Τρίτη, 28 Αυγούστου 2012

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΜΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗ

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΛΥΡΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΒΑΛΥΡΑ ΙΘΩΜΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΚ 24002
ΤΗΛ.2724071016
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
Ευτυχία Κυριακοπούλου. O  πατέρας της Κυριακόπουλος Γεώργιος είχε καταγωγή από την Καλιρρόη και η μάνα της Σταυρούλα Ταμπάκη είχε καταγωγή από Καλαμάτα. Απόκτησαν 7 παιδιά εκ των οποίων τα 2 ήταν αγόρια και η δασκάλα μου Ευτυχία ήταν Πέμπτη στη σειρά γέννησης.
Αποφοίτησε τη Ράλλειο Ακαδημία Πειραιά και πρωτοδιορίστηκε στο μονοθέσιο σχολείο του Νερόμυλου(Μίσκα) Μεσσηνίας. Δίδαξε εκεί για 2 χρόνια και στη συνέχεια διορίστηκε στο διθέσιο δημοτικό σχολείο του Αριστομένη, όπου δίδαξε για 4 χρόνια. Το 1955 διορίστηκε στο 4θέσιο σχολείο της Βαλύρας, το οποίο αργότερα έγινε 6θέσιο. Το 1958-1966 ήταν διευθύντρια του δημοτικού σχολείου Βαλύρας, οπότε τη χρονιά αυτή πήρε  μετάθεση για Αθήνα υπηρετώντας στο Περιστέρι, Πλατεία Βάθης και Κουκάκι. Συνταξιοδοτήθηκε το 1977 και ζει στο Μαρούσι κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό,  μόνη της, γιατί όλα της τα αδέλφια έχουν πεθάνει και την φροντίζουν τα ανήψια της, επειδή  έμεινε ανύπαντρη.
Έχουμε τακτική επικοινωνία και το τηλεφωνό της είναι 2108065743, για όποιον ενδιαφέρεται να επικοινωνήσει μαζί της.

Χρίστος   Ιω.   Καρτερολιώτης 1898-1995 

Ήταν ένα από τα πέντε παιδιά του Ιωάννη Καρτερολιώτη και της Αικατερίνης, το γένος Χρίστου Ντουραμάκου.  Είχε δασκάλους τους Δημήτριο Καρακίτσο από Βαλύρα και Ιωάννη Δημητρακόπουλο από Τεγέα, τους οποίους έχουμε σε μαθητική φωτογραφία του 1907. Στη συνέχεια φοίτησε στη Μεσσήνη και αποφοίτησε από την ακαδημία Τρίπολης, με άριστα, το έτος 1919. Έλαβε μέρος στη Μικρασιατική εκστρατεία, στο Αφιόν Καραχισάρ και υπάρχει φωτογραφικό υλικό με τους βαλυραίους γιατρό Φώτη Τσαγκάρη  και  το  δάσκαλο Αλέξανδρο Λιοντήρη και τους  Κατσαραίους  Καρζή Θόδωρο και Αδαμόπουλο Παναγιώτη.
Μαζί με το δάσκαλο Ν. Νιφόρο υπηρέτησαν κάτω από δύσκολες συνθήκες στα κατοχικά και μετακατοχικά χρόνια.
Νυμφεύτηκε την συγχωριανή του Βασιλική Πουλοπούλου και απόκτησαν τα παιδιά Αικατερίνη, Αναστασία και Κωνσταντίνο, τα οποία σπούδασαν όλα πανεπιστήμιο.
Από  το  αρχείο  του  σχολείου  εμφανίζεται  να  υπηρετεί  ως  δάσκαλος  από  το  σχολ.  έτος  1922 – 23  έως  το  1939 – 40  και  ως  διευθυντής  από  το  1940 – 41  έως  το  1958 - 59 .  Γεννήθηκε  στη  Βαλύρα  μάλλον  το  1898  αφού  στο  Γενικό  Έλεγχο  1930 – 31  δηλώνει  ηλικία  33  ετών  και  άγαμος . Σπούδασε  στο  Διδασκαλείο  Τριπόλεως  και  έλαβε  το  πτυχίο  του  το  1918  με  βαθμό  άριστα .
Πριν  τη  Βαλύρα  πρέπει  να  υπηρέτησε  και  σε  άλλα  σχολεία  αφού  το 1931 είχε  βαθμό  γραμματέως  β΄  και χρόνο  υπηρεσίας  11 έτη  και  5  μήνες  και  ελάμβανε  μηνιαίο  μισθό  2435, 90  δραχμές. ( Ιούνιος  1931 ). Υπηρέτησε  στο Δημοτικό  Σχολείο  Βαλύρας  για  36  ολόκληρα  χρόνια . 
 ΔΙΑΦΟΡΑ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ
   ΜΙΑ  ΤΙΜΩΡΙΑ
 Από  το  αρχείο  του  σχολείου  εντοπίσαμε  και  μια  τιμωρία  μαθητή  για  ένα  σοβαρό  συμβάν που  συνέβη  το  1914 .  Είναι  σημαντικό  γιατί  και  το  πνεύμα   της  εποχής  εκείνης  βλέπουμε  και  την  συμπεριφορά   κάποιων  μαθητών  τότε .
Το  αντιγράφουμε  όπως  ακριβώς  έχει :
 Πράξις  ΙΒ
Εν  Τζεφερεμίνη  σήμερον  την  27ην  Φεβρουαρίου  1914  συνελθών  ο  σύλλογος  των  διδασκάλων  του  ενταύθα  Δημοτικού  Σχολείου  των  αρρένων  και  λαβών  υπόψη  την  μέχρι  τούδε  εν  τω  Σχολείω   διαγωγή  του  μαθητού   Παναγιώτου  Αλεξίου  Ξυδοπούλου,   και  την  χθεσινήν   διαγωγή  αυτού ,  καθ`  ήν   ετραυμάτισεν  εκτός  του  Σχολείου  δια  μαχαιριδίου  συνομηλικόν  του,  και  θεωρήσας  λίαν  επιβλαβή  την  περαιτέρω  εν  τω  σχολείω αυτού  φοιτησίν  του. –
Δια  ταύτα  κατά  το  τρέχον  σχολ.  Έτος  1913 – 14  αποβάλλει  τούτον  παντελώς εκ  του  ημετέρου  Σχολείου.
 Εν  Τζεφερεμίνη  τη  27η  Φεβρουαρίου  1914.
  Ο  Διευθυντής  του  Σχολείου                                 Ο  διδάσκαλος
       Δ.. Θεοφιλόπουλος                                                  Δ..  Καρακίτσος  

Επαναπατρισθείς  εξ  Αμερικής

Στο  αρχείο  του  σχολείου  υπάρχει  πράξη  των  διδασκόντων  για  κατατακτήρια  εξέταση  μαθητή  το  1915  που  επέστρεψε  από  την  Αμερική  ύστερα  από  πενταετή  διαμονή  εκεί.  Πρέπει  να  είναι  από  τους  πρώτους  μετανάστες  του  χωριού  στην  Αμερική. Αντιγράφουμε  το  κείμενο  ως  έχει    Πράξις  ΙΕ
Εν  Τζεφερεμίνη  σήμερον την  2α  Σεπτεμβρίου  του  1915  έτους  ,  συνελθών  ο  σύλλογος  των  διδασκάλων  του  ενταύθα  πλήρους  Δημοτικού  Σχολείου  των  αρρένων  και  λαβών  υπόψη  την  από  σημερινή  ημερομηνίαν  αίτησιν  του  Αναστάσιου  Γ.  Μπότσικα  ,  κατοίκου  Τζεφερεμίνης  ,  αιτούντος  όπως  ο  υιός  του  Κωνσταντίνος  υποστή  κατατακτήριον  εξέτασιν  και  εγγραφή  εις  ην  τάξιν  ήθελεν  κριθή  ικανός  ούτος του  ημετέρου  σχολείου,  συνεχίζον  ούτος  την  φοιτησίν  του  ,  καθότι  εφοίτα  εις  τα  εν  Αμερική  Σχολεία  ένθα  διέμενεν  επί  πέντε  (5)  έτη  μετά  του  πατρός  του,  εξετάσας  δε  τούτον  έκρινε  ικανόν  και  ενέγραψεν  εις  τους  μαθητάς  της  Γ΄ τρίτης  τάξεως  του  Σχολείου .
Εν  Τζεφερεμίνη  τη  2α  Σεπτεμβρίου  1915
Ο  Διευθυντής  του  Σχολειου                                Ο  διδάσκαλος
 Δ. Θεοφιλόπουλος                                                     Δ.. Καρακίτσος

  Η  ΓΙΟΡΤΗ  ΤΗΣ  ΣΗΜΑΙΑΣ
Από  το  αρχείο  του  σχολείου  έτους  1917  παίρνουμε  πληροφορίες  για  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  θα  διεξαχθεί  η  εορτή  της  Σημαίας  στις  25  Οκτωβρίου  1917.
Προφανώς  πρέπει  να  είναι  η  πρώτη  φορά  που  γιορτάστηκε αυτή  η  γιορτή ( ; )
Από  το  βιβλίο  των  Πράξεων  του  συλλόγου  των  δασκάλων  του  Σχολείου  των  αρρένων διαβάζουμε  ότι :
*  Η  γιορτή  της    Σημαίας   θα  γιορταστεί  στις  25 Οκτωβρίου  ώρα  9η  π.μ. στην  αυλή  του  σχολείου. Οι  μαθητές  θα  παραταχτούν  κατά  τάξεις  σε  δύο  ζυγούς  με  μέτωπο  προς  την  πρόσοψη  του  σχολείου .  Ο  διευθυντής  του  σχολείου  θα  διατάξει  προσοχή  και  θα  προσκομίσει  τη  Σημαία  του  Σχολείου που  στην  εμφάνισή της  θα  αποκαλυφθούν  άπαντες ( θα  βγάλουν  τα  κασκέτα  τους ).
Ένας  μαθητής  θα  ψάλει  την  προσευχή   « Βασιλευ  ουράνιε...». 
Ο  διευθυντής  θα  αναγνώσει   την  παρακάτω  προσλαλιά::
   « Αλέξανδρος  ,  Βασιλευς  των  Ελλήνων,  προς  τους  ελληνόπαιδες ....  »
Μετά  θα  ζητωκραυγάσουν  άπαντες  υπέρ  του  Έθνους ,  και  του  Βασιλέως.
Δύο  μαθητές  θα  απαγγείλουν :  « Το  άσμα  της  Σημαίας » ,  και  « Η  ελληνική  Σημαία ». Μετά  θα  κληθεί  ένας  μαθητής από  κάθε  τάξη  να  σταθεί  παρά  τη  Σημαία ( παραστάτες ),  και  ο  της  ανωτέρας  τάξεως  μαθητής  ως  σημαιοφόρος  θα  κρατήσει  ψηλά  τη  Σημαία  και αναδευάμενη  ενώ  οι  διδάσκαλοι  μετα  των  μαθητών θα  ψάλουν  τας  δύο  πρώτας  στροφάς  του  Εθνικού  Ύμνου. Στη  συνέχεια    ο  σημαιοφόρος    μετά  των  παραστατών  θα  οδηγήσει  την  Σημαία  εντός  του  σχολείου  και  θα  την  αποθέσει  σε ορισμένο  τόπο. Επειτα  θα  ψαλθούν    πατριωτικά  άσματα.  και  οι  μαθητές  θα  απέλθουν. 


  ΕΙΣΦΟΡΑ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Την  1η  Σεπτεμβρίου  1909  ο  σύλλογος  των  δημοδιδασκάλων  του  πλήρους  Δημοτικού  Σχολείου  των  αρρένων  εν  Τζεφερεμίνη   αποφάσισε  όπως  έκαστος  μαθητής  προσερχόμενος  προς  εγγραφή   να  καταβάλλει  συγχρόνως  εις  το  ταμείο  του  σχολείου  είκοσι  ( 20 ) λεπτά   τα  οποία  θα  χρησιμοποιηθούν  προς  αγορά  διαφόρων  διδακτικών  οργάνων  και  επίπλων  απαραίτητων  εις  την  διδασκαλία.

ΒΙΒΛΙΑ

Στο  τέλος  κάθε  διδακτικού  έτους  ( Μάιο  ή  Ιούνιο )  με  πράξη του  σε  ειδική  συνεδρίαση ,  ο  σύλλογος  των  διδασκάλων  του  σχολείου  επέλεγε  τα  αναγνωστικά  βιβλία  για  το  επόμενο  σχολ.  έτος   μέσα  από  έναν  κατάλογο  εγκεκριμένων  από  το  Υπουργείο  Παιδείας.   Έτσι  τα  βιβλία  ήταν:
Αναγνωστικά
1919 – 20 :
Τάξη  Α. – Επ. Παπαμιχαήλ. « Αλφαβητάριον »   α΄ και  β΄  τεύχος.
Τάξη  Β  -  Αρ. Κουρτίδου , « Αναγνωστικό  Β΄ Δημοτικού ».
Τάξη  Γ -    Ζαχαρία  Παπαντωνίου « Τα  Ψηλά  Βουνά » ( κρατική  έκδοση )
1920 - 21 :
τάξη  Α΄ – «Αλφαβητάριο  του  Κράτους» ( κρατική  έκδοση )
τάξη  Β΄ -  Αρ.  Κουρτίδου , «Αναγνωστικό  Β΄ Δημοτικού»
τάξη  Γ΄ -  «Τα  Ψηλά  Βουνά », ( κρατική  έκδοση )
τάξη  Δ΄ -  Α. Καρκαβίτσα , Ε. Παπαμιχαήλ, « Η  Πατρίδα  μου ».
1931 – 32
τάξη  Α΄ -  Ι. Συκώκη,  «Αλφαβητάριον »,
τάξη  Β΄ -  « Το  καλό  μου  το  βιβλίο » ,
τάξη  Γ΄ και  Δ΄  « Τα  Ψηλά  Βουνά » .
τάξεις  Ε  και  ΣΤ΄  -  Π. Δημητράτου ,  « Τα  χρόνια  της  Ελευθεριάς ,  (δημοτική) »
 Νιρβάνα  ,  « Εκλεκταί  Σελίδαι » ,  ( αναγνωστικό  καθαρεύουσας. .
1932 –33
τάξη  Α΄ -  Ι.  Συκώκη ,    « Αλφαβητάριον »
τάξη  Β΄ -  Παπαμιχαήλ -  Βουτηρά ,  « Το  χρυσό  μου  το  βιβλίο » ,
τάξη  Γ΄ και Δ΄ -  Π. Δημητράτου ,  « Παιδικά  αναγνώσματα » ,
τάξη  Ε΄ και  ΣΤ΄ - Π. Δημητράτου  « Παιδικά  Αναγνώσματα ». (δημοτική  γλώσσα)
Αμπατζόγλου , Λουκοπούλου  , « Αναγνωστικόν »  ( καθαρεύουσα )
1933 – 34
τάξη  Α΄ - Ιω. Συκώκη ,   « Αλφαβητάριον »
τάξη  Β΄-  Ξενόπουλου – Κονιδάρη ,  « Ο  καλός  δρόμος » ,
τάξεις  Γ΄ και Δ΄ - Κουρτίδου - Κονιδάρη – Καλλαρά ,  « Η  Οδύσεια » ,
τάξεις  Ε΄ και  ΣΤ΄,  Νιρβάνα – Ζήση – Δαμασκηνού ,  « Εμπρός , πάντα  εμπρός » .(δημοτικής  γλώσσας )
Νιρβάνα – Κονιδάρη – Καλλαρά ,   « Ταξίδια »   ,  ( καθαρεύουσας )
1934 – 35
τάξη  Α΄  - Δούκα – Δεληπέτρου ,  « Τα  παιδάκια » ,
τάξη  Β΄ - Βας. Πετρούνια , « Παιδικές  ιστορίες » , 
τάξεις  Γ΄ - Κονιδάρη  - Καλλαρά ,  « Η  Οδύσσεια » ,
τάξη   Δ΄ -  Αθ. Μπρούσια  ,  « Η  καλή  καρδιά »  ,
τάξεις  Ε΄και  ΣΤ΄, Ηλ.  Γοντζέ – Δ. Ντέλη ,  « Αναγνωστικόν  Ε΄ Δημοτικού » ,
1935 – 36
τάξη  Α΄ - Δ. Παπαϊωάννου , « Αλφαβητάριο :  Αλφα  -  βήτα »   ,
τάξη  Β΄ - Ξενόπουλου – Κονιδάρη , « Ο  καλός  δρόμος »  ,
τάξη Γ΄ - Κονιδάρη – Καλαρά   , « Η  Οδύσσεια »  ,
τάξη  Δ΄ ,  Βασ.  Φάβη ,  « Αναγνωστικό  Δ΄ Δημοτικού »  ,
τάξη  Ε΄ - Κάρναβου – Κωνσταντινοπούλου ,   « Ο  δρόμος  της  ζωής »  ,
τάξη  ΣΤ΄-  Δ.. Οικονομόπουλου ,  « Αναγνωστικόν » ,
Για  τις  τάξεις  Ε΄, ΣΤ΄,  ως  βοηθητικά   « Ελληνική  Ιστορία  της  Βυζαντινής  αυτοκρατορίας  »   υπό  Χάρακα ,    « Εκκλησιαστική  Ιστορία »   υπό 
Δ.. Κουϊμουτσόπουλου ,    « Αριθμητικά  Προβλήματα  »   υπό  Μονοκρούσου &  Παπανικητόπουλου,   και     « Γεωγραφικό  Ατλαντα »   υπό  Δημητράκου.
1936 – 37
τάξη  Α΄-  Δούκα – Δεληπέτρου  ,  « Τα  παιδάκια » ,
τάξεις  Β΄, Γ΄, Δ΄,  όπως  το  προηγούμενο  σχολ. Έτος
τάξη  Ε΄ - Δημ.. Ανδρεάδου  , « Αναγνωστικόν » , 
τάξη  ΣΤ΄  όπως  το  προηγούμενο  σχολ  έτος  
Βοηθητικά βιβλία :  « Αριθμητικά  προβλήματα  Ε΄ και  ΣΤ΄ » υπό  Π. Τόγκα ,  «Ιστορία  Νεότερης  Ελλάδος »  υπό  Ν. Γκινόπουλου,   και  « Γεωγραφικός  Ατλαντας »   υπό  Δημ.. Δημητράκου.
1937 –38πως  το  προηγούμενο  σχολ. έτος.
Στο  τέλος  κάθε  χρονιάς  οι  δάσκαλοι  συνέρχονταν  σε  ειδική  συνεδρία  και εκθέτανε  γραπτώς  τις  κρίσεις  τους ,  τα  σχόλιά  τους ,  τις  παρατηρήσεις  τους ,  και  τα  συμπεράσματά  τους  περί  του  περιεχόμένου  του  κάθε  βιβλίου  και  των  προβλημάτων  που  δημιουργήθηκαν  κατά  τη  διδασκαλία  του  την  σχολική  χρονιά . Από  τη  μελέτη  αυτών  των  γραπτών  εκθέσεων  αξιολόγησης  παρατηρούμε  πως  υπήρξαν  και  βιβλία  που  οι  δάσκαλοι  τα  αξιολόγησαν  αρνητικότατα ,  και  άλλα  που  τα  έκριναν  πάρα  πολύ  κατάλληλα  έως  ιδανικά. Εκείνο  που  εντυπωσιάζει  είναι  η  ιδιαίτερα  εμπεριστατωμένη  κρίση  που  εκφέρουν  οι  δάσκαλοι  καθώς  και  η  αρκετά  μεγάλη  ελευθερία  επιλογής  βιβλίων  που  είχαν (  πάντοτε  όμως  από  αυτά  που  ήταν  εγκεκριμένα  από  το  Υπουργείο).
Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ    
ΟΙ ΚΑΤΣΑΡΑΙΟΙ ΚΑΡΖΗΣ, ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΑΙ ΒΑΛΥΡΑΙΟΙ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ,ΚΑΤΡΕΡΟΛΙΩΤΗΣ, ΣΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

ΟΙ ΒΑΛΥΡΑΙΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΡΥΔΗ, ΝΙΦΟΡΟΣ
ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΤΟΣ Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ
Η ΔΑΣΚΑΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ, ΤΟ 1965
Η ΔΑΣΚΑΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ, ΤΟ 1965
1951.ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΝΕΖΗ, ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΡΤΣΩΝΑ
                              1951.ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΝΕΖΗ, ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΡΤΣΩΝΑ
ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΚΑΡΤΣΩΝΑ, ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ, ΝΕΖΗ
Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΗ ΤΑΞΗ
1951.ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΝΕΖΗ, ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΡΤΣΩΝΑ.ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΣΦΗΚΑΣ ,ΡΑΜΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ Η ΓΙΑΓΙΑ ΡΑΜΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΒΑΛΥΡΑΙΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ -ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ
1951.ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΝΕΖΗ, ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΡΤΣΩΝΑ. ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΣΦΗΚΑΣ ,ΡΑΜΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ Η ΓΙΑΓΙΑ ΡΑΜΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ,ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ
ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΚΑΡΤΣΩΝΑ, ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ, ΝΕΖΗ
1917-8.ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ  ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΔΑΣΚΑΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΒΑΛΥΡΑΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΒΑΛΥΡΑΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔHMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΛΥΡΑΣ

ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΒΑΛΥΡΑΣ ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ Ο ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ
Η ΓΙΑΓΙΑ ΡΑΜΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΝΕΖΗ, ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΣΩΝΑ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΒΑΛΥΡΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΑΣΚΑΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
1951. ΟΙ 4 ΠΡΩΤΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΛΥΡΑΣ
 
1951. ΟΙ  2 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ  ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΛΥΡΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΑΓΡΥΠΝΟ ΒΛΕΜΑ ΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

1923-24. ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟ ΛΑΜΠΑΙΝΑ, ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ, ΑΠΟ ΒΑΛΥΡΑ
1929.Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΝΙΦΟΡΟΣ ΜΕ ΤΟ ΓΙΟ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΙ Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ
1929.Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΝΙΦΟΡΟΣ ΜΕ ΤΟ ΓΙΟ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΙ Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ. Η ΤΡΙΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕΙΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΑΝΑ ΜΟΥ  ΚΑΙ Ο ΤΡΙΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΣΕΙΡΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ,ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
1953.ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΡΑΧΕΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1957. ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΖΑΒΑΡΑ,ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ,ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕΙΡΑ,ΤΡΙΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΥΡΑΣ

1953.ΟΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΡΑΧΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: