Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2014

7ο Συνέδριο Ιστορίας Εκπαίδευσης, Πάτρα, 27-30 Ιουνίου 2014

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

7ο Συνέδριο Ιστορίας Εκπαίδευσης, Πάτρα, 27-30 Ιουνίου 2014

με θέμα: «Ποια γνώση έχει την πιο μεγάλη αξία; ιστορικές-συγκριτικές προσεγγίσεις»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Διευθυντής: Καθ. Σήφης Μπουζάκης


Το Εργαστήριο Ιστορικού Αρχείου Νεοελληνικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης διοργανώνει το 7ο Συνέδριο Ιστορίας Εκπαίδευσης από 27-30 Ιουνίου 2014 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα: «Ποια γνώση έχει την πιο μεγάλη αξία; ιστορικές-συγκριτικές προσεγγίσεις».
Στο παραπάνω συνέδριο θα γίνουν δεκτές ανακοινώσεις που αφορούν στη σχολική και ακαδημαϊκή γνώση. Οι ανακοινώσεις θα ταξινομηθούν σε ιστορικές και συγκριτικές προσεγγίσεις στους παρακάτω ενδεικτικούς θεματικούς άξονες:
- Θεωρητικά και μεθοδολογικά πλαίσια της σχολικής γνώσης
- Η σχολική γνώση στην εποχή της παγκοσμιοποίησης

- Αναλυτικά προγράμματα/σχολικά βιβλία διαφόρων ιστορικών περιόδων και βαθμίδων:
α. Προσχολικής Αγωγής
β. Δημοτικής Εκπαίδευσης
γ. Γυμνασίου ? Λυκείου
δ. Τ.Ε.Ε. ? ΕΠΑΛ
ε. Ι.Ε.Κ.
- Αναλυτικά προγράμματα / βιβλία στη γυναικεία εκπαίδευση
- Προγράμματα Σπουδών σε ΑΕΙ ? ΑΤΕΙ (Σχολών ? Τμημάτων)
- Πανεπιστημιακά συγγράμματα
- Αναλυτικά προγράμματα ? σχολικά βιβλία για συγκεκριμένα μαθήματα, π.χ.,
α. Γλώσσα
δ. Ιστορία
ε. Θρησκευτικά κ.ά.
- Συγκρούσεις ? αντιδράσεις για προγράμματα / βιβλία
- Προγράμματα Σπουδών εκπαίδευσης / επιμόρφωσης / μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών
- Βιβλία ? προγράμματα για την ελληνική ομογένεια
- Διαπολιτισμικά/Πολυπολιτισμικά  Πολυγλωσσικά προγράμματα
- Γλωσσικές μειονότητες και σχολικά εγχειρίδια / προγράμματα
- Τύπος (τοπικός, αθηναϊκός, συνδικαλιστικός) και σχολική γνώση
- Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και σχολική γνώση
- Ιδεολογικοπολιτικά / γλωσσικά / παιδαγωγικά ρεύματα στην Ελλάδα και σχολική γνώση

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο παραπάνω Συνέδριο με ανακοίνωση (διάρκειας 15 λεπτών) παρακαλούνται να συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο και να μας το αποστείλουν μαζί με σύντομη περίληψη 10-15 γραμμών (με τα βασικά ερωτήματα, τη μεθοδολογία, τη θεωρία κ.λπ.) μέχρι 31-01-2014. Κάθε εισηγητής θα συμμετέχει με μια μόνο ανακοίνωση και σε δεύτερη ως δεύτερος ή τρίτος εισηγητής. Δεν επιτρέπεται ανακοίνωση με πάνω από τρεις εισηγητές. Αν κάποιος/α συνάδελφος θέλει να οργανώσει ένα συμπόσιο με «δική του» ομάδα, εισηγητών παρακαλώ να μας ενημερώσει. Οι ανακοινώσεις θα αξιολογηθούν από επιστημονική επιτροπή με βάση τις περιλήψεις και οι εισηγητές θα ενημερωθούν μέχρι τέλος Μαρτίου 2014. Μέχρι τα τέλη Μάη θα αναρτηθεί το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μαςwww.eriande.elemedu.upatras.gr 
Email επικοινωνιας με την Γραμματεία του Συνεδρίου evsynedrio@upatras.gr
Στο συνέδριο συμμετείχαν 270 εισηγητές με 210 εισηγήσεις,σχετικές με τα παραπάνω θέματα.Στο συνέδριο συμμετείχε και ο βιολόγος εκπαιδευτικός Γιάννης Δ. Λύρας με την παρακάτω εισήγηση.

Αγαπητοί συνάδελφοι ,αγαπητοί σύνεδροι, χαίρομαι που βρίσκομαι μαζί σας για να μοιραστούμε μαζί τις αγωνίες και τα προβλήματα της παιδείας και εκπαίδευσης. Η εισηγησή μου έχει τίτλο: Η αντίφαση μεταξύ Νομοθεσίας, Αναλυτικών-Ωρολογίων Προγραμμάτων και Σχολικών Εγχειριδίων Γυμνασίου-Λυκείου.
Κατ’ αρχάς έχω να κάνω ορισμένες διαπιστώσεις και στο κλείσιμο της εισηγησής μου ορισμένες προτάσεις.
Μετά  την απελευθέρωση του ελληνικού κράτους , ακολούθησαν 3 γνωρίσματα, που ουδέποτε εγκατέλειψαν τη χώρα μέχρι τις μέρες μας. Τα δάνεια, οι εμφύλιες έριδες και αντιπαραθέσεις και η ρουσφετολογική διακυβέρνηση.
 Η κυρίαρχη ιδεολογία δεν ενδιαφέρθηκε για τη μόρφωση και ανύψωση του πνευματικού επιπέδου του ελληνικού λαού, γιατί η έλλειψη της υλικοτεχνικής υποδομής, η ύπαρξη αναχρονιστικών εγχειριδίων, η έλλειψη παιδαγωγικής κατάρτισης των διδασκόντων, και το κυριότερο ο προσανατολισμός της διδασκαλίας των φυσικών σε υπερβατικούς σκοπούς, ήταν προβλήματα τόσο στις αρχές του αιώνα , όσο και σήμερα.
 Τελικά φαίνεται ξεκάθαρα, ότι δεν θέλουν σωστή Παιδεία και Εκπαίδευση της νεολαίας μας, γιατί αν είναι μορφωμένη θα έχει θέση, λόγο και άποψη.
Η κατάργηση των σχολικών κήπων και ζωοτροφείων η κατάργηση του πολυτονικού, των αρχαίων, η κατάργηση αγροτικών-γεωργικών σχολείων-σχολικών κήπων, οδηγεί στο να μην έχουμε ενεργούς πολίτες και να ρυθμίζουν τις ζωές μας ,όπως θέλουν οι λίγοι.  Η υποβάθμιση της διδασκαλίας των Φυσικών-Φυσιογνωστικών-Βιολογικών μαθημάτων φανερώνει ότι οι φυσικές επιστήμες ( Φ.Ε.) στη χώρα μας δεν θεωρήθηκαν ποτέ σαν μια πρακτική δύναμη που μπορεί να αλλάξει τη ζωή του ανθρώπου μέσω της γεωργικής, κτηνοτροφικής ,αλιευτικής,  τεχνολογικής και βιομηχανικής ανάπτυξης. Αντί να γίνει χρήση της γνώσης για την παραγωγή αγαθών (γεωργικών-κτηνοτροφικών-αλιευτικών προϊόντων) και την ανάπτυξη της εγχώριας τεχνολογίας-τεχνογνωσίας στην οποία θα μπορούσε να οικοδομηθεί η οικονομική ανάπτυξη της χώρας,  η γνώση αδρανοποιήθηκε και η διδασκαλία τους στη Μ.Ε. να περιέπεσε σε μαρασμό.
Σας παρουσιάζω τα παρακάτω διδακτικά εγχειρίδια, τα οποία με την ίδια δομή, διάρθρωση, περιεχόμενο, διδάσκονταν σε διαφορετικές τάξεις. Ποιος υπεύθυνος θα μας δώσει απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα  πως, γιατί, με ποιο σκεπτικό, γίνονταν αυτές οι μεταρρυθμίσεις;
Εδώ και αρκετά χρόνια  προσπαθούμε να γίνει μια συνάντηση, Μαθηματικών, Βιολόγων, Χημικών, Φυσικών και Γεωλόγων, και δεν έχουμε  καταφέρει τίποτε.  Δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια,  ώστε για κάποιο μάθημα, να υπάρχει μια συνέχεια στο Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο.  Στα δικά μου γυμνασιακά χρόνια, για παράδειγμα  ή Γεωμετρία-Αλγεβρα, ήταν ενιαία και συνεχής  και για τις τρεις σχολικές χρονιές.  Ήταν για τις κατώτερες 3 τάξεις γυμνασίων και για τις ανώτερες τάξεις.
 Επίσης θα πρέπει ή να καταργηθούν τα μονόωρα μαθήματα, ή να διδάσκονται ανά εξάμηνο με ένα δίωρο την εβδομάδα, όπως γινόταν  στα αρχικά επαγγελματικά μου χρόνια, γιατί το μονόωρο μάθημα είναι σαν να μην διδάσκεται καθόλου.
Και τώρα ας απολαύσουμε τις  μεταρρυθμίσεις  που έγιναν στο πόδι, ξεκινώντας από το βιβλίο της βιολογίας. Παρά τις έντονες διαμαρτυρίες μας τότε, δεν έγινε δυστυχώς τίποτε.


Η συγκριτική  μελέτη των διαφόρων βιβλίων, τα οποία και παρουσιάσαμε, θα μας βοηθήσει  να καταλάβουμε πως γίνονται οι βαπτιζόμενες μεταρρυθμίσεις, στις 2 βαθμίδες της εκπαίδευσης, στη χώρα μας. Ύστερα από όλα αυτά ας εξάγει ο καθένας σας  τα συμπερασματά του.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας  και το ενδιαφέρον σας.
Στο χώρο του συνεδριακού κέντρου υπήρχε τραπέζι, στο οποίο είχαν τοποθετηθεί, οι παραπάνω τίτλοι βιβλίων, το ποινολόγιο του 1965,η φωτογραφία με το πηλίκιο μου, όταν ήμουν μαθητής, μια μαθητική φωτογραφία του βαλυραίου Τάση Μακρή με τους συμμαθητές του και ένα αποδεικτικό με ένα απολυτήριο.Οι σύνεδροι διαπίστωσαν  ότι πράγματι οι μεταρρυθμίσεις γίνονται στο πόδι, πολλοί τα φωτογράφησαν και μεταξύ αυτών η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ,Μαρία Ρεπούση.
Στο τέλος του συνεδρίου τιμήθηκε ο καθηγητής Σήφης Μπουζακης, για την προσφορά του στο πανεπιστήμιο, με το πλούσιο του έργο.  Το συνέδριο έκλεισε με πλούσιο δείπνο, στο πάρκο ειρήνης του πανεπιστημίου, με νέες γνωριμίες ανταλλαγές απόψεων-προτάσεων-διαπιστώσεων και φορτώσαμε τις μπαταρίες μας με  πλούσια συναισθήματα.
Εγώ το χάρηκα προσωπικά,γιατί το τριήμερο στην Πάτρα συνάντησα πολλούς μαθητές μου, πέρασα από το τρίτο γυμνάσιο Πατρών, στο οποίο υπηρέτησα χρόνια και τα είπαμε με παλιούς συναδέλφους,  βρήκα παλιούς συμφοιτητές και καθηγητές μου, απόκτησα καινούργιες γνωριμίες και περπάτησα την Πάτρα, η οποία με την κρίση δεν βρίσκεται στα καλυτερά της σε πολλά επίπεδα.

ΥΛΙΚΌ ΕΚΤΕΘΕΙΜΈΝΟ ΣΤΗ ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΒΔΌΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΊΟΥ ΠΟΥ ΕΊΧΕ ΤΊΤΛΟ: Ποια γνώση έχει την πιο μεγάλη αξία.  Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ ΑΠΟ ΒΑΛΥΡΑ ΜΕ ΤΟ ΡΙΓΕ ΚΟΥΣΤΟΥΜΙ,ΚΑΘΙΣΤΟΣ,ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΜΕ ΤΟ ΛΕΥΚΟ ΚΟΥΣΤΟΥΜΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια: