Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015

Φωνή Πρωθυπουργού εν τη ερήμω;;;

Με απόλυτη ικανοποίηση άκουσε ο Ελληνικός Λαός τις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβερνήσεως, δια το σύνολον δε αυτών εξέφρασεν ικανοποίησην αλλά και ελπίδα ως προς τα δυσκολώτερα.
Μια βασική εξαγγελία ήταν η κατάργηση των βουλευτικών αυτοκινήτων, κάτι που προξενεί κατάφορην απογοήτευση στο σύνολον του πληθυσμού, αλλά και μεγάλην σπατάλη στους δύσκολους καιρούς. Ελάχιστοι από τους Εθνοπατέρες αρνήθηκαν το αυτοκίνητον. Οι άλλοι όρμησαν να αρπάξουν το καλλίτερον. Η στάση αυτή προκάλεσε την αντίδρασην του Πρωθυπουργού, αλλά μερικοί επιμένουν.
Η φωνή για μη χρήση κρατικών αυτοκινήτων δεν ήταν του Πρωθυπουργού, αλλά του δυστυχούντος Λαού, των ανθρώπων που έχασαν την περιουσίαν τους, τις επιχειρήσεις, τις αποδοχές, των πενήτων και των αναζητούντων ίχνη τροφής στα απορρίμματα, των αστέγων, των ημιθανών εκ της λιτότητας!!! Αυτοί φώναζαν και φωνάζουν για την περιστολήν της κρατικής σπατάλης με πρώτην εν προκειμένω την κατάργησην των κρατικών αυτοκινήτων στους Βουλευτές. Κάποιος μάλιστα, αντέδρασεν σφοδρώς για την επιστροφήν των αυτοκινήτων και σε υψηλούς τόνους είπεν ότι δεν δέχεται εντολές, ότι δεν υπάγεται σε αρχηγικόν Κόμμα και θα κρατήσει το αυτοκίνητον. Είναι Βουλευτής του Σύριζα! Πρέπει να γνωρίζει όμως ότι, η όχι ευγενής απάντησή του, δεν απηυθύνετο στον Πρωθυπουργόν, αλλά στον Ελληνικόν Λαόν!! Στον κατ’ όνομα, μόνον  κατά τις εκλογές αποκαλούμενον  «κυρίαρχον»!!! Δεν σεβάσθηκεν αυτούς που τον ψήφισαν, οι οποίοι όλοι ζητούν περιστολήν της κρατικής σπατάλης με πρώτους τους Βουλευτές οι οποίοι επιβαρύνουν με τεράστια ποσά τον Λαόν. Είπε μάλιστα προς επίρρωσην της εμμονής του για κρατικόν όχημα, το άστοχον επιχείρημα. «Είδες κρατικόν υπάλληλον να γυρίζει την Ελλάδα και να πληρώνει από την τσέπην του»;; Και επειδή «γλώττα λανθάνουσαν αλήθειαν λέγει», αποδέχεται ότι είναι κρατικός υπάλληλος και όχι Κρατικός Λειτουργός και Εντολοδόχος του Ελληνικού Λαού. Όταν όμοιοι κρατικοί υπάλληλοι πραγματοποιούν  επισκέψεις στην Ελλάδα να προσκομίζουν τα δικαιολογητικά δαπανών και όχι να χρησιμοποιούν κρατικόν όχημα με τεράστιες δαπάνες.
 Αναφορικώς με τον Πρωθυπουργόν, πρέπει να επιμένει στις θέσεις του και να επιβάλλεται, εφ’ όσον πρόκειται για αποφάσεις υπέρ του συνόλου και του τόπου. Οι Υπουργοί οφείλουν να υπακούουν στις κατευθύνσεις του Πρωθυπουργού. Η κοινή σύσκεψη επιβάλλεται, αλλ’ εν ισοψηφία ισχύει η ψήφος του Προέδρου κατά τα ειωθότα. Άλλωστε σ’ ένα πλοίο ο Κυβερνήτης έχει τον πρώτον και κυρίαρχον λόγον και υπακούεται πάντα!!
Κύριε Πρωθυπουργέ
 Οι προτάσεις και υποδείξεις σας πρέπει να υλοποιούνται. Χρειάζεται η υποστήριξη του ρόλου σας. Ο Λαός   πιστεύει ότι έχει πλοίον αυτοκίνητον με Κυβερνήτην και όχι ρυμουλκούμενον!!! Φωνή Πρωθυπουργού εν τη ερήμω, ποτέ!!


Μιχαήλ Στρατουδάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: