Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2012

ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1794-1964

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1794-1964


Τα φυσιογνωστικά μαθήματα είναι: Φυσική, χημεία, γεωλογία , ορυκτολογία, ζωολογία, κοσμογραφία, φυτολογία, ανθρωπολογία,  υγιεινή, γεωγραφία και βιολογία.
Τα βιβλία αποτελούν τεκμήρια της εξέλιξης, πνευματικών ιδεολογιών, πολιτικών και κοινωνικών θεμάτων της πατρίδας μας. Ξένες επιδράσεις και επιρροές θα επηρεάσουν τη δομή, ιδεολογία, στόχους, οργάνωση και παιδαγωγικές σχέσεις εκπαιδευτών-εκπαιδευόμενων.  Το μοναδικό μέσο μετάδοσης της γνώσης-αξιολόγησης του μαθητή είναι το σχολικό εγχειρίδιο που υλοποιεί το περιεχόμενο του Α.Π. (Αναλυτικού Προγράμματος) που είναι αποκομμένο από τη σύγχρονη πραγματικότητα και τη ζωή, γιατί δεν γίνεται η σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή. Είναι γενικό-θεωρητικό, χωρίς να παρέχει γνώσεις ουσιαστικές, χρήσιμες ,και σύγχρονες. Οι μέθοδοι διδασκαλίας,  προγράμματα, βιβλία, εκπαίδευση εκπαιδευτικών, δεν καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες της εκπαίδευσης και έγινε εγκληματική παρέμβαση στο γραπτό λόγο των Ελλήνων.  Το κύκλωμα συγγραφής, κρίσης, έκδοσης και διάθεσης του διδακτικού βιβλίου έχει θεσμοθετηθεί έτσι, ώστε ο έλεγχος της εκάστοτε  διοίκησης, να είναι απόλυτος. Για την έκδοση, διάθεση και κυκλοφορία του σχολικού βιβλίου υπεύθυνος είναι ο ΟΕΔΒ που πριν ονομαζόταν ΟΕΣΒ.
    Διαπιστώνεται ότι η εικόνα που παρουσιάζει το σχολικό βιβλίο είναι η παρακάτω:
1. Παρουσιάζει τις επιστήμες χωρισμένες και ο μαθητής δεν κατανοεί τον κόσμο, στον οποίο ζει, ως ολότητα.
2. Περιέχει διδακτική ύλη η οποία δεν διδάσκεται στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς με συνέπεια να υπάρχει  ανακολουθία Α..Π και Ω.Π (Ωρολογίων Προγραμμάτων).
3. Δεν γίνεται η  συνδεσή του με τη ζωή, παραγωγή και οικονομία.
4. Δεν λαμβάνεται η γνώμη της μάχιμης εκπαίδευσης στη διαμόρφωση των Α.Π. και
5. Η εξέλιξη της διδασκαλίας από το 1810 μέχρι και σήμερα (γλωσσικό,  μεταρρυθμίσεις, κατάργηση πολυτονικού, ΕΚΦΕ , ΥΣΕΦΕ και από το σχολικό έτος 2009-10, η ψηφιακή τάξη κ.λ.π.,) γίνεται με βήματα χελώνας.
Προτείνεται η σύνδεση των Α.Π. με τα σύγχρονα  κοινωνικά προβλήματα του ανθρώπου και του περιβάλλοντος και παράλληλα η σύνδεση της γνώσης με τα άλλα μαθήματα και χωρίς κενά ,από τη μια βαθμίδα στην άλλη.
 Γνωρίζοντας τις εξαγγελίες σας για την οικοδόμηση του   «Νέου  Σχολείου» επιθυμούμε να θέσουμε υπόψη σας το σημαντικό πρόβλημα   των μαθημάτων του κλάδου ΠΕ4 στην  εκπαίδευση δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου  και να σας προτείνουμε λύσεις, ως έμπειροι πλέον συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί, με τις γνώσεις και  το πλούσιο αρχείο που διαθέτουμε.
Η εκπαίδευση στη χώρα μας αδυνατεί να παρακολουθήσει σύγχρονες πρακτικές, ενώ παραμένει σε μεγάλο βαθμό προσανατολισμένη στη δόξα του παρελθόντος, και όχι στην αντιμετώπιση των σύγχρονων αναγκών της πραγματικής ζωής και ότι μέχρι και σήμερα οι περισσότεροι Έλληνες πολίτες αδυνατούν να κατανοήσουν ολιστικά την σύνδεση των επιστημών του κλάδου ΠΕ4, και κατά συνέπιαν το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και τα προβληματά του μέσω των σχολικών εγχειριδίων που διδάσκονται στα σχολεία.


Δεν υπάρχουν σχόλια: