Τρίτη, 7 Αυγούστου 2012

ΒΙΒΛΙΑ ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΒΑΛΥΡΑ ΙΘΩΜΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΚ 24002
ΤΗΛ.2724071016
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Με τη μεταρρύθμιση του 1929 γίνεται η οργάνωση   των σχολείων στοιχειώδους εκπαίδευσης, των γενικών και τοπικών συμβουλίων, η ίδρυση  των σχολικών κήπων,  των εργαστηρίων  και των σχολικών βιβλιοθηκών. (Αργότερα για τις σχολικές βιβλιοθήκες  περιγράφει το ΦΕΚ 22\1949 τεύχος Α).
Για τους σχολικούς κήπους αναφέρει ο νόμος τα εξής.
Παρ εκάστω δημοτικώ σχολείω ιδρύεται και καλλιεργείται σχολικός κήπος και ζωοτροφείον, ως παράρτημα αυτού, χάριν της διδασκαλίας των φυσιογνωστικών μαθημάτων και προς απόκτησιν από των μαθητών προκαταρτικών γνώσεων καλλιεργείας της γης. Κατάλληλος έκτασις γης προς ίδρυσιν σχολικού κήπου,εάν δεν έχει ιδίαν το σχολείο,χορηγείται δωρεάν υπο της κοινότητος εν ή λειτουργεί το σχολείον. Προς απόκτησιν καταλλήλου εκτάσεως γης, δύναται να γίνει και αναγκαστική απαλλοτρίωσις, ενεργουμένη κατά τας διατάξεις του νόμου 2442.Στους σχολικούς κήπους αναφέρεται ο νόμος 920\1946, Α.Ν.1547\1950 και 1643\1951.(αναγράφεται όπως το πρωτότυπο).
Με το νόμο 3272\1955 ΦΕΚ 159, τεύχος πρώτο γίνεται ο διορισμός των πτυχιούχων της φυσικομαθηματικής σχολής των πανεπιστημίων Αθηνών-Θεσσαλονίκης (φυσικοί-χημικοί-φυσιογνώστες).Λειτουργούσαν και τα συμβούλια νομιμοφροσύνης για το διορισμό σε δημόσια θέση.
Η κατάργηση των σχολικών κήπων και ζωοτροφείων η υποβάθμιση της διδασκαλίας των φυσικών-φυσιογνωστικών-βιολογικών μαθημάτων φανερώνει ότι οι Φ.Ε. στη χώρα μας δεν θεωρήθηκαν ποτέ σαν μια πρακτική δύναμη που μπορεί να αλλάξει τη ζωή του ανθρώπου μέσω της γεωργικής, κτηνοτροφικής ,αλιευτικής  τεχνολογικής και βιομηχανικής ανάπτυξης. Αντί να γίνει χρήση της γνώσης για την παραγωγή αγαθών (γεωργικών-κτηνοτροφικών-αλιευτικών προϊόντων) και στην ανάπτυξη της εγχώριας τεχνολογίας-τεχνογνωσίας στην οποία θα μπορούσε να οικοδομηθεί η οικονομική ανάπτυξη της χώρας, αδρανοποιήθηκε και η διδασκαλία τους στη Μ.Ε. να περιπέσει σε μαρασμό. Η κυρίαρχη ιδεολογία δεν ενδιαφέρθηκε για τη μόρφωση και ανύψωση του πνευματικού επιπέδου του ελληνικού λαού, γιατί η έλλειψη της υλικοτεχνικής υποδομής, η ύπαρξη αναχρονιστικών εγχειριδίων, η έλλειψη παιδαγωγικής κατάρτισης των διδασκόντων, και το κυριότερο ο προσανατολισμός της διδασκαλίας των φυσικών σε υπερβατικούς σκοπούς, ήταν προβλήματα τόσο στις αρχές του αιώνα ,όσο και σήμερα.
Το σχολείο σήμερα μοιάζει συχνά με χώρο καταναγκαστικού έργου όπου λείπει η χαρά της μάθησης, της έρευνας, της ανακάλυψης και της δημιουργίας. Το σχολείο με το υπερφορτωμένο πρόγραμμα και το εξαντλητικό ωράριο περιορίζει το δημιουργικό και ελεύθερο χρόνο του μαθητή. Οι εκπαιδευτικοί βλέπουν να περιορίζεται ο ρόλος τους σ'αυτόν του απλού διεκπεραιωτή εκπαιδευτικών εντολών και κατευθύνσεων, τρέχοντας να καλύψουν την ύλη του ενός και μοναδικού βιβλίου, που σε πολλές περιπτώσεις δεν το θεωρούν ικανοποιητικό, χωρίς εναλλακτικό εκπαιδευτικό υλικό, μέσα, νέες τεχνολογίες καθώς και επαρκή παιδαγωγική και επιστημονική καθοδήγηση και επιμόρφωση και βιώνουν ένα επαγγελματικό περιβάλλον από άγχος και αίσθημα απαξίωσης, γιατί απαξίωσε το επαγγέλματα  του και απαξιώθηκε από το σύστημα.
Διαπιστώνεται ότι από την ίδρυση του  νεοσύστατου ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα, δεν υπήρχε ένας βασικός σχεδιασμός, για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Οι εκάστοτε μεταρρυθμίσεις ήταν "πυροσβεστικού χαρακτήρα", γιατί δεν διέθεταν μια στοιχειώδη οραματική και εσωτερική δεδομένη λογική, αλλά ήταν και επιζήμιες, αφού δεν έλυσαν τα προβλήματα για τα οποία έγιναν. Ουσιαστικά ήταν μεταρρυθμίσεις "περιτυλίγματος" και όχι περιεχομένου, που είχαν ως αποτέλεσμα απώλεια χρόνου και χρήματος, για τη χώρα μας και το λαό της.
Συγκεντρωτισμός, ολιγαρχία, οικογενειοκρατία, πόλεμοι, εμφύλιοι, δικτατορίες, μετανάστευση, ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά στη διάρκεια του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.
Οι δείκτες στην Ελλάδα παιδεία, υγεία, απασχόληση, υποδομές, επενδύσεις, οικονομία, νέες τεχνολογίες, πεδίο καινοτομίας, ανταγωνιστικότητα, πολιτιστική-πολιτισμική δραστηριότητα συγκρινόμενοι με άλλες χώρες, μας κατατάσσουν στις τελευταίες θέσεις.
Το 2009 δημιουργήθηκαν 16 νέα τμήματα 3 στα ΑΕΙ και 13 στα ΤΕΙ. Το 2010 σε 3 από τα 13 αυτά τμήματα μπήκε μονοψήφιος αριθμός υποψηφίων παρά την κατάργηση της βάσης του 10. 40 τμήματα των ΤΕΙ βρίσκονται υπό κατάργηση ή συγχώνευση ,γιατί τα τελευταία 5 χρόνια οι εγγραφές των νέων φοιτητών είναι μονοψήφιος αριθμός. Το 2009 οι κενές θέσεις στα ΤΕΙ έφτασαν στις 20802 ,ενώ το χρονικό διάστημα 2005-9 οι κενές θέσεις ήταν 71137.Ενα μεγάλο αγκάθι είναι η κατανομή των χρημάτων σε ΤΕΙ με ελάχιστο αριθμό φοιτητών η χρηματοδότηση να είναι μεγαλύτερη από ΤΕΙ που έχουν μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών
Με την  εφαρμογή του Καλλικράτη και τις νέες εκλεγμένες ηγεσίες περιφερειών και δημάρχων που έγιναν στις 7,14-11-2010, το μνημόνιο-ΔΝΤ-ΕΕ-ΕΚΤ από το 2011 θα γίνουν οι μεγάλες αλλαγές, σε όλες τις εκφάνσεις του ιδιωτικού και δημοσίου βίου της χώρας μας.
Ήδη ο Νέος υπουργός παιδείας Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος ,από την κυβέρνηση που προέκυψε ,από τις εκλογές στις 17-6-2012, με το σχέδιο Αθηνά προτείνει την κατάργηση συγχώνευση 150 τμημάτων ΑΕΙ-ΤΕΙ, γιατί υπάρχουν συνολικά στη χώρα μας  24 ΑΕΙ σε 20 πόλεις , 16 ΤΕΙ  σε 40 πόλεις,  και είναι συνολικά 590 τμήματα, από τα οποία πολλά αλληλεπικαλύπτονται.
 Τέλος το σχολείο θα πρέπει να είναι χώρος ανακάλυψης δυνάμεων, χαρισμάτων, και ικανοτήτων των μαθητών και όχι χώρος πίεσης και άγχους. Κρύβει μυστικά, ευκαιρίες, και δυσκολίες που πρέπει να ανακαλύψουν, εκμεταλλευτούν και αντιμετωπίσουν οι μαθητές. Το σχολείο πρέπει να είναι χώρος ελπίδας, χαράς και αλληλεγγύης για όλη την κοινωνία που ζούμε. Το παιδί  για να αναπτυχθεί χρειάζεται αγάπη, πίστη και ελπίδα.
 
 Δημοτικό σχολείο Βαλύρας Μεσσηνίας.
- Συνεστήθη με απόφαση του Δήμου Οιχαλίας το 1862 και με δαπάνες του δήμου λειτουργούσε και γ δημοτικό σχολείο που είχε έδρα τη Βαλύρα 444/18-3-1862 σελ. 1957
- Το 1890 διορίστηκε δάσκαλος ο Δ.Ν. Καρακίτσος 306/23-11-1890.
- Το 1891 ανασυστήθηκε το δημοτικό σχολείο 95Β/7-10-1891.
- Το 1894 τοποθετήθηκε δάσκαλος ο Γ.Α. Παπαδόπουλος 1951/31-8-1894.
- Οδηγός Ελλάδος Ν. Ιγγλέση 1911.
Κοινότητας Τζεφερεμίου (Βαλύρα)
Δημοτικό σχολείο Αρρένων
Δημοτικό σχολείο Θηλέων
- Το 1897 είχε υποβιβαστεί σε γραμματοσχολείο και γραμματιστής ήταν ο Γ. Παναγόπουλος 50Γ/1-3-1897.
- Στο Μελιγαλά Μεσσηνίας λειτουργούσε δημοτικό Β΄ τάξης Ι. Ραγκαβή. Τα ελληνικά Τόμος Β σελ. 572-3.
Έτος............................. Μαθητές
Δημοτικό Αρρένων
1899-1900............................... 158
1901....................................... 154
1902....................................... 133
1903......................................  137
1904......................................  131
1905......................................  149
1906......................................  156
1907....................................... 142
1908......................................  137
1909...................................... 145
1910...................................... 131
1911...................................... 156
1912...................................... 156
1913...................................... 127
1914...................................... 149
1936 ...................................... 249
1958 ...................................... 214
Έτος............................. Μαθητές
Θηλέων
1916-7...................................... 72
1918......................................... 66
1919 ........................................ 70
1920 ........................................ 72
1921 ...................................... 104
1922 ........................................ 45
Έτος............................. Μαθητές
*Από το αρχείο του δημοτικού σχολείου Βαλύρας

Η κατάσταση στη Μεσσηνία το 1937.
Το ποσοστό των αναλφάβητων στους παλαιοτέρους ανέρχεται για τους άνδρες στο 10%, για τις γυναίκες στο 90%. Ευτυχώς όμως με την υποχρεωτική φοίτηση όλοι οι νέοι σήμερα, πλην ελαχίστων ακόμη εξαιρέσεων στα θήλεα, έχουν λάβει την στοιχειώδη δημοτική εκπαίδευση. Σήμερα στην υπό μελέτην περιφέρεια των ορεινών λεκανών λειτουργούν 59 δημοτικά σχολεία, από τα οποία  είναι:1 πεντατάξιον, 2 τετρατάξια, 5 τριτάξια, 10 διτάξια και 41 μονοτάξια. Κατά το σχολικό έτος 1936-37 ενεγράφησαν σε αυτά 4.978 μαθητές και μαθήτριες, από τους οποίουςοι  3.031 είναι  άρρενες και 1.947 θήλεις.
Ο δείκτης φοίτησης (αναλογία φοιτώντων προς τους κατοίκους κατά την απογραφή του 1928) είναι 14,4 ενώ σε ολόκληρη τη Μεσσηνία είναι 15,5. Παρατηρείται μικρότερος συντελεστής φοίτησης μεταξύ των θηλέων. Εκ των φοιτησάντων κατά το έτος 1936 - 1937 απερρίφθησαν 20,9%.
Διδάσκαλοι γεωργικώς μετεκπαδευθέντες είναι μόνο 3. Ο αριθμός των σχολικών κήπων είναι 4. Σε όλα τα χωριά έχουν ιδρυθεί δημοτικά σχολεία, εκτός των χωριών Αρσινόη, Μάνδρα, Λακακούκια, Χρύσοβα, Άνω Βασιλικό, όπου  είναι αναγκαιο η ίδρυσή τους.
Στον κάμπο λειτουργούν σήμερα 54 δημοτικά σχολεία, εκ των οποίων 9 εξατάξια, 2 πεντατάξια, 6 τετρατάξια, 7 τριτάξια, 10 διτάξια και 20 μονοτάξια. Κατά το σχολικό έτος 1937-1938 ενεγράφησαν 10.597 μαθηταί, εκ των οποίων 6.027 μαθηταί και 4.570 μαθήτριαι. Απερρίφθησαν δε 1.667 άρρενες, ήτοι 27% και 1352 θήλεις, ήτοι 29%. Ο δείκτης φοιτήσης  στο κάμπο είναι 15,2.
Διδάσκαλοι γεωργικώς μετεκπαιδευθέντες είναι 6. Στα 5 χωριά (Άμμον, Αγριληά, Καλαμαρά, Μαγούλα, Πιπερίτσα) δεν υπάρχουν σχολεία, εξυπηρετούνται όμως τα χωριά αυτά καλώς από τα πολύ πλησίον ευρισκόμενα.
Και ως προς τη Μέση και Ανώτερη εκπαίδευση οι κάτοικοι δεν υστερούν τα τέκνα τους. Στην υπό μελέτην περιφέρειαν υπάρχουν 4 Γυμνάσια, 2 στη Καλαμάτα, 1 στη Μεσσήνη και 1 στη Μελιγαλά, μία εμπορική σχολή και ένα Λύκειο στη Καλαμάτα, 4 αστικά σχολεία, του Διαβολιτσίου, του Ψαρίου, Θουρίας και Ανδρούσης.
Με τον τελευταίο νόμο κατηργήθησαν 4 ακόμη ημιγυμνάσια (Βαλύρας, Αετού, Αρφαρών Μαυρομματίου  και Άριος). Στα σχολεία της μέσης εκπαίδευσης φοιτά κάθε έτος μεγάλος αριθμός μαθητών. Στο Πανεπιστήμιο παρ΄ όλη την οικονομική κρίση πολλοί μεταβαίνουν για να λάβουν ανωτέρη μόρφωση. Το όνειρο και του πλέον πτωχού γεωργού είναι να μορφώσει τα παιδιά του και να τους κάμει υπαλλήλους δια να μη κουράζονται όπως αυτός.
Δεν υπάρχουν σχόλια: