους μας μέσα σε τόσες δύσκολες συγκυρίες, προχώρησα χωρίς καμιά ιδιοτέλεια και με αυτοχρηματοδότηση στην έκδοση του ογκώδους βιβλίου με τον τίτλο:
“ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ, ΗΤΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΦΟΡΩΝΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΑΠΟ 1821 ΜΕΧΡΙ 1827”.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Το εν λόγω βιβλίο περιλαμβάνει έγγραφα, που είχε συγκεντρώσει ο Ιωάννης (Γενναίος) Θ. Κολοκοτρώνης, ο γιός του Πρωτεργάτη της Ελληνικής Ελευθερίας Θεοδώρου Κολοκοτρώνη και είχε πρωτοδημοσιεύση ο Χ. Ν. Φιλαδελφεύς το 1856.
Τα δημοσιευόμενα έγγραφα απηχούν την Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης με τέτοια ζωντάνια, που ο αναγνώστης μεταφέρεται στο χωροχρόνο εκείνων των ιστορικών συνθηκών και συμμέτοχος του μεγάλου αγώνα με όλα τα βιώματα της αγωνίας αλλά και τας ελπίδας για την Ελευθερία.


Τα διδάγματα γιά όλους, προπάντων όμως για τους νέους μας, είναι εξαιρετικά ωφέλιμα μέσα στις δίνες των καιρών που ζούμε.

Το έπραξα για όλους τους λόγους που προανέφερα, αλλά και από βαθύ σεβασμό στη μνήμη του μεγάλου προγόνου μου Παναγή Καγιάφα, του “κλέφτη του Μαινάλου” και του φιλίστορος πάππου μου Παναγιώτη Αργ. Καγιάφα, βιβλιοπώλη και κατοίκου της Κυπαρισσίας, που δώρισε αντίτυπο της πρώτης έκδοσης του 1856 (για πρώτη εκδίδεται φορά μετά το 1856) στη Βιβλιοθήκη του Γυμνασίου της πόλης μας το 1930.
Προσφέρεται και για ένα ωραίο δώρο και για να στολίζει την Βιβλιοθήκη μας!
Για οποιαδήποτε πληροφορία στο Τηλ. 69 72 29 56 07.
Η διανομή του γίνεται Ταχυδρομικώς.
Το βιβλίο του ΓΕΝΝΑΙΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ (σελ. 640), που , επιτρέψτε μου, να το χαρακτηρίσω: “ Κιβωτό ελπίδας των Νεοελλήνων “.
 
Είμαι βαθιά υποχρεωμένος.
Με εξαιρετική τιμή
Ο εκδότης
Παναγιώτης Γεωργακόπουλος
  σ΄επήνεσα.

   Λάβε ένα γράμμα διά την επαρχίαν του Κάτω Ναχαγιέ και ευθύς μ΄ άνθρωπόν σου να το στείλης να διαβασθή εις όλους, και όλοι οι οπλοφόροι με τ΄ άρματα να εύγουν και να έλθουν μαζί σου κατά την πληρεξουσιότητα όπου έχεις εις χείρας σου να πολιορκήσετε και το Ανάπλι, να βάλετε να θερισθούν τα γεννήματα και να συναχθούν όπου κριθή εύλογον διά την οικονομίαν και τας ζωοτροφίας των στρατευμάτων μας χωρίς να γίνη το παραμικρόν κουσούρι, και όποιος από εκείνα τα χωριά δεν εύγει εις τ΄ άρματα και δεν θελήσει να κάμη το χρέος του να του καίης το οσπήτιον, να τον παιδεύης, να του παίρνης και το πράγμα του να το τρώγουν τ΄ αυτού στρατεύματα, ομοίως και αυτού εις τον κάμπον του Άργους και του Αναπλιού να κάμης τα ίδια, ως το χρέος σου σε διδάσκει και ακολουθείς εις όλα κατά τας συμβουλάς μου όπου σου έκαμα από εδώ, και δια τοιούτους παραβάτας και εναντίους να μου δίδης είδησιν, και εγώ από εδώ θέλει στείλω να τους παιδεύσω κατά τους Νόμους του Γένους και της Πατρίδος με τον τρόπον όπου μήτε οι ίδιοι δεν ημπορούν να συμπεράνουν, και ως σου γράφω ακολούθησον εις όλα.
Τον κυρ. Κωνσταντή Αλεξανδρόπουλον ασπάζομαι, υγίαινε.

Την 24 Μαϊου 1821 Στρατόπεδον Τρικόρφων.

                                                                 Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.


Υ


Δεν υπάρχουν σχόλια: