Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015

ΘΕΜΑ: Πηγές αποδόσεως τεραστίων εσόδων!

Μιχαήλ Στρατουδάκης
Δημοσιογράφος
28ης Οκτωβρίου 13Α
26333 ΠΑΤΡΑ
Τηλ. 6944710937
                                                                                                                                                                                                                                                                                Πάτρα 6 Μαρτίου2015
Αξιοτ. κον
Αλέξην Τσίπραν
Πρωθυπουργόν
          ΑΘΗΝΑΝ
ΘΕΜΑ:  Πηγές αποδόσεως τεραστίων εσόδων!

Αξιότιμε κε Πρωθυπουργέ

 Με αύξουσαν αγωνίαν σύμπας ο Ελληνικός Λαός παρακολουθεί τις προσπάθειες για ευνοϊκότερους όρους, αποπληρωμής το επαχθούς χρέους, αλλά περισσότερον, τις καταβαλλόμενες προσπάθειες ανατροπής της  επιδεινωμένης  ζωής των φτωχών Τάξεων και μέτρα στηρίξεως και βελτιώσεως της δυσβάστακτου  θέσεως στην οποίαν έχουν περιέλθει τα 8/9 του πληθυσμού!!!
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι λοιποί τιτλούχοι δεν θέλουν όπως φαίνεται να αναπνεύσει οικονομικώς η Ελλάδα, διό και μηχανεύονται παντοίους τρόπους παραμονής μας στο αυτό ή χειρότερον καθεστώς. Πρέπει να απεμπλακούμεν αμέσως και να εξεύρομεν πόρους για λυσιτελή και απρόσκοπτον επίτευξην των ήδη εξαγγελθέντων υφ’ Υμών.
Στο βιβλίον μου «Η Ελληνική Οικονομία, προτάσεις ανασχέσεως διαφαινομένου ολέθρου»,(εστάλη στα Γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ και όλων των Κομμάτων), το οποίον εξέδωσα το 2010, αναφέρω απόψεις για περιστολήν της κρατικής σπατάλης, για πάταξην της φοροδιαφυγής και Ανάχωμα Δημοσίου χρέους και Ελλειμμάτων. Από τις δεκάδες περιπτώσεις ελάχιστες και αυτές υποτυπωδώς επεχείρησαν να εφαρμόσουν οι προηγηθείσες Κυβερνήσεις. Στις προγραμματικές σας δηλώσεις ακούσαμεν ευχαρίστως  πρόθεσην εφαρμογήν μερικών προτάσεών μας.
Όμως ήθελα να στραφώ σε δύο τις οποίες θεωρώ ως πηγή συνεχούς πλούτου  για την Ελλάδα. Αυτές είναι:
Πρώτον:  Στην σελίδα 114, παρουσιάζω και σχολιάζω την άποψη του Γάλλου Ζαν Λικ Γκοντάρ ο οποίος επιμένει. «Όλοι χρωστάμε λεφτά στην Ελλάδα. Οι  Έλληνες θα μπορούσαν να απαιτήσουν από τον σύγχρονον κόσμον χιλιάδες δισεκατομμύρια για πνευματικά δικαιώματα»!! Δεν χρειάζεται περαιτέρω ανάπτυξη. Απαιτείται η άμεση βούληση του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Τα αποτελέσματα θα είναι απτά και αποστομωτικά των υβριστών μας.
Δεύτερον: Στην σελ. 117 επισημαίνω  την συμβολήν της Ελληνικής μας Ναυτιλίας. Έχομεν πλοία χορητικότητος 250.000.000 τόννων dw. Προτείνω την επιβολήν τέλους ΕΝΟΣ (1) Λεπτού ανά τόννον, σε κάθε φόρτωσην πλοίου. Το ποσόν δεν θα επιβαρύνει τους πλοιοκτήτες, αλλά τους ναυλωτές, τους εμπόρους του φορτίου και θα επιρρίπτεται στην κατανάλωσην, οπότε δεν θα αντιδράσουν ούτε αυτοί, αφού θα μπορούν, (μάλλον ανεξελέγκτως) το ένα λεπτόν να το μετρέπουν σε ένα Ευρώ κερδίζοντας έτσι εκατόν φορές περισσότερα απ’ όσα έδωσαν!! Στα παραστατικά φορτώσεως του εμπορεύματος θα υπάρχει  σχετική κατάθεση στον λογαριασμόν που τον ονομάζω  «ΕΠΟΣ Ελληνικόν»  ήτοι Επιχείρηση Οικονομικής Σωτηρίας της Ελλάδος. Χωρίς αυτό το ασήμαντον ποσόν δεν θα επιτρέπεται η φόρτωση κανενός εμπορικού πλοίου άνω των 500 κόρων, εντός και εκτός Ελλάδος.
Στον λογαριασμόν αυτόν μπορούν να κατατίθενται και από το εσωτερικόν διάφορα ποσά, από δραστηριότητες ή βουλομένους ιδιώτες.
Αξιότιμε κε Πρωθυπουργέ
Περιληπτικώς εξέθεσα  τα ανωτέρω  θέματα. Ας ενδιατρίψουν σ’ αυτά οι αρμόδιοι. Σίγουρα θα έχομεν όφελος και ουδόλως ζημίαν ή επιβαρύνσεις σε κανέναν φορέαν ή άτομον.
Με την ευχήν απολύτου επιτυχίας των στόχων διατελώ,
Μετά πάσης τιμής
Μιχαήλ Στρατουδάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: